AZ | RU

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Kərimov, Cəlil Həbib oğlu. iqt. e. n., dos.

1935-