AZ | RU

Azərbaycan musiqi alətləri [Mətn]

Kərim, Məcnun Təbriz oğlu. (Kərimov Məcnun Təbriz oğlu)