AZ | RU

Qaytağı

Niyazi. (Hacıbəyli ; Hacıbəyov-Tağızadə Niyazi Zülfüqar oğlu) Xalq artisti, bəstəkar, dirijor

1912-1984