AZ | RU

Azərbaycan muğamları

Zöhrabov, Ramiz Fərzulla oğlu. Xalq artisti, sənətşün. d-ru, prof.

1939-