AZ | RU

Tar ifaçılıq sənətinin inkişafında bəstəkar əsərlərinin rolu

Novruzov, Afət Məmmədcəfər oğlu. sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru, prof.

1943-