AZ | RU

Azərbaycanın hərb tarixi

Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. tarix e. d-ru, prof.

1957-