AZ | RU

Cümhuriyyət hökuməti repressiya məngənəsində [Mətn]:

Şüküroğlu, Lətif. (Babayev Lətif Şükür oğlu)

1960-