AZ | RU

Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq ideologiyası

Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Əməkdar müəllim, filol. e. d-ru, prof.

1946-