AZ | RU

Azərbaycan diasporasının tarixindən [Mətn]

Rizvan, Nazim. (Rizvanov Nazim Abbas oğlu) şair, ədəbiyyatşünas, yazıçı, tərcüməçi, filol. e. n.

1951-2003