AZ | RU

Çiçəkli dağ

Təhmasib, Məmmədhüseyn Abbasqulu oğlu. yazıçı, dramaturq, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas, folklorşünas alim, filol. e. d-ru, prof.

1907-1982