AZ | RU

Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası

Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu. (Qafarov) folklorşünas, alim, filol. üzrə e. d-ru, prof.

PDF versiyasını endir

1951-