AZ | RU

Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]

Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix e. d-ru, prof., akad.

1931-2020