AZ | RU

Azərbaycan diasporu :

Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu. Əməkdar elm xadimi, filoloq-tarixçi, politoloq, filol. e. d-ru, prof.

1947-2014