AZ | RU

Şuşa-Pənahabad

Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. (Mahmudlu) Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof., akad.

1939-