AZ | RU

Cəbrayılın qadın salnaməsi

Əroğul, Əlisahib. (İsrafilzadə Əlisahib Qiyas oğlu) yazıçı, publisist

1948-