AZ | RU

Nəriman Nərimanov- İdeal və gerçəklik [Mətn]:

Əhmədova, Firdovsiyyə Firdovsi qızı. Əməkdar müəllimə, tarix üzrə fəls. d-ru, dos