AZ | RU

Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə

Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. fəls. e. d-ru, prof., akad.

1938-