AZ | RU

Heydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya münasibətləri

Ulusel, Rahid Süleyman oğlu. (Xəlilov) filosof, fəls. e. d-ru, prof.

1954-