AZ | RU

Yaz gəlir

Şaiq, Abdulla. (Talıbzadə Abdulla Axund Mustafa oğlu) Əməkdar incəsənət xadimi, şair, yazıçı, dramaturq, publisist, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi

1881-1959