AZ | RU

Aşıq sənəti: musiqili-poetik janrlar [Mətn]

Köçərli, İradə Tofiq qızı. sənətşün. e. d-ru, dos.