AZ | RU

Azərbaycan xalçaçılığının texnoloji üsulları

Müciri, Cəfər Məhəmmədhüseyn oğlu.