AZ | RU

Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında milli musiqinin nəzəri əsasları

Həsənova, Cəmilə İsmayıl qızı. (İsmayılova) sənətşünaslıq üzrə e. d-ru, prof.

1961-