AZ | RU

Qırx il səyahətdə

Kərəmov, Nurəddin Kərəm oğlu. Əməkdar elm xadimi, coğ. e. d-ru, prof.