Energetika. Radioelektronika

Abasbəyli Siruz Hüseyn oğlu Heydər Əliyev və rabitəmizin intibahı [Mətn]: 1992-1997-ci illər /S.Abasbəyli; baş red. Ə.Məmmədov; red. S.Mikayılqızı.- Bakı: Ziya, 2010.- 623, [1] s.: portr., fotoşək          2010/1176 

Abbasov Ə.М.   İntellektual informasiya sistemlərində qərar qəbuletmə üsulları [Mətn]: Dərslik /Ə.M.Abbasov, V.Ə.Qasımov, R.A.Quliyev; Elmi red. T.Əliyev; Red. Ə.Kərimov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2003.- 256 s.   2003/1331

Abbasov, Əli Məmməd oğlu. Müasir rabitə şəbəkələri: NGN [Mətn]: telekommunikasiya istiqaməti üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Ə.M.Abbasov, B.İ.Hüseynov, X.F.Kişiyev; elmi red. F.Əliyev; rəyçilər. T.Əliyev, R.Əliquliyev, F.Məmmədov Bib-ID vtls000097923.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 366, [2]: şək., cədv., 22 sm. Azf-254607

Abbasov Ənvər Məhəmməd oğlu.  İP telefon rabitəsi /Ə.M.Abbasov, B.İ.Hüseynov, X.F.Kişiyev; Elmi red.: F.Əliyev. Bib-ID vtls000010856.- Bakı: Elm, 2006.- 440 səh.: cədvəl, ill          Azf-237953

Abbasov Məmməd Ələsgər oğlu. Atmosfer-vakuum qurğusunun avtomatlaşdırılması [Mətn] /M.Ə.Abbasov; [red. İ.İbrahimov]; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Elm -Texnika Komitəsi. Bib-ID vtls000241798. İstehsalat-texniki təcrübə mübadiləsi. Bakı: AzETMİ, 1960.- 73, [2] s.: şək., cədv     Azf-78345       

Abbasov Vaqif Abbas oğlu.     İnformasiya-ölçmə sistemləri [Mətn]: dərs vəsaiti /V.A.Abbasov [ön söz]; elmi red. L.R.Bəkirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000658920.- Bakı: [ADNSU], 2019.- 234, [1] s           2019/301

Abbasov Vaqif Abbas oğlu. İnformasiya-ölçmə sistemlərinin intellektuallaşdırılması [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /V.A.Abbasov; elmi red. L.R.Bəkirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000658931.- Bakı: [ADNSU], 2019.- 186, [1] s.: şək

Abdinov Əhməd Şahvələdoğlu. Bərk cisim elektronikası aliməktəblər üçün dərs vəsaiti/Ə.Ş.Abdinov, H.M.Məmmədov; elmi red. B.Ş.Barxalov; rəyçilər N.M.Mehdiyev, R.A.Süleymanov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 135, [1] s.             2004/1922

Abdinov Əhməd Şahvələd oğlu. fiz.-riyaz. e. d-ru, prof. 1945- Elektron cihazları və emissiya elektronikasının əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.Ş.Abdinov, İ.S.Həsənov, T.X.Hüseynov; elmi red. Ş.Q.Əsgərov; rəyçilər R.T.Hümbətov [və başq.]Bakı: Təhsil, 2011.- 358, [1] s.: şək., cədv., 22 sm.  

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Enerji ehtiyatları elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit. Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı [Mətn]: [Dərslik] /K.M.Abdullayev, Y.İ.Lətifov, G.K.Abdullayeva; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, F.İ.Kəlbəliyev, N.A.Babaxanov, A.T.Məmmədov I cild.- B.: Nərgiz, 2005.- 448 s.

Abdullayev Kamal Mehman oğlu.  Enerji ehtiyatları elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit Energetika və ətraf mühit [Mətn]: Dərslik /K.M.Abdullayev, R.K.Məmmədov, Y.İ.Lətifov; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev II cild.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 408 s. , cədvəl, şəkil ; 20 sm.    2007/313   

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev; Rəy verənlər: H.K.Feyziyev, H.Ş.İbrahimov.-  B.: Maarif, 2002.- 340 s.

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik energetikasında su hazırlığı texnologiyaları və su təchizatı [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev, M.M.Ağamalıyev, R.H.Məmmədbəyova; Rəy verənlər.H.Q.Feyziyev, F.İ.Kəlbəliyev, M.F.Cəlilov 1-ci hissə.- Bakı: Zaman-3, 2007.-   396 s. , cədvəl, ill. ; 22 sm. 2007/1239  

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev; rəy. ver. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev I Cild.- Bakı: Zaman-3 , 2010.- 463, [1] s. , şək., cədv. ar2010/1349  

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev; rəyçilər. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev II cild.- Bakı: Zaman-3, 2010.- 355, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm. ar2010/1350

Abdullayev Kamal Mehman oğlu.    Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblərin bakalavr təhsil pilləsi üçün dərslik K.M.Abdullayev; rəy ver. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamaliyev.- [Bakı] [Zaman-3] [2008.- ]731, [1] s.    2008/1318

Abdullayev Namiq Tahir oğlu. Mikroprosessorlar və mikroprosessor sistemləri [Mətn]: dərs vəsaiti /N.T.Abdullayev, X.A.İsmayılov; red. F.S.Məmmədov. Bib-ID. vtls000197327.- Bakı: [s.n.], 1986.- 77, [3] s.: cədv           1986/643

Abdullayev Səyyar Həbib oğlu. İnformasiya texnologiyaları üzrə müasir terminlər lüğəti [Mətn] /S.Abdullayev, S.Abasova; elmi red. T.H.Kazımov; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu. Bib-ID. vtls000612307. Современные термины по информационным технологиям. The modern terms in information technology. Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2018.- 89, [1] s.: şək., portr    2018/1452

Abdullayev Səyyar Həbib oğlu.   İnformasiya texnologiyaları üzrə müasir terminlər lüğəti [Mətn] /S.Abdullayev, S.Abasova; elmi red. Y.N.İmamverdiyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu. Bib-ID. vtls000693687.- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2019.- 184, [2] s.: gerb, şək., portr        Ar2019/1256   

Abdullayev Yaşar Ruhulla oğlu. Avtomatikanın idarəetmə elektrik aparatları [Mətn]: dərslik Y.H.Abdullayev, G.V.Məmmədova, G.S.Kərimzadə; rəyçi. T.M.Lazımov[və b.]Bakı: [s. n.] 2012.- 269, [1] s.     2012/2407

Abdullayev Yaşar Ruhulla oğlu. Paylayıcı qurğuların elektrik aparatları dərslik /Y.R.Abdullayev, G.S.Kərimzadə, G.V.Məmmədova; rəyçi E.M.Fərhadzadə [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: [s. n.], 2013.- 202, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm. ar2013/815

Abdullayeva  Züleyxa Yaqub qızı.       Kompüter: Microsoft Excel [Mətn]: praktik vəsait /Z.Y.Abdullayeva, Ə.H. Kərimov. Bib-ID. vtls000541006.- Bakı: ["Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyasının Poliqrafiya Mərkəzi], 2011.- 243, [1] s.: çək., rəngli şək., cədv            2011/2665       

Abdullayeva Züleyxa Yaqub qızı.  Kompüter: Microsoft Power Point [Mətn]: praktik vəsait /Z.Y.Abdullayeva, Ə.H.Kərimov.- Bakı: [s.n.], 2011.- 165, [1] s.: portr., şək., fotoşək., cədv., 21 sm.            Azf-296099   

Abdullayeva Züleyxa.  Microsoft Word [Mətn]: praktiki vəsait /Z.Abdullayeva, A.Hüseynova; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İn-tu; elmi red. N.Rəsulova.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2010.- 178, [2] s.: cədv., şək., 21 sm.  Azf-296116  

Abdulkadırov Abdulla İlyasoviç.  Elektromexanikada riyazi modelləşdirmə [Mətn]: dərslik /A.İ.Abdulkadırov, N.A.Əliyev, G.Ə.Əliyeva; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000519475.- Bakı: [s.n.], 2016.- 278 s.: cədv., şək., sxem., qrafik, diaqram    2016/1674

Abdulkadırov Abdulla İlyasoviç.  Xüsusi elektrik maşınları [Mətn]: monoqrafiya /A.İ.Abdulkadırov, N.A.Əliyev [ön söz] Bib-ID. vtls000622460.- Bakı: Elm, 2018.- 191, [1] s.: cədv., şək          2018/1878

Abolhassan Ferri.  Der Weg zur modernen IT-Fabrik [Text]: Industrialisierung- Automatisierung- Optimierung /F.Abolhassan. Bib-ID. vtls000412490.- Wiesbaden: Springer, 2013.- 238 s.: ill          A-31935

Adobe PhotoShop CS3 [Mətn]: praktiki işlərin yerinə yetirilməsi /M.N.Əlizadə, S.E.İsmayılova, A.B.Mahmudov, R.V.Şıxəliyev; elmi red. R.Balayev; rəyçilər. B.Qurbanov, K.Məmtiyev; dizayn. Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.-   Bakı: Azərnəşr, 2010.- 495, [1] s. , portr., şək. ; 21 sm. ar2010/1745

Ağamalıyev Muxtar Məmməd oğlu.    Suyun membran üsulları ilə emalı texnologiyaları [Mətn]: dərs vəsaiti /M.M.Ağamalıyev, R.H.Məmmədbəyova, C.A.Əhmədova; red. Ş.N.Nəsirov; Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000586019.- Bakı: [ADNSU], 2018.- 290 s.: cədv., şək     2018/396

Ağayev Cavanşir Mahmud oğlu. Kompüter aləmi [Mətn] /C.M.Ağayev, B.İ.Ağayeva.- Bakı: Elm, 2005.- 502 s. + 3 v.         237558

Ağayev Fərid Hacı oğlu. Elektrik siqnallarının rəqəmlə emalında təshihedici süzgəcləmə [Mətn]: monoqrafiya /F.H.Ağayev, A.M.Mehdiyeva; red. S.F.Cəfərov. Bib-ID. vtls000635796.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 168, [1] s.: cədv., şək       2016/2581

Axundov Etibar. Hamı üçün internet [Mətn] /E.Axundov; Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu.- Bakı: [s.n.], 1998.- 52 s.: şək., 21 sm.     Ar1998/840

Akhmedov Rustam.   Power engineering [Text] /R.Akhmedov, Y.Slyusarev. Bib-ID. vtls000486678.- Moscow: Novosti Press Agency, 1989.- 88, p.: ill.; map; photo         A-29342         

  Allahverdiyev Vaqif Saleh oğlu. Sabit və dəyişən gərginlik çeviriciləri: [Mətn] /V.S.Allahverdiyev; Red.: Ə.Ə.Abdullayev; Rəy verənlər: İ.M.Abdullayev, N.Kazımov.- Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 200 səh. cədv., ill. 1999/679

Alguliyev Rasim. Information society: interesting chronological facts /R.Alguliyev, P.Salmanova; [trans. N.Orujova] /A zerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Information Technology.- Baku: Information Technologies, 2014.- 152, [2] p.        I-39604

Aliev Rafik. Artificial neural networks [Text]: theory and practice /R.Aliev; R.M.Vahidov; R.R.Aliev.- Tabriz: Tabriz University, 1993.- 193, p.: ill., 24 cm. a-32903   

Alıyeva Şəfəq Alı qızı.  Microsoft Office Excel 2003 [Mətn]: elektron cədvəl redaktoru [Mətn] /Şəfəq Alıyeva; Elmi red.: O.Mazanova.-  Bakı: Adiloğlu, 2006.- 102 s. 244397                        

Alıyeva Şəfəq Alı qızı.  Word mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti /Şəfəq Alıyeva, İradə Cəfərova, NəbiMahmudov; Elmi red. A.F.Əliyev, O.İ.Mazanova; Rəyçilər. H.N.Tağıyev, Y.B.Sərdarov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 60 s.       244377

Ali riyaziyyat ADBTİA-nın tələbələri üçün: dərs vəsaiti /A.Q.Abiyev, T.Q.Əbiyev, M.S.Ağayeva, E.M.Əliyeva, rəyçi B.A.İsgəndərov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: "Nərgiz", 2011.- 255, [1] s.   Azf-266507

ALİSA - Azərbaycanın Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi: Təlimati metodik vəsait /tərt. ed. T.Cəfərova; elmi red. K.Tahirov;- red. L.Əhmədova.- Bakı, 2021.- 59 s.

Aliverti Paolo. Hər kəs üçün elektronika [Mətn] /P.Aliverti [üz qabığı dizayneri]; tərc. ed. E.Həsənov; qrafik dizayner R.Venturieri; bədii və texniki tərtibat İ.Süleymanlı. Bib-IDvtls000766886. Elettronica per maker:[Bakı]: [Parlaq imzalar], [2020]327 s.: rəngli şək., cədv   Ar2020/1600

Analoq və rəqəm ölçmə qurğuları [Mətn]: dərslik R.Q.Məmmədov (elmi red.), T.M.Qasımzadə, F.K.Tağıyev, N.P.Mustafayeva; rəyçi T.Ə.Həsənov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: [ADNA] 2012.- 339, [1] s.       2012/1844

Andrews John. Energy science [Text]: principles, technologies, and impacts /J.Andrews, N.Jelley.- Oxford: Oxford University Press, 2007.- XV, 328, p.: diag   I-40354   

Ancient Cina's technology and science.- Beijing:Foreign Languages Press; 2009.- 632, [1] p.    I-39628

Applied technology and innovation management [Text]: insights and experiences from an industry-leading innovation centre /H. Arnold [etc. al.] Bib-ID. vtls000152426.- Heidelberg: New York: Springer, 2010.- VII, 218 p.: ill    I-37258

Aschug Alasgar. Gedichte [Text]: /A.Alasgar. Bib-ID. vtls000509311.- Baku: Tschaschioglu, 2013.- 29 s.: ill            A-32110

Asinxron maşınların layihələndirilməsi [Mətn]: Kurs layihəsinə və buraxılış işlərinə rəhbərlik /Tərtib edənlər: T.Qaraşova, Z.Musayev, İ.Məmmədov; Red.: S.C.Osmanov; Rəy verənlər: A.M.Kərimov, K.N.Ramazanov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 1999.- 64 s.: cədv., sxem, ill 1999/860

Automation, communication and cybernetics in science and engineering 2009/2010 [Text] /editors S.Jeschke, I.Isenhardt, K.Henning. Bib-ID. vtls000504421.- Berlin: Springer, 2011.- XX, 682, [1] p.: tab., diag    I-43103

Avtomatika və istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsili üzrə Tədris-Metodik kabineti; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt. ed. Ə.A.Ələkbərov, M.Ə.Babayev, Müqərrəb-Səmədi; elmi red. M.Ə.Babayev.- Bakı: Ç.İldırım ad. AzPİ, 1987.-64 s. , cədv., şək. ; 20 sm. 54751 

Avtomatikanın əsasları və elektron hesablama texnikası kursu üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş [Mətn] /tərt.ed. S.S.Rzayev, H.İ.Həşimov; elmi red. K.L.Şirinov; Azərbaycan SSR Xalq Təhsil Nazirliyi.Ali Təhsil Üzrə Tədris Metodik Kabinet, V.İ.Lenin adına Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1989.- 63 s.    a1989/317

"Avtomatlaşdırılmış informasiya və idarəetmə sistemləri" fənnindən laboratoriya dərsləri üçün: Metodik göstəriş /Təhsil Problemləri Üzrə Elmi Metodik Mərkəzi; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Tərt. edənlər: R.S.Balayev, L.A.Qardaşova; Red.: N.İ.Həsənov. Bakı: ADNA, 1999. 40 səh.: cədvəl 1999/220

Aydazadə Kamil Rəcəb oğlu. Hesablama xətaları [Mətn]: Dərs vəsaiti /K.R.Ayda-zadə, V.M.Abdullayev; Red. İ.H.Novruzbəyov; Rəyçi. Y.Ə.Şərifov, S.Y.Qasımov.- Bakı: Turan evi, 2007.- 204 s. , cədvəl ; 22 sm. 244037

Azərbaycan poçtu inkişaf yollarında: Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans (2005; Gəncə)  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş " Müstəqil dövlətin müstəqil rabitəsi olmalıdır" devizi altında keçirilən " Azərbaycan poçtu inkişaf yollarında" adlı Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları, may 2005-ci il, Gəncə /Elmi red.: T.M.Mansurov.- Gəncə: Elm, 2005,146 səh.: şək          2005/466

Azərbaycan Respublikası Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti [Mətn]: informasiya və kommunikasiya texnologiyaları: statistik məcmuə 2015/ Azərb. Resp.-nın Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri H.Bağırov; məcmuənin buraxılışına məsul E.Hacı; məlumatların hazırlanması İ.Süleymanov.- Bakı:[s. n.]; 2015.-161, [1] s.,xəritə, qraf. ; 24 sm.      452213

Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün dövlət proqramı (Elekron Azərbaycan): [Mətn]Bakı: Aspoliqraf, 2006.- 114 s. , cədvəl ; 21sm.   2006/698  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.   Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 2007 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri A.Vəliyev; burax. məs. Y.Yusifov]Bakı: [s.n.], 2007.- 134, [2] s. cədv., portr          2007/2234

Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 2009 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; burax. məs. Y.Yusifov][Bakı]: [s.n.], 2009.- 147, [5] s.: cədv., portr., 24 sm. 2009/572

Azərbaycanda informatikanın təşəkkülü [Mətn]: Azərbaycanda informatikanın 50 illiyinə həsr olunur /layihə rəhbəri Ə.M.Abbasov; elmi red. T.Ə.Əliyev; red. heyəti E.T.Vəlizadə [və b.]Bakı: Letterpress nəşriyyat evi, 2010.-171, [1] s.        263206

Azərbaycanın gömrük muzeyləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; nəşrin rəhbəri A.Əliyev; tərc. B.Hacıyev, D.Vahabova, ATTAS P; Azərbaycan dili red. İ.Cəfəroğlu; bədii tərtibat və dizayn R.Gülməmmədli.- Bakı: [CBS Polygraphic Production, 2010.- 207 s. , portr., rəngli fotoşək.; 30x25sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm. ar2010/2193

  Babayev Amil Baloğlan oğlu.    Fərdi kompüterin element vasitələri və periferiya qurğuları [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.B.Babayev, E.V.Seyidzadə; elmi red. X.İsmayılov; rəyçi F.İsayev, A.Adamov, T.Əlizadə; dizayner S.Kazımov; Qafqaz Universiteti.- Bakı: Qafqaz Universiteti, 2008.- 280 s.: portr., şək., cədvl., 21 sm.   2008/2404 

Babayev Ramiz Vahid oğlu. Elektrik təchizatından kurs layihələrinin icrası üçün [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.V.Babayev, R.K.Quluzadə, R.Z.Kazımzadə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: N.D.Abdullayev.- Bakı: DNA, 2000.- 108 s. , 37 ill. ; 20 sm2000/849  

Bakı-Brüssel [Mətn]: Azərbaycan-Avropa ittifaqı münasibətləri /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma mərkəzi; yaradıcı heyət. F.Babayev [və b.]; elmi məsləhətçilər F.Blanşar, E.Süleyov; dilçi-red. M.Babayeva; dizayn. E.İsmayılov.- Bakı: [s.n.], 2011.- 404, [1] s. Azf-263431

Banham Russ.  Conoco [Text]: 125 years of energy /Russ Banham. Bib-ID. vtls000218182.- Lyme, Conn.: Greenwich, 2000.- 276 p.: ill.; photo            I-37878    

Balayev Rəsul Ənvər oğlu.    İntellektual sistemlər və texnologiyalar [Mətn]: dərs vəsaiti /[R.Ə.Balayev, M.N.Əlizadə, İ.K.Musayev]; elmi red. F.Q.İsayev; dizayner Z.N.Əliyev; təshihçi M.V.Mayılov, V.Z.Zərbaliyev; naşir V.B.Mayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU. Bib-ID. vtls000488849.- Bakı: [MSV nəşr], 2016.- 255, [1] s.: portr., şək., cədv         2016/387

Bayramov A.A.    Avtomatik layihələndirmə  sistemlərinin  əsasları: Dərslikkitabı A.A.Bayramov, K.Ş.Ramazanov; Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu.- Bakı:  ABA QRUP 2006.- 262 səh.          2006/275        

Bayramova Etera Nazim qızı.   Windows. Word. Excel. [Mətn]: Kompüteri müstəqil öyrənənlər üçün praktik vəsait /Etera Bayramova, Abdullayeva, Sədaqət;Rəyçilər. Axundov Tofiq, Nəsibov Nəsib; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2005.- 96 s. , ill. ; 20 sm. 2005/1823

Benkler Yochai. The wealth of networks How social production transforms markets and freedom /Y.Benkler.- New Haven: Yale University Press ;2006. 515 p.            i-38527

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri [Mətn]: İTU 150: 1865-2015: Bakı, 14 may 2015-ci il /Azərb. Resp. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, AMEA; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu; elmi red. R.Alıquliyev, Y.İmamverdiyev. İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı (2; 2015 Bakı).- [Bakı]: [İnformasiya Texnologiyaları], [2015].- 270 s.: şək., cədv., 29 sm. ar2015/508 

Bədəlov T.A.       İnformatika, proqramlaşdırma və ehm [Mətn]: dərs vəsaiti T.A.Bədəlov, A.M.Hacıyev, F.A.Atamov; Azərbaycan İnşşat-Mühəndisləri İnstitutu.- Bakı: AzTU,  1992.- 196 s.    1992/483

Bədəlov T.A İnformatika və tətbiqi proqramlaşdırma: Dərs vəsaiti /T.A.Bədəlov, A.M.Hacıyev, F.A.Atamov; Elmi red.: T.Aliyev; Rəy verən: F.Qsayev, N.Sliyev; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti.- Bakı: 2000.- 232 səh.: sxemlər, cədvəllər   2000/69      

Bədəlov Yusif Aslan oğlu. İstilikötürmə [Mətn]: Texniki universitetlər üçün dərslik /Y.A.Bədəlov,    Y.M.Naziyev; Rəyçilər: F.İ.Kəlbəliyev, K.D.Hüseynov; Red.: T.S.Axundov.- B.: Maarif, 1999.- 452 s.

Bəşirov Mahir Məcnun oğlu. İstilikdəyişdirici aparatlar və qurğular [Mətn]: Texniki profilli ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.M.Bəşirov, Ş.Y.İmanov, V.H.Həsənov; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, A.A.Abasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 152 səh. , ill., cədv. ; 21 sm. 2000/952

Bəşirova  Qönçə İmanverdi qızı. Müasir proqramlaşdırmanın əsasları: Excel &VBA [Mətn]: MicroSoft texnologiyaları: Visual Basic for Aplication (VBA): ali pedaqoji məktəblərin riyaziyyat və informatika fakültəsinin tələbələri üçün tədris vəsaiti /Q.İ.Bəşirova; elmi red. R.Z.Hümbətəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti. Bib-ID. vtls000609185.- Bakı: [ADPU], 2018.- 207, [1] s.: cədv., şək    2018/1319

Bəybalayev Qəmbər Bəylər oğlu.  Müasir telekommunikasiya sistemlərinin optik lifli rabitə xəttləri: Dərs vəsaiti /Q.B.Bəybalayev; İxtisas red.: T.M.Mansurov. Bib-ID vtls000005830.- Bakı: Elm, 2001.- 89 səh.: cədvəl, şək            Azf-219676

Bhanu Bir.      Human ear recognition by computer [Text] /С.B.Bhanu, H.Chen; editor prof. S.Singh. Bib-ID. vtls000318816.- Riverside: Springer, 2008.- 201,[2] p       I-36620    

Booth Wayne C. The craft of research /Wayne C. Booth, Gregory G.Colomb, Joseph M.Williams.- Chicago: The University of Chicago Press, 2008.- 317 p. , table; ; 22 cm. İ-38708

Burenina Tatyana Anatolevna.  İnternet texnologiyaları əsasında marketinq [Elektron resurs]: [monoqrafiya] A.Burenina  rus dil. tərc. ed. A.Məmmədova; tərc. elmi red. Ə.Kərimov.- Bakı: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2009.- 224 s. bta_item

Business and nonproliferation industry's role in safeguarding a nuclear renaissance /editors J.P.Banks, C.K.Ebinger.- Washington: Brookings Institution Press, 2011.- XI, 238, [1] p.   İ-3897

Buniyatov A.R. Süni intellekt və ekspert sistemləri [Mətn]: dərs vəsaiti A.R.Buniyatov, Ə.Q.Pələngov; elmi red. Z.Ə.Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. Pedaqoji Un-ti.- Bakı: [s. n.] 2014.- 119, [1] s.              2014/704

Calallı Ə.X.  Əməyin mühafizəsi və elektrik təhlükəsizliyi [Mətn]: dərs vəsaiti: "Azərişıq" ASC-nin Tədris Mərkəzinin müdavimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur /Ə.X.Calallı; elmi red. R.Məhərrəmov; Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Tədris mərkəzi. Bib-ID. vtls000519704.- Bakı: [Azərişıq ASC], 2016.- 88 s.: şək., cədv            2016/1703       

Calallı Əli. Rele mühafizəsinin mikroprosessor əsasında qurulması [Mətn]: dərs vəsaiti: Bakıelektrikşəbəkə ASC Tədris Mərkəzinin müdavimləri üçün nəzərdə tutulur /Ə.Calallı; elmi red. A.Hüseynov; Bakıelektrikşəbəkə ASC, Tədris Mərkəzi. Bib-ID. vtls000519665.- Bakı: [Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi], 2013.- 99 s.: şək           2013/2715 

Calallı İsmayıl. Beynəlxalq İnformatika Olimpiadaları [Mətn]: 1989-2011 /İ.Calallı; elmi red. R.Əliquliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu. Bib-ID. vtls000535538.- Bakı: Bakınəşr, [İnformasiya Texnologiyaları], [TMGroup], 2012.- 336 s.: portr., fotoşək., şək., cədv., xəritə            2012/2892           

Calallı İsmayıl. Kompüter. Bunu öyrənməyə nə var ki!.. [Mətn] /İ.Calallı; Elmi red. Ə.Abbasov.- Bakı: Nurlar, 2008.- 384 s. , ill. ; 24 sm. 249290

 Calallı İsmayıl. İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn]: (ingiliscə-rusca-türkcə-azərbaycanca) /İ.Calallı; elmi red. R.Əliquliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu. Bib-ID. vtls000535567. Dictionary of computer science terms. Толковый словарь терминов по информатике. Açıklamalı bilişim terimleri sözlüğü.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, Bakı nəşriyyatı, 2017.- 995, [1] s.: portr., ill., cədv      2017/165

Calallı İsmayıl.  Kompüter? Bunu öyrənməyə nə var ki! [Mətn] Özü öyrənənlər üçün /İ.Calallı; Elmi red. Ə.Abbasov; Rəy. İ.Babayev, İ.Əliyev; Dil red. Ə.Tahirzadə.- Bakı: Nurlar, 2005.- 352 s.         241077

Cəfərov Cavid Ağalar oğlu.  Kitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloq [monoqrafiya] /C.Cəfərov; elmi red. A. Xələfov; red. H.Hüseynov; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Proqres, 2012.- 223, [1] s. ; 21 sm. azf-268341

Cəfərov Tahir Dəmir oğlu. 1950- Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin Energetika Sisteminə inteqrasiyasında Hidroakkumulyasiya Elektrik Stansiyalarının rolu [Mətn] /T.D.Cəfərov; elmi red. A.B.Bədəlov; [red. H.Rüstəm; naşir X.Həsənoğlu]. Bib-ID vtls000484276.- Bakı: Kövsər, 2013.- 95, [1] s.: ill., portr., fotoşək., cədv., sxem., 24 sm. ar2013/2583   

Cəfərov Tahir Dəmir oğlu. 1950- Energetika - varlıqla, yoxluğun astanasında [Mətn] /T.D.Cəfərov; elmi red. A.B.Bədəlov. Bib-ID vtls000484261.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 135, [1] s.: portr., şək., sxem, 25 sm. 2015/1705

Cəfərov Tahir Dəmir oğlu.      Smart market. Elektroenergetika-islahatlar və intellektual bazar [Mətn] /T.D.Cəfərov. Bib-ID. vtls000571151. Elektroenergetika-islahatlar və intellektual bazar.- Bakı: [Şərq-Qərb], 2017.- 95, [1] s.: portr., şək., cədv     2017/1892

Cəfərova İradə Əhməd qızı.  Sibelius 2 not redaktoru [Mətn]: metodik vəsait /İ.Cəfərova, Ş.Alıyeva; elmi red. S.Kərimi, A.F.Əliyev; rəyçi. N.M.Mahmudov, H.N.Tağıyev, O.İ.Mazanova.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 74 s.    244388             

  Cəlilov Mərdan Fərəc oğlu. Alternativ regenerativ enerji sistemləri [Mətn]: dərslik /M.F.Cəlilov; elmi red. Ə.M.Quliyev; rəyçilər. H.Q.Feyziyev P.F.Rzayev.- B.: NPM Təhsil, 2009.- 405, [2] s., cədv., şək., portr.

Cihazqayırmada mikrokontrollerlər [Mətn]: dərs vəsaiti R.Q.Məmmədov (elmi red.) [və b.]; rəy verən. M.Ə.Babayev, T.M.Qasımzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: [ADNA] 2010.- 250, [2] s.        2010/2438

Coe Norman.   Oxford practice grammar [Text]: basic; with answers /N.Coe, M.Harrison, K.Paterson. Bib-ID. vtls000501852.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- IX, 296, p.: ill.; tab. CD ROM   I-43019    

Çələbi İftixar. Mexatronika [Mətn]: ali texniki məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /İ.Çələbi, H.Mirzəyev; elmi red. A.H.Abdullayev; rəyçilər Ə.M.Xəlilov [və b.]Bakı: [s. n.], 2011.- 203, [1] s.: şək., cədv              2011/1856  

Daxili yanma mühərrikinin detallarının bərpa olunması [Mətn]: (metodik göstəriş) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil üzrə Tədrisi-Metodika Kabineti. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt. ed. F.M.Həsənov; elmi red. A.S.Hüseynov; rəy verənlər. V.S.Əfəndiyev, A.A.Əliyev, S.N.Zexn.- Bakı: Ç.İldırım ad. Azərbaycan Poltexnik İnstitutu, 1987.- 32, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm. 1987-120   

Davudov B. Radiofizika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.Davudov, K.Daşdəmirov; elmi red. N.Ə.Məmmədov; rəyçilər. V.M.Salmanov, B.Ş.Barxalov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.-392 s. , cədv., şək. ; 21 sm. 253172

Davudov Benyaməddin Bəyağa oğlu.   Radioelektronikanın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti B.B.Davudov, K.M.Daşdəmirov; Rəyçi. E.Eyvazov; İxtisas red. Q.Əfəndiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 1992.-294 s.         1992/597

Defarj, Filip Moro. Geopolitikaya giriş [Mətn]: dərc edilməmiş bölmələr ilə "Geoplitika və böhranlar" /M.D.Filip; tərc. Y.Məmmədov, X.Quliyev; üz qapağının dizaynı və kompüter tərtibatı. S.Qəniyev Bib-ID vtls000149097.- Bakı: Qanun, 2010.- 358 s.: 18 sm. Azf-260401

Dəmirov Aslan Həsən oğlu.   Yeni təlim texnologiyaları və müasir dərs [Elektron resurs]: pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin tələbləri, ümumtəhsil məktəb müəllimlərinin və ixtisasartırma və yenidən hazırlanma fakültələrinin dinləyiciləri üçün vəsait A.H.Dəmirov, S.M.Məmmədov, Ş.N.İsmayılov; elmi red. N.R.Manafov; rəyçilər S.Q.İbrahimli, S.Ə.Məmmədov, F.K.Namazova.- Bakı: 2007.- 109 s. cədv. da_ytt

Dəvrişova İradə Namaz qızı. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları [Mətn]: Dərs vəsaiti /İradə Dəvrişova; Elmi red. T.B.Qurbanov; Rəyçilər. Y.R.Abdullayev, B.Q.İbrahimov, E.A.Qədirov, R.Əliyev I cild.- Bakı: Təhsil NPM, 2008.-438 s.  248984                      

Dəvrişova İradə Namaz qızı.   Rabitə sistemlərinin qida qurğuları [Mətn]: Dərs vəsaiti /İradə Dəvrişova; Elmi red. T.B.Qurbanov; Rəyçilər. Y.R.Abdullayev, B.Q.İbrahimov, E.A.Qədirov, R.Əliyev II cild.- Bakı: Təhsil NPM, 2008.- 378 s.    248981

Diskret məlumatı verilişi kursu üzrə laboratoriya işləri [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsil Nazirliyi, Ç.İldırım adına AzPİ-nin Ali Təhsili üzrə Tədris-Metodik kabineti; tərt. ed. Q.M.İmamverdiyev, B.Q.İbrahimov; elmi red. V.A.Qəhrəmanov. Bib-ID. vtls000071103.- Bakı: 1990.- 36 s.: şək           1990/986

Dueck Gunter. Dueck`s Jahrmarkt der Futuristik [Text]: GesammelteKultkolumnen /G.Dueck.Bib-ID vtls000519985.- Berlin: Springer, 2014.- 353 s.: 24 cm. A-32119 

Ekoenergetika terminləri lüğəti: Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə, İngiliscə-Azərbaycanca- Rusca /Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası; Lüğəti tərt. edənlər: F.Q.Əliyev, F.F.Əliyev. Bib-ID. vtls000011284.- Bakı: 2001. 398 səh.: cədvəl     I-42942

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması fənnindən məşğələ dərsləri üçün rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti: 050608 ixtisası üçün /Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti; tərt. ed. G.G.İsmayılova; red. S.Ə.Xanəhmədova. Bib-ID. vtls000518582[Bakı]: [s. n.], [2016].- 90, [1] s.: cədv., sxem., şək       2016/1640

 "Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması" fənnindən kurs layihəsinə rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti: [050608 ixtisasları üçün] /Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti, "Elektroenergetika" kafedrası; tərt. ed.: A.M.Kərimov, G.G.İsmayılova; red. N.A.Müfidzadə. Bib-ID. vtls000518579[Bakı]: [s. n.], [2016].- 116, [1] s.: cədv., sxem., şək., qrafik  2016/1639       

Elektrik maşınları [Mətn]: dərslik /Y.B.Orucov, Q.İ.Abbasov, S.M.Gözəlov, N.C.Ələkbərova; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti. H. 1.- Gəncə: [ADAU], 2014.- 268, [1] s.: şək., cədv Azf-285610

Elektrik maşınları "elektrik stansiyaları, şəbəkələri və sistemləri" "enerqosistemlərin rele mühafizəsi və avtomatikası" və "sənaye müəssisələri və qurğularının elektrik avadanlığı" [Mətn]: ixtisasları üzrə qiyabiçi-tələbələr üçün proqram və metodiki göstərişlər /Ümumittifaq Qiyabi Energetika Texnikumu (YİQET); [tərc. ed. Y.M.Quliyev; red. M.A.Quliyev].- Bakı: [s.n.], 1961.- 62, [1] s.: şək., 20 sm.1961-1208

Elektrik maşınlarının layihələndirilməsi [Mətn]: sabit cərəyan maşınları. Mühazirələrin konspekti /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; T.Q.Qasımov, S.C.Osmanov Ş.Ə.Quliyev. Bib-ID. vtls000237466.- Bakı: [s.n.], 1986.- 81, [2] s.: şək., cədv            1986/1227

Elektrik stansiyaları və şəbəkələrinin texniki istismar qaydaları [Mətn] /AzSSR Nazirlər Soveti yanında Baş Energetika və Elektrikləşdirmə İdarəsi "Azərbaşenerji"; [tərc. ed. Y.Ə.Rzaquliyev; red. F.H.Hüseynov] Bib-ID vtls000235685. Bakı: Azərnəşr, 1964.- 291, [1] s.: cədv           Azf-95410 

"Elektrik şəbəkə və sistemləri" kafedrası "Elektri sistemlərində keçid prosesləri" fənni üzrə kurs işini yerinə yetirmək üçün metodik göstəriş [Mətn] /Azərb. Respub. Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Sumqayıt ATTM- M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Filialı; tərt.ed. A.B.Əmrəliyev, M.H.Həmidov, A.Ə.Talıbov və b.- B.: [s.n.], 1990.- 85 s.            60653 

Elektrik ölçü vasitələrinin yoxlanılması [Mətn]: laboratoriya işləri /Tərtib edənlər və b.; Red. N.H.Fərzanə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1993.- 126 s.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri [Mətn]: dərs vəsaiti: [050608 ixtisası üçün] /Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti; tərt. ed. G.G.İsmayılova; red. S.Ə.Xanəhmədova. Bib-ID. vtls000518557.- Bakı: [s. n.], 2016.- 78, [1] s.: cədv., sxem, şək          2016/1634

Elektro radiorabitə sistemlərinin keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İnstitutu; [red. hey. Ç.A.Əfəndiyev (məs. red.) və b.] Bib-ID. vtls000067623. Повышение качественных характеристик систем элктрорадиосвязи: тематический сборник научных трудов/Мин-во Народного образования, АПИ им. Ч.Ильдрыма.- Bakı: [APİ], 1990.- 70 s.: şək       1990/693        

Elektroenergetika sistemlərinin effektivliyinin yüksədilməsi istiqamətində yüksək intellektli avadanlıq, informasiya kommunikasiya texnologiyaların tətbiqinin elmi və praktiki əsaslarının işlənilməsi [Mətn] : elmi əsərlər toplusu /"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, "Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İn-tu" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti; red. hey.: R.İ.Mustafayev [və b.]; məsul red. Ə.M.Hüseynov. Bib-ID . vtls000486132. Bakı: ["Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu" MMC], 2013.- 262, [1] s.: portr., cədv., şək        2013/2590

Elektromaqnit sistemləri və elektrotexniki materialların elektrofiziki xassələrinin tədqiqi [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İnstitutu; [red. hey. İ.A.Quliyev (məs. red.) və b.] Bib-ID. vtls000088907. Исследование электромагнитных систем и электрофизических свойств электротехнических материалов: тематический сборник научных трудов/Мин-во Народного образования, АПИ им. Ч.Ильдрыма.- Bakı: [APİ], 1990.- 80 s.: şək            1990/1105      

Elektron cihazları fənnindən laboratoriya işlərinə aid metodiki göstərişlər [Mətn] /Tərtib ed.: L.Məmmədov, M.Abdullayeva, Ş.Məsimzadə; Red.: Z.İskəndərzadə; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnistitutu, Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci.- Bakı: Şirvannəşr, 2006,182 s. ill., cədv            2006/1028  

Elektron dövrələri və mikrosxem texnikası [Mətn]: Laboratoriya işləri /Tərtib ed.: F.H.Ağayev, M.B.Namazov, A.M.Mehdiyeva; Red.: İ.M.Abdullayev; Rəyçilər: R.M.Əhmədov, Ə.N.Abiyev; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Bakı: [ADNA], 1999. 56 s.: cədvəl., şəkil 1999/857 

Elektron qurğularının əsasları [Mətn]: ali məktəblərin texniki ixtisaslarının tələbələri üçün dərslik /A.M.Paşayev, A.R.Həsənov, İ.Ə.İsgəndərov, F.A.Abdurəhimov; elmi red. Z.Ə.İsgəndərzadə;Cild.C. 1. Elektron qurğularının element bazası.- Bakı: [MAA], 2014.- 311, [1] s.: cədv., il., portr., 30 sm.              Ar2014-2728

Elektron qurğularının əsasları [Mətn]: ali məktəblərin texniki ixtisaslarının tələbələri üçün dərslik /A.M.Paşayev, A.R.Həsənov, İ.Ə.İsgəndərov, F.A.Abdurəhimov; elmi red. M.Ə.Babayev; Cild.C. 2. Analoq və impuls qurğuları.- Bakı: [MAA], 2014.- 322, [2] s.: cədv., il., portr., 30 sm.    Ar2014-2729

 Elektron qurğularının əsasları [Mətn]: ali məktəblərin texniki ixtisaslarının tələbələri üçün dərslik /A.M.Paşayev, A.R.Həsənov, İ.Ə.İsgəndərov, F.A.Abdurəhimov; elmi red. M.Ə.Babayev; Cild.C. 3. Rəqəm qurğuları.- Bakı: [MAA], 2014.- 335, [1] s.: cədv., il., portr., 30 sm.      Ar2014-2730   

Elektronikada nanotexnologiyalar və nanomateriallar [Mətn]: dərs vəsaiti /H.S.Orucov, Ç.İ.Əbilov, O.M.Sadıqov, M.Ş.Həsənova  Cild.H. 1 Nanotexnologiyalar.- Bakı: [AzTU], 2017.- 194, [1] s.: şək., 20 sm.    Ar2017-2422      

Elektronika və mikrosxemotexnika: Harmonik rəqs generatorları. Metodik vəsait [Mətn]: Ali məktəblərin avtomatik və elektrotexnika ixtisaslarının tələbələri üçün: Tərtib edəni: R.T.Hümbətov; Red.: İ.M.Abdullayev; Rəy verənlər: M.Ç.Paşayev, B.Q.İbrahimov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-  Bakı: Azərb. DNA, 1999.- 40 s.             1999/858

Elektrotexnika və elektrik avadanlığı kursundan [Mətn]: hesabat-qrafik işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər /Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Sumqayıt ATTM - M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun filialı; R.B.Babayev, S.Ə.Əfəndiyev, N.H.Həmidov [və b.] B.: [s.n.], 1990.- 78, [1] s. 

Elektrotexnika və elektronikanın əsasları. Metodik göstəriş və yoxlama işləri proqramla [Mətn]: ali məktəblərin inşaat və kimya-texnologiya ixtisaslı qiyabiçi tələbələri üçün / AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi Respublika Tədris Metodika Mərkəzi; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləi İnstitutu; tərt.ed. T.F.Hüseynov,  S.Rhmədov; elmi red. A.Qbiyev.- Bakı: AzPİ;1990.- 77 s.,         1990/956  

Elektrotexnika və elektronikanın əsasları. (Elektrik dövrələri və elektronikanın əsasları) [Mətn]: Ali texniki məktəblərin qeyri-elektrotexniki ixtisasları üçün dərs vəsaiti /R.Ə.Feyzullayev, P.Ə.Ələkbərov, T.H.Səmədov, A.Ə.Qarabağlı; Elmi red. T.M.Məmmədov; Rəyçi T.İ.Ağqlarov, R.V.Babayev; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- B.: 1991.- 132 s.

Elektrotexnikadan laboratoriya işlərinə dair metodik göstərişlər [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodik Kabineti; V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. M.M.Əliyev, K.İ.İbrahimov, A.Ə.Sadıxova, S.S.Rzayev; elmi red. H.İ.Həşimov, M.Ə.Əliyev I hissə.- Bakı: APİ, 1987.- 59, [2] s.          1987/688

Elementar riyaziyyatın xüsusi kursu üzrə proqram [Mətn]: riyaziyyat ixtisası: pedaqoji institutlarının fizika-riyaziyyat fakültələri üçün /Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Azərb. Döv. Qiyabi Pedaqoji İn-tu; tərc. ed. Ş.Əbdülrəhimov; red. A.Salayev. Bib-ID. vtls000379801.- Bakı: [s.n.], 1955.- 15, [1] s         1955/325

Energy efficiency through combined heat and power or cogeneration [Text] /editor D.H.Thomas. Bib-ID. vtls000321615.- New York: Nova Science Publishers Press, 2010.- XI, 375, p.: tab., photo, diag            I-38919             

Energy for the future [Text]: a new agenda /edited I.Scrase, G.MacKerron.- New York: Palgrave Macmillan, 2009. XXI, 248, p.: diag        I-40969    

Energy 2050 [Text]: Making a transition to a secure low carbon energy system /Edt. J.Skea, P.Ekins, M. Winskel.- London: b Earthscan, 2011.- 381 p.: diagr., ill., 28 cm. i-40309

Enerjinin istehsalı və ətraf mühit [Mətn] /K.L.Şirinov, K.A.Abbasov, Ə.N.Quliyev [və b.]; elmi red. Ə.M.Ağalarov, K.D.Hüseynov.- B.: [s. n.], 2011.- 214, [2] s.           2011/9

Eriksson Kai.  Communication in modern social ordering [Text]: history and philosophy /K.Eriksson. Bib-ID. vtls000321266.- New York: Continuum, 2011.- 222, p I-38992           

Əbdülrəhmanov Fəzail İkraməddin oğlu.     Akustik sistemlər F.İ.Əbdülrəhmanov, M.Ə.Qurbanov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2001.- 124 səh. ill. 20 sm.                  2001/1209  

Əbiyev Telman Qulam oğlu.  İdmanın texniki vasitələri bakalavr tədris pilləsi üçün dərslik /müəll. və tərt. ed. T.Q.Əbiyev, M.S.Ağayeva, E.M.Əliyeva; rəy verən. A.Q.Abiyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: Müəllim, 2012.-205, [3] s. , cədv., şək. ; 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm. AZF-269336

Əbiyev Telman Qulam oğlu. İnformatika [Mətn]: "bakalavr" tədris pilləsi üçün dərslik T.Q.Əbiyev, M.S.Ağayeva, E.M.Əliyeva; rəy verənlər R.Q.Məmmədov [və b.]Bakı: Müəllim, 2013.- 207, [1] s.     Azf-273667

Əfəndizadə Azad.   Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi [Mətn]: ali texniki məktəblərin elektrotexnika ixtisasları tələbələri ücün dərslik /A.Əfəndizadə; elmi red. R.Ə.Əliyev; rəy verən. Y.B.Qədimov. Bib-ID vtls000021569.- Bakı: Maarif, 1981.- 349, [3] s.: şək., cədv   1981/630        

Əhmədov N.A.  Rabitədə akkumlyatorların istismarı [Mətn] /N.A.Əhmədov; Elmi red. R.T.Hümbətov; Rəyçi. Q.M.İmamverdiyev, B.Q.İbrahimov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.-68 s. ill., cədv        1995/508  

Əhmədov Nadir Alı oğlu.    Telefon aparatları [Mətn] /N.A.Əhmədov; elmi red. R.H.Səfərov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 95 s.    1992/571        

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu.  Nəriman Nərimanov [İzomaterial]: [fotokitab] /T.Əhmədov; red. V.Məmmədov; rəssamı E.Haşımov.- B.: İşıq, 1977.- 32, [1] s., [153] s.     150319

Əhmədova  Məlahət Malik qızı.  HTML5 dilinin əsasları [Mətn]: metodiki vəsait /M.M.Əhmədova, Ş.İ.Əliyeva, A.M.Xəlilov; red.: G.S.Alyarova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci. Bib-ID. vtls000486125.- Bakı: [s. n.], 2016.- 143, [1] s.: şək., cədv      Azf-289349

Ələkbərov Rəşid. Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları [Mətn] /R.Ələkbərov, O.Ələkbərov; elmi red. Y.İmamverdiyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu. Bib-ID. vtls000580083.- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2018.- 194, [1] s.: şək., portr    2018/137

Ələkbərov  Rəşid Qurbanəli oğlu.    Şəbəkə mühitində paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları [Mətn] /R.Q.Ələkbərov, M.A.Həşimov; elmi red. F.Yusifov; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: [İnformasiya texnologiyaları], 2015.- 74, [2] s.: ill., portr., cədv., gerb            2015/1140    

Ələkbərova İradə Yavər qızı.  İnformasiya müharibəsi texnologiyaları /İ.Y.Ələkbərova; elmi red. T.Kazımov; AMEA, İnformasiya Texnologiyalari İn-tu.- Bakı: [İnformasiya texnologiyaları], 2012.- 107, [1] s. , portr., şək., cədv. ; 20 sm. 91992

Əlifoğlu Vahid. Görənlərdən xahiş olunur ki... [Mətn] /V.Əlifoğlu; red. E.İsgəndərzadə; ön söz müəl. Ə.Mədətoğlu. Bakı: Vektor, 2013.- 183, [1] s.: portr., 20 sm.       Azf-279653    

Əliquliyev Rasim Məhəmmədoğlu.   İnformasiya cəmiyyəti: maraqlı xronoloji faktlar /R.M.Əliquliyev, P.M.Salmanova; elmired. Z.Cəbrayılova, R.Mahmudova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.[Bakı]: [İnformasiya Texnologiyaları], [2013].- 168, [2] s. 2013/938

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu.  Kriptoqrafiya tarixi [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- Bakı: İnformasiya texnologiyaları, 2006,192 s. cədv., portr., ill., faks            2006/1513      

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu.  Kriptoqrafiyanın əsasları [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev.- B.: İnformasiya texnologiyaları, 2006.- 700 s.

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Müasir dövrdə elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri [Mətn] /R. M. Əliquluyev, K. P. Qasımova, E. Ç. Məmmədov ;elmired. F. Yusifov ;AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. Bakı: [İnformasiya texnologiyaları], 2014. 74, [2] s.: portr., gerb 2014/529

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. tex. e. d-ru, prof. 1950- Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları [Mətn] /R.M.Əliquliyev, N.B.Ağayev, R.M.Alıquliyev; elmi red. Y.İmamverdiyev; AMEA, İnform. Tex. İn-tu.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2015.- 166, [2] s.: portr., ill., cədv., şək., 21 sm. 2015/804 

  Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Rəqəm imzası texnologiyası /Rasim Əliquliyev, İmamverdiyev Yadigar, АМЕА İnformasiya Texnologoyaları İnstitutu.- B.: Elm, 2003.- 130 s.

Əliquliyev, Rasim Məhəmməd oğlu. tex. e. d-ru, prof. 1950- Sosial şəbəkələr[Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev, F.C.Abdullayeva; elmi red. R.Alıquliyev; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2010.- 286, [2] s.: portr., cədv., şək., 21 sm.

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Vikipediya- virtual ensiklopediya [Mətn] /R.Əliquliyev, İ.Ələkbərova; elmi red. Ə.Q.Əliyev Bib-ID vtls000126533.- Bakı: İnformasiya texnologiyaları nəşriyyatı, 2010.- 183, [1] s.: şək. portr., 21 sm. 2010/676

Əliyarlı İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə rabitənin inkişafı 28 may 1918- 27 aprel 1920-ci il [Mətn]: kitab Azərbaycanın müstəqil Rabitə Nazirliyinin yaranmasının 91 illiyinə həsr olunur /İ.Əliyarlı; baş məsləhətçi.Ə.Abbasov; elmi red. və rəyçi. C.Həsənli; məsləhətçi. Ə.Zeynalov.- Bakı: Mütəcim, 2009.- 123, [1] s.            Azf-256025

Əliyev Alxan Hümbət oğlu.  Riyazi proqramlaşdırma [Mətn]: kompüter yönümlü yanaşma: dərs vəsaiti /A.H.Əliyev; rəyçilər. A.F.Musayev, R.Ə.Balayev; red. Y.İHacızalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- Bakı: İqtisad Univerisiteti, 2010.-  476, [1] s.     azf-258859

Əliyev Aydın Qardaşxan oğlu. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması [Mətn]: dərslik /A.Q.Əliyev; red. G.G.İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000584159.- Bakı: Xəzər Universiteti, 2017.- 344, [1] s.: şək., cədv., fotoşək     2017/2309

Əliyev Aydın Yunus oğlu. İnformatika, hesablama texnikası və proqramlaşdırmanın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.Aydın; Red.: İ.Ə.Qurbanov; Rəyçilər: Ə.Ə.Əliyev, K.Ş.Məmmədov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-  B.: Mütərcim.- 1998.-  216 s.

Əliyev Aydın Yunus oğlu.        İnformatika və proqramlaşdırma [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.Y.Əliyev; elmi red. Ə.Ə.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Bakı Dövlət Un-ti. Bib-ID. vtls000612318. Информатика и программирование /А.Ю.Алиев.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 417, [2] s.: cədv., şək       2010/2806       

Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu.    Azərbaycanın dağ əkinçiliyi şəraitində suvarmanın avtomatik idarə olunmasının elmi əsasları [Mətn] /B.H.Əliyev, məsul red. N.A.Ağayev; red. S.Mikayılqızı.- Bakı: [Ziya-Nurlan], 2008.- 201, [1] s.        251008

Əliyev Çingiz Arif oğlu.  Hidravlik maşınlarda polimer kompozit kipləndiricilərin hermetiklik qabiliyyətinin artırılması [monoqrafiya] /Ç.Ə.Əliyev; elmi red. S.O.Hüseynov; Azərb. Döv. Neft Akad.- Bakı: Elm, 2012.- 181, [1] s.    267622

Əliyev Ə.Ə.  Kompüterin arxitekturası və əməliyyat sistemləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.Ə.Əliyev, C.K.Kazımov; Rəyçilər: S.Q.Kərimov, F.Q.Məmmədov.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 132 s. tabl       2007/1791

Əliyev Ələkbər Əli Ağa oğlu.  İnformatikanın əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.Ə.A.Əliyev, A.Y.Əliyev, C.K.Kazımov; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Bakı Dövlət Un-ti. Bib-ID. vtls000612323.- Bakı: [Mütərcim], 2009.- 298, [1] s.: şək., cədv    2009/2634       

Əliyev H.Ə. NGN şəbəkələri [Mətn]: [dərslik] /H.Ə.Əliyev, X.S.Süleymanov, R.A.Hənifəyev; elmi red. A.N.Həsənov. Bib-ID. vtls000560887.- Bakı: [s. n.], 2017.- 445, [1] s.: şək., cədv 2017/1299

Əliyev Heydər Əbülfəz oğlu. Kommutasiya sistemləri [Mətn]: [dərslik] /H.Ə.Əliyev, G.Ə.Hüseynova, V.A.Qəhrəmanov; elmi red. A.N.Həsənov. Bib-ID vtls000495448.- Bakı: AzTU, 2016.- 430, [1] s.: şək., cədv., 20 sm. 2016/604

Əliyev Hikmət. Elektrik avadanlıqlarının diaqnostikası və sınaq normaları [Mətn]: dərs vəsaiti: "Azərişıq" ASC-nin Tədris Mərkəzinin müdavimləri üçün nəzərdə tutulur /H.Əliyev; elmi red. A.Hüseynov; Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Tədris mərkəzi. Bib-ID. vtls000519686.- Bakı: [Azərişıq], 2016.- 95 s.: şək., cədv    2016/1705

Əliyev F.A.   Elektrik qurğularında işin təhlükəsizliyi [Mətn]: Dərs vəsaiti /F.A.Əliyev; S.Ağamalıoğlu ad. "Şərəf Nişanı" ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu. Bib-ID vtls000033043.- Kirovabad: 1979.- 60 s.: cədvəl, şək       Azf-163642     

Əliyev Hikmət. Elektroizoləedici mayelərin diaqnostikası və sınağı [Mətn]: metodiki vəsait: "Azərişıq" ASC-nin Tədris Mərkəzinin müdavimləri üçün nəzərdə tutulur /H.Əliyev; elmi red. Ə.Calallı; Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Tədris mərkəzi. Bib-ID. vtls000519670.- Bakı: [Azərişıq Tədris Mərkəzi], 2015.- 112 s.: şək., cədv      2015/2103

Əliyev  Hikmət. Elektrotexniki materiallar [Mətn]: bakalavr təhsili üçün-Proseslərin avtomatlaşdırılması və Elektroenergetika ixtisasları üzrə /H.Əliyev, E.Səfiyev; Europäische Kommission TEMPUS. Bib-ID. vtls000519483. Vorlesungsskript: Werkstoffe der Elektrotechnik.- Baku: [s. n.], 2015.- 117 s.: şək., cədv., sxem         2015/2102

Əliyev Mətləb Nuruş oğlu. Kompüterləşmənin əsasları [Mətn]: dərslik /M.Əliyev, E.Seyidov, H.Həsənova; elmi red. M.Mahmudov, X.İsmayılov; rəyçilər. S.Kərimov, T.Abdullayev, F.İsayev; naşir. V.Mayılov. Bib-ID vtls000009430.- Bakı: Sabah, 2003.- 422, [2] s.: şək    2003/1389

Əliyev Namiq Süleyman oğlu. İntellektual diaqnostika sistemləri [Mətn] /N.S.Əliyev, G.G.Abdullayeva. Bib-ID. vtls000509339.- Bakı: Yazıçı, 2015.- 271, [1] s.: portr., şək., cədv           2015/1990       

Əliyev Rafiq Əziz oğlu. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /R.Ə.Əliyev, R.R.Əliyev; red. Ş.H.Qarayev, A.V.Əlizadə; rəyçilər.T.M.Əliyev, S.M.Cəfərov.- Bакı: Çaşıoğlu, 2007.- 639, [1] s.            250183

Əliyev Rafiq Əziz oğlu. Avtomatik idarəetmə [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik R.Əliyev; Rəyçilər. T.M.Əliyev, Ə.Ə.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1993.- 622 s.         1993/598        

Əliyev Rafiq Əziz oğlu. İnformatika və hesablama texnikasının əsasları [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 10-11-ci sinifləri üçün dərslik /R.Ə.Əliyev, T.M.Əliyev, M.Ə.Salahlı.- Bакı: Maarif, 2003.- 236 s. , cədv, şək. 2003/504

Əliyev Rafiq Əziz oğlu.  İnformatika və hesablama texnikasının əsasları [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-11-ci sinifləri üçün dərslik /R.Ə.Əliyev, T.M.Əliyev, M.Ə.Salahlı; elmi red. M.N.Nuriyev; [ön söz. R.Ə.Əliyev, M. Ə. Salahlı]Bib-ID  vtls000427230.- Bakı: Maarif, 2004.- 223, [1] s.: ill., cədv            2004/1950

Əliyev, Rafiq Əziz oğlu.  Segahı görürəm. Kompyüter aləminə 16 səyahət [Mətn] /R.Ə.Əliyev; Red. T.Muxtarov; Rəssam. R.Əzizov Bib-ID vtls000038341.- Bакı: Azərnəşr, 1994.- 324 s.: cədvəl, ill., sxem, port., 21 sm. Azf-208604

Əliyev Rafiq Əziz oğlu.  Soft Kompütinq (nəzəriyyə, texnologiya və praktika) [Ali məktəblərin "İnformasiya emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri" ixtisası üçün dərs vəsaiti] /R.Ə.Əliyev, R.R.Əliyev; Red.: A.V.Əlizadə. Bib-ID vtls000000889. Bakı: Çaşıoğlu, 2004. 624 səh.: ill., cədvəl     Azf-291362

Əliyev Rezo.    Prototiplərin hazırlanmasında additiv texnologiyanın tətbiqi [Mətn]: prototiplər-3D çapetmə-sürətli hazırlama-ölçmə /R.Əliyev, B.Hentşel. Bib-ID. vtls000551656.- Bakı: [Ecoprint], 2017.- 273, [3] s.: portr., şək., sxem., cədv     2017/876         

Əliyev Telman Abbas oğlu. İnformatika və kibernetikaya həsredilmiş 50 il [Mətn]: (1958-2008) /tərt ed. D.Məstəliyeva, N.Qoliçenko, N.Rzayeva [və b.]; T.Əliyev; red. T.Əlizadə, Z.Əzizova.- Bakı: Elm, 2009.- 340, [1] s.: şək., cədv. 2009/2432

Əliyev  Vəfa L. Ştrixli kodlaşdırma [Mətn]: sual və cavablarla: Əsas anlayışlar. Tətbiq sahələri. Texniki vasitələr /V.L.Əliyev; GS1 Azərbaycan. Bib-ID. vtls000257992.- [Bakı]: [s.n.], [2011].- 162, [2] s.: cədv., şək  Azf-267557

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim qızı.  Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitabxanalar [Mətn] /A.K.Əliyeva; Elmi red.A.Xələfov; Rəyçi. R.Kazımov, X.İsmayılov.- Bakı: Elm, 2007.- 394 s.: portr., fotoşək., 21 sm. 2007/1572

Əliyeva, S.Y. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin əsasları-2 [Mətn]:  Dərs vəsaiti.- Bakı: ADNSU, 2021.- 166,[1] s.: 20 sm.         Azf-322071

Əliyeva Təranə Ə. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.Ə.Əliyeva; elmi red. Ə.M.Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bib-ID    vtls000518114.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2012.- 369, [1] s.: sxem, cədv., şək., 20 sm. 2012/2861

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.   İnformatika və geoinformatika [Mətn]: dərslik  M.N.Əlizadə, F.B.Eminov; elmi red. Y.Abdullayev;  rəyverən  V.Mehdiyeva [və b.]; dizayner  Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil  Nazirliyi, Azərb. Dövlətİqtisad Un-ti.- Bakı: Səda, 2013.- 519, [1] s.  Azf-272929

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.   Kompüter və hesablama sistemlərinin arxitekturası [Mətn] /M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, A.B.Babayev; elmi red. R.Ə.Balayev; dizayner Z.N.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti; Qafqaz Un-ti.- Bakı: [Səda], 2011.- 647, [1] s.: şək., cədv   2011/1818

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.   Microsoft Excel [Mətn]: [yeni öyrənənlər üçün dərs vəsaiti] M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, G.Z.Verdiyeva; elmi red. Y. Abdullayev; rəyçi R.Balayev [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti, Qafqaz Un-ti, Gəncə Döv. Un-ti.-  Bakı [Səda] 2012.- 199 [1] s.             Azf-272927

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.     Microsoft Excel XP [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Mətləb Əlizadə, Etibar Seyidzadə; Elmi red. X.İsmayılov; Rəyçilər. H.Orucov, Y.Abdullayev; Naşir. Valeh Mayılov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; Qafqaz Universiteti. Bib-ID. vtls000026751 Microsoft Excel XP versiya.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.- 360 s.: ill., portr     Azf-245229    

 Əlizadə, Mətləb Nuruş oğlu. 1948-  Microsoft Excel 2013 [Mətn]: yeni öyrənənlər üçün: [vista versiyası: dərs vəsaiti] /M.N.Əlizadə, S.E.İsmayılova, S.M.Hacızadə; elmi red. Y.R.Abdullayev; dizayner Z.M.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- Bakı: [Bilik], 2014.- 119, [1] s.: portr., şək., 21 sm.              Ar2014/2074

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. 1948- Microsoft Word mətn redaktoru 2013 [Mətn]: [yeni öyrənənlər üçün]: dərs vəsaiti /M.N.Əlizadə, İ.K.Musayev, E.V.Seyidzadə; elmi rəhbəri Y.R.Abdullayev; dizayner Z.M.Əliyev; Azərb. Resp. Təh. Naz., Azərb. Döv. İqt. Un-ti, Qafqaz Un-ti.- Bakı: [Bilik], 2015.- 152 s.: portr., cədv., şək., 21 sm.     Ar2015/602

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.   Microsoft PowerPoint XP [Mətn]: mövzular, tapşırıqlar və testlər M.Əlizadə, M.Xankişiyeva; elmi red. Y.Abdullayev; dizayner Z.Əliyev.- Bakı: [Səda] 2010.- 223, [1] s.      azf-274656           

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.  Microsoft Word XP [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Əlizadə, E.Seyidzadə; Elmi red. S.Kərimov, X.İsmayılov; Rəyçilər. F.İsayev, S.Salihov; Naşir. Valeh Mayılov.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.- 350 s.             245020              

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft word 2007 yeni öyrənənlər üçün: [Vista versiyası] /M.N.Əlizadə, V.İ.Lalayev, S.R.Əhədova; elmi red. Y.R.Abdullayev; dizayn. Z.Əliyev; rəy. Z.Xankişiyev, R.Həsənov, A.Mahmudov, İ.Musayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: Səda, 2012.- 231, [1] s. , ill., şək., cədv., portr. ; 20 sm. azf-267426      

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.   Visual Basic və Microsoft Excel XP-də məsələlər həlli [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /M.N.Əlizadə, B.A.Qurbanov, N.F.Abdullayeva; Elmi red. E.Seyidzadə; Rəy verən. R.Balayev, Z.Bayramov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: MSV NƏŞR, 2007.- 576 s. , cədvəl, ill. ; 22 sm. 245058    

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.  3ds Max 2009. Üçölçülü qrafika və animasiya [Mətn]: dərs vəsaiti /M.N.Əlizadə, V.İ.Lalayev, M.Ə.Rüstəmova; elmi red. R.Balayev; rəyçilər. E.Əliyev, K.Məmtiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti İkinci kitab.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 226, [2] s.          254421

   Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. 3 ds Max 2009 [Mətn]: üç ölçülü qrafika və animasiya: [ali təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti] /M.N.Əlizadə, A.B.Mahmudov, S.E.İsmayılova; elmi red. R.Balayev; rəyçilər E.Əliyev, K.Məmtiyev; təshisçilər S.Hacızadə, S.İsmayılova; dizayner Z.Əliyev; naşir H.Əsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti. 3-cü kitab.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 271, [1] s. portr., şək 2009/2309

Əmirov Ziyafət Məsim oğlu.  Microsoft Office Word 2003 [Mətn]: /Z.M.Ərirov; elmi red. M.H.Məmmədova.-  Bakı: Elm, 2007.- 662, [2] s.  253140

Əliyev Əmirşah Qardaşəli oğlu. İnformatika və informasiya texnologiyaları. Hesablama texnikasının əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Əliyev Əmirşah, Əlizadə Mətləb, Abdullayeva Səadət; Elmi red. R.Balayev, Q.E.Cabbarlı; Rəyçilər. Y.Abdullayev, M.Q.Mustafayev; Naşir. V.Mayılov; Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci.- Bakı: MSV, 2007.-   192 s. , portr. ; 21 sm. 247774

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Adobe PhotoShop cs [Mətn]: Rastr qrafikası redaktoru: Dərs vəsaiti /Mətləb Əlizadə, Etibar Seyidzadə; Elmi red. X.İsmayılov; Rəyçilər: H.Orucov, R.Məmtiyev; Naşir: Valeh Mayılov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; Qafqaz Universiteti.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.-  248 s. , ill. ; 21 sm. 2006/1613

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. AutoCad 2007 [Mətn]: dərs vəsaiti /M.N.Əlizadə, B.A.Qurbanov, R.Ə.Balayev; elmi red. Y.Abdullayev; rəy ver. C.İsmayılov, V.Lalayev; naşir. V.Mayılov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: MSV Nəşr, 2008.- 541 s. , şək., cədv., portr.; 21 sm. 250886

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Kompüter qrafikası [Mətn]: mühazirə materialları və testlər /M.N.Əlizadə, B.A.Qurbanov, S.M.Hacızadə; elmi red. Y.Abdullayev; rəyçilər. R.Balayev, Z.Xankişiyev, R.Həsənov, A.Mahmudov; dizayn. Z.Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: Səda, 2010.- 543, [1] s. azf-266726

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.  Microsoft Word XP [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Əlizadə, E.Seyidzadə; Elmi red. S.Kərimov, X.İsmayılov; Rəyçilər. F.İsayev, S.Salihov; Naşir. Valeh Mayılov.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.- 350 s.             245020              

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft word 2007 yeni öyrənənlər üçün: [Vista versiyası] /M.N.Əlizadə, V.İ.Lalayev, S.R.Əhədova; elmi red. Y.R.Abdullayev; dizayn. Z.Əliyev; rəy. Z.Xankişiyev, R.Həsənov, A.Mahmudov, İ.Musayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: Səda, 2012.- 231, [1] s. , ill., şək., cədv., portr. ; 20 sm. azf-267426      

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.   Visual Basic və Microsoft Excel XP-də məsələlər həlli [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /M.N.Əlizadə, B.A.Qurbanov, N.F.Abdullayeva; Elmi red. E.Seyidzadə; Rəy verən. R.Balayev, Z.Bayramov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: MSV NƏŞR, 2007.- 576 s. , cədvəl, ill. ; 22 sm. 245058

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.   Windows 7 və Office 2012. Bunları Noutbukda öyrənməyə var ki.. [Mətn]: [dərs vəsaiti] M.N.Əlizadə, N.H.Əlizadə; rəyverən İ.Musayev [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: Səda, 2012.- 631, [1] s.         2012/2278     

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu.  3ds Max 2009. Üçölçülü qrafika və animasiya [Mətn]: dərs vəsaiti /M.N.Əlizadə, V.İ.Lalayev, M.Ə.Rüstəmova; elmi red. R.Balayev; rəyçilər. E.Əliyev, K.Məmtiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti İkinci kitab.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 226, [2] s.          254421

Əmirov Fariz Əli oğlu. Çoxfunksiyalı aşqarların və plastifikatorların alınması və istifadəsi [Mətn]: dərs vəsaiti: 060641-"Kimya mühəndisliyi" ixtisası üçün /tərt. F.Ə.Əmirov, T.İ.Ayralova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti Bib-ID  vtls000524572 Cild  H. 2.- Bakı: [ADNSU], 2017.- 102, [2] s.: şək., 22 sm. ar2017/4

Əmirov Sabir Qaraş oğlu. Külək və günəş enerjisindən istifadə ilə təbii ehtiyatlara qənaət [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Q.Əmirov (tərt.), M.Y.Abdullayeva (tərt.); red. M.H.Həmidov; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000519566.- Bakı: [s. n.], 2016.- 142, [1] s.: cədv., şək., sxem       2016/1685

 Əmirov Ziyafət Məsim oğlu.  C++dilində proqramlaşdırmanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.M.Əmirov; [baş red. F.Salayev]; Azərb. Resp. Döv. Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyası. Bib-ID. vtls000631463.- Bakı: [AR DTX-nin H.Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi], 2018.- 416 s.: cədv., ill  2018/2350

Ənsər Bilal.    Alo, Ləmbəli: telefon-məlumat kitabçası /B.Ənsər, S.Nəzərli.- B.: 2001.- 146 s.

Əsgərov Cavid Səlimxan oğlu. Elektrotexnika və elektrik maşınları [Mətn]: laboratoriya işlərinin sxemlərinin kompyüterdəyığma proqramları: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.S.Əsgərov, M.S.Ağaməmmədov, T.Ə.Əhmədova; elmi red. R.Kazımzadə; rəyçi F.Məmmədov, T.Qurbanov.- Bakı: ADNA, 2011.- 189, [1] , şək., sxem. ; 20 sm. azf-262446

Əsgərov Cavid Səlimxan oğlu. Elektrotexnika və elektrik maşınları. Nəzəri məlumat və kompüterdə laboratoriya işləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.S.Əsgərov, M.Ş.Ağaməmmədov, T.Ə.Əhmədova; elmi red. R.Kazımzadə; rəyçi. F.Məmmədov, T.Qurbanov. Bib-ID vtls000144364.- Bakı: ADNA, 2010.- 437, [1] s.: şək., cədv., qrafik   Azf-259792

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu.  Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika 2 cilddə: dərslik /Ə.H.Əzizov, X.M.Heydərov; red. Ə.S.Əhmədov; rəy ver. V.T.Məmmədov [və b.]; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası I cild.- Bakı: ADNA, 2012.-  503 [] s.         Azf-268666 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu.  Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika 2 cilddə: dərslik /Ə.H.Əzizov, X.M.Heydərov; red. Ə.S.Əhmədov; rəy ver. V.T.Məmmədov [və b.]; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası I cild.- Bakı: [ADNA], 2012.- 502, [1] s. , cədv., ill. ; 21 sm. azf-268667

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu.   Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika 2 cilddə: dərslik /Ə.H.Əzizov, X.M.Heydərov; red. Ə.S.Əhmədov; rəy ver. V.T.Məmmədov [və b.]; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası II cild.- Bakı: ADNA, 2012.- 520 [] s.            Azf-268671    

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Hidravlik maşınlar və hidravlik intiqallar kursundan laboratoriya işləri [Mətn]:  dərs vəsaiti  Ə.H.Əzizov, A.M.Rəhimov, S.Ə.Ağammədova; red. H.Ə.Heydərov; Azərb. Dövlət Neft Akad.təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş.- Bakı: [s. n.] 2008.  [ADNA] 190, [1] s.    92575

Əzizov Ə.H.    Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika.- Bakı: 2003.- 34 s.        

Əzizov Ə.H.    Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika hidroaparatları [Mətn]:  dərs vəsaiti.- Bakı: 2003.- 94 s.

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika hidroaparatları dərs vəsaiti /Ə.H.Əzizov, Ə.S.Əhmədov, M.H.Əzizov; elmi red. A.M.Rəhimov; rəy verən. T.Ə.Səmədov, V.H.Şərifov; Azərb. Dövlət Neft Akad.- Bakı: [ADNA], 2003.- 94, [1] s. , şək., sxem., cədv. ; 21 sm. azf-267511

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan məşğələlər [Mətn]dərs vəsaiti Ə.H.Əzizov, İ.Y.Hacıyeva, V.H.Əzizov; red. A.M.Rəhimov; rəyçilər M.A.Qarayev, R.X.Abdullayev; Azərb. Dövlət Neft Akad.- Bakı:  [s.n.] 2008.-  ADNA 156, [1] s.

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu.   "Hidravlik maşınlar" kursundan laboratoriya praktikumu[Mətn]:  dərs vəsaiti Ə.H.Əzizov, A.M.Rəhimov, S.Ə.Ağammədova; red. H.Ə.Heydərov; rəy. M.A.Qarayev, S.O.Hüseynov; Azərb. Dövlət Neft Akad.- Bakı  [s.n.] 2007.-  ADNA 118, [2] s.             92572

Feyziyev Həsən Qulu oğlu. İstilik təchizatı [Mətn]: Dərslik /H.Q.Feyziyev, M.F.Cəlilov; Elmi red.: N.Y.Məmmədov; Rəy verənlər: F.İ.Kəlbəliyev, İ.Q.Əliyev.- Bakı: Yurd NPB, 2007.- 584 s. , portr., ill., cədvəl ; 20 sm. 241710

Fərəcov Rzabala Hüseyn oğlu. Kibernetika haqqında düşüncələr [Mətn] /R.H.Fərəcov, M.S.Əkbərov, H.V.Şimiyev; red. F.Hüseynov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İn-tu. Bib-ID. vtls000110368.- Bakı: Elm, 1989. 142, [2] s.: cədv., şək Azf-224673    

Fərhadzadə Eldar Mehdi oğlu. Komplekt elektrik intiqalları [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.M.Fərhadzadə, Z.Ə.Həsənov, F.X.Vəzirov; Red.: E.S.Əliyev; Rəy verənlər: R.İ.Mustafayev, E.S.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1999.- 56 s.: ill., cədv, sxem 1999/859

Fərziyev Teymur Füzuli oğlu.   İnformatika [Mətn]: magistraturaya hazırlaşanlar üçün vəsait T.Fərziyev; elmi red. S.Fərziyev; ixt. red. T.Əliyev; rəyçi Ə.Nuriyev; dizayn M.Əliyeva.- Bakı: Hədəf Nəşrləri, 2012.- 322, [6] s.         2012/2426

Fiziki elektronikanın bəzi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU; red. hey. K.İ.Əfəndiyev [və b.]Bib-ID vtls000230820.- Bakı: ADU, 1987.- 110, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.   ar1987/1291

Funktionale Sicherheit [Text]: Echtzeit 2013 /edt. W.Halang. Bib-ID. vtls000411922.- Berlin: Springer, 2013.- 126 s.: ill      A-31936

Gözəlova Rəna Y. Adobe Photoshop [Mətn]: praktiki vəsait /R.Y.Gözəlova; elmi red. A.Səmidov; AMEA, İnformasoya Tex. İn-tu.- Bakı: İnformasiya texnologiyaları, 2010.- 331, [1] s.: şək       2010/1757      

Gözəlova Rəna Yaşar qızı. Excel [düstur, cədvəl, süzgəc, parametr seçimi] /R.Gözəlova; elmi red. T.Bayramova; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- Bakı: İnformasiya texnologiyaları nəşriyyatı, 2012.-  208, [2] s. , portr., şək., cədv. ; 21 sm.

Gözəlova Rəna Yaşar qızı.   CorelDraw [Mətn]: praktiki vəsait /R.Y.Gözəlova, H.Y.Gözəlova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2015.- 226, [2] s.: portr., şək., cədv            2015/1011

Green D.C. Radio systems technology [Text] /D.C.Green. Bib-ID. vtls000226148.- Harlow, Essex, England: Longman Scientific & Technical, New York: Wiley, 1990.- 251 p.: ill      I-37946          

Grix Jonathan. Information skills [Text]: finding and using the right resources /J.Grix, G.Watkins. Bib-ID. vtls000480444.- London: Palgrave Macmillan, 2010.- VI, 163, p.: ill       I-41035

Grimes Craig A. Light, water, hydrogen [Text]: the solar generation of hydrogen by water photoelectrolysis /C.A.Grimes, O.K.Varghese, S.Ranjan. Bib-ID. vtls000320273.- New York: Springer, 2008.- XXII, 546, [1] p.: tab., diag        I-38902          

Guinness world records 2011 [Text]: exploding with thousands of new records /design K.Turner, L.Garner. Bib-ID. vtls000217859.- London: [s.n.], 2010.- 287, [1] p.: photo; tab I-37855

Gündüz Osman Mehdi oğlu. Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları [Mətn] /O.Gündüz; elmi red. R.Əliquliyev; [tərt. A.Kərimov]Bakı: Multimedia İnformasiya və Texnologiyaları Mərkəzi, 2009.- 101, [3] s. , cədv., şək. ; 24 sm. 250896  

Gündüz Osman Mehdi oğlu.  İnternet. Azərbaycan İnternet Resursları [Mətn]: İnternet haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan İnterneti /O.Gündüz; Red. C.Məmmədli.- Bakı: Multimedia Mərkəzi, 2004.- 200 s.           231988                     

Gündüz Osman Mehdi oğlu. İnternet. Azərbaycan İnternet Resursları [Mətn]: internet haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan İnterneti. Azərbaycan İnternet resursları /O.Gündüz; red. C.Məmmədli.- Bakı: Multimedia Mərkəzi, 2008.- 336 s. , şək. ; 24 sm. 251431  

 Gündüz Osman Mehdi oğlu. Kompüter. İnformasiya texnologiyalarının əsasları [Mətn]: Kompüterin hissələri; Windows Xp; Fayllarla işləmək qaydaları; Proqramlarla iş; Paint qrafik redaktoru; WordPad proqramı; Microsoft Word; Microsoft Excel; İnternet. İstifadə qaydaları. İnformasiya axtarışı; İnternet Explorer; Outlook Express; Microsoft FrontPage; Microsoft PowerPoint; HTML; Azərbaycan İnternet resursları /Osman Gündüz, Qorxmaz Əfəndiyev, Nazim Rüstəmov; Elmi red. R.Əliquliyev.- B.: Multimedia Mərkəzi, 2006.- 304 s.

Gündüz Osman Mehdi oğlu. Mobil telefonların özəllikləri.Mobil telefon və kompüter [Mətn] /O.Gündüz.- Bakı: Multimedia Mərkəzi, 2007.- 240 s. , portr., ill. ; 20 sm. 2007/1330  

Hacıyev Yəhya Ziyəddin oğlu. İnşaat istilik fizikası [Mətn]: dərslik /Y.Z.Hacıyev; elmi red. N.Y.Məmmədov; rəy verənlər. M.F.Cəlilov, E.M.Qocayev.- Bakı: [Təhsil], 2009.- 440, [2] s. , şək., cədv. ; 21 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD); 12 sm. 252080

Haşımova Kəmalə Kamil qızı. İnternet mühitində reklam problemləri və onların həlli yolları [Mətn] /K.K.Haşımova; elmi red. Ə.Əliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: [İnformasiya texnologiyaları], 2014.- 58, [2] s.: portr., şək., cədv., sxem, gerb, 20 sm. 2014/528

Hava və kabel şəbəkələrinin montajı üzrə elektromontyorlar üçün təhlükəsizlik yaddaşı [Mətn] /Neft sənayesində işlərin təhlükəsizliyi üzrə Bakı Elmi-Tədqiqat İnstitutu (Bakı ETİ); [red. N.Qayıbov] Bib-ID vtls000270490.- Bakı: AzDYTN, 1941.- 22, [2] s Ar1941/726 

Hennessy John L. Computer organization and design [Text]: The hardware software interface /J.L.Hennessy, D.A.Patterson; editor J.Pabst; illustr. A.Teshin. Bib-ID. vtls000360017.- San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1998.- 962 p.: diagr., table         I-39413

Heydər Əliyev və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları siyasəti [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi.- Bakı: 2007,176 s. portr., foto, gerb    2007/418

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Mühəndis qrafikası: AutoCad [Mətn]: dərslik /İ.Ə.Həbibov, O.H.Mirzəyev, S.F.Cəfərov; rəyçilər M.R.Mustafayev, Ö.M.Kərimov; red. G.H.Mirzəyeva.- Bakı: [s. n.], 2011.-  188, [2], azf-264854

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Kompüter qrafikası [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /İ.Ə.Həbibov, O.H.Mirzəyev, T.Y.Sadıqova.- Bakı: [n. y.], 2019.- 71, [1] s.: şək., 29 sm.    Azf-311592

Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika [Mətn]:  (buraxılış işləri və kurs layihələrini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər): dərs vəsaiti  Ə.H.Əzizov, A.M.Rəhimov, İ.Y.Hacıyeva, H.Ə.Heydərov; red. M.A.Qarayev; rəy. S.H.Babayev, S.O.Hüseynov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı[s.n.]2003.  ADNA 94, [1] s.            92573

"Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan laboratoriya işləri [Mətn]:  dərs vəsaiti  Ə.H.Əzizov, Ə.S.Əhmədov, H.Ə.Heydərov, V.H.Əzizov; elmi red. A.M.Rəhimov; rəy verənlər M.A.Qarayev, R.X.Abdullayev; Azərb. Döv. Neft Akad.Təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş.- Bakı: [s.n.]  2009.-  ADNA 230, [2] s.                   92583

Həcmi hidravlik maşınlar [Mətn]:  dərslik  Ə.H.Əzizov, M.A.Qarayev, H.Ə.Heydərov, S.Ə.Ağammədova; red. Ə.S.Əhmədov; rəy verənlər A.M.Məmmədzadə, V.T.Məmmədov, Ç.İ.Sultanov; Azərb. Döv. Neft Akad.- Bakı [s.n.]  2010.- [ADNA] 601, [1] s.       92582

Həmidov Mustafa Həmid oğlu.  Elektrotexnikadan xüsusi məsələlər orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M.H.Həmidov, M.M.Abduləzizov, A.E.Hüseynova; elmi red. R.Kazımzadə; rəyçi T.Qurbanov, C.Əsgərov.-Bakı: ADNA, 2012.- 99, [1] s.         Ar2012-583

Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Elektrik təçhizatı sistemlərində optimallaşdırma məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /tərt. ed. M.H.Həmidov, T.D.Vəliyeva; elmi red. R.Z.Kazımzadə; rəy verən Q.A.Əbdulrəhmanov, E.N.Hüseynov.-Bakı: ADNA, 2008.- 147, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm. 89082   2008-2221

Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Sənaye müəssisələrində elektrik enerjisinə qənaət və səmərəli istifadə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Həmidov, T.D.Vəliyeva; elmi red. R.Z.Kazımzadə; rəyçilər. K.İ.Burzıyev, Q.Ə.Əbdulrəhmanov, V.M.Kələntərov.- Bakı: Təhsil, 2010.- 144 s. , cədv., şək. ; 20 sm. azf-260662    

Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Elektrik təchizat sistemlərində modelləşdirmə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Həmidov; elmi red. R.Z.Kazımzadə; rəyçilər. Q.A.Əbdülrəhimov, Ə.M.Quliyev.- Bakı: [Təhsil], 2008.- 187, [1] s. , cədv., şək. ; 20 sm. 251062

Həsənov A.N. Kommutasiya sistemlərinin qurulmasının fiziki əsasları dərslik /A.N.Həsənov; rəy ver. B.Q.İbrahimov, E.B.Atayev.- Bakı: [Təhsil], 2009.- 293, [1] s.      2009/2358

Həsənov Alişan Nəriman oğlu. Mobil və stasionar telekommunikasiya şəbəkələrinin analizi [Mətn] A.N.Həsənov; rəy ver. Ə.A.Həsənov, M.H.Həsənov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 162, [1] s.             2001/1436      

Həsənov Alşan Nəriman oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və elektrik rabitəsi şəbəkələri [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /A.N.Həsənov; rəy ver. B.Q.İbrahimov, Ə.A.Həsənov [I Hissə] [II Hissə]Bakı: [Təhsil NPM], 2006.- 262, [1] s. , şək., cədv., sxem. ; 21 sm. AR2006/2054

Həsənov, Arzuman Qardaşxan oğlu. Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter hesablanması [Mətn]: Bib-ID    vtls000731471.- Bakı: Ləman NP, 2013.- 237 [] s.: sm.

Həsənov  Gülxan.        Turbo Pascal və Delphidə proqramlaşdırma [Mətn] /G.Həsənov; red. N.S.Rüstəmov. Bib-ID vtls000086958.- Bakı: [ADNA], 2008.- 222, [1] s.: şək             Azf-253086

Həşimov Həşim İsaq oğlu. Elektrik maşınları və aparatları [Mətn]: dərslik /H.İ.Həşimov, M.M.Əliyev; Elmi red. Ə.M.Ağalarov, K.L.Şirinov; N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusi ad. APU, 1992.- 128 s.         1998/198                 

Həşimov Həşim İsaq oğlu.     Elektrotexnika [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Həşimov; elmi red. Ə.M.Ağalarov; Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- B.: 2003.-  264, [1] s.       2003/1424

Həsənov Qara Əbdüləzim oğlu. Yüksək gərginliklər və elektrik izolyasiya texnikası [Mətn]: tamamlanmış dərslik /Q.Ə.Həsənov; rəyçilər. Q.S.Sadıqov, X.İ.Nəbiyev, E.S.Səfiyev; elmi red. T.M. Lazımov.- B.: [s.n.] , 2009.- 337, [2] s.

Həsənov Zakir. Proqramlaşdırılan məntiq kontrollerləri fənnindən laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Həsənov, S.Xanəhmədova; red. G.Məmmədova; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000518577. H. 2.- Bakı: [s. n.], 2016.- 122, [1] s.: cədv., sxem., qrafiki təsvir., diaqram, şək            2016/1638

Həsənov Zakir. "Tənzimləmə texnikası" fənnindən laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti /müəl., tərt.: Z.Həsənov, S.Xanəhmədova; red. G.Məmmədova; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000518569.- Bakı: [s. n.], 2016.- 127, [1] s.: cədv., sxem., qrafik., şək        2016/1636

Həsənov, Zakir Əlikrəm oğlu.  Tipik texnoloji proseslərin və qurğuların avtomatlaşdırılması [Mətn]: Mühazirələrin konspekti /Z.Ə.Həsənov, F.X.Vəzirov, F.M.Süleymanov; Red. E.S.Əliyev; Rəy verənlər. A.Ə.Əfəndizadə, R.Ə.Paşayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Bib-ID   vtls000036921.- Bakı: ADNA, 1994.- 52 s.: cədvəl, ill., 21sm. 1994-115

Həşimov R.C.  Mühəndis qrafikası [Mətn]: dərslik /R.C.Həşimov (red.), P.Ş.Abdullayev, Ş.B.Çərkəsov; "Azərbaycan "Hava yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası. Bib-ID. vtls000561328.- Bakı: [s. n.], 2011.- 350, [1] s.: şək., cədv., sxem     Azf-299230

Hidrotexniki qurğular [Mətn]: [dərslik] /Z.Musayev, K.Məmmədov, T.Mahmudov, F.İsmayılov, M.Zərbəliyev; elmi red. T.M.Hacıyev; red. A.Ə.Mürsəlov; rəy verənlər. R.O.Əliyev [və b.].- B.: [Təhsil, 2009.- 682, [1] s.

Hümbətəliyev Rövşən Zülfüqar oğlu. İnformatikanın tədrisi metodikası [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /R.Hümbətəliyev, G.Qasımova, S.Həziyeva; elmi red. Ə.Q.Pələgov. Bib-ID. vtls000569791.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 123, [5] s.: portr., il        2017/1773

Hümbətəliyev Rövşən Zülfüqar oğlu.  Süni intellekt və ekspert sistemləri [Mətn]: dərs vəsaiti: [ali pedaqoji universitetlərinin tələbələri üçün dərs vəsaiti] /R.Z.Hümbətəliyev (elmi red.) Bib-ID. vtls000627967.- Bakı: [n. y.], 2018.- 159, [1] s.: cədv 2018/2097

Hümbətov, R.T. Elektronika [Mətn]: [2 hissədə]: ali məktəblər və texnikumlar üçün dərs vəsaiti /R.T.Hümbətov; red A.M.Əliyev; Rəyçi M.B.Namazov, İ.M.İsmayılov Bib-ID vtls000015249 Cild      Elektron cihazları I hissə.-  Bakı: Maarif, 2000.- 266 səh.: şək., 20 sm.  2000/1157

Hümbətov R.T. Elektronika [Mətn]: ali məktəblər və texnikumlar üçün dərs vəsaiti /R.T.Hümbətov; red. A.M.Əliyev. Bib-ID. vtls000382514. H. 1. Elektron cihazları.- Bakı: [Maarif], 2010.- 282, [6] s.: şək         Azf-279029     

Hümbətov  R.T. Elektronika [Mətn]: ali məktəblər və texnikumlar üçün dərs vəsaiti /R.T.Hümbətov; red. A.M.Əliyev. Bib-ID. vtls000382509. H. 2. Elektron qurğuları.- Bakı: [Maarif], 2010.- 293, [2] s.: şək        Azf-279034     

Hümbətov Ramiz Topuş oğlu. tex. e. d-ru   Elektronikanın əsasları [Mətn]: mühazirələr konspekti: "Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün /R.Hümbətov; Azərb. Dövlət Neft Akad.    Bib-ID   vtls000492678.-  Bakı: [s. n.], 2010.- 416 s.: şək., 20 sm.       2010/2686  

Hümbətov R.T. Elektronika: [2 hissədə]Elektron cihazları: Ali məktəblər və texnikumlar üçün dərs vəsaiti I hissə /R.T.Hümbətov; Red: A.M.Əliyev.- Bakı: Maarif, 2002.- 280 s. , səh. 129 şək. ; 20 sm. 220987  

Hümbətov R.T. Elektronika: [2 hissədə] Elektron qurğuları: Ali məktəblər və texnikumlar üçün dərs vəsaiti II hissə /R.T.Hümbətov; Red: A.M.Əliyev.- Bakı: Maarif, 2002.- 284 s.      220988

Hüseynov A.M. Elektrik stansiyalarının və elektro energetika sistemlərinin avtomatikası: Dərsvəsaiti /A.M.Hüseynov; Red.:V.İ.Abdullayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Mütərcim, 2005, 316 səh.: cədvəl, şəkil    2005/230      

Hüseynov A.M. Elektroenergetikada əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası [Mətn] /A.M.Hüseynov, C.O.Orucov; red. V.İ.Abdullayev. Bib-ID. vtls000519713.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 227, [1] s.: cədv., şək., rəngli şək            2013/2713

Hüseynov Beytulla İbrahim oğlu.  Telekommunikasiya texnologiyaları ingiliscə-azərbaycanca izahlı terminoloji lüğət /B.İ.Hüseynov, X.F.Kişiyev; naşir. A.Dənzizadə.- Bakı: "Apostroff", 2012.-  511, [1] s.  Azf-265842

Hüseynov Qorxmaz Əskər oğlu. Energetik qurğuların elektrik avadanlığı [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.Ə.Hüseynov, G.V.Məmmədova; rəyçi A.İ.Abdulkadırov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA.- Bakı: [s.n.], 2012.- 271, [1] s.: şək        2012/2404      

Hüseynov Zəfər Q. Word 7.0 mətn redaktoru ilə işin əsasları [Mətn] Z.Q.Hüseynov, Q.İ.Əliyev, N.G.Orucov; elmi red. Z.Ə.Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.Bakı [s. n.] 2001.- 161, [1] s.             2001/995

 Xanəhmədova Samirə Əlhədi qızı. "Proqramlaşdırılan məntiq kontrollerləri" fənnindən laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Ə.Xanəhmədova; red. Z.Həsənov; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000518572. H. 1.- Bakı: [s. n.], 2016.- 84 s.: şək         2016/1637

Xıdırov, Həsən Süleyman oğlu.  Ümumi elektrotexnika ilə elektronikanın əsasları [Mətn]: şərhlər və testlər: orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /H.S.Xıdırov; red. O.H.Mirzəyev; rəyçilər Ə.M.Quluyev, R.K.Quluzadə Bib-ID vtls000281548.- Bakı: [s. n.], 2007.- 319, [1] s.: şək., cədv., 20 sm. Azf-269339

Xocalı soyqırımı rabitəçilərin yaddaşında [Mətn] /tərt. ed. C.Dostəli; red. M.Əmirov.-  Bakı: [s.n.], 2009.- 143, [1] s.: portr., fotoşək       Azf-256256

İbayev Zabil.   Komputer şəbəkələri [Mətn]: Zİ-N /Zabil İbayev; Rəyçi.Yaşar Əməşov. Bib-ID. vtls000062152.- Bakı: "MBM", 2008.- 107 s.: ill      Azf-248725

İbrahim-zadə Tofiq İbrahim oğlu.    İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti T.İ.İbrahim-zadə, Y.B.Sərdarov; rəy. A.S.Suleymanov, N.İbrahimov, M.İ.Seyidov Cild 3.- Bakı: ADNA, 2012.- 133, [2] s.       Azf-275890

İbrahim-zadə Tofiq İbrahim oğlu. tex. e. n., dos. Kompüterlərin arxitekturası [Mətn]: dərs vəsaiti: "050655-İnformasiya texnologiyaları" ixtisası üçün /T.İ.İbrahim-zadə, V.H.Abdullayev; red. Y.Sərdarov; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID   vtls000518511.- Bakı: [ADNSU], 2016.- 187, [1] s.: portr., cədv., şək., 20 sm. AR2016/1630

İbrahim-zadə Tofiq İbrahim oğlu.  Korporativ informasiya sistemində informasiyanın mühafizəsi [Mətn]: 060632.1 ixtisaslaşması üçün dərs vəsaiti /T.İ.İbrahim-zadə, V.H.Abdullayev; red. Y.Sərdarov; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000518518.- Bakı: [ADNSU], 2016.- 185, [1] s.: cədv., şək       2016/1631       

İldırım Ç.  adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.  Rabitə kanalı ilə məlumat verilişinin metod və qurğuları [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- B.: AzPİ, 1989.- 88 s. A1989/314

İmamverdiyev Yadigar Nəsib oğlu.    İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn]: [vəsait] /Y.İmamverdiyev; elmi red. R.H.Şıxəliyev; АМЕА, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu. Bib-ID. vtls000508942.- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2015.- 159, [1] s.         2015/1986 

İmamverdiyev Yadigar Nəsib oğlu.    Nitq texnologiyaları terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /Y.N.İmamverdiyev, L.V.Suxostat; elmi red. R.Alıquliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu. Bib-ID. vtls000508943.- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2015.- 112, [2] s.: şək             2015/1987       

İmanov Kamran.  İnternet və müəlliflik hüququ: maraqların toqquşması və kompromisin axtarışı [Mətn] /K.İmanov; Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi. Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi, 2016.- 58, [1] s.: 20 sm. Azf-290802

İmanov Kamran. Mədəniyyətin rəqəmsallaşması və rəqəmli copyright dayanıqlı inkişafda [Mətn] /K.İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2015.- 24 s.: cədv., şək., fotoşək., sxem., 21 sm. Azf-290816

İmanov Kamran. Virtual məkan və müəlliflik hüququnun inkişafı [Mətn] /K.İmanov.- Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 11, [1] s.: şək., sxem, 20 sm. Azf-290817

İnformasiya texnologiyaları: toksikologiyada diaqnostika və monitorinq [Mətn] /G.G.Abdullayeva, N.H.Qurbanova, İ.H.Mirzəzadə, R.H.Nağıyev; [ön söz müəl. F.C.Tağızadə]. Bib-ID. vtls000509376.- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2016.- 232, [2] s.: şək., cədv            2016/994

"İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri", Azərbaycan Respublikası elmi-praktiki seminarı (3; Bakı 2017)"İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri" III respublika elmi-praktiki seminarının əsərləri [Mətn]Bakı, 08 dekabr 2017- ci il /elmi red. R.Alıquliyev, Y.İmamverdiyev.Bib-ID vtls000580074.- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2017.- 130, [1] s.: cədv., şək., 29 sm. Azf-301780

İnformasiyanın alınmasının fiziki əsasları [Mətn]: dərslik: informasiya, fiziki sahələr, hadisələr və effektlər, ölçmə çeviriciləri və metodları /R.Q.Məmmədov, T.Ə.Həsənov, V.A.Abbasov, U.Q.Məmmədov; elmi red. R. M.Mirsəlimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Bib-ID. vtls000383312. Bakı: [ADNA], 2014.- 479, [1] s.: şək., cədv   Azf-279211     

 İnformatika [Mətn]: mövzular və testlər: magistraturaya və dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazırlaşan, həmçinin bakalavr təhsil pilləsində oxuyanlar üçün şəxsi təhsil yönümlü: [dərslik] /M.N.Əlizadə, M.Ə.Salmanova, X.E.Abbasova [və b.]: elmi red. R.Balayev; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təh. Naz., Azərb. Döv. İqt. Un-ti, Qafqaz Un-ti.- Bakı: [Gənclik], 2015.- 639, [1] s.: portr., şək. 2015/600

İnformatika [Mətn]: dərs vəsaiti /müəl. və [ön söz.] S.Quliyeva, N.Qafarova, N.Ağayeva [və b.]; elmi red. T.M.Abbasov; Azərb. Un-ti.- Bakı: [s. n.], 2011.- 279, [1] s.: ill., cədv      2011/2463

İnformatika [Mətn]: (tətbiqi proqramlar): [ali məktəb tələbələri üçün dərslik] /R.Hümbətəliyev, S.Quliyeva, C.Nəbiyeva, G.Qasımova; elmi red. Y.Mehtiyeva. Bib-ID. vtls000569574.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 174, [2] s.: cədv     2017/1762

İnformatika və kompyuterləşmənin əsasları dərslik /Ə.M.Abbasov, M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, İ.K.Musayev; elmi red. Y.Abdullayev; rəyçilər S.Kərimov [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti, Qafqaz Un-ti.- Bakı: [Səda], 2012.-  943, [1] s. , şək., portr. ; 25 sm. ar2012/2424   

İnformatika və kompüterləşmənin əsasları [Mətn]: Dərslik /Ə.Abbasov, M.Əlizadə, E.Seyidzadə, M.Salmanova; Elmi red.: Y.Abdullayev, X.İsmayılov; Rəyçilər: T.Əliyev, Ə.Əliyev, S.Saliqov, R.Balayev.- B.: MSV Nəşr, 2006.- 880 s.

Information systems and technologies for enhancing health and social care [Text] /R.Martinho, R.Rijo, M.M.Cruz-Cuha, J.E.Varajao.- Hershey: Medical Information Science, 2013.- XXIII, 397, [1] p.: tab., diag            I-42649

İnformatika [Mətn]: magistraturaya, dövlət qulluğuna və işə qəbul imtahanlarına hazırlıq üçün metodiki vəsait /Y. Bəyov (red.), Ş.Kərimli (red.), B.Mahmudova (red.), V.Nurəliyeva; [ön söz A.Nurəliyev]Bib-ID vtls000508839.- Bakı: [Magistratura.az], 2016.- 389, [3] s.: cədv., şək., 30 sm. azf-291602

İnformatika və hesablama texnikasının əsasları [Mətn]: orta təhsil məktəbləri üçün sınaq dərs vəsaiti: iki hissədə /A.P.Yerşov, V.M.Monaxov, A.A.Kuznetsov [və b.]; tərc. ed. K.Firinov, U.Q.Nuriyev, N.H.Hüseynov; red. C.E.Allahverdiyev Cild 2-ci Hissə.- Bakı: Maarif, 1987.- 158, [2] s.: cədv., şək., 22 sm. 1987-60

İnformatikanın əsasları [Mətn] /İ.K.Musayev, M.N.Əlizadə, M.Z.Əhmədov, G.M.Fərhadova; rəy. S.Kərimov, R.Balayev, S.Salihov, S.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Döv. İqtisad Un-ti.- Bakı: [Səda], 2014.- 695, [1] s.: portr., fotoşək., şək., cədv., 20 sm. Ar2014/221

İnformatikanın əsasları və proqramlaşdırma [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /H.Tağıyev, R.Hümbətəliyev, E.Alıyeva [və b.]; elmi red. K.B.Mənsimov. Bib-ID. vtls000569695.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 243, [1] s.: portr., şək., cədv         2017/1768       

 İnformatikanın praktik əsasları [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /F.Məmmədov, H.Tağıyev, M.İsmayılov, R.Bağırova; elmi red. N.M.Mahmudov. Bib-ID. vtls000537824.- Bakı: [NPM "Təhsil"], 2013.- 303, [1] s.: sxem., cədv., şək           2013/2770       

İngiliscə-Rusca-Azərbaycanca elektromexanika terminləri lüğəti/AzSSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi; tərt. ed. A.Ə.Əfəndizadə, G.B.Əlizadə.- Bakı: Elm, 1987.-  151, [1] s. ; 20 sm. a-26881

İngiliscə-Azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti [Mətn] tərt. ed. R.H.Məmmədli.- Bakı: Kitab klubu, 2014.- 464, [3] s.        2014/879

İngiliscə-Azərbaycanca [izahlı] kompüter terminləri lüğəti [Mətn] /tərt. ed. R.H.Məmmədli (ön söz) Bib-ID. vtls000582648. English-Azerbaijani [explanatory] Dictionary of Computer Terms.- Bakı: mammadli.az, 2018.- 535, [1] s.: portr. , cədv      2018/205

İntellektual robotlar [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslık /R.Əliyev, B.Əhmədov, M.Seyidov, A.Əlizadə; elmi red. R.S.Qurbanov; rəyçilər S.M.Cəfərov, R.T.Hümbətov, Q.Ə.Rüstəmov. Bib-ID. vtls000186225.- Bakı: Ərgünəş, 2011.- 328, [4] s.: cədv.,şək    Azf-262741

İntellektual robotlar və robotların informasiya qurğuları [Mətn]: (laboratoriya işlərinə dair metodik vəsait) /tərt. ed. : R.Ə.Əliyev, B.O.Əhmədov, M.İ.Seyidov, A.V.Əlizadə; red. V.H.Səlimov; naşir Q.İsabəyli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası. Bib-ID vtls000704510.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 98, [2] s.: şək., cədv            Ar2010/2848   

İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri və layihələndirilməsi/ M.C.Babayev, B.Q.Hüseynov; Red.: B.O.Əhmədov, L.A.Qardaşova.- B.: Nərgiz, 2005.- 368 s.   

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Qazıma işlərinin iqtisadi səmərəliliyinə dair [Mətn]: [monoqrafiya] /A.S.İsayev, R.Ə.Teymurova, S.V.İbrahimova; Azərb. Dövlət Neft Akad.- B.: Azərnəşr, 2010.- 151 s.

İsayev H.İ.     İstilik texnikasının əsaslarından məsələlər [Mətn]: [dərslik] H.İ.İsayev; rəy verən. M.R.Mustafayev, M.B.Zeynalov  II hissə, II cild İstilik ötürmə.- Bakı: [Zaman] 2013.-415, [1] s.   2013/35 

İsayev Hidayət İsa oğlu. İstilik texnikasının əsasları.  Texniki termodinamika [Mətn]: [Dərslik]/H.İ.İsayev; Rəyçilər. Y.M.Nazıyev, M.B.Zeynalov I cild I hissə.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 300 s. , cədv. ; 22 sm. 2007/1908

İsayev H.İ. İstilik texnikasının əsaslarından məsələlər Texniki termodinamika [Mətn]: dərslik /H.İ.İsayev; Rəyçi. Y.M.Naziyev, M.B.Zeynalov I hissə II cild.-  Bakı: Zaman-3, 2008.-  228 s. , ill., cədvəl ; 20 sm. 2008/881  

İsayev Hidayət İsa oğlu. İstilik texnikasının nəzəri əsaslarından suallar və cavablar [Mətn]: [metodik vəsait] /H.İ.İsayev, K.S.Eyyubov, S.C.Zeynalov; Red. K.M.Abdullayev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Rəy. F.İ.Kəlbəliyev və b.- Bakı: 2007.- 91 s.       2007/1909      

İsayev Hidayət İsa oğlu. İstilikkeçirmə [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /H.İ.İsayev, Z.H.Tağıyeva, K.S.Eyyubova; Red. K.M.Abdullayev; Rəyçilər. R.Ş.İsmayılov, M.A.Atayev; ADNA.- Bakı: 2008.- 76 s.      2008/882

İsgəndərov Ə.Ə. Müasir kompüterlərin və kompüter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.Ə.İsgəndərov, G.A.Mirzəyev; elmi red. V.A.Mustafayev, Ş.S.Hüseyinzadə. Bib-ID. vtls000585210.- Sumqayıt: [SDU-nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi], 2018.- 167, [1] s.: şək       2018/344           

İsgəndərov İsrayıl.      İnsan resursları menecmenti [Mətn]: monoqrafiya /İ.İsgəndərov, M.Əsgər, N.Şixəliyev; red. T.Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Turizm və Menecment Un-ti. Bib-ID. vtls000538722.- Bakı: [Mekan Serves NN], 2017.- 342, [2] s.: cədv, qrafik           2017/256

İsmayılov Amin İsmayıl oğlu.  Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi [Mətn]: Monoqrafiya /İsmayılov Amin; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2004.- 308 s.         229290

İsmayılov Xəlil Abbas oğlu.    Dövrə nəzəriyyəsi [Mətn]: [dərslik] /X.A.İsmayılov; Azərb. Qafqaz Un-ti. Bib-ID. vtls000559504.- Bakı: [s. n.], 2015.- 352 s.: şək., cədv          Azf-298974

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu.  Kitabxana-informasiya texnologiyaları [Mətn]: dərs vəsaiti /X.İsmayılov; red. Ə.Ə.Əliyev; rəyçilər. N.İ.İsmayılov, E.M.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Nurlar, 2009.-   311, [1] s.

İsmayılov İsa. Təlimin texniki vasitələri və yeni informasiya texnologiyaları. Tədrisdə onlardan istifadə metodikası: Fizika materialları əsasında: [Dərs vəsaiti] /İ.İsmayılov, C.Abdullayev; Elmi red.: A.Z.Məlikov, R.R.Abdurrazaqov; Rəyçilər: F.A.Rüstəmov, F.M.Rəştiyev, İ.B.Əhmədov.- Bakı: ABU: Təhsil, 2006.- 359 s. , ill. ; 21 sm. 2006/155

İsmayılov Şamil Osman oğlu. İqtisadi-riyazi metodlar və modellərin EXCELdə həlli [Mətn]: metodik vəsait /Ş.O.İsmayılov [red.], C.Ş.Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp-nın Təhsil Problemləri İn-tu; "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası. Bib-ID. vtls000241967.- Bakı: ["Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun Poliqrafiya Mərkəzi], 2010.- 173, [1] s.: şək., cədv    2010/2826

İsrafilova Elmira Nəriman qızı. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri [Mətn]: dərsvəsaiti /E.N.İsrafilova, N.Ə.Həsənova; elmi red. R.Ə.Mahmudzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Mingəçevir Politexnik İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 310, [1] s.: cədv., şək       2015/716 

İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri [Mətn]: [ali texniki məktəblər üçün dərslik]: [ali texniki məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərslik] /K.M.Abdullayev (red.), F.İ.Kəlbəliyev (red.), C.P.Məmmədova, Ş.N.Nəsirov. Bib-ID. vtls000551640.- Bakı: [s. n.], 2013.- 531, [1] s.: şək., cədv     2013/2817

İstilik elektrik stansiyalarının yanacaq təsərrüfatı üzrə kurs layihəsinə metodik göstərişlər [Mətn]: 0305- istilik elektrik stansiyaları ixtisası /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.ƏzizbəyovadınaAzərb. Neft və Kimya İn-tu; tərt. ed. N.C.Əliyev; red. N.N.Qasımzadə.- Bakı: Azərb. NKİ, 1979.- 22, [2]s. şək., cədv            1979/1254

 İstilik energetik qurğularının köməkçi avadanlıqları [Mətn]: dərslik /K.M.Abdullayev (red.), C.P.Məmmədova, Ş.N.Nəsirov [və b.]; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000551599.- Bakı: [ADNSU], 2017.- 445, [1] s.: şək., cədv    2017/869

İstilik texnikası [Mətn]: kurs işi tapşırıqları və metodik göstərişlər /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İn-tu; tərt. ed. Y.A.Bədəlov, Y.M.Naziyev; elmi red. A.A.Abbasov.- Bakı: [s.n.], 1981.- 14 s.       1981/1016

 İstilik texnikası və energetik qurğular [Mətn]: dərslik /F.M.Yusibov, Q.İ.Abbasov, T.N.Musayev, N.Q.Orucova; Azərb. Resp.Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti. Bib-ID. vtls000447023.- Bakı: [ADAU], 2014. 432, [1] s.: şək    Azf-285566

İstilik texnikasından kurs işi [Mətn]: Qazanxananın prinsipial istilik sxemini hesabına aid metodik göstəriş /Tərtib edənlər: K.M.Abdullayev, Ş.Y.İmanov, F.İ.Məmmədov; Red.: E.M.Qaradağlı; M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- B.: Azərb. NKİ-nin nəşri, 1979.- 20 s.

İstilik texnikasından qazların mexanikası və istiliyin istilikkeçirmə vasitəsilə ötürülməsi bölməsi üzrə kurs layihəsi, ev tapşırıqları və yoxlama işlərinin aparılması üçün [Mətn]: metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. ed. Ç.A.Abbasov, M.X.Şərifov; elmi red. R.İ.Şükürov, rəy verənlər. X.İ.İmanov, M.İ.Abbasov. Bib-ID. vtls000177556.- Bakı: [Ç.İldırım ad. Az.Pİ-nin nəşri], 1984.- 56 s.: şək., cədv     1984/1085      

20 Yanvar faciəsi və rabitəçilər /Tərtib edənlər: Müşfiq Əmirov, Mədəd Coşğun.-  Bakı: Nurlan, 2003.- 95 s. şək. ; 20 sm. 228375 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı.  Dəyişən cərəyan elektrik dövrələri [Mətn]: Qeyri-elektrotexniki ixtisaslar üçün. Dərs vəsaiti /R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov, M.Ş.Ağaməmmədov.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2005.- 192 s.              237868         

Kazımzadə Rəna Zəki qızı.   Diaqramlarla təsvir olunmuş elektrotexnika [Mətn]: Dərs vəsaiti /Rəna Kazımzadə; Red.: A.M.Həşimov; Rəyçi: Ə.M.Quliyev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Probleemləri İnstitutu.- Bakı: ADNA, 2005.-  194 s. , ill ; 22 sm. 237885

Kazımzadə Rəna Zəki qızı.   Elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn] /R.Z.Kazımzadə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: N.D.Abdullayev; Rəyçi: E.M.Fərhadzadə, R.V.Babayev, N.M.Quliyev.- Bakı: Azərb. DNA, 2000.- 180 s.: 165 ill  2000/851        

Kazımzadə Rəna Zəki qızı.   Elektrotexnika [Mətn]: [dərs vəsaiti] /R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov; Rəyçilər. A.M.Həşimov, İ.A.Abdullayev.- Bakı: 2008.-  349 s. , ill., cədvəl ; 20 sm. 248864

Kazımzadə Rəna Zəki qızı.   Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika ali texniki məktəblər üçün dərslik /R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov; rəyçilər F.Məmmədov, T.Əhmədov, T.Əhmədova; elmi red. A.Həşimov.- Bakı: [s. n.], 2013.- 378, [1] s.  Azf-271816   

Kazımzadə Rəna Zəki qızı.  Elektrotexnikanın nəzəri əsasları ali məktəb üçün dərslik /R.Z.Kazımzadə, S.M.Tağızadə, S.B.Yusifova; elmi red. A.Həşimov; rəy verən. F.Məmmədov, Ə.Kuliyev, E.Fərhadzadə.-  Bakı: [s.n.], 2012.- 297, [11] s.        268446 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Qeyri-xətti elektrik dövrələri [Mətn] /R.Z.Kazımzadə, M.Ş.Ağaməmmədov, V.C.Əsgərov.- Bakı: Azərnəşr, 2008.-  312 s. , ill., cədv. ; 20 sm.   248867

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Nəzəri elektrotexnika [Mətn] /R.Kazımzadə; red. A.M.Həşimova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-  Bakı: ADNA, 2003.- 226 s. , ill. ; 20 sm. 237829

Kazımzadə Rəna Zəki qızı.  Nəzəri elektrotexnika [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /R.Kazımzadə; elmi red. A.Həşimov; rəy ver. F.Məmmədov, Ə.Kuliyev, E.Fərhadzadə.- Bakı: [ADNA], 2011.- 529, [1] s.         261671             

Kazımzadə Rəna Zəki qızı.   Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatının layihələndirilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Z.Kazımzadə, T.Ş.Hüseynov, R.Ə.Muradova.- Bakı: ADNA-nın nəşri, 2008.- 152 s. , ill., cədv. ; 22 sm. 248869         

Kazımzadə Rəna Zəki qızı.  Visual Basic və MS Excel-dən KURS layihəsi və BURAXILIŞ işlərinin icrası üçün istifadə edilməsi: "Sənaye müəsissələrinin elektrik təchizatı" ixtisası üçün: Dərs vəsaiti /R.Z.Kazımzadə, M.Ş.Ağaməmmədov, C.S.Əsgərov; Rəyçilər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- Bakı: ADNA, 2006.-  325 s.        237877         

Kazımzadə Zəki İsgəndər oğlu. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları [Mətn]/Z.İ.azımzadə; elmi red. R.Kazımzadə.- Bakı:UniPrint, 2010.- 580 s. Azf-257291

Kəlbəliyev Faiq İsfəndiyar oğlu.  İstilik elektrik stansiyaları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /F.İ.Kəlbəliyev (red.), C.P.Məmmədova, Ş.N.Nəsirov. Bib-ID. vtls000553287.- Bakı: [s. n.], 2011.- 543, [1] s.: sxem., qrafik., cədv., şək        2011/2679       

Kəngərli Ulduz Səttar oğlu.  Qeyri-xətti elektrik dövrələri nəzəriyyəsi [Mətn]: Radiotexniki siqnallar və dövrələr: Dərslik /U.S.Kəngərli; Elmi red. İ.Q.Əfəndiyev.- Bakı: Maarif, 1991.- 440 s.      203683

Kərimov Arif Məmməd oğlu.  Elektrik sistemlərinin inkişafının optimal modeli [Mətn] /A.M.Kərimov, A.Ə.Talıbov (tərt. ed.); elmi red. V.İ.Abdullayev.- Bakı: [ADNA], 2011.- 103, [1] s .: şək., cədv           2011/1111          

Kərimov Arif Məmməd oğlu. Elektrik veriliş xəttinin mexaniki hissəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /tərt. ed. A.M.Kərimov, A.Ə.Talıbov, M.P.Bayramov; elmi red. R.X.Məmmədov; rəyçilər A.M.Hüseynov, Ə.B.Balametov, A.Ə.Zöhrabov, S.M.Mirzəyeva.- Bakı: ADNA, 2010.- 102, [2] s. , cədv., şək. ; 21 sm.   ar2010/2216

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformatika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /S.Q.Kərimov (red), S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə; rəyçi. T.Aliyev, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: [s. n.], 2011.- 434, [1] s.: şək., cədv            2011/1466      

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformasiya sistemləri [Mətn] /S.Q.Kərimov; red. N.Vəliyev.- Bakı: Elm, 2008.-674, [2] s.        Azf-261034      

Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazaları [Mətn] /S.Q.Kərimov; red. N.Vəliyev; rəy ver. T.Əliyev, T.Qurbanov.- Bakı: Elm, 1999.- 209, [2] s.  Ar1999/1304        

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformatika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik/S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə; rəyçilər T.A.Əliyev, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: [Təhsil], 2009.- 434, [1] s.    253135

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformatika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik. /S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə; rəyçi T.A.Əliyev, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: [UniPrint], 2010.- 434, [2] s.      261021         

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu.  Kompyuter elminin nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /S.Q.Kərimov, Y.B.Sərdarov; rəyçilər. R.Əliquliyev, Ə.Əliyev.- Bakı: [s. n.], 2009.- 289, [1] s. ,  Azf-260929

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformatika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /S.Q.Kərimov (red.), S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə. Bib-ID. vtls000566339.- Bakı: [s. n.], 2010.- 434, [1] s.: sxem., şək., cədv       2010/2783           

Kərimova, Sədaqət Kamal qızı. 1973- İntellektual telekommunikasiya şəbəkələri [Mətn]: [dərslik] /S.K.Kərimova; elmi red. H.Ə.Əliyev Bib-ID vtls000446606.- Bakı: [AzTU], 2015.- 110, [1] s.: cədv., şək., 20 sm. azf-285485 

Kibernetika və İnformatika problemləri [Mətn]: beynəlxalq konfrans /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, "Abdus Salam" Nəzəri Fizika Beynəlxalq Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, AMEA Kibernetika İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.CildIII.- Bakı: 2006,140 s. cədv., sxem, ill           2006/1206

Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /M.N.Əlizadə, R.X.Ağamalıyev, İ.K.Musayev, N.S.Süleymanov; elmi rəhbəri R.Ə.Balayev; dizayner Z.N.Əliyev; naşir V.B.Mayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bib-ID. vtls000549389.- Bakı: [MSV Nəşr], 2017. 175, [1] s.: portr., şək        2017/665

Kommutasiya sistemləri [Mətn]: [dərslik] /H.Ə.Əliyev, V.A.Qəhrəmanov, A.B.Qasımov [və b.]; elmi red. A.N.Həsənov; [dizayner S.Abbasov] Bib-ID. vtls000678750 [H. 2].- Bakı: [AzTU], 2019.- 403, [1] s.: ill., portr      2019/830        

Korporativ sosial məsuliyyət [Mətn]: dərs vəsaiti /C.M.Cəfərov, İ.İ.İsgəndərov, S.İ.Əliyev (ümumi red.) [və b.]; [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; Azərb. Turizm və Menecment Un-ti]. Bib-ID. vtls000525807.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 306, [2] s.: şək., portr., cədv     2015/2152

Kuzık B.H.     Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqramlaşdırma [Elektron resurs]: dərslik :[rus dilindən tərc.] B.H.Kuzık, V.İ.Kuşlin, B.Yakoveç.- Bakı İqtisad Universiteti,  2010.- 541 s.  kb_psp

Qadın hüquqları üzrə bələdçi [Mətn] Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) MMC ; [layihə koordinatoru və red. Ş.Vəliyeva; red. N.Kərimbəyova; müəl. G.Quliyeva, G.İsmixanova, N.Hüseynova; ön söz. H.Hüseynova; rəssam-dizayner A.Niftiyev]Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 199, [1] s. 2012/2125      

Qaradaği Eldar Məmməd oğlu. İstilik energetikası avadanlıqları [Mətn] E.M.Qaradaği, Z.R.İbrahimov, S.H.Binnətov.- Bakı: Ocaq, 2008.- 214 s.     2008/131

Qarayev, Abdulla İsmayıl oğlu.  Kibernetika və fiziologiya [Mətn] /A.Qarayev, Ş.Hacıyev; red. S.Cəbiyeva, F.Sahib Bib-ID vtls000018718.- Bakı: Azərnəşr, 1969.- 56 s. [2]: 20 sm. azf-115896.

Qasımov, Bayram Məhəmmədəli oğlu. İnformasiyanın işlənməsinin kodlaşdırılması [Mətn]: dərs vəsaiti /B.Qasımov, İ.Musayev, H.Bayramov; red. B.Qurbanov; [baş red. İ.Səfərov; red. İ.Hüseynova; dizayner V.İbrahimov]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Azərb. Döv. İqtisad Un-ti Bib-ID vtls000599303.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2018.- 151, [1] s.: cədv., il., 20 sm. ar2018/952

Qasımov Rafiq.   İnformatika sabaha açılan pəncərə [Mətn] /Q.Rafiq; red. İ.Qasımzadə; EksonMobil Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMC, EksonMobilin törəmə şirkəti. Bib-ID vtls000011597.- Bakı: Ayna Mətbu evi, 2001.- 80 s.: ill., şək   Azf-221125

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Elm və təhsilin informasiya təminatı sistemləri: [Monoqrafiya] /Vaqif Qasımov; Red.: Ə.M.Abbasov.-   Bakı: Elm, 2005.- 116 s. , ill., cədvəl ; 20 sm. 2005/1254

Qasımov, Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiya təhlükəsizliyi: kompüter cinayətkarlığı və kiberterrorçuluq [Mətn] /V.Qasımov; elmi red. R.M.Əliquliyev. Bib-ID   vtls000028685.- Bakı: Elm, 2007.- 192 s.: portr., fotoşək., 21 sm. Azf-242052

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu.  İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları [Mətn]: dərslik /V.Ə.Qasımov; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verənlər. S.Q.Kərimov, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM-i, 2009.- 339, [1] s.        2009/1113

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu.. (tex. e. d-ru); İnformasiyanın qorunmasının müasir texnologiyaları [Mətn: dərslik / V.Ə.Qasımov; rəyçi Ə.Ə.Əliyev, V.H.Musayev.- Bakı: [MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2011.- 112 s.      Azf-276145              

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu.. (tex. e. d-ru);  Microsoft Word 2010 mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti / V.Ə.Qasımov, A.Məmmədova; rəyçi A.Süleymanov, Z.Əmirov, A.Orucəliyev.- Bakı:[MTN-in Heydər  Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2013.-  232, [1] s.,       Azf-276147

Qasımova Rəna Tofiq qızı.    İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları [Mətn] /R.T.Qasımova; elmi red. R.Ələkbərov; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: [İnformasiya texnologiyaları], 2012.- 164, [2] s.: portr., şək., cədv        2012/2050     

Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.Kazımzadə; Tərtib edən: R.Kazımzadə; Rəy verənlər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2007.- 144 s. 241667

Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbulu və idarəetmə: Dərslik /R.Əliyev, S.M.Cəfərov, M.C.Babayev, E.R.Zeynalov, L.A.Qardaşova.- Bakı: Zaman-3, 2003.- 214 səh. 2003/144       

Qəhrəmanov V.A.      Rəqəm elektronikasının əsasları [Mətn] /V.A.Qəhrəmanov; Red.: F.R.Xalıqov; Rəy verənlər: Ə.H.Qəhrəmanov, S.R.Əhmədov.-Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 125 s.    1999/839        

Qəhrəmanzadə Abdul Həmdulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri[Mətn]/A.H.Qəhrəmanzadə; Rəy ver. Q.M.İmamverdiyev,  A.Q.Popova.- Bakı: Maarif, 1995.- 208 s.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri /A.H.Qəhrəmanzadə; Red.: N.İsmayılov, E.Muradov.- B.: Elm, 2004.- 475 s.

Quliyev Arzu Məsim oğlu.    İnformatika [Mətn]: məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası üçün dərs vəsaiti /A.M.Quliyev; elmi red. Z.F.Kazımov; rəy. M.Yusifov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: [ADPU], 2012.- 206, [1] s.: şək., cədv         2012/1752    

Quliyev Natiq Əliabbas oğlu. Elektron imza, elektron kommersiya [Mətn]: informatika: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.Ə.Quliyev; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçilər. V.R.İbrahimov, F.B.İmranov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [s.n.], 2008.- 344, [2] s. , şək. ; 21 sm. azf-255250  

Quliyev Natiq Əliabbas oğlu.  İnformatika [Mətn] /N.Ə.Quliyev, Z.Ə.Şamilov; elmi red. A.İ.Qurbanov. Bib-ID vtls000361614.- Bakı: [Vətən], 2013.- 728, [3] s.: şək., cədv    Azf-277802

Quliyev  Zahid Həsən oğlu.     Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasının müasir texniki vasitələri [Mətn]: ali texniki təhsil məktəblərinin "Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi" və "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi" ixtisasları üçün dərs vəsaiti /Z.H.Quliyev, R.Q.Abaszadə; elmi red. O.Z.Əfəndiyev; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti, Azərb. Dövlət Dəniz Akad. Bib-ID. vtls000564306.- Bakı: [AzMİU], 2016.- 295, [1] s.: şək., cədv          2016/2418  

Quliyeva Nigar Qiyas qızı. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pensiya təminatı və onun avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi [Mətn] /N. Quliyeva; Rəyçi: Ə. T. Nağıyev; Elmi red.: N. Ə. Qasımov, B. Ə. Hüseynov. Bakı: Səda, 1999. 48 s.: cədv 1999/895 

Qurbanov Bəşarət Adil oğlu. Microsoft Excel XP-də iqtisadi məsələlərin həlli [Mətn]: Dərs vəsaiti /B. Qurbanov, M.Əlizadə, S.Hacızadə; Elmi red. T.Əliyeva; Rəyçilər. F.İsayev, İ.Musayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: "MSV Nəşr", 2007.- 516 s.      245237    

Qroşev S.V.  İnternet: sürətlə və hər şey haqqında: Ekspress-kurs /S.V. Qroşev; A.O.Kosyubinski; Tərcümə və red.: Ə.Salamov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 206 s.      229719           

 Quliyev Əli Məmməd oğlu.  İstilik texnikası [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Quliyev; Rəyçi: F.İ.Kəlbəliyev.-  Bakı: Təhsil NPM, 2006.-  200 s.              239990

Quliyev Ramil Hacırza oğlu    İqtisadi informatika və iqtisadiyyatda informasiya texnologiyaları [Mətn]: iqtisad yönümlü universitetlər və digər təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti: [ali məktəb tələbələri və mütəxəssislər üçün] /R.H.Quliyev; elmi red. R.K.İsgəndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Un-ti.- Bakı: [AzMİU], 2017.- 447, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.    Azf-304415

Quliyeva  Humay.       Telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı üzrə operator [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Quliyeva, H.Əliyev, M.Hüseynov; elmi red. Z.T.Camalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi. Bib-ID vtls000707481.- Bakı: [n. y.], 2019.- 316, [4] s.: şək., fotoşək., cədv     2019/1603       

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu.  Elektrik işıqlanmasının əsasları: Dərs vəsaiti /R.K.Quluzadə, M.H.Həmidov, R.Ə.Muradova; Elmi red.: R.Z.Kazımzadə.-  Bakı: ADNA, 2005.- 224 s.            237839       

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu.  Elektrik ölçmələri və elektronika [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.K. Quluzadə; Red.: R.V.Babayev; Rəyçilər: T.M.Qasımzadə, İ.A.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1996.- 128 s.

Qurbanov Azad İsa oğlu. Elektron kitabxanalar [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Qurbanov, P.Kazimi, Q.Quliyev; elmi red. A.M.Babayev; [ön söz N.N.İsmayılova]; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası. Bib-ID. vtls000629458.- Bakı: [MTM-İnnovation], 2018.- 297, [2] s.: cədv., şək       2018/2169

Qurbanov Azad  İsa  oğlu.    Fərdi  kompüterləri  nproqram  təminatı [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] A.İ.Qurbanov, R.A. Abdullayeva; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verən. Ə.Ə.Əliyev, V.R.İbrahimov, Ə.N.Nəsibov I cild.- [Bakı]   Çaşıoğlu,   2006.-247, [1] s.    2006/2088      

Qurbanov Azad İsa oğlu. Kompüter texnikası və proqramlaşdırma [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.İ.Qurbanov, E.M.Məmmədov, A.S.Hüseynova; elmi red. M.S.Xəlilov; rəy ver. K.Ş.Məmmədov [və b.].- Bakı: Təhsil, 2010.- 169 s. qa-kt

Qurbanov  İsabal   Əli    oğlu.   İnformatika [Mətn] İ.Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov, R.A.Abdullayeva; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçi. V.R.İbrahimov, K.Ş.Məmmədov.- Bakı:    [Ərgünəş],   2012.- 420, [3] s.    2012/1730      

Qurbanov İsabal Əli oğlu.  Riyazi proqram paketləri: Dərs vəsaiti /İ.Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov; Elmi red.: A.Y.Əliyev; Rəyçilər: M.S.Xəlilov, E.M.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 168 s.              237955

Qurbanov Müslüm.     Enerji effektivliyi və ətraf mühit [Mətn] /M.Qurbanov, İ.Mustafayev; red. N.Talıbov; foto F.Çiçək; British Embassy Baku; Aşağı Karbon Səviyyəsi Yüksək İnkişaf Strateji Proqram Fondu, "Rüzgar" ekoloji İctimai Birliyi. Bib-ID. vtls000552118.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 59, [1] s.: cədv., şək       2010/2770       

Qurbanov Teyqubad Bayram oğlu.  Avtomatlaşdırılmış elektrik intiqalı: Texniki ali məktəb tələbələri üçün dərslik /T.B.Qurbanov; Elmi red.: E.Q.İsmibəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 330 s.         2004-154 

Qurğuların hidravlikası [Mətn]: dərs vəsaiti /K.M.Məmmədov [və b.]; rəy ver. Z.Ə.Musayev, F.B.Bəşirov; elmi red. M.S.Mansurov; red. A.Ə.Mürsəlov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 228 s. , cədv., şək. ; 20 sm. ar2002/1462

Lage Dorothea. Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt [Text]: Eine kommunikationstheoretische Grundlegung für eine behindertenpädagogische Konzeption /D.Lage. Bib-ID. vtls000314078.- Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag, 2006.- 261 s.: tab        A-31219       

Lipkin Boris Yulieviç.  Sənaye müəssisələri və qurğularının elektrik təchizatı [Mətn]: orta ixtisas məktəblilər üçün dərslik /B.Y.Lipkin; tərc. ed. A.Hüseynov.- B.: Maarif, 1985.- 401, [3] s.

Liptak Bela.    Post-oil energy technology [Text]: the world's first solar-hydrogen demonstration power plant /B.Liptak. Bib-ID. vtls000321328.- Boca Raton: CRC Press, 2009.- XIX, 571, p.: tab., diag., map        I-38920

Mahmudov Məsud Əhməd oğlu.  Kompüter dilçiliyi [Mətn] M.Ə.Mahmudov; red. A.Axundov, İ.Tahirov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil,  2013.- 352, [4] s.     Azf-274434

Mahmudova Rəsmiyyə Şərif qızı.  İnformatika [Mətn]: 555 test: vəsait /R.Ş.Mahmudova, R.Ş.Həsənova; elmi red. Z.Q.Cəbrayılova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. Bib-ID. vtls000559452.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 231, [1] s.: cədv., şək      2017/1171

Mahmudova, Rəsmiyyə Şərif qızı. İnformatika [Mətn]: 1111 test: [vəsait] /R.Mahmudova, R.Həsənova; elmi red. A.Əliyeva; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu. Bib-ID    vtls000744113.- Bakı:[İnformasiya Texnologiyaları], 2019.- 427, [3] s.: cədv., sxem., portr., şək., 20 sm. ar2019-1936  

Mahmudzadə Ramin Əli Nazim oğlu. fiz.-riyaz. e. n. İnformatika 7 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /R. Mahmudzadə, İ. Sadıqov, N.İsayeva.- Bakı: Bakınəşr, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 128 s.: şək., cədv., 24 sm.  Ar2011-2224

Mahmudzadə Ramin Əli Nazim oğlu. fiz.-riyaz. e. n. İnformatika [Mətn]  müəllim üçün metodik vəsait: 1-ci sinif /R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva.- Bakı: Bakınəşr, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.- 72 s.: cədv., şək., gerb., 28 sm.       Ar2012-1570

Mahmudzadə Ramin Əli Nazim oğlu. fiz.-riyaz. e. n. İnformatika 5 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərslik /R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva.- Bakı: Bakınəşr, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.- 96 s.: portr., ill., 24 sm.        Ar2012/1674

Mahmudzadə Ramin Əli Nazim oğlu. fiz.-riyaz. e. n. İnformatika 1-ci sinif [Mətn]: [ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik] /R.Ə.Mahmudzadə, İ.C.Sadıqov, N.R.İsayeva; red. K.Abbasova; rəssam M.Sadıqov; dizayn "TM group".- Bakı: Bakınəşr, 2012.- 72 s.: şək., 27 sm.       Ar2012/1590

Mansurov Tofiq Məhəmməd oğlu. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /T.M.Mansurov; rəy verənlər. F.H.Məmmədov və b.; red. Q.B.Bəybalayev I cild.- B.: Çaşıoğlu, 1999.-  160 s.

MacKay David. Sustainable energy-without the hot air [Text] /D.MacKay.- Cambridge: UIT, 2009.- 368, [3] p.: ill., photo, diagr         I-40213          

Mehdiyev Arif  Şəfahət oğlu. Coğrafi informasiya sistemləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Mehdiyev, A.İsmayılov; red. R.M.Məmmədov.- B.: Müəllim, 2011.- 231, [1] s.

Mehdiyeva, Qalina Yuryevna. İnformatika və riyazi məsələlərin proqramlaşdırılması [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti Bib-ID vtls000664286.- Bakı: Nafta-Press, 2019.- 316, [1] s.: 21 sm.     Azf-309543

Mehdiyeva Qalina Yuryevna.  Proqramlaşdırma üzrə məsələlər [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.Y.Mehdiyeva, A.Y.Əliyev, V.Ə.Piriverdiyev; elmi red. V.R.İbrahimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi. Bib-ID. vtls000612331 Задачи по программированию.- Bakı: [BDU], 2004.- 106, [1] s.: şək., cədv             Azf-304790

Mexanizm, manipulyator və robotların layihələşdirilməsinin avtomatlaşdırılması [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- B.: AzPİ, 1989.- 136 s.   1989/318

 Melby Caleb. The zen of Steve Jobs [Isomaterial] /C.Melby; ill. Jess 3. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2012.- 80 p.: ill i-40137         

Menecmendə kompüter musiqisi fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alan tələbələr ücün tədris proqramı [Mətn]: fərdi 120 saat /tərt. ed. R.T.Həsənova; red. T.M.Haciyev; rəyçilər Y.Ə.Axundava, X.S.Əhmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacibəyli ad. Baki Musiqi Akad., Musiqi Menecmenti və Müasir Musiqi Texnologiyaları Kafedrası.- Bakı: [s. n.], 2009.- 36 s.: cədv., 21 sm. 2009/585

 Mədəniyyət üzrə vebsaytlar üçün keyfiyyət prinsipləri [Mətn]: təlimat /ön söz. Ə.M.Qarayev; buraxılışa məsul. F.Babayev; tərcümə. X.İbrahimova, N.Əhmədova, O.Qəbələli; baş məsləhətçi. Y.İ.Kuzmin; elmi məsləhətçi. L.A.Kuybışev.- Bakı: Şəms, 2007.- 88 s.: portr., cədv., 21 sm.           2007-1414

Məhərrəmov Zakir Tülü oğlu.   Pascal-dan Delphi-yə [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.T.Məhərrəmov; elmi red. Ə.H.Nağıyev; rəyçilər F.H.Ələkbərli, M.F.Bəhmənov.- Bakı: Təhsil, 2010.- 410, [2]s.            2010/2223

Məhərrəmov, Zakir Tülü oğlu.  Verilənlər bazası [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.T.Məhərrəmov; elmi red. Ə.H.Nağıyev.- Bakı: [n. y.], 2015.- 439 s.

Məhərrəmov Zakir Tülü oğlu. Turbo Pascal [Mətn]: dərs vəsaiti Z.T.Məhərrəmov; rəy verənlər Ə. H. Nağıyev, F.H.Hacıyev; elmi red. B.A.Abasov.- Bakı: [ADPU-nəşriyyat], 2013.- 211, [2] s.            Azf-274706

Məlikov, Güləhməd Yusif oğlu. Tətbiqi dilçilik məsələlərinin MS Office-də həlli [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /G.Y.Məlikov, V.B.Müslmov, A.H.Novruzov; elmi red. F.T.İbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. Bib-ID vtls000579671.- Bakı: [s.n.], 2012.- 256 s.: şək., cədv., 20 sm.  ar2012-2933 

Məmmədov A.Q. Nasoslar və kompessorlar [Mətn]: dərs vəsaiti AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İn-tu; A.Q.Məmmədov, V.H.Şərifov; red. M.A.Qarayev; rəy ver. H.P.Hüseynov, A.H.Ağayev.- Bakı: [s.n.] 1986.- 107, [1 ] s. 1986/1269

Məmmədov Aydın İsrafil oğlu.  Pambığın məhsuldarlığına təsir edən amillərin iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi.i [Mətn] /A.İ.Məmmədov.-  B.: Azərnəşr, 1976.-  78, [1] s.

Məmmədov F.H. Kompüter riyaziyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Məmmədov; M.T.Əliyeva; elmi red. Ə.U.Quliyev; rəyçi. Ə.Ə.Aslanov, R.H.Şirinov.- Gəncə: GDU nəşriyyatı, 2011.- 205, [1] s. , cədv., şək. ; 29 sm. azf-263834

Məmmədov F.H. Telekommunikasiya texnologiyaları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.H.Məmmədov, Ə.D.Tağıyev, R.H.Hüseynov. Bib-ID. vtls000530631[Bakı]: [Təhsil], [OL], [2014].- 205, [3] s.: şək. 2014/2573  

Məmmədov Fərman Oruc oğlu. Microsoft Windows XP sistemi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.A.Məmmədov; elmi red. Ə.Ə.Əliyev; rəyçilər C.K.Kazımov, F.T.İbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. Cild 2-ci hissə.- Bakı: OKA Ofset, 2008.- 271, [1] s.: şək., 20 sm. 2008/2300 

Məmmədov Fərman Oruc oğlu. Microsoft Windows XP sistemi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.O.Məmmədov; elmi red. Ə.Ə.Əliyev; rəyçilər C.K.Kazımov, F.T.İbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. 1-ci hissə/- B.: OKAOfset, 2009.- 351, [1] s. şək  2009/2280

Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları.- Bakı: Proqres, 2011.           Azf-264426

Məmmədov Fuad Faiq oğlu.  Günəş energetikası terminləri lüğəti.- Bakı: Elm, 2009.     Ar2009-1631

 Məmmədov İltimas Əhməd oğlu.       Naqilsiz rabitə texnologiyaları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /İ.Ə.Məmmədov, E.B.Gözəlov, Ə.A.Məmmədov; rəy verənlər T.M.Mansurov [və b.]; elmi red. A.N.Həsənov. Bib-ID. vtls000273418.- Bakı: [Təhsil], 2012.- 622, [1] s.: portr., cədv., şək  Azf-268808

Məmmədov Kamran Məmməd oğlu. Hidrotexniki qurğular: [Dərslik] /K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev; Elmi red.: Hacıyev, T. M.; Red.: Mürsəlov A.Ə.- Bakı: Təhsil, 2006.- 405 s. , cədvəl, ill. ; 21 sm.   2006/35

Məmmədov Mirabbas Ağaqulu oğlu. Neftayırma zavodlarında müasir avtomatik idarəetmə sistemləri M.A.Məmmədov; Elmi red.: İ.R.Əfəndiyev.- Bakı: Elm, 2003.- 268 səh. cədvəl 22 sm. [4] v. sxem   2003/172  

Məmmədov Oqtay Mustafa oğlu.     Elektron hesablama maşınlarının fiziki iş prinsiplərinin orta məktəbdə öyrədilməsi [Mətn] /O.M. Məmmədov Elmi red.: E.Ə.Eyvazov; Təhsil Problemləri Üzrə Elmi-Metodik Mərkəz; Azərbaycan Baş Pedaqoji Kadrların İxtisasının Artırılması və yenidən hazırlanması İnstitutu. Bakı: Elm, 2000. 124 s.: sxem, cədvəl, ill          2000/980

Məmmədov Rəhim Qurban oğlu.        İnformasiya-ölçmə texnikası [Mətn]: dərslik /R.Q.Məmmədov (elmi red.), D.H.Əliyeva, T.Ə.Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. Neft Akademiyası. Bib-ID. vtls000383302.- Bakı: [ADNA], 2014. 227, [1] s.: cədv., şək  Azf-279195     

Məmmədov Tofiq Məmməd oğlu. Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəri əsasıarı [Mətn]: [Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /T.M.Məmmədov, N.M.Nəsibova.- Bakı: Elm, 1995.- 240 s.         219926

Məmmədova  Gülçin Sabir qızı.  Excel elektron cədvəlində iş üzrə praktikum [Mətn]: tədris-metodiki vəsait /G.S.Məmmədova, S.H.Süleymanov; elmi red. K.K.Məmtiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi. Bib-ID. vtls000486163.- Bakı: [s. n.], 2015.- 90 s.: cədv            2015/1733 

Məmmədzadə Orxan Əli-Əşrəf oğlu.  Yastıqlqrın EHM-də hesablanması ali texniki tələbələr üçün dərs vəsaiti /O.Ə.Məmmədzadə, R.B.Ərəbov; rəyçilər Y.Əmənov [və b.].- Bakı: [Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası], 2012.- 52 s.     Ar2012/577

Məmməd-zadə Orxan Əli-Əşrəf oğlu.  Sərbəst işlərin yerinə yetrilməsinə aid tapşırıqlar "Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları" və "Maşın hissələri və yükqaldırıcı maşınlar" fənləri üçün metodik vəsait/O.Ə.Məmməd-zadə, R.B.Ərəbov; rəyçilər Ö.M.Kərimov, S.Y.Əliyeva; Azərb. Dövlət Neft Akad., "Maşınların dinamikası və möhkəmliyi" kafedrası.- Bakı: [Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası], 2012.- 64 s.                   Ar2012/578

Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /K.B.Mənsimov, F.G.Feyziyev, N.X.Aslanova; elmi red. T.A.Əliyev; rəy verən. C.K.Kazımov, A.Y.Əliyev.- B.: Bakı Universiteti, 2009.- 225, [1] s., cədv., şək.

Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. İnformatika 1-ci sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /M.C.Mərdanov, İ.A.Babayev, İ.C.Sadıqov; elmi red. R.Mahmudzadə; rəyçilər Ə.Əliyev, F.Hacıyeva, C.Nəbiyeva.-  Bakı: Bakı, 2006.-  48 s. , şək. ; 29 sm. 2006/2117  

Mərkəzdənqaçma nasoslarının özlü mayelərlə işləməsi [Mətn]:  dərs vəsaiti: [hidravlik maşınlar, hidravlik intiqallar və hidropnevmatika"]M.A.Qarayev, Ə.H.Əzizov, S.A.Mahmudov, V.H.Əzizov; red. R.M.Səttarov; rəy verənlər S.O.Hüseynov, V.H.Şərifov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: [s.n.]2008.- ADNA 195, [1] s.                       92571

Microsoft Excel elektron prosessoru [Mətn]: dərs vəsaiti /M.N.Əlizadə, T.V.Orucova, G.M.Fərhadova, G.N.Novruzova; dizayner Z.N.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bib-ID. vtls000559477.- Bakı: [MSV Nəşr], 2016.- 223, [1] s.: portr., şək., cədv            2016/2386

Miniatür Kitab Muzeyi [Mətn] /Z.Salahova; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirlyi]Bakı: [s. n.], [2010.] 32 s. ; 20 sm.+ [1] elektron. opt. disk (DVD); 12 sm.   ar2010/1890

Mirzəliyeva  Məhəbbət. Maşın tərcüməsinin nəzəri problemləri [Mətn]: [monoqrafiya] /M.Mirzəliyeva, K.Vəliyeva [ön söz]; red. M.Məmmədova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. Bib-ID. vtls000569592.- Bakı: Elm və təhsil, 2016. 119, [1] s.: şək., cədv     2016/2440

Mirzəyev Hüseyn İbrahim oğlu. Liftlər [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Mirzəyev; elmi red. A.Abdullayev; red. S.Şahbazova; rəy ver. Y.Musayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-  Bakı: [Azərnəşr], 2012.- 318, [2] s.        Azf-266885

Moritz Michael. Return to the little kingdom [Text]: Steve Jobs, the creation of Apple and how it changed the world /Michael Moritz. Bib-ID. vtls000247409.- London: Duckworth Overlook, 2011.- 352 p. I-38269

Musayev, Bədirxan Sarı oğlu Hesablama texnikası və iqtisadi-riyazi modelləşdirmə [Mətn] /B.S.Musayev, V.İ.Bayramov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu Bib-ID vtls000011545.- Bakı: [s.n.], 1976.- 174, [4] s.: cədv., ill., 21 sm. Azf-224142

Musayev Sübhan. Müasir informatika [Mətn]: dövlət qulluğuna və vakant iş yerlərinə hazırlaşanlar üçün mövzular və testlər /S.Musayev; Prestij-S. Bib-ID. vtls000490570.- Bakı: [Kitab Klubu], 2014.- 158, [2] s.: şək., cədv    2014/2358

Musayev V.H.  Kompüterin arxitekturası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /V.H.Musayev, N.Q.Hüseynova, K.Ə.Əbilov; elmi red. R.Ə.Həsənov; rəyçilər O.Q.Nüsrətov, A.Ş.Süleymanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Texn. Un-ti.-  Bakı: [AzTU], 2009.- 263, [1] s.        Azf-257984 

Musayev Vidadi Həsən oğlu. Kompüterlərin xarici qurğuları [Mətn] /V.H.Musayev, Ə.İ.Şirinov, elmi red. R.A.Həsənov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: AzTU, 2003.- 50, [2] s. , şək. ; 20 sm. 2003/1445

Musayev Vidadi Həsən oğlu.  Kompüterlərin texniki təminatı və modernləşdirilməsi/V.H.Musayev, Ə.İ.Şirinov, M.M.Qənbərov; Elmi red.: R.Ə.Həsənov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Elm, 2005.- 296 s.

Musayev Zakir Səməd oğlu. Hidravlika və hidravliki maşınlar: Dərslik /Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov; Elmi red.: M.S.Mansırov.-  Bakı: Təhsil, 2005.- 420 s. , cədvəl, ill. ; 21 sm.  2005/219

Musayeva  Mətanət.    İnformatikanın tədrisinin müasir problemləri [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Musayeva; red. Ə.Əliyev. Bib-ID. vtls000609193.- Bakı: [ADPU-nəşriyyatı], 2018.- 230, [2] s.: şək., portr        2018/1318

Mustafayev İslam.  Alternativ energetika və istixana qazlarının azaldılması [Mətn] /İ.Mustafayev; red. H.Mahmudov; Rüzgar Ekoloji İctimai Birlik. Bib-ID. vtls000552105.- Bakı: Müəllim, 2016.- 48 s.: cədv., şək 2016/2352

Mustafayeva, Lalə. İnformatika [Mətn]: dərs vəsaiti /L.Mustafayeva; elmi red. R.S.Mustafayev. Bib-ID vtls000502124.- Bakı: [Təknur], 2014.- 195, [1] s.: cədv., sxem, şək., 21 sm. Azf-291087

Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi. [Mətn] /R.Ə.Əliyev, S.М.Cəfərov, М.C.Babayev, L.М.Zeynalova; Red.: B.О.Əhmədov.- Bакı: [АDNА], 2002.- 231 s. , ill. ; 21 sm2002/292 

Müasir    təhsilin   psixoloji   problemləri    [Mətn] Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; elmi red. A.Mehrabov; rəyçi A.N.Abbasov, N.T.Rzayeva.- Bakı:  Mütərcim, 2012.- 301, [1] s. 2012/1526

 Mühəndis sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi [Mətn]: laborator praktikumu və seminar dərslərinin aparılması üçün /M.N.Əlizadə, H.M.Bayramov, S.F.Abdullayeva [və b.]; elmi red. Ə.Ə.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bib-ID. vtls000617865.- Bakı: [MSV Nəşr], 2018.- 551, [1] s.: şək., portr       Azf-305216

Mühəndis və maşın qrafikası [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /İ.Ə.Həbibov, R.Ə.Alıyev, İ.A.Alıyev [və b.]; R.Ə.Alıyevin redaktəsi ilə.- Gəncə: [s. n.], 2015.- 260, [1] s.: cədv., ill., 25 sm.   

Mürəkkəb enerji sisteminin ənənəvi, alternativ enerji mənbələrinin və elektrik şəbəkələrinin inkişafı şəraitində effektivliyinin təmini məsələləri [Mətn]: elmi əsərlər toplusu /"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, "Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu" MMC; red. heyəti: R.İ.Mustafayev, N.R.Rəhmanov, E.M.Fərhadzadə [və b.]; məsul red. Ə.M.Hüseynov.- Bakı: Elm, 2010.- 206, [1] s. cədv., il        2010/2589

Mürsəliyev Oqtay Qulu oğlu.    Elektronika.  Yarımkeçirici və elektrovakuum cihazları 1 hissə.- B.: 2002.- 119 s.

Mürşüdli Çingiz Cəfər oğlu.    İstilik aparatları [Mətn]: dərs vəsaiti /Ç.C.Mürşüdli, Q.Ə.Məmmədov; red. Ç.C.Mürşüdli; Azərbayacn Dövlət Neft və Sənaye Universiteti. Bib-ID. vtls000577126.- Bakı: [ADNSU], 2018.- 382, [1] s.: cədv., şək   2018/94  

Müslümov Vasif Babaqulu oğlu. İnformatika tələbələr, bakalvrlar, doktorantlar, dissertantlar, magistraturaya, və vakant iş yerlərinə qəbula hazırlaşanlar üçün vəsait /V.B.Müslümov,  M.M.Mehdiyev; red. şurası M.M.Abbaszadə [və b.] (elmi red., ön söz); red. heyəti T.A.Bədəlov [və b.]; red. N.L.Əliyev; rəyçi. Ə.Ə.Əliyev, R.Ə.Mahmudzadə, A.P.Orucəliyev; dil və üslub üzrə red. S.Ş.Nuriyev, N.M.Musayev; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2013.- 359, [1] s. , şək., cədv., ; 26 sm. ar2013/39

Nağıyev A.Q.   Çeviricilər texnikasının əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Q.Nagıyev, T.M.İsayeva (tərt. ed.); elmi red. A.Q.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti. Bib-ID. vtls000559813.- Bakı: [s. n.], 2017.- 152, [1] s.: şək., cədv    2017/1198  

Nağıyev Adilxan Qüdrət oğlu. Çevirici qurğuların idarəetmə sistemləri [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Q.Nağıyev, A.Ə.Məlikov; red. Ç.İ.Əbilov. Bib-ID. vtls000558287.- Bakı: [s. n.], 2010.- 141, [2] s.: şək., cədv      2010/2777

Naxçıvan Sahələrarası Ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Əmək təşkilinin mütərəqqi formaları müvəffəqiyyətin rəhnidir [Mətn] /Azərb. SSR Dövlət Plan Komitəsinin, AzETETİİ; Nax. Sahələrarası Ərazi Elmi-Texnik İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; K.Q.Qasımov; burax. məsul. B.M.Qədimov; aparıcı red. A.A.Quliyev. Bib-ID vtls000470454.- Naxçıvan: Nax. ETİTM, 1987.-  [4] s       1987-950-1015            

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Avtomatik çevirici qurğu [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.S.Əliyev].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.         

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Radio-translyasiya magistral xətlərinin çəkilməsində taxta kronşteynlərin tətbiqi [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.S.Əliyev].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

Naxçıvan Sahələrarası Ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Tesla SKV-7 markalı radiovericisinin elektrik mühərrikinə yağlama dirsəyinin əlavə edilməsi [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.S.Əliyev].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.: şək., 21 sm.

Naziyev Ceyhun Yaşar oğlu.   Maye və qazların istilik tutumunun ölçülməsi metodikası: Metodik vəsait C.Y.Naziyev; Red.: Q.T.Həsənov; Rəyçilər: F.A.Əhmədov, Y.S.Feyziyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 157 səh.        2001/593

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu Azərbaycanda istilik - energetikası elminin inkişaf tarixindən [Mətn] /Y.M.Nazıyev, C.Y.Nazıyev; elmi red. H.Q.Feyziyev.- Bakı: Elm, 2010.- 249, [2] s.: portr        2010/218

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu.   Azərbaycanda istilik-energetikasının tarixi və metodologiyası Y.M.Naziyev, C.Y.Naziyev; Elmi red.: H.Q.Feyziyev; Rəyçilər.: F.İ.Kəlbiyev, M.R.Mustafayev.- Bakı: Elm, 2001.- 203 səh.             2001/592

Naziyev, Yaşar Mövlud oğlu. İstilik texnikası [Mətn]: "yanacaqlar və yanma prosesinin nəzəri əsasları" və "qazan qurğuları" bölmələri üzrə: dərs vəsaiti /Y.M.Naziyev, A.M.Allahverdiyev; elmi red. Ə.Q.Əhmədov; rəy verənlər. F.Q.Feyziyev, M.A.Kərimov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu Bib-ID    vtls000170747.- Bakı: Ç.İldırım ad. AzPİ, 1984.- 51, [1] s.: şək., cədv., 20 sm. Azf-183303  

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu.   İstilik texnikası: Texniki universitetlər üçün dərslik /Y.M.Naziyev. Bib-ID. vtls000001080.- Bakı: Təhsil NPM, 2003.- 135səh.: ill., cədvəl      2003/85     

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu.  Maye və qazların istilikkeçirməsinin ölçülməsi [Mətn] Y.M.Naziyev, C.Y.Naziyev, M.M.Bəşirov; elmi red. K.M.Abdullayev.- Bakı: Elm, 2001.- 171 s.          2001/421 

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu. Tətbiqi termodinamika [Mətn]: Texniki universitetlər üçün dərs vəsaiti /Y.M.Naziyev, C.Y.Naziyev, M.A.Talıbov; Rəy verən. H.Ə.Feyziyev, H.İ.İsayev; İxt. red. M.M.Bəşirov.- Bakı: Təhsil, 2007.- 254 s. , cədvəl, ill. ; 20 sm. 2007/987

Neft-kimya texnoloji proseslərinin avtomatlaşdırılması Mətn]: dərs vəsaiti /İ.Ə.İbrahimov, İ.R.Əfəndiyev, M.N.Nuruyev, Q.N.Əmirov; red. A.A.Məmmədov; red. İ.Ə.İbrahimov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu Bib-ID vtls000191900.- Bakı: [s.n.], 1988.- 69, [3] s.: şək., 20 sm. Azf-197997

Nəbiyeva Cəmalə Oruc qızı. İnformatikanın praktiki əsasları [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] C.O. Nəbiyeva; elmi red. A.F.Əliyev; rəyçi. M.A.İsmayılov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Dəniz Akademiyası.- Bakı: [ADPU-nun nəşriyyatı], 2012.- 146, [1] s.     2012/1848

Nəcəfov  Ramiz Əbdüləli oğlu.   Kompüterlə üz-üzə: Kompüterlərin texniki quruluşu; MS-DOS əməliyyat sistemi; Windows 98; Word 2000 mətn redaktoru; Excel 2000 cədvəl professoru /R.Ə.Nəcəfov.-  Bakı: Çıraq, 2003.- 295 s. 2003/1199

Nəsirov Vaqif İbad oğlu. Elektrik dövrlərinin nəzəri əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /V.İ.Nəsirov (red.), E.V.Nəsirov, S.A.Səmədov; Azərb. Resp. Müdafiə Nazirliyi, Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: ADPU, 2015.- 294, [1] s.: şək., 20 sm.            Ar2015/108

Orucov A.O.  Plastik kütlə izolyasiyalı kabellərin istehsalı [Mətn]: dərs vəsaiti: "Azərişıq" ASC-in Tədris Mərkəzinin müdavimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur /A.O.Orucov; elmi red. Q.Ə.Həsənov; Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Tədris mərkəzi. Bib-ID. vtls000519673.- Bakı: [Azərişıq ASC], 2015.- 107, [1] s.: şək., cədv    2015/2104

Orucov Allahverdi Oruc oğlu.  Elektrik şəbəkə və sistemləri [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.O.Orucov, N.İ.Orucov, Q.S.Sadıqov; Rəyçi: E.H.Süleymanlı.- Bakı: Elm, 2001.- 210 s.       219318

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Elektrotexniki materiallar [Mətn]: /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, B.Q.İbrahimov; elmi red. H.A.Həşimov; rəyçilər. Z.Ə.İskəndərzadə, R.A.Mehdizadə.- Bakı: [s. n.], 2009.- 407, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm. 2009/285  

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Kabel texnikası [Mətn]: dərslik /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev; red. N.İ.Orucov; rəyçilər. Ə.M.Quliyev, F.İ.Seyidov.- Bakı: [s.n.], 2008.- 261, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm. 251993

Orucov Allahverdi Oruc oğlu.  Kabel texnikası fənnindən kurs layihəsi (işi) və buraxılış işlərinə aid dərs vəsaiti [Mətn] /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, S.V.İmanov; rəy verənlər. E.S.Səfiyev, N.İ.Orucov.- Bakı: Təhsil NPM, 2008.- 225, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm. 251964

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu.  NANO materiallar, tədqiqat üsulları, cihazlar [Mətn]: dərs vəsaiti A.M.Paşayev, S.X.Ağayeva; elmi red. H.S.Orucov; rəy verənlər T.H.İsmayılov, Z.Ə.İskəndərzadə; "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad. Bakı [s. n.] 2012.- 329, [2] s.            Azf-274894           

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu.   Radiasiyadan mühafizə: Dərs vəsaiti /A.M.Paşayev, A.A.Bayramov, S.X.Ağayeva; Resenzentlər: Ç.O.Qacar, M.K.Kərimov.-  B.: Çaşıoğlu, 2001.- 148 s.

Paşayev  Ə.M. Elektrik enerjisinin uçotunun qurulması və istehlakına nəzarət [Mətn]: dərs vəsaiti: "Azərişıq" ASC-nin Tədris Mərkəzinin müdavimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur /Ə.M.Paşayev, M.Ə.Hüseynov, N.Ə.Atalıyev; elmi red. H.S.Əliyev; Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Tədris mərkəzi. Bib-ID. vtls000519677.- Bakı: [Azərİşıq Tədris Mərkəzi], 2015.- 117 s.: şək., cədv            2015/2105       

Pələngov, Əbülfət Q.  C++ və Java proqramlaşdırma dilləri [Mətn]: dərs vəsaiti /tərtib ed. Ə.Q.Pələngov, M.A.Həsənova; [dizayn. M.Hacıyev].Bib-ID vtls000683954.- Bakı: [n. y.], 2019.- 272, [1] s.: ill., cədv., 24 sm. Azf-311077 

Pələngov Əbülfət Qulam oğlu.  İnformatika: Basic və Pascal proqramları üzrə praktik və nəzəri kurs [Mətn] /Ə.Q.Pələgov, M.Ə.Alışov, Q.İ.Əliyev; Rəy. Ə.M.Məmmədov, N.S.Rüstəmov; Elmi red. Z.Ə.Tağıyeva.- Bakı: 2005.- 194 s.             2005/1693

Pələngov, Əbülfət Qulam oğlu. Kompüter modelləşməsi [Mətn]: (Pedaqoji Universitetlər üçün dərs vəsaiti) /Ə.Q.Pələngov; elmi red. İ.N.İsmayılov. Bib-ID vtls000766177.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 135, [1] s.: cədv., sxem., ill., şək., fotoşək., portr., 20 sm. Azf-320136

 Poçt rabitəsinin idarə edilməsi və informasiya texnologiyaları [Mətn]: dərslik /H.Ə.Əliyev [elmi red.], X.S.Süleymanov, Q.M.Cəfərov, Ş.A.Məsimzadə. Bib-ID. vtls000634399.- Bakı: [AzTU], 2018.- 311, [1] s.: şək., cədv         2018/2447  

Poçt və teleqraf Nazirliyinin təşkil edilməsinin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanda poçt rabitəsi və elmi-texniki tərəqqi" Respublika elmi-texniki Konfrans  Poçt və teleqraf Nazirliyinin təşkil edilməsinin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanda poçt rabitəsi və elmi-texniki tərəqqi" Respublika Elmi-Texniki Konfransı: Proqram və materiallar /Elmi red.: T.M.Mansurov; S.M. Yusifov adina RER ETS "Azərpoçt" Dövlət Müəssisəsi Oktyabr 2004.- Bakı: Elm, 2004.-  142 s. , cədvəl, şəkil ; 20 sm. 2004/932

"Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri", Azərbaycan Respublika konfransı (1; 2017; Bakı)."Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri" 1-ci respublika konfransının materialları [Mətn]: Bakı, 17 may 2017-ci il /elmi red.: T.Kazımov, Ş.Mahmudova, T.Bayramova; təş. kom.: Y.Piriyev [və b.] Bib-ID. vtls000552002.- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2017.- 355, [1] s.: şək., cədv    2017-902

Rabitə tarixindən [Mətn]: (Radiotexnika fakültəsinin tələbələri üçün metodik göstəriş) /Elmi red. L.M.Vəliyev; Rəyçi. K.Ə.Hacıyev, L.İ.Hüseyinova; Tərt. İ.H.Tağıyev; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Ç.İldırım adına APİ I hissə.- B.: 1991.- 56 s.

Radio və televiziya verilişləri texnikasına dair proqram [Mətn] /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU, Jurnalistika fakültəsi; [tərt. ed. T.Rüstəmov; red. F.Mehdiyev].  Bib-ID      vtls000517849.- Bakı: [s.n.], 1971.- 6, [1] s.: 22 sm. 35181

Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /V.İ.Nəsirov [red.], Ə.R.Rüstəmov, N.N.Camalov, E.V.Nəsirov; Azərb. Resp. Müdafiə Nazirliyi, H.Əliyev ad. Azərb. Ali Hərbi Məktəbi.- Bakı: [n. y.], 2019.- 349, [1] s.: şək., 20 sm.    Ar2019-869

Radiotexniki dövrələrin əsasları fənnindən laboratoriya işlərinin simulyasiya proqramının köməyilə aparılması üçün dərs vəsaiti [Mətn] /V.İ.Nəsirov, N.N.Camalov, Ə.R.Rüstəmov, İ.S.Baxşiyev; red. E.Nəsirov; Heydər Əliyev ad. Azərb. Ali Hərbi Məktəbi.- Bakı: [n. y.], 2018.- 133, [1] s.: ill., cədv., 20 sm.         Ar2018-2857 

Radiotexnika və elektronika [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti Az SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; müəllif və red. K.N.Quluzadə C.S.Əsgərov, R.V.Babayev [və b.]; I hissə.- Bakı: Azərb. NKİ, 1979.- 128 , [4] s.            1979/281        

Radioverici qurğular [Mətn]: fənnindən laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. ed. E.Ə.Əhmədov, Ə.A.Məmmədov; elmi red. İ.R.Məmmədov; rəyçi Ə.B.Əsgərov, B.Ə.Abdullayev.- B.: [Ç.İldırım ad. APİ], 1984.- 57, [3] s.

Ramazanov Müşfiq Köçəri oğlu. İnformasiya sistemləri menecmenti [Mətn]: dərslik /M.K.Ramazanov; elmi red. A.Orucəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin H.Əliyev ad. Akademiyası.- Bakı: [DTX-nin Heydər Əliyev ad. Akademiyasının nəşriyyatı], 2017.- 186 s.: cədv., şək., 21 sm.            Ar2017/1077 

Regulation of energy in international trade law WTO, NAFTA and energy charter /ed. Y.Selivanova.- [s.i.]: Wolters Kluwer, 2011.- XXVII, 416, [2] p. i-39094

Rəhimli İlham Nazim oğlu.     Elektrik qövs sobaları [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.N.Rəhimli (tərt.); red. E.Əhmədov; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000519516.- Bakı: [OWL-Kitab Çapı], 2016.- 90, [3] s.: ill., cədv., sxem, diaqram           2016/1694 

Rəhimov Elşən Rasif oğlu.    Korporativ şəbəkələrin idarə edilməsi [Mətn] /Rəhimov E.R.; Elmi red.Y.N.İmamverdiyev; AMEA İnformasiya Texnalogiyası İnstitutu.- B.: İnformasiya Texnologiyaları, 2008.- 323 s.

Rəhimov, Məmməd Hüseyn oğlu. Elektrotexnikadan 1000 sual [Mətn] M.H.Rəhimov; Red. V.Hüseynov Bib-ID vtls000042392.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 216 s.: 22 sm . Azf-203513

Rəhimova Esmira Hüseyn qızı. Elektrotexnikanın əsasları ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün: dərs vəsaiti /E.H.Rəhimova; red. Ş.Əsgərov; elmi red. F.İbadov; rəyçilər. M.İ.Murquzov, Y.Q.Nurullayev, A.M.Hüseynov, S.Ə. Nəbiyeva.- Bakı: MBM, 2013.- 183, [1] s.        Azf-274900

Rəhimova Gülarə Əli qızı.     İnformatika. Testlər [Mətn]: laboratoriya və praktik məşğələlər üçün dərs vəsaiti /G.Ə.Rəhimova, M.Ə.Rəhimov; elmi red. Y.Y.Məmmədov; elmi məsləhətçi. Q.H.Qurbanov; rəyçilər. V.A.Hüseynov, S.H.Vəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- Bakı: [Letterpress], 2011.- 337, [1] s.: şək., cədv            2011/1465

Rəhimova Nazilə Əli qızı.  "İntellektual sistemlər" üzrə praktikum [Mətn]: Visual Prolog mühitində: dərs vəsaiti /N.Ə.Rəhimova; red. T.İbrahimzadə; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000540760.- Bakı: [s. n.], 2017.- 257, [1] s.: şək., cədv   2017/375

Rəhimova Nazilə Əli qızı. Kompüter sistemlərində informasiyanın təhlükəsizliyi fənni üzrə laboratoriya işləri [Mətn]: metodik vəsait /müəl., tərt.: N.Ə.Rəhimova, L.Ə.Mikayılzadə; red. F.İ.Abdullayev; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000518535.- Bakı: [s.n.], 2016.- 140, [2] s.: cədv., sxem., şək        2016/1632

Rəqəmli kommutasiya sistemləri [Mətn]: [dərslik] /H.Ə.Əliyev, G.Ə.Hüseynova, Ş.M.Məmmədov, Ş.Y. Dadaşova; elmi red. A.N.Həsənov; [dizayner S.Abbasov] Bib-ID. vtls000678838.- Bakı: [AzTU], 2019.- 340, [1] s.: ill., cədv    2019/833           

Robototexniki sistemlərin funksional mexanizmlərinin layihələndirilməsi və detallarının möhkəmliyə və ömüruzunluğuna hesablaşması [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- Bakı: AzPİ, 1991.- 120 s. 1991/109        

"Robortotexniki sistemlərin mexanizmlərinin tədqiqi və layihələndirilməsi" [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; red. hey. R.İ.Əlizadə, A.M. Xəlilov, Ş.M.Bagırov və b.- Bakı: AzPİ, 1989.-  98, [1] s. , cədv., şək. ; 20 sm. 1989-1165    

Rüstəmov Ə.M. İnformatika [Mətn]: magistraturaya və dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar və bakalavr təhsil pilləsində oxuyanlar üçün şəxsi təhsil yönümündə mövzular və testlər /Ə.M.Rüstəmov; elmi red. M.Ş.Qocayev; rəyçi. N.S.Süleymanov, E.M.Məmmədov.- Bakı: UniPrint, 2010.- 497, [1] s. , ill., cədv. ; 25 sm. azf-263287  

Rüstəmov Əli Musa oğlu.  İnformatika [Mətn]: Azərbaycan, rus və ingilis dillərində izahlı terminlər lüğəti: Şagird və tələbələr üçün köməkçi dərs vəsaiti /Ə.M.Rüstəmov, E.M.Hüseynov; Elmi red.: T.M.Əliyev.-  Bakı: BDU, 1996.-  365 s.     1996/912

 Rüstəmov Əli Musa oğlu.   İnformatika (İnformasiya proseslərinin təşkili və avtomatlaşdırılması) [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Rüstəmov. Bib-ID vtls000006219.- Bakı: Bakı Universiteti, 1991.- 276 s.: cədvəl, ill  Azf-202552      

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Xətti tənzimləmə sistemləri: ali texniki məktəblər üçün dərslik [Mətn]. 1-ci hissə /Q.Ə.Rüstəmov; elmi red. F.H.Ələkbərov; rəy verənlər. AMEA-nın akademiki T.A.Əliyev, t.e.d., prof. İ.R.Əfəndiyev.- B.: Nasir, 2003.- 528, [5] s.: cədv., şək., 21 sm. 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Qeyri-xətti və xüsusi təyinatlı xətti tənzimləmə sistemləri: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Q.Ə.Rüstəmov; elmi red. F.H.Ələkbərov; rəy verənlər. T.A.Əliyev, İ.R.Əfəndiyev 2-ci hissə.-  Bakı: Nasir, 2006.- 528, [5] s. , cədv., şək. ; 21 sm.2006-1959

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu.   Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi: MATLAB / Simulinkdə modelləşdirmə.  Xətti tənzimləmə sistemləri: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Q.Ə.Rüstəmov; rəy verən. T.A.Əliyev, İ.R.Əfəndiyev; elmi red. F.H.Ələkbərli 1-ci hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.-  749, [3] s.           Azf-268958           

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu.    Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi fənnindən MATLAB /Simulink paketində yerinə yetirilən laboratoriya işləri [Elektron resurs]: Xətti sistemlər /Q.Ə.Rüstəmov, V.Q.Fərhadov, R.Q.Rüstəmov; Azərbaycan Texniki Universiteti "Avtomatika və idarəetmə" kafedrası.- B.: [s.n.], 2011.- 140 s.: şək., cədv.       rqa-ain(li-2011).pdf 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Dinamik sistemlərin identifikasiyası, modelləşdirilməsi və simulyasiyası [Elektron resurs]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti: ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q.Ə.Rüstəmov; red. R.Talibi-Dəryani.- Bakı: AzTU, 2015.- 116 s.: şək., cədv., rq_dsims  

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu.    Optimal və adaptiv idarəetmə sistemləri [Elektron resurs]: MATLAB /Simulinkdə modelləşdirmə: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.Ə.Rüstəmov, A.T.Məmmədova; elmi red. R.Əhmədov.- B.: [AzTu-nun nəş-tı], 2015.- 265 s.: şək., cədv.       rq_o&ais(2015).pdf              

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Rəqəm tənzimləmə sistemləri [Elektron resurs]: mühazirələr konspekti: [dərs vəsaiti] /Q.Ə.Rüstəmov; elmi red. M.İ.Seyidov.- Bakı: [AzTU], 2016.- 289 s.: şək., cədv., rq_rts

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Riyazi modelləşdirmə və simulyasiya [Elektron resurs]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti: ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q.Ə.Rüstəmov; red. R.Talibi-Dəryani. Bakı: AzTU, 2015.- 119 s.: şək., cədv., rq_rms

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Siqnalların rəqəmli emalı [Elektron resurs]: mühazirələr konspekti: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.Ə.Rüstəmov; red. R.M.Əhmədov.- Bakı: AzTU, 2016.- 294 s.: şək., cədv.,

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu.    Sistemlərin dayanıqlığı [Elektron resurs]: MATLAB /Simulinkdə modelləşdirmə: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.Ə.Rüstəmov, A.T.Məmmədova; elmi red. R.Əhmədov.- B.: AzTu-nun nəş-tı, 2015.- 163 s.: şək., cədv., portr.         rq_sd(2015).pdf  

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Vəziyyətin adaptiv idarə edilməsi [Elektron resurs]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti: ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q.Ə.Rüstəmov; red. R. Talibi-Dəryani.- Bakı: AzTU, 2015.- 119 s.: şək., cədv., rq_vaie

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Vəziyyət tənzimləyiciləri və adaptiv idarəetmə [Elektron resurs] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti: ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q.Ə.Rüstəmov; red. R.Talibi-Dəryani.- Bakı: AzTU, 2015.- 120 s.: şək., cədv., rq_vtai

Rzayev B.H.    Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyalarının elektrik avadanlıqları [Mətn] /B.H.Rzayev, M.Ə.Beydullayev, V.A.Kələntərov; red. A.Q.Əliyev. Bib-ID. vtls000520253.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 429, [2] s.: sxem, ill., cədv          2014/2509

Rzayev Seyran Səid oğlu.  Atomatikanın əsasları və elektron hesablama texnikası [Mətn]: dərs vəsaiti /S. S.Rzayev, H.İ.Həşimov; elmi red. A.P.Qurşumov; N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B.: [s.n.], 1992.- 164 s.              1992/193

Sadıxov Əhməd. Assembler proqramlaşdırma dili.- Bakı: 2012.- 62 s.  se_apd

Sadıxov Əhməd. C++ proqramlaşdırma dili 3-cü buraxiliş.- Bakı: 2013.- 74 s. se_pd

Sadıxov R.Ə.  Proqramlaşdırma [Mətn] /R.Ə.Sadıxov, S.B.Həbibullayev; "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni; Milli Aviasiya Akademiyası; Red.:V.İ.Bədəlov. III hissə.- Bakı: 2007.- 99 s. cədvəl, ill         2007/645

Sadıqov İsmayıl Calal oğlu. İnformatika: 11 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik /İ.C.Sadıqov, R.Ə.Mahmudzadə, N.R.İsayeva; elmi red. R.Əliquliyev; rəyçilər. Ə.Əliyev, N.Rəsulova, C.Nəbiyeva və b.- Bakı: Bakınəşr, 2010.- 128 s.: şək., cədvəl, 24 sm.   Ar2010-1131

Sadıqov İsmayıl Calal oğlu.    İnformatika: 3-cü sinif [Mətn]: dərslik /İ.Sadıqov, R.Mahmudzadə, N.İsayeva.-Bakı: Bakı nəşr, 2010.- 80 s.: cədv., şək., 28 sm.     Ar2010/1117

Sadıqov İsmayıl Calal oğlu.    İnformatika: 10 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /İ.Sadıqov, R.Mahmudzadə, N.İsayeva; elmi red. R.Əliquliyev; rəyçi. Ə.Əliyev [və b.]Bakı: Bakı nəşr, 2009.- 128 s.: cədv., şək., 24 sm.       Ar2009/1977

Sadıqov İsmayıl Calal oğlu.    İnformatika: 8 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik /İ.C.Sadıqov, R.Ə.N.Mahmudzadə, N.R.İsayeva; elmi red. R.Əliquliyev; rəyçilər. Ə.Əliyev, H.Axundova, F.Hacıyeva.- Bakı: Bakınəşr, 2008.- 128 s.: portr., şək., sxem, cədvəl, 24 sm.            Ar2008/2183

Sadıqov İsmayıl Calal oğlu. İnformatika 9 ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik /İ.C.Sadıqov, R.Mahmudzadə, N.İsayeva; elmi red. R. Əliquliyev; rəyçi Ə. Əliyev [və b.].- B.: Bakı nəşr: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 128 s.

Sadıqov Qalib Süleyman oğlu. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.S.Sadıqov, N.İ.Orucov; Red. O.S.Sadıqov.- Bakı: AzTU, 2004.- 312 s. , ill. ; 21 sm. 2004/66 

Sadıqov Oqtay Məcid oğlu.  Elektronika [Mətn]: ingilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət /O.M.Sadıqov, Z.S.Musayev; elmi red. Z.Ə.İsgəndərzadə, M.R.Axundov.- I Hissə.-  B.: Elm, 2011.- 284, [1] s.

Sadıqov Oqtay Məcid oğlu.   Elektronika İngilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət /J.V.Sadıqov, Z.S.Musayev; elmi red. Z.Ə.İsgəndərzadə, M.R.Axundov II hissə.- Bakı: Elm, 2013.-313, [2] s.           Azf-272456  

Salamov Əhəd Gülməmməd oğlu. Exsel: Məlumat bazalarının yaradılması və mühasibat sənədlərinin tərtibatı I hissə /Əhəd Salamov.- Bakı: Çıraq, 2004.- 196 s. , şək. ; 20 sm. 243857  

Salamov Əhəd Gülməmməd oğlu. Kargüzarlığın əsasları və çap vasitələrindən istifadə qaydaları: Dərslik /Ə.G.Salamov; Elmi red.: N.Cəfərov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 2002.- 332 s.

Salmanova Mahilə Əlif qızı.  İnformatikanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti M.Ə.Salmanova,  M.N.Əlizadə; elmi red. Y.Abdullayev; elmi məsh. E.Seyidzadə; rəyçi Ə.Məmmədov [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- Bakı: [Bakı Biznes Universiteti], 2013.- 379, [1] s.   Azf-273040

Semantics in adaptive and personalized services [Text]: methods, tools and applications /Manolis Wallace, Ioannis E.Anagnostopoulos, Phivos Mylonas. Bib-ID vtls000182842.- Berlin: Springer, 2010.- VI, 231, [1] p.: tab., ill., 24 cm. I-37479

SEO-Strategie, Taktik und Technik [Text]: Online-Marketing mittels effektiver Suchmaschinenoptimierung /aut. A.Alper, M.Koczy, M.Metzen. Bib-ID  vtls000519726.- Wiebaden: Springer, 2015.- 538 s.: ill., 24 cm. A-32122

Cəfərov, Ə.A. Maddə və kainatın yaradılışı /Ə.A.Cəfərov; Kompüter dizaynı və səhifələmə: E.Babayev; Rəssam: İ.Orucov; Korrektor: R.Maqsudov Bib-ID   vtls000010954.- Bakı: Oğuz eli, 2001.- 185 s.: ill., 19 sm. Azf-219556

Seyidov Etibar Vaqif oğlu.    Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma /E.V.Seyidov; Qafqaz Universiteti; Korrektor: V.Abbasova; Dizayner: S.Kazımov.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 302 s.   2004/937    

  Seyidov Fəxrəddin İbrahim oğlu. Elektrostatik sahə və onun hesablanma metodları: Dərs vəsaiti /F.İ. Seyidov, C.N. Həsənov, G.Ş. Salayev; Rəy verənlər: A.M. Həşimov, H.Ə. Məmmədov; Azərbaycan Texniki Universiteti. Bakı: Çaşıoğlu, 1999. 124 s. ill 1999/63

Seyidov Məmməd İbad  oğlu.  Sistemli təhlil və modelləşdirmə [Mətn]: Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstərişlər M.İ.Seyidov; Naşir. Q.İsabəyli; Red. B.O.Əhmədov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri  İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 72 s.   2007/1433

 Seyidov Rüstəm.         Elm və texnika [Mətn]: inkişaf tarixi /R.Seyidov; red. İ.Qasımzadə; Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMC, EksonMobilin törəmə şirkəti. Bib-ID vtls000011584.- Bakı: Ayna Mətbu evi, 2001.80 s.: ill., şəkilli Azf-221133     

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu.  Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma [Mətn]: [dərs vəsaiti] /E.Seyidzadə; Elmi red. X.İsmayılov; Rəyçilər: F.İsayev, A.Adamov; Qafqaz Universiteti.- Bakı: 2007.- 303 s. , cədvəl., 1portr. ; 20 sm. 244406    

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu.  Corel Draw 12 [Mətn]: Vektor qrafik redaktoru. versiya 12 Dərs vəsaiti /Etibar Seyidzadə, Mətləb Əlizadə; Elmi red. Y.Abdullayev, X.İsmayılov; Elmi məsləhətçi. T.Əliyeva; Rəyçilər. H.Orucov, T.Əliyeva, V.Lalayev.- Bakı: MSV, 2006.- 280 s. , portr., şək., cədv. ; 20 sm. 245021

Seyidzadə, Etibar Vaqif oğlu.  İnternet [Mətn]: [dərs vəsaiti] /E.Seyidzadə, V.S.Səmədov; Elmi red. X.İsmayılov; Rəyçi. H.Orucov, A.Adamov; Qafqaz Universiteti Bib-ID   vtls000035579.- Bakı: 2007.- 294 s.: ill., 20 sm. 2007-957

 Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Microsoft Power Point [Mətn] /E.V.Seyidzadə, M.Əlizadə, M.Salmanova; Elmi red. X.İsmayılov, N.Bəşirov; Rəyçi. A.Adamov, H.Quliyev.- Bakı: Orxan, 2005.-  32 s. , ill. ; 21sm. 2005/1849  

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Microsoft PowerPoint XP [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Seyidzadə, M.Əlizadə, S.Şabanova; Elmi red. Y.Abdullayev, X.İsmayılov.- Bakı: Orxan, 2005.- 164 s. , ill. ; 21 sm. 245254

Səfərov Rabil Sabir oğlu.   Radiasiya nəzarəti vasitələrinin nəzəriyyəsi və quruluşu: Dərs vəsaiti /R.Səfərov, S.Gözəlov; Red.: H.Ocaqov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi.-   Bakı: AAHDM, 2003.-  143 s. , şək. ; 21 sm.    2003/382

Səfiyev Elşad Süleyman oğlu.  Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular [Mətn]: dərs vəsaiti /(tərt. ed.): E.S.Səfiyev, N.M.Piriyeva; red. G.Məmmədova; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000686313. H. 1.- Bakı: [ADNSU], 2019.- 190 s.: şək  Ar2019/1045

Səfiyev Elşad Süleyman oğlu.  Elektrik təhlükəsizliyində torpaqlama növləri və icrası [Mətn]: metodik vəsaiti /E.S.Səfiyev, İ.N.Rəhimli, O.F.Xəlilov; red. S.N.Niftiyev; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000519514.- Bakı: [OWL-Kitab Çapı], 2016.- 68, [1] s.: ill., cədv., fotoşək., sxem          2016/1697

Səmədov, Samir. SQL asan yanaşma yolu (genişləndirilmiş) [Mətn] S.Səmədov, R.B.Səmədov; dizayner A.Kozlov Bib-ID       vtls000335801.- Bakı: [Avropa], 2013.- 224 s.: cədv., fotoşək., portr., 25 sm. Azf-275545

Səmədzadə, Şamil Əliabbas oğlu. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri [Mətn] /Ş.Ə.Səmədzadə;elmi red. X.M.Yahudov Bib-ID vtls000020052.- Bakı: Azərnəşr, 1983.- 110, [2] s.: 20 sm. Azf-175518

Stewart Rory.  The places in between [Text] /R.Stewart. Bib-ID. vtls000480187.- London: Picador, 2005. X, 324, [2] p.: map  I-41051

Struktur proqramlaşdırma: Metodik vəsait /Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: F.H.Ağayev; Rəy verən: Ə.Ə.Əliyev, S.İ.Yusifov.- Bakı: ADNA, 2000.-  76 səh. , cədvəl, sxem ; 20 sm. 2000/848

Sultanzadə Zahid Müzəffər oğlu.      Elektron aparatlarının konstruksiya və texnologiyasında mikroprosessorlar [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.M.Sultanzadə, N.Q.Hüseynova; rəyçilər. O.Q.Nüsrətov, X.T.Bayramov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.-  151, [1] s. , cədv., şək. ; 20 sm. ar2001/1425  

Sultanzadə Z.M. Mikrokontroller texnikası [Mətn]: "Elektron hesablayıcı vasitələrin konstruksiya edilməsi və texnologiyası", "Elektron cihazları və qurğuları", "Hesablama maşınları, kompleksləri, sistem və şəbəkələri" ixtisası üzrə ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z.M.Sultanzadə, N.Q.Hüseynova; elmi red. X.T.Bayramov; rəyçi. O.O.Nüsrətov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Texn. Un-ti.-Bakı: [s.n.], 2010.- 311, [3] s. , şək. ; 21 sm. azf-257903  

Süleymanlı Epikür Həsən oğlu.  Elektrik sistemlərində keçid prosesləri [Mətn]: dərs vəsaiti /E.H.Süleymanlı, V.A.Kələntərov; red. A.M.Kərimov; rəyçilər. İ.A.Quliyev, Ə.Ə.Fərhadov; Azərbaycan SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu I hissə.- B.: [s.n.], 1985.- 123, [2] s.                1985/1353

Şahtaxtinski Tofiq İsmayıl oğlu. Elektrik sobalarının avtomatik tənzimi [Mətn]: mühazirələrin konspekti /T.İ.Şahtaxtinski; red. N.Y.Rüstəmov; rəyçi İ.A.Quliyev, M.İ.Əbdürrəhmanov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu. Bib-ID. vtls000184468.- Bakı: [Azərb.NKİ], 1985.- 51, [2] s.: şək      1985/1312

Şamilov Mehman Gülverdi oğlu. Su elektrik stansiyaları [Mətn] /M.G.Şamilov. Bib-ID vtls000703952.- Bakı: [Səda], 2018.- 324, [2] s.: ill., şək., fotoşək., cədv  Ar2018/2992   

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu.   Ekzogen və antropogen təzyiqlər nəticəsində əmələ gələn eroziya prosesi bəşəriyyət üçün fəlakətli hadisədir [Mətn]: (məqalələr toplusu): kitabda Azərbaycan, rus, fars və ingilis dillərində məqalələr dərc edilmişdir /B.Q.Şəkuri (məsul red.); AMEA, Eroziya və Suvarma İn-tu. 2-ci Kitab.- Bakı: [MBM], 2012.- 382, [2] s.: cədv.,şək., + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM)             2012/1051

Şıxəliyev Ramiz Hüseyn oğlu. Şəbəkə texnologiyaları [Mətn] /R.H.Şıxəliyev; elmi red. Y.İmamverdiyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu Bib-ID vtls000570351.- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları nəş-tı], 2017.- 238, [2] s.: cədv., şək., gerb., portr., 20 sm. ar2017/1856

Şükürlü Sədaqət.  "Virtual oftalmoloq" ekspert sistemi [Mətn] /S.Şükürlü; elmi red. M.Məmmədova; [ön söz P.İ.Musayev Qəlbinur].- Bakı: [İnformasiya Texnologiyaları], 2012.- 186, [2] s.: portr., cədv., şək            2012/1356 

Şvecicki dr. Marcin. Korrupsiyaya qarşı mübarizə örnəkləri [Mətn] /dr. Marcin Şvecicki; OSCE.-  Bakı: 2006.- 294 s. , ill. ; 30 sm. 2006/815  

Tağıyeva Zemfira. İnformatika və İKT [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Tağıyeva, G.Həsənov, S.Cəbrayılzadə; red. Ə.Q.Pələngov; rəyçilər. G.M.Gülablı, F.Qırxlarov, S.S.Həmidov; S.Kərimzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- B.: [s. n.], 2011.- 315, [1] s.

Tağıyeva  Zenfira Əsgər qızı.  İnformatikanın nəzəri əsasları [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Z.Ə.Tağıyeva, S.C.Cəbrayılzadə, X.Ə.Əliyeva; red. S.S.Həmidov. Bib-ID. vtls000561683. Komputer science.- Bakı: [s. n.], 2017. 266, [1] s.: portr., cədv., ill              2017/1373    

Tağıyeva Zenfira Əsgər qızı.   Kompüter şəbəkələri. İnternet. Multimedia texnologiyaları [Mətn]: informatika və riyaziyyat-informatika ixtisası üzrə bakalavr pilləsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.Ə.Tağıyeva, S.C.C.Cəbrayılzadə; red. Q.İ.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bib-ID. vtls000550741. İnternet. Multimedia texnologiyaları.- Bakı: [ADPU], 2017.- 192 s.: şək., sxem       2017/806    

Tahiroğlu Kərim Python ilə proqramlaşdırma [Mətn]: özü öyrənənlər üçün /K.Tahiroğlu. Bib-ID. vtls000498845.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 243, [1] s.: cədv., ill          2016/695        

  Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu.  İsgəndər Rzazadə-Azərbaycanın ilk energetiki /Ə.Tahirzadə; Elmi red.: R Rəhimli.- B.: Kür, 2000.- 37 s.

Tağızadə Sakit Məmmədqulu oğlu.   Elektrotexnikanın əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /S.M.Tağızadə, S.B.Yusifova; elmi red. R.Kazımzadə. H. 1.- Bakı: [ADNA], 2015.- 273, [2] s.: şək., 20 sm.       Ar2015/909

Tağızadə Sakit Məmmədqulu oğlu.     Elektrotexnikanın əsasları [Mətn]: dərslik: [ali məktəblər üçün dərslik] /S.M.Tağızadə, M.H.Həmidov, S.B.Yusifova; elmi red. N.Yusifbəyli; Azərb. Döv. Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000689580. H. 2.- Bakı: [ADNSU], 2019.- 222, [1] s.: şək., cədv            Ar2019/1126   

Tağızadə Sakit Məmmədqulu oğlu.     Elektrotexnikanın əsasları H. 2.[Mətn]: dərslik: [ali məktəblər üçün dərslik] /S.M.Tağızadə, M.H.Həmidov, S.B.Yusifova; elmi red. N.Yusifbəyli; Azərb. Döv. Neft və Sənaye Un-ti.- Bakı: [ADNSU], 2019.- 222, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.          Ar2019-1126

Talıbov Abdulla Əli oğlu. Elektrik sistemlərinin etibarlığı [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Ə.Talıbov; red. A.M.Kərimov; rəyçilər T.M.Lazımov, V.İ.Abdullayev, A.M.Hüseynov, E.N.Hüseynov.- Bakı: ADNA, 2009.- 96 s. , cədv., şək. ; 21 sm. ar2009/2278  

Talışınski Rəfael. Bərpa olunan saf enerji mənbələri [Mətn] /R.İ.Talışınski, N.M.Əliyev, L.H.Həsənova, R.R.Əlizadə.- Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2007.- 71 s.   244923

Taylor James L. Computer-based data acquisition systems [Text]: Design techniques /J.L.Taylor. Bib-ID. vtls000319562.- Durha: Instrument Society of America, 1990.- 176 p      I-36702          

Telemexanika [Mətn]: Funksional elementlər, qovşaqlar və qurğular: Dərs vəsaiti /R.T.Hümbətov, İ.M.Abdullayev, A.H.İsmayılov, A.Ə.Əhmədov; Rəy ver. M.Ç.Paşayev, B.Q.İbrahimov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: ADNA, 1994.- 116 s. 

Türksoylu xalqların elektron media kataloqu [Mətn] /tərt. Ə.Bayramqızı; elmi red. V.Zifəroğlu.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 230, [2] s.         2013/52          

Twidell John. Renewable energy resources [Text] /J.Twidell, T.Weir.- London: Taylor & Francis, 2006.- XVI, 601, p.: diag., 24 cm. İ-40227 

UK energy policy and the end of market fundamentalism /ed. I.Rutledge, P.Wright.- New York: Oxford University Press, 2010.- XV, 448, p.       İ-39006          

Uşaqlar üçün ensiklopediya. İnformatika [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər. Ə.Abbasov, R.Əliquliyev, Ə.Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 615, [1] s.         Azf-254548

3ds Max 2009 [Mətn]: üçölçülü qrafika və animasiya /M.N.Əlizadə, R.Ə.Balayev, B.A.Qurbanov, Ö.H.İsmayılov; elmi red. Y.Abdullayev; rəyçilər. E.Əliyev, H.Quliyev; dizayn. Z.Əliyev; naşir. V.Mayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU I kitab.- Bakı: "MSV Nəşr", 2009.- 248 s. , şək., portr. ; 22 sm. ar2009/2108    

Vahidov T.S.   Avtomatika, telemexanika və radioelektronikanın bəzi anlayışları və tətbiqləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /T.S.Vahidov, A.T.Vahidov; elmi red. N.Axundov. Bib-ID. vtls000512386.- Bakı: [s.n.], 2016. 296, [1] s.: şək            2016/1170 

Verdiyev Nazim Davud oğlu.    İnformasiya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti N.D.Verdiyev; elmi red. vəməsl. F.A.İsgəndərov; rəyçi M.N.Mahmudov [və b.][Bakı] [s. n.] [2012].- 243, [1] s.    Azf-274675 

Vəliyeva, Kamilə. Kompüter dilçiliyinə giriş [Mətn]: [monoqrafiya] /K.Vəliyeva [ön söz]; red. M.Məmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu Bib-ID   vtls000628438.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 380, [4] s.: cədv., 20 sm. Azf-306295

Vəliyeva Kamilə Abdulla qızı.  Mətnlərin avtomatik redaktəsi [Mətn] /K.Vəliyeva, M.H.Məmmədova; elmi red. M.Mahmudov.-  B.: Azərbaycan Universiteti, 2003.- 80 s.            74878

Vəlizadə Elmir Tofiq oğlu.  Microsoft Office 2007 paketi    [Mətn]: Word, Access, Exel, Power Point E.Vəlizadə, Z.Əmirov; red. S.Q.Kərimov.- Bakı:  [Şərq-Qərb], 2012.- 754, [2] s.       2012/1728

Yadigarov, Təbriz Abdulla oğlu. Əməliyyatlar tədqiqi və ekonometrik məsələlərin MS Excel və Eviews proqram paketlərində həlli: nəzəriyyə və praktika [Elektron resurs] /T.Yadigarov [ön söz]; elmi red. A.F.Musayev.- Bakı: [Avropa], 2019.- 352 s.: şək., cədv., qraf.    777797

Yaşar Ərşad.   İnformatika test bankı [Mətn]: [magistratura pilləsinə və dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün vəsait: 1200 test] /Ə.Yaşar; elmi red. R.Həsənova. Bib-ID. vtls000559532.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 299, [1] s.: ill., sxem., cədv            2015/2369

Yusifbəyli Nurəli Adil oğlu.     Elektrik sistemlərinin avtomatikası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Yusifbəyli, H.B.Quliyev; elmi red. A.M.Həşimov; [red.: V.X.Nəsibov, A.R.Babayeva]; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Döv. Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000572586.- Bakı: [ADNSU], 2017.- 457, [1] s.: portr., cədv., şək         2017/1947       

Yusifbəyli, Nurəli Adil oğlu. 1963- Elektroenergetika sistemlərinin yeni fəaliyyəti və inkişafı şəraitində dispetçer idarəçiliyi məsələlərinin əsasları [Mətn] /N.A.Yusifbəyli; elmi red. A.M.Hüseynov Bib-ID  vtls000000279.- Bakı: Elm, 2004.- 200 s.: cədvəl, 21 sm.         Ar2004/604

Yusifov S.İ.  Com3Lab kompleksində "Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsinin əsasları" fənni üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi [Mətn]: metodik vəsait /S.İ.Yusifov, R.S.Səfərov, S.F.Cəfərov; red. A.M.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad. Bib-ID. vtls000538859.- Bakı: [s. n.], 2015.- 79, [1] s.: şək., sxem., cədv       2015/2305            

Yusifov Səlahəddin İmaməli oğlu.  "Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi" fənni üzrə laboratoriya işlərinin Matlab-da yerinə yetirilməsi [Mətn]: metodik vəsait /S.İ.Yusifov (tərt. ed.), R.S.Səfərov (tərt. ed.); red. A.M.Əliyev; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000538764.- Bakı: [ADNSU], 2017.- 108 s.: cədv., şək        2017/266         

Yusifov Yusif Xasay oğlu.     Nəqliyyat və rabitə statistikası [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Yusifov; elmi red. S.M.Yaqubov; [baş red. İ.Səfərov; red. İ.Hüseynova]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2012.- 220, [1] s.: şək., cədv., portr      2012/2604

Yüksək gərginliklər texnikası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Kuliyev, E.S.Səfiyev, S.N.Niftiyev, E.N.Əhmədov; elmi red. M.İ.Əbdürrəhmanov. Bib-ID. vtls000482980.- Bakı: [Politex MMC], 2016.- 152, [1] s.: şək., cədv        2016/215

  Zeynalov Cavanşir İbrahim oğlu. İnformatika [Mətn]: [dərs vəsaiti] /C.İ.Zeynalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti. Bib-ID vtls000484336[Bakı]: [ADPU], 2016.- 589, [1] s.: cədv., şək., sxem., 21 sm. ar2016/268

Zöhrabov Aris Eyub oğlu.  “Elektrik sistemlərinin rejimləri” və “Elektrik şəbəkə və sistemləri” fənnləri üzrə laboratoriya işlərinin “Mustanq” kompleks proqramı vasitəsilə yerinə yetirilməsinə dair metodik vəsait [Mətn] /müəl., tərt. A.E.Zöhrabov; red. G.G.İsmayılova; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000518564. H. 1. Bakı: [s.n.], 2016.- 63, [1] s.: cədv., sxem., şək              2016/1635 

Wyatt Allen L.  Computer professional's dictionary /A.L.Wyatt 4 design J.Wohlfrom.Berkeley: Osborne McGraw-Hill, 1990.- IX, 352, p.           A-30649  

       

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved