Q

 

40 il mətbuatda: Sorğu-məlumat kitabı /Toplayıb tərt.ed.: Hikmət Məlikzadə; Red.: Şamo Nərimanoğlu, Cahan Salmanqızı; Rəssam: Bulud Qasımov.- Bakı: MBM, 2006.- 224 s.

 

Qabaqgöl və qabaqgöllülər [Mətn] üm. red. Ə.Ö.Hüseynov I hissə.- B.: [s.n.] 2002.- 124 s. 21 sm.
 

 Qabdulla Tukay. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında [məqalələr toplusu] /toplayanı və ön sözün müəllifi M.Həsənova; elmi red. A.Məmmədov, Siracəddin Hacı; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 286, [2] s.

Qabil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2004.-248 s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Bəşəriyyət başlanğıcını haradan götürmüşdür? [Mətn]: [tarixi publisistika] /Ş.Qabıssanlı; ön söz. M.Rəcəb.- B.: Müəllim, 2009. -370, [2] s.

 

Qabıssanlı Şakir. Dədə-Qorqud və Qabıssan [Mətn] /Ş. Qabısanlı; elmi red. V.Nərimanov, Q.Xaçınçaylı.- Bakı: Təknur, 2011.-447, [1] s.

 

 Qabıssanlı Şakir. İbrahim peyğəmbər xalq mahnılarında [Mətn] /Ş.Qabıssanlı; red. V.Nərimanov/- B.: Müəllim, 2010.-272 s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Makedoniyalı İsgəndər Azərbaycanda olubmu? /Ş.Qabıssanlı; red. V.Nərimanlı, Q.Xaçınçaylı; [ön söz müəl. R.B.İbrahimov].- Bakı  Təknur, 2013.- 279, [1] s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Muğamat və İbrahim Peyğəmbər [Mətn] /Ş.Qabıssanlı; red. M. Rəcəb.- I hissə.- B.: Müəllim, 2010.- 312 s.

 

  Qabıssanlı Şakir. Toponimlərin açılmayan sirləri /Ş.Qabıssanlı; red. V. Ə. Nərimanov.-Bakı: Təknur, 2013.- 495 s.

 

 Qabil.  Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 1.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.        Ar2017/668

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 2.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/669                   

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 3.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., ill., 22 sm. Ar2017/670                 

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 4.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/671                   

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; [tərt. ed., red. M.Q.İmamverdiyev]. C. 5.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: ill., fotoşək., 22 sm.            Ar2017/893                         

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 6.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/1513    

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.) C. 7.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.-511, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.            Ar2017/1634

 

Qaboviç R.D. Gigiyena [Mətn] /R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski, H.X.Şahbazyan; ixtisas red. İ.Səmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 421, [3] s.

Qabulzadə Abdurrəhman Hüseyn oğlu. Dəmir yollarının layihələndirilməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.H.Qabulzadə; Elmi red.: F.M.Cəfərov; Rəyçi: Y.M.Piriyev, İ.X.Bağırov.- Bakı: Təhsil, 2005/- 290 s., cədvəl, ill.; 20 sm.
 

 Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R. Sultanov; Red. Ə.Cəfər.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

 Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R.Sultanov; red. Ə.Cəfər.- B.: Altun Kitab, 2006.- 223, [1] s.

 

 Qacar Çingiz. Azərbaycan qədim və orta əsrlərdə [Mətn]: görkəmli şəxsiyyətlər /Ç.Qacar; tərt. ed. N.Quliyev, N.Qaramanlı; üz qabığın rəssamı E.Şahtaxtinskaya.- B.: Oka Ofset, 2012.- 448 s.: portr., şək., fotoşək., 20 sm.

 

 Qacar Mərkəz. Xilaskar [Mətn]: poema /M.Qacar; red. C.Şirinov.- Bakı: Ulduz, 2004.- 60 s., port.; 21sm.


Qaçaq Nəbi /uşaqlar üçün işləyəni və ön söz müəll. A.Nəbiyev; red. Ş.Məmmədova; [rəs. M.Əliyev].- Bakı: Gənclik, 1989.- 62, [2] s.
 

Qaçaq Nəbi [Mətn]: [Dastan] /ön sözün müəl. İ.Abbaslı.-B.: Lider, 2005.- 96 s.


Qaçaq Nəbi /tərt. ed. Ə.Axundov; yenidən işləyəni Ə.Q.Cəfərov; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Çıraq, 2009.- 438, [2] s.

 

Qaçaq Səfo [Mətn]: Toplayıb tərt. etdi: Alı Səfolu; Elmi red.: Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu.- B.: Adiloğlu, 2001.- 202 s.

 

Qaçayev Məzahir. Azərbaycanda şəhər və rayonlar [Mətn] /tərt. ed. Məzahir Qaçayev.- B.:[Ünsiyyət];2002.- 48 s.

 

Qaçqın qadınların müdafiəsi üzrə təlimat [Mətn] /Hazırlayan: BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İdarəsi.- B.: [1997] 68 s.
 

Qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslərlə bağlı qanunvericilik [Mətn]: Normativ hüquqi aktlar toplusu /BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası.- Bakı: 2007.- 67 s.

 

Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin, habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı.- B.: 1999. 36 s

 

Qadın hüquqları üzrə bələdçi [Mətn] Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) MMC; [layihə koordinatoru və red. Ş.Vəliyeva; red. N.Kərimbəyova; müəl. G.Quliyeva, G.İsmixanova, N.Hüseynova; ön söz. H.Hüseynova; rəssam-dizayner A.Niftiyev].- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 199, [1] s.

 

Qadınlar və zorakılıq [Mətn]: /"Cender İnkişafda" Qurumu.- B.: 1998.- 42 s.: cədv., ill., 20 sm.

Qafarlı Ramazan Oruc oğlu. Mif və nağıl [Mətn]: epik ənənədə janrlararası əlaqə: [dərs vəsaiti] /R.Qafarlı; elmi red. A.Nəbiyev; rəyçilər. P.Əfəndiyev, A.Hacıyev, M.Həkimov və b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU], 1999. -448 s.

 

Qafarlı Zirəddin. (Qafarov Zirəddin Əhməd oğlu.) Səni gözləyirəm [Mətn]: [şeirlər] Zirəddin Qafarlı; Red.: İslam Sadıq.- B.: Azərnəşr, 2002.- 128 s.

 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma sertifikatlaşdırma [Mətn] /A.M.Qafarov; Rəy verənlər. Ə.X.Canəhmədov, V.A.Abasov, E.M.Abbasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 528 s.

 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma [Mətn]: [ali texniki məktəblər üçün dərslik] /A.M.Qafarov; [red. M.Ş.Zeynalova].- Bakı: [s. n.], 2012.- 523, [1] s.: cədv., şək., portr., 22 sm.

 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma [Mətn] : metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki vəsait /A. M. Qafarov, P. H. Süleymanov, F. İ. Məmmədov ; elmi red. F. M. Kəlbiyev. Bakı: [s. n.], 2012.- 166, [2] s.: şək., sxem., cədv., 22 sm.


 Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiyanın əsasları [Mətn] /A.M.Qafarov, V.A.Qafarov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.-312 s.

 

 Qafarov K.S. Makro iqtisadi təhlilin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov, Z.S.Əsgərova; elmi red. H.B.Allahverdiyev; rəyçilər M.X.Meybullayev, M.Ə.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisadUn-ti.B.: [İqtisad Universiteti] 2012.- 197, [1] s.

Qafarov Nizami Cəlal oğlu.     Aqrar iqtisadiyyat [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Qafarov; elmi red. E.N.Kərimov; [tərtibat və dizayn N.Vəlioğlu] Bib-ID. vtls000694408.- Bakı: Kooperasiya, 2009.- 180 s.: sxem         Ar2009/2673

Qafarov Nizami Cəlal oğlu.     Qiymət və qiymətləndirmə [Mətn]: dərs vəsaiti: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /N.C.Qafarov, İ.Q.Quliyev; elmi red. F.V.Quliyev. Bib-ID. vtls000694584.- Bakı: [n. y.], 2017.- 375, [1] s.: cədv., qrafik, sxem    Ar2017/2736

Qafarov Nizami Cəlal oğlu.     Marketinq və marketoloq fəaliyyəti [Mətn]: [monoqrafiya] /N.C.Qafarov, Ş.O.Səfərov; elmi red. E.N.Kərimov. Bib-ID. vtls000694410.- Bakı: Kooperasiya, 2009.- 140 s.: şək., cədv Ar2009/2672

Qafarov Nizami Cəlal oğlu.     Turizmin iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik: [ali məktəb tələbələri üçün dərslik] /N.Qafarov; elmi red. B.X.Ataşov. Bib-ID. vtls000694555.- Bakı: Kooperasiya, 2019.- 583, [1] s.: portr., cədv., il            Ar2019/1270

Qafarov Nüsrət İzzət oğlu. Şəxsiyyətlə üz-üzə [Mətn] /N.Qafarov; Red.: T.Mehdixanlı; Rəssam: B.Qasımov; Məsləhətçilər: S.Hüseynov, S.Məmmədov.- B.: [Səda], 1998.- 76 s.

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma [Mətn]: [monoqrafiya] Ş.S.Qafarov; elmi red. Ş.M.Muradov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövl. Un-ti.- Bakı [s. n.] 2005.- 631, [1] s. portr., cədv.

 

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Pulun diktaturası [Mətn]: [monoqrafiya] Ş.S.Qafarov; elmi red. T.Ə.Quliyev; [baş red. İ.Səfərov; red. İ.Hüseynova]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.- Bakı [İqtisad Universiteti] 2014.- 551, [1] s. portr., cədv.

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan Respublikası. Əsrə bərabər on il: 1991-2001 /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ.Əliyev.- B.: Tural-Ə NPM, 2001.- 328 səh.: 20 sm.

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi (1920-1991) [Mətn] /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ.Əliyev.- B.: Mütərcim, 1999.- 280 s

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi. XX əsrin 80-90-cı illəri [Mətn]: /Tahir Qaffarov; Elmi red.: T.Mustafazadə.- B.: Mütərcim; 1997.- 141 s.

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycanın ən yeni tarixi [Mətn]: [XX əsrin sonları - XXI əsrin əvvəlləri] /Tahir Qaffarov.- Bakı: GİSO Enterprise, 2005.- 275 s.

 

Qafarov Vasif Vaqif oğlu. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi 1917-1922 [Mətn] /V.Qafarov; elmi red. C.Həsənli.- B.: Azərnəşr, 2011.- 473, [1] s.

 

 Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq humanitar hüquq: (Dərslik) /Qafarov, Z.M,Aslanov, M.S; Elmi red.: Abdullayev, E.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: [ABU], 2003.- 332 s.

 Qafarov Zavər Murad oğlu.
Beynəlxalq xüsusi hüquq /Z.Qafarov, .Əbilov; Elmi red.: S.Zeynalov.- B.: Qanun, 2004.- 340 s.
 

Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq [Mətn] /Z.Qafarov, .Əbilov; Elmi red. S.Zeynalov.- Bakı: Qanun, 2007.- 392 s.; 22 sm.

 

Qafarova Sahibə. Gender və filologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Qafarova; elmi red. B.S.Musayeva; rəyçilər A.Hacıyev, S.Quliyeva; tərc. ed. Q.Abbasova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb UniversitetiB.: Mütərcim, 2009.- 142, [2] s.: 20 sm.
 

Qafarova Səməngül Hüsü qızı. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi dərs vəsaiti /S.H.Qafarova, E.Gərayzadə (tərt. ed.);red. İ.E.Quliyev;rəyçilər Ə.Hüseynov [və b.]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 133, [3] s.

 

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Hacı Xanməmmədov 80 [Mətn]: Monoqrafiya /Z.Qafarova; Red.: S.Seyidova.- B.: Şirvannəşr, 1998.- 32 s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Xarici musiqi tarixinə dair mühazirələr [Mətn]: dərsvəsaiti /Qafarova, Zemfira Həsən qızı; Elmi red. G.Abdullazadə; Rəyçi. Ü.İmanova, C.Həsənova; Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: 2008.- 112 s.

 

Qafarzadə Məhbubə Abasqulu qızı. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /M.A.Qafarzadə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 185, [3] s.

"Qafqaz. Dillər və mədəniyyətlər" elmi cəmiyyətinin əsərləri /Elmi red.: A.M.Məmmədli; Bakı Slavyan Universiteti "Qafqaz Dillər və Mədəniyyətlər" Elmi Cəmiyyəti.- B.: Mütərcim, 2005.- 220 səh.

 

Qafqaz xalqlarının milli geyimləri rəssam-litoqraf K. P. Beqqrovun yaradıcılığında [Mətn] : [albom] /kitabın tərtibçisi, mətnin və şərhlərin müəl. E.Ə.Kərimov; elmi red. T.Bünyadov; ön söz müəl. Ə.Məmmədli; [red. E.Səmədova; rəssam N.Rzaquluyev]; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: Azərbaycan 2014.- 26 s., [66] s. rəngli ill. faks. 30 sm.

 

Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər" beynəlxaq elmi konfransın tezisləri [Mətn] /Red. M.D.Mərdanov, E.M.İsmayılov, H.K.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Dakı Dövlət Universiteti; Qafqaz İnkişaf Bankı.- B.: Elm, 1998.- 254 s.

 

Qafqaz tarixi [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /R.O.Qurbanov; Elmi red.: Ə.İ.Muxtarov; Rəyçilər: M.Qasımov, A.Göyüşov, M.Mirzəyev.- Bakı: Maarif, 2001.- 336 s.

 

Qafqaz Universiteti [Mətn]: nümunəvi təlim-tərbiyə və müasir texnologiya Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri.- B.: 2006.- 56 s.


Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə 1724-1904 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti I Cild.- Bakı: Elm, 2010.-XX+713, [3] s.

Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə. 1905-1906 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ. Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti II-ci cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+616, [2] s.


Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə.-1906-1914 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red.T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti III Cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+345, [2] s.

"Qafqazda terror" Azərbaycan Respublikası elmi konfransı (2019; Bakı).  Qafqazda terror Respublika elmi konfransı [Mətn]: tezislər: Bakı, 28 noyabr 2019-cu il /elmi red. və buraxıl. məs. M.Qasımlı; çapa hazırl.: R.Dadaşova, G.Musayeva, G.Qurbanova. Bib-ID. vtls000689774.- Bakı: [MTM Innovation], 2019.- 159, [1] s  Ar2019/1140

 Hacıməmməd Qafqazlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 19 sm.

 

Qaqunova Yelena Yakovlevna. Xəstələrə ümumi qulluq [Mətn]: orta tibb məktəbləri üçün dərslik /Y.Y.Qaqunova; [tərc. ed. M.Müslümov; red. M.Tapdıqova]Bakı: Maarif, 1974.- 254, [1] s.

 

Qala arxeoloji etnoqrafik muzey kompleksi [Mətn]: /Heydər Əliyev Fondu.- [Bakı]: [2009].- 32 s.: şək., fotoşək., 21 sm

Qalabəyova Alanqu. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı müntəxabatı musiqi və incəsənət məktəbləri üçün dərs vəsaiti /A.Qalabəyova; red. S.Hacıyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II hissə.- Bakı: [s. n.], 2010.- 122, [2] s.

 

Qamışlı Rüstəm. (Xəlilov Rüstəm Xəlil oğlu) Laçın qaya, Çal yadıma düşəndə [Mətn] Qamışlı Rüstəm; toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R.Təmkin[Gəncə] Pirsultan, 2002.- 79, [1] s.

 

Qan komponentlərinin hazırlanması, istifadəsi və keyfiyyət təminatına dair təlimat [Mətn]: tövsiyyə R (95) 15 /Tərcümə: A. Həsənov; Red..: E.Məmmədova; Avropa Şurası.- B.: Avropa Şurası, 2004.- 265 s.

 

Qanun İnfo. Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /Qanun info; red. İ.Baharov.- B,: [s.l.], 2008.- 40 s.
 

Qanun İnfo. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması qaydaları [Mətn] /"Qanun İnfo" jurnalı; [baş red. İ.Baharov; burax. məs. M.Əliyev]Bakı: [MMC "Meqabayt"], 2009.- 96 s.

 

Qanun pozuntuları zamanı sənədləşdirmə və müraciət qaydaları /Tərtibçi-müəllif: Ç.Qənizadə; "İnam" PlüralizmMərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 32 səh.

 

Qara Qarayev [Mətn]: Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs).- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.

 

Qara Qarayev [Mətn]: Biblioqrafiya.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008.- 332 s.

 

Qara Qarayev [Mətn]: oçerklər /Q.Qarayev; ön sözün müəl. F.Bədəlbəyli; elmi red. G.Abdullazadə; tərt. ed. və red. Ş.Mahmudova, G.Mahmudova.- B.: Çinar-Çap, 2003. - 280 s.

 
 

Qarabağ Abidələri.- Bakı: [s.n.], 2009.

 

Qarabağ. Yaddaş [Mətn] /"Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə" İctimai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red. V.Hüseynova; dizayner və tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.- 190, [2] s., şək., xəritə.; 22 sm.

Qarabağ: dünən, bu gün fotoşəkillərdə [İzomaterial]: [fotoalbom] /baş red. və baş məsləhətçi. B. Baratoğlu; məsləhətçilər. A.Ə.Əhmədzadə, R.M.Əliyev.- Bakı: [İndiqo], [2007].-200 s.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıcı, tərt. ed. İ.Rüstəmzadə, Z.Fərhadov; red. L.Süleymanova; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli, Kitab 1 Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- B.: [Elm və təhsil], 2012.- 463, [1] s.: 25 sm.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıcılar Ə.Əfzələddin [və b.]; tərt. ed. İ.Rüstəmzadə; red. E.Abbasov; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli, Kitab 2 Bərdə və Ağcabədi rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- B.: [Elm və təhsil], 2012.- 483, [1] s.: 25 sm.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn]: Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri /layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayanlar İ.Rüstəmzadə (tərt. ed.), S.Bağdadova; red. O.Əliyev; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu. IV kitab.- B.: [Elm və təhsil], 2013.- 458, [2] s.: ill., portr., 24 sm.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıb, tərt. ed. L.Vaqif qızı, red. İ.Rüstəmzadə; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli Kitab 6 Cəbrayıl, Kəlbəcər və Tərtər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- B.: ["Zərdabi LTD" MMC] 2013.- 465, [3] s.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M.Kazımoğlu (İmanov); topl. tərt. ed. İ. Rüstəmzadə; red. O. Əliye nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli. K. 8 Kəlbəcər rayonundan toplanmış folklor örnəkləri. B.: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 437, [3] s.: portr., fotoşək., xəritə, 24 sm.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M.Kazımoğlu (İmanov); topl., tərt. ed. və süjet göstəricisinin müəl. İ.Rüstəmzadə, red. E.Abbasov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli. K. 9 Beyləqan, İmişli, Tərtər, Bərdə və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- B.: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 401, [1] s.: fotoşək., portr., 24 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni iddialarının "Sovet dovrü" [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 50, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni işğalının nəticələri [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.].- B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni vəhşilikləri (1905-1906) - (1918-1920) [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 46, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Xocalı soyqırımı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: Şuşa, 2002.- 192 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2003.- 292 s.

 

  Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Red. heyəti: Ə.Abbasov və b..- B.: 2004.- 296 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2005.- 234 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 5-ci elmi-əməli konfransının materialları /Elmi red.: Q.Ə.Qarannı, N.Səməndər.- B.: 2006.- 252 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 6-cı elmi-əməli konfransın materialları/ Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ haqqında tarixi faktlar [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ müharibəsi necə başlandı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 62, [2] s.: 20 sm.

 

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (8 ; 2009 ; Bakı) Qarabağ dünən, bu gün və sabah 8-ci elmi-əməli konfransının materialları [Mətn] /red. Ə. Abbasov [və b.] B:. [s. n.], 2009. 291, [1] s

Qarabağ. Əsrlərin salnaməsi [Mətn]: [albom] /[lay. rəhb., baş red. M.Mərcanlı; red.: Z.Əsgərova, O.Volkova, Q.Lısenko; tərc. İ.Əsədov, E.Bağırov, Y.Pirt; elmi məsləhətçi.: Q.Hacıyev, S.Əhmədov; məsləhətçi Ə.Qarayev; baş rəssam S.Dyakov; dizayn: M. Sokolova, Y.Çirikova].Bib-ID vtls000572349.- [Dubai]: IRS Publishing House, 2016.- 253, [3] s.: portr., fotoşək., xəritə., faks., ill., 31 sm. Ar2016-2453

Qarabağ - irsimizin əbədi yaddaşı [Mətn] /Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; [ideya və ön sözün müəl. Ə. Qarayev; red. və sözardının müəl. T. Vəliyev; fotolar. H. Hüseynzadə və b.].-B.: 2008.- 379, [5] s

 

Qarabağ müharibəsi [Mətn] : qısa tarix haz. A. Nağı. B.: [s. n.] 2014.- 120 s.

 

Qarabağ müzakirə olunur [Mətn] /tərtibatçı. Ə.Həsənov; red. F.Məmmədov; Z.Şamilov; S.İsayev; Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti.- B.: [s.n.], 2006.- 324 s.

 

Qarabağ: Suallar və faktlar /Məsləhətçi və ön sözün müəllifi: N.Kaya; Bədii və texniki red.: H.Öztürk; Red.: A.Əhmədov.- Bakı: Qismət, 2005.- 156 s.

 

Qarabağ : yaddaş kitabı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. A. Nağı [və b.] ; [naşir N. Həbibov]. B.: [s. n.] 2014.- 68 s.

 

Qarabağın gələcəyi - sülhməramlı təşəbbüslərin gələcəyidir [Mətn]: dəyirmi masa, 14 iyul 2009-cu il /Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. SAM. B,: "N print studiya" MMC, 2009. 42, [1] s. fotoşək

Qarabaği Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi.-Bakı: AzSSR EA, 1959.

 

Qarabaği Mirzə Yusif. Məcmueyi-Vaqif və müasirini-digər /Mirzə Yusif Qarabaği, Red.: V.Quliyev; Əsəri əski əlifbadan transliterasiya edəni və çapa hazırlayanı: Ə.Bağırov, Azərbaycan EA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Şuşa; 1999.- 152 s.

Qarabağlar türbə kompleksi [Mətn] /Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası. Bib-ID. vtls000696386. Paralel sərlövhə. / , . Garabaghlar tomb complex / Azerbaijan Republic, Nakhchıvan Autonomous Republic.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2018.- 189, [3] s.: ill            Ar2018/2946   

Qarabağlı Aydın. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri [Mətn] /A.Qarabağlı; elmi red. Q.Kazımov; red. E.Kamal.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 475, [1] s.

 

Qarabağlı Əli. (Teyqubat oğlu Əliyev.) Xoşbəxtlik sorağında [Mətn] /Ə.Qarabağlı; red. A.İsabəyli.B.: Şirvannəşr, 2006.- 107, [1] s. portr

Qarabağlı Əliyar Məmməd oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası ali məktəb üçün dərslik /Ə.Qarabağlı; [red. A.Zamanov]Bakı: Maarif, 1968.- 349, [3] s.

 

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir bəy Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn] B.: Pedaqogika, 2004.- 80 s.

 

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn] Səadət Qarabağlı; Red.: X.İsmayılqızı.- B.: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1997.- 80 s.

Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A. Fərzəliyev; Elmi red.: N. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

 

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

 

 Qarabalov Elçin. Alqı-satqı: Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /E.Qarabalov, Ə.Həsənov; Ön söz: E.Usub.- Bakı: 2007.- 255 s.
 

Qaracaoğlan. Şeirlər [Mətn] /Qaracaoğlan; tərtib edənlər və ön sözün müəllifləri. İ.Öməroğlu, Q.Namazov.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-256 s.

 

Qaracayev C.Y. "Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun kommentariyası [Mətn] C.Y.Qaracayev; elmi red. Ə.Hüseynli; Azərb. Resp. Ailə, Qadınvə Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi;Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası; ABACEELİ; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası; UNFPA.-B.: [s.n.] 2011.-131, [1] s.

 

Qaradağ Raif Süleyman oğlu. Neft fırtınası [Mətn] /R.Qaradağ; Tükiyə türkcəsindən Azərb. çevirən. M.Ənsərli; red. N.Məmmədov. B.: Qanun, 2009.- 253, [3] s.

 

Qaradaği Eldar Məmməd oğlu. İstilik energetikası avadanlıqları [Mətn] E.M.Qaradaği, Z.R.İbrahimov, S.H.Binnətov.- B.: Ocaq, 2008.- 214 s.

 

Qaradağlı İslaməli. İnsanlığın dastanı [Mətn] /İ. Qaradağlı; red. və ön söz D. Şahbuz; məsləhətçi. Ə. Beyləqanlı.-B.: Nərgiz nəşriyyatı, 2009.- 427 s.

 

Qaragöl Vəliş. Bir cüt hörük [Mətn]: hekayə V.Qaragöl; Red.: G.Ələkbər qızı.- B.: Gənclik, 2002.- 16 s.

 

Qaraxanlı Künə Dəmir. Qaraxanlı Künə Dəmirin lətifələri [Mətn] toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R. Təmkin.- Gəncə: Pirsultan, 2002.- 51, [1] s.

 

Qaraisayev Nizami Məcid oğlu. Yola məhəbbətlə [Mətn] /N.M.Qaraisayev, Y.M.Piriyev I kitab.- Bakı: Təhsil NPM, 2009.- 403, [1] s.

 

Qaraqan. Bir milyon dollarım olsaydı... [Mətn]: [roman] Qaraqan.- [Bakı] [Qanun] [2014].- 244 s.

Qaraqızı, Cəvahir Aprel döyüşləri [Mətn]: [şeirlər] /C.Qaraqızı; red. və ön söz müəll. Z.Budaq; [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Məhsəti" Şairlər Məclisi İctimai Birliyi]Bib-ID  vtls000630412.- Bakı: [n. y.], 2018.- 151, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm. Azf-306547

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. H.Ömərova; məsul red. C.Fərəcov; red.: M.Bəyişli I kitab.- Bakı E.L. 2006.- 688 s.

 

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. R.Rövşən; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II kitab.- B.: "E.L." Nəşriyyat və Poliqrafiya Sirkəti MMC 2010.-664, [3] s.

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Fizika qanunlarının tədrisi [Mətn] /Zahid Qaralov; Kitabın buraxılışına məsul: Ə.Osmanlı; Elmi red.: T.Pənahov, Ə.Osmanlı.- B.: Elm, 1997.- 320 s. portr., cədv., sxem

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Heydər Əliyev - milli ləyaqət ölçüsü [Mətn] /Z.İ.Qaralov (ön söz).- B.: Təhsil, 2015.- 405, [3] s. portr

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. İdeologiya və mənəviyyat [Mətn] /Z.Qaralov; məsul red. G.Z.Qaralova.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 483, [1] s. portr

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Kiçik riyaziyyatın böyük bəlaları [Mətn] /Zahid Qaralov, Əlövsət Osmanlı; Elmi red.: S.Həmidov; Red.: F.Süleymanoğlu. I kitab.- B,: Elm, 1998.- 160 s.: ill., cədvəl., 21 sm.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəblərdə peşələrə maraq və meyllərin yaranmasına təsir edən amillər [Mətn]: müəlimlər üçün metodik vəsait /Z.Qaralov, Ə.Hüseynov; [red. Ə.Ağayev]; Azərb. Döv. Elmi - Tədq. Pedaq. İn-tu Bakı: Maarif, 1976.- 81, [3] s.
 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika I cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Süleymanoğlu, Rəssam.: Ö.Qoçulu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 268 s.

 

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq II cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F. Suleymanoglu, Rəssam.: O.Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 302 s.

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq III cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Suleymanoglu, Rəssam.: O. Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 320 s.

 

Qaralova Rahilə. Qərib həsrəti [Mətn] : [şeirlər] /R. Qaralova ; red. Z. Yaqub. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 207, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Qaralova Rahilə. Məndən nağıl umma, dünya [Mətn] : şeirlər. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 175, [1] s.: 21 sm.
 

Qaraməmmədli Y.A. Qəza təbabəti- fövqəladə hallarda əhaliyə psixoloji xidmətin təşkili [Mətn]: [vəsait] /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; burax. məs. H.O.Ocaqov; Avropa Surasə Irimiqyaslə Qəzalar Uzrə Qismən Acəq sazisinin Bakıdakə Avropa Hazərləq Informasiya Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2009.- 179, [1] s.

Qaraməmmədli Yasin. Riskin idarə olunmasında insan amili -psixoloji faktorlar /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; Elmi red.: B.T.Bəkirov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 158 s.

 

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova; red. Ə.Əmirbəyli, B.Abdullayev I cild.- Bakı: Nurlar, 2007.- 400 s.

 

Qaraoğlu Fazil. Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin həyatı [Mətn] /F.Qaraoğlu; red. A.Talıboğlu.- Bakı: 2006.- 334 s. şək


Qaraoğlu Fazil.
Türk millətinin tarixi, qurduğu dövlətlər və ata-babaları [Mətn] /Fazil Qaraoğlu; elmi məsləhətçi L.Məmmədova; baş red. Ə.Əmirbəyli; red. B.Abdullayev.- Bakı: Nurlar, 2007.- 384 s.

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri-Türklər [Mətn] /Ç.M.Qaraşarlı; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 278, [2] s.

 

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı hərəkatının əsasları [Mətn]: dərslik /H.T.Qaraşov; elmi red. M.S.Mehbalıyev; [Azərb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası]; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: [Avropa], 2015.- 446, [2] s.

 

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliyyətində motivasiyanın rolu [Mətn]: [monoqrafiya] H.T.Qaraşov, elmi red. Z.M.Şabanov; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: Avropa 2014.- 207, [1] s.

Qarayev Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2005.- 160 s.

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən [Mətn] : (XVII - yüzilliyin sonu XIX yüzilliyin ortalarında) : monoqrafiya /E. T. Qarayev ; elmi red.: C. M. Mustafayev, H.N. Həsənov ; AMEA, A.A.Bakıxanov ad.Tarix İn-tu. Bakı: Mütərcim, 2016.- 543, [1] s.: cədv., xəritə, şək., portr., 20 sm.

 

Qarayev Elçin. F. İ. Soymonovun "Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri" adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi [Mətn] /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2006.- 141 s.

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. İrəvan xanlığı (1747-1828) [Mətn] /E. Qarayev; elmi red. Y. Mahmudov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Avropa, 2010.- 342 s.

 

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. İnsan var hələ: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 44 səh.

 

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Qanlı məktub: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 60 səh.

 

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Yalandır?: Mikroroman /İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 39 səh.: 20 sm.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Fiziologiyanın aktual problemləri [Mətn]: insan və heyvan fiziologiyası, tibb və biologiyanın bəzi fundamental və tətbiqi tədqiqatları haqqında /M.A.Qarayev; rəyçilər Ə.N.Fərəcov, Z. H. Məmmədov.- B.: Elm, 2006.- 298 s. ill

 

Qarayev Nəsrəddin. XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri [Mətn] /N. Qarayev; nəşrə hazır. və elmi red. V. Musalı; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. B.: Nurlan, 2010. 324, [2] s.: portr

 

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. Rusca-azərbaycanca hüquq lüğəti [Mətn]: 25 minə yaxın termin /R.M.Qarayev.- B.: Qanun, 2007.- 346, [2] s.

 

Qarabağlı Rizvan. Qarabulaqdan Füzuliyədək [Mətn] /R.Qarabağlı; Elmi red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası.- Bakı: Nurlan, 2004.- 168 s., portr., ill., xəritə, cədvəl; 21sm.

 

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Böyük Vətən müharibəsi veteranları /Siyavuş Qarayev, İmran Cəfərzadə.- B.: [ADNA ], 2005,109 səh. portr., fotoşəkillər

 

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- B.: ADNA, 2004.- 228 s.

 

Qarayev Telman Fərman oğlu. Sənətin keçdiyi yollar [Mətn] /T.F.Qarayev; red. B.Sadıqov;önsöz B.Nəbiyev; məsləhətçi Anar; naşiri A.Dənzizadə. K. 1.- B.: [Apostroff], 2014.- 518, [6] s. ill., portr., fotoşək

 

Qarayev Z. İ. Diş-çənə anomaliyalarının yayılmasında və strukturunda inbridinqin roluna dair tibbi-genetik məsləhətlər: Metodik tövsiyə /Resenzentlər: Y. Ə. Yusubov, Ş. İ. Mahalov, F. A. Sultanova; N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti. B.: Təbib, 1999. 11 səh.: cədvəl

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məhəmməd Nəsirəddin Tusi: elm, saf əxlaq dünyasına açılan qapı [Mətn] Z.Qaralov; məsul red. A.A.Abaszadə, G.Qaralova I cild.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 391, [1] s.

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəbdə peşə oriyentasiyası üzrə iş [Mətn]: müəllimlər üçün metodik vəsait /Z.İ.Qaralov (ümumi red.), Ə.M.Hüseynov, S.K.Seyidbəyova; [red. İ.Hümmətov, Ş.Əhədova]; Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu.- B.: Maarif, 1974.- 205, [3] s.

 

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Troyalılar türk idilər /Ç.M.Qaraşarlı;elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 79, [1] s.

 

Qarayev Azər İslam oğlu. Bakalavr dərəcəsi alanlar üçün Maliyyə kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Elektron resurs] A.İ.Qarayev; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər N.Xudiyev, M.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, ADİU.- B.: [s.n.] 2007.- 82 s.

 

Qarayev M.İ., Musayev N.C., Quluzadə T.H. Riyaziyyat 2 Proqram və test nümunələri.- B.: 2011.- 50 s.
 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsanın anatomiyası: dərslik /M. A. Qarayev; Rəyçilər: M. S. Abdullayev; M. R. Mehdiyev; Ş. A. Məhərrəmov.- B.: [Təhsil], 2005.- 464 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; rəyçi. Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; red. Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.-I hissə.- B.: Tİ-MEDİA, 2005.- 366 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; Rəyçi: Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; Red.: Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.- II hissə.- 396 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Yuxu fazalarının elektroensefaloqrafik assimmetriyası [Mətn]: monoqrafiya M.A.Qarayev, L.M.Tağızadə; rəyçi. R.Y.Qasımov, Ə.N.Əliyev; elmi red. T.M.Ağayev.- B.: Elm, 2005.- 292 s.

 

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq [Mətn] R.M.Qarayev; elmi red. İ.R.Məmmədzadə; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu B.: [s.n.] 2012.- 343, [1] s.

 

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. İngiliscə-azərbaycanca böyük hüquq lüğəti (Birinci nəşr).- Bakı: Qanun, 2009.- 648 s.

 

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. İngiliscə-rusca-azərbaycanca hüquq lügəti [Mətn] R.M.Qarayev, Z.H.Əliyev; red. və ön söz müəl. E.Süleymanova; Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- B.: ["RS" PP] 2013.- 529, [1] s.

 

Qarayev Rauf Nəcməddin oğlu. Üzən neft-qaz mədən qurğuları Offshore floating structures for oil and gas industry /R.N.Qarayev, M.İ.Mədətov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 336 s., ill., şəkilli, cədvəl; 24 sm.

 

Qarayev S.F. Nano texnoloji materialşünaslığın əsasları [Mətn] S.F.Qarayev (elmi red.), S.M.Mustafayev; rəyverən. M.B.Babanlı [və b.] B.: [s.n.] 2013.- 199, [1] s.

 

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- B.: ADNA, 2004.- 228 s.

 

Qarayev Tamerlan Yelmar oğlu. Cinayətin tövsifinin nəzəri əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.Qarayev, R. Şəmsizadə; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; elmi red. F.Səməndərov.- B.: ADU, 1989.- 76, [2] s.

 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrı [Mətn] /Yaşar Qarayev; Red. H.Orucəli; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- B.: Azərb. SSR EA, 1965.- 192 s.

 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. İlyas Əfəndiyev [Mətn] /Y.V.Qarayev; [red. V.Paşayev]; Azərbaycan SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: 1987.- 50, [1] s.

 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Meyar-şəxsiyyətdir /Y.Qarayev; red. A.Səfiyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 451, [3] s., portr.; 21 sm.

 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Poeziya və nəsr [Mətn] /Y.Qarayev; red. və ön sözün müəl. M.Cəfər.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 196, [4] s.

 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Tarix: yaxından və uzaqdan [Mətn] /Y. Qarayev; Red.: Ş. Alışanov; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.B.: Sabah 1996.- 712 s.

 

Qarayev Zakir Ömər oğlu. Tibbi mikologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Ö.Qarayev, T.Ə.Əliyev, A.İ.Qurbanov; rəyçilər. M.Davatdarova, G.Nəsrullayeva, Ə.Səmədov.- B.: Təbib, 2007.- 409, [1] s., [4] v. şək. cədv., şək

 

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Bio qeyri-üzvi və biofiziki kimya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Z.Ş.Qarayev; rəy verənlər. X.S.Məmmədov, R.Y.Əliyev; ixtisas red. P.H.Rüstəmov I hissə.- Bakı: Maarif, 1988.- 285, [3] s.
 

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: tibb institutu üçün dərs vəsaiti /Z.Ş.Qarayev.- Bı: Maarif, 1975.- 433, [3] s.

 

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı. Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi [Mətn] /G.Qarayeva, A.Hacıqədirli; elmi red. N.Ç.Axundova; rəyçilər B.O.Əziz [və b.]B.: Adiloğlu, 2012.- 451, [1] s.: cədv

Qarayeva  Gülxanım.  Səudiyyə Ərəbistanı-ABŞ münasibətləri [Mətn] /G.Qarayeva, A.Hacıqədirli. Bib-ID. vtls000046149.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 103, [1] s          Azf-254418    

 

Qarayeva Mehriban Cəfər qızı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin prosessual mexanizmləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasına qarşı verilən şikayətlərin məqbulluğu barədə qərarların icmalı; /M.Qarayeva; elmi red. Ə.Əliyev; red. F.Əliyeva; [ön söz. A.Mustafayeva]; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası.- B.: [s. n.], 2015.- 503, [1] s.

Qardaş köməyi /Elmi red.: Kamal Talıbzadə, Paşa Əlioğlu; Transliterasiya edən, ön sözün müəllifi və müəlliflər haqqında məlumatların tərtibçisi: Nəzakət Qafqazlı. Bib-ID. vtls000004117.- Bakı: Nurlan, 2002.- 200 səh         Ar2002/824 

Qarin-Mixaylovski Nikolay. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.Qarin-Mixaylovski; rus dilindən tərc. ed. Ə.Şükürlü.- B.: Şərq-Qərb, 2007. -192 s.

 

Qars müqaviləsi /Tərtib edən və ön sözün müəllifi: H.Məmmədov (Qaramanlı); Elmi red.: N.Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 84 s.


Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Dünyanın tacı türklər [Mətn] : tarixi, siyasi-ideoloji əsər.-Bakı 2006. 351 s.

 

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə /A.M.Qasımlı; red. G.Ə.Yenisey; naşir. M.Bilgin.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 202, [2] s.; 20 sm.

Qasımlı Aydın Mədət oğlu. O və Biz.-Bakı Elm 2009.461 s.


Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Türklər tarixi oçerklər /A. M.Qasımlı (ön söz əvəzi); red. A.C.Abbaslı; naşir Türk Oğlu.-Bakı : [MMC], 2012.- 530, [2] s.

 

Qasımlı İldırım Əvəz oğlu. Heydər Əliyevin bioqrafiyası [Mətn] İ.Ə.Qasımlı, U.İldırım; Red.: R.Tapdıq; Ön sözün müəllifi: X.Alovlu I kitab.- B.: Dünya, 1998.- 152 s.

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Ozan-aşıq sənəti [monoqrafiya] /M.P.Qasımlı; elmi red. Bəhlul Abdulla; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Uğur, 2011.- 304 s., portr., cədv.; 20 sm.
 

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Şah İsmayıl Xətayinin poeziyası [Mətn] /M.P.Qasımlı; elmi red.A.Rüstəmova; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 176 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi: 2 hissədə.- 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik I hissə /.Qasımlı; Elmi red.: .Fətəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 380 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: 2 hissədə 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik /Musa Qasımlı; elmi red. və rəyçilər. M.Fətəliyev, F. Yusifzadə.-B.: Adiloğlu, 2007. -380 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın baş nazirləri /M.Qasımlı, C.Hüseynov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 133 s., portr.; 21 sm.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi [Mətn] /M.Qasımlı; E.Hüseynova; elmi red.: N.Əlibəyli.- B.: Adiloğlu, 2003.- 112 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Heydər Əliyev - İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər) [Mətn] /M.Qasımlı; Məsləhətçi: R.Mehdiyev; Red. Ə.Həsənov; Rəyçi: Ə.Mehdiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 608 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1960-1979 /Musa Qasımlı; Elmi red. Ə.Həsənov; Ön sözün müəl. B.Baysal I cild.- B.: Adiloğlu, 2007.- 560 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1979- 1991 /M.Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov.- II cild.- B.: Adiloğlu, 2009.-394, [6] s.

 

Qasımlı Ramiz Asəf oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında "kiçik" adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası [monoqrafiya] /R.A.Qasımlı; elmi red. Ə.A.Quliyev; AMEA, Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-un ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 215, [1] s., portr.; 20 s.

 

Qasımoğlu Nəriman. (Qasımzadə Nəriman Qasım oğlu.) Oxu müqəddəsliyi /N.Qasımoğlu.- B.: Təhsil, 2005,220 səh.portr., ill

 

Qasımov Akif Təmraz oğlu. Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /A.T.Qasımov; rəyçilər. F.M.Hüseynov, N.Ə.Əliyev/- Bakı: [Təhsil NPM], 2009.- 249 s., şək., sxem., fotoşək., cədv.; 25 sm.

 

Qasımov Aqil Qadir oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli meyvə ağaclarına zərərverən həşəratlar və onların entomofaqları [Elektron resurs]: [monoqrafiya] /[A.Q.Qasımov]; elmi red. Z.M.Məmmədov; Azərb. Resp., Naxçıvan Muxtar Respublikası. Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2015.- 144 s.: şək., cədv., xəritə,
 

 Qasımov Alış Məmiş oğlu. Azərbaycan Respublikasının pensiya hüququ: Dərs vəsaiti /Alış Qasımov, Mayis Əliyev; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: Z.H.Sadıqov, R.İ.Mürşüdov, Z.N.Dadaşov.- B.: Digesta, 2001.- 144 s.

 Qasımov Alış Məmiş oğlu.
Əmək hüququ [Mətn]: dərslik /A.M.Qasımov; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: M.N.Əliyev, Z.İ.Cəfərov, Z.N.Dadaşov.- B.: Adiloğlu, 2007.-560 s.

 

 Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək hüququ: Ümumi hissə [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Qasımov; Red.: İ. İsmayılov; Rəyçilər: M.Əliyev, Z.Cəfərov, Z.Dadaşov, V.Quliyev.- B.: Qanun, 2005.- 280 s.

 

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərinin oxşar və fərqli cəhətləri [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Qasımov; elmi red. Y.Ə.Mehdiyev; rəyçilər. M.B.Rəsulov [və b.]; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.- Bakı: BDU, 1994.- 91 s.

 

Qasımov Alşan Ədil oğlu. Unudulmaz illərin salnaməsi [Mətn] /Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti ; A. Ə. Qasımov; [elmi red. M.Alıcanov]B.: [s. n.], 1984.- 38 , [2] s.

 

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov; baş məsləhətçi. və ön söz. H.Qurbanov; məsləhətçilər. B.Zahidov, F.Cavadov.- B.: Qanun, 2008.- 732, [4] s. portr

 

 Qasımov Aydın Eylas oğlu. Azərbaycanda cəza-icra hüququnun yaranması və inkişaf mərhələləri [Mətn]/A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Qanun, 2010.- 515, [1] s.
 

 Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov I Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463, [1] s., portr., cədv.
 

 Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H. Aslanov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov II Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463 [1] s., portr., cədv., faks.
 

 Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: beş cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; ön söz. V.Əliyev; elmi. red. F.Y.Səməndərov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H.Aslanov III Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- 463, [1] s., cədv., şək.

 

 Qasımov Azər Ərəstun oğlu. İnşaat mexanikası [Mətn]birinci kitab.- B.: Az.İMU, 1994.- 216 s. ill

Qasımov Cavanşir Nağı oğlu. Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat obyektlərinin işinin dayanıqlığı [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.N.Qasımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti. Bib-ID. vtls000500500.- Bakı: [AzTU], 2015.- 293, [2] s.: cədv., xəritə, şək      Azf-291015

 Qasımov Cəlal. Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarının qısa tarixi [Mətn]: dərslik /Cəlal Qasımov, Xəqani Bağırov; Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası; baş məsləhətçi. E.Mahmudov; elmi red. Z.Yusif-zadə; rəyçilər. M.Qasımlı, O.Sultanov.- B.: MTN-nin nəşriyyatı, 2008.- 492 s.

 

 Qasımov Cəlal. Milli təhlükəsizliyin əsasları [Mətn]: dərslik /C.Qasımov, N.Nağıyev; elmi red. Z.Yusif-zadə; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev ad. Akad-sı.- B.: [MTN-nin H.Əliyev ad. Akad.], 2015.- 407, [1] s.
 

Qasımov Cəlal. Repressiyadan deportasiyaya doğru [Mətn] /C. Qasımov; Baş məsləhətçi: N.Abbasov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev; Rəyçilər: K. Əliyev, Ş. Vəliyev; Naşiri: T. Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 292s.

 

Qasımov Cəlal. Yaddaşın bərpası [Mətn] /C.Qasımov; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçilər: B.Vahabzadə, K.Əliyev.- B.: Mütərcim, 1999.- 256 s.

 

Qasımov Elmar Mustafa oğlu. Göz xəstəliklərinin diaqnostikası [Mətn] /E.M.Qasımov, V.Ə.Aslanova.- Bakı: [s.n.], 2009.- 271, [1] s.

 

Qasımov Etibar Əhməd oğlu. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin su təchizatı: I-V əsrlər: tarixi-arxeoloji tədqiqat /E.Ə.Qasımov; Elmi red., ön sözün müəllifi, nəşrə hazırlayan: Ə.H.Babayev, rəssam: R.Cəfərova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2002.- 200 səh.: ill., 20 sm.

 

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Azərbaycan faunası [Mətn]Xərçənglər (Crustacea) /Ə.H.Qasımov; red. Y.Ə.Əbdürrəhmanov; Azərb. SSR EA, Zoologiya İn-tu IV cild, 1-ci buraxılış.- Bakı: Elm, 1976.- 249, [3] s.

 

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi [Mətn] Ə.Qasımov; rəyçilər. O.Q.Mironov, Y.İ.Staroboqatov, Q.N.Bujinskaya.- B.: Elm, 1999.- 208 s.

 

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası /Əbdül Qasımov; Rus dilindən tərcümə edəni: A.R.Əliyev; Rəy verən; M.Ə.Salmanov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu B.: Adiloğlu, 2004.- 550 s.

Qasımov Əbdülhəmid Səmid oğlu. Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası [Mətn]: dərslik /Ə.S.Qasımov, N.D.Yusubov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçilər V.A.Abbasov, V.C.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2007.- 391, [1] s., cədv., şək.; 21 sm.

 

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi [Mətn]: 1969-2003-cü illər /Ə.Q.Qasımov; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Y.Mahmudov; məsləhətçi İ.M.Hacıyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Turxan, 2013.- 263, [1] s.: portr., 25 sm.

 

Qasımov Ədalət. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Mətn]: XX əsrin 70- 80- ci illəri /Ə.Qasımov; elmi red.: Y.Mahmudov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Təhsil, 2009.- 302, [1] s. fotşək

 

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Elektron resurs]: XX əsrin 70- 80- ci illəri Ə.Q.Qasımov.- B.: 2009.- 412 s.

 

Qasımov Əlfi. Toy gecəsi [Mətn]: romanlar /Ə.Qasımov; [red. O.Salamzadə]Bakı: Yazıçı, 1985.- 382, [2] s.


Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Əlfi Qasımovun anadan olmasının 80 illik yubileyinin qeyd olunması: Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: N.Alışova.- B., 2006.- 15 s.

 

Qasımov F.H. Sahibkarlığın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Qasımov, İ.H.İsmayılov, L.F.Qasımova; rəyçilər.Y.R.Abdullayev, T.N.Əliyev, Ş.A.Səmədzadə; [red.İ.M.Mahmudov]Bakı: [Milli Aviasiya Akademiyası], 2008. 602,[1]s.

 

Qasımov Fərman Hüseyn oğlu. İnnovasiyalar: yaranması yayılması və inkişaf perpektivləri [Mətn] /F.H.Qasımov, Z.M.Nəcəfov; elmi red. T.N.Əliyev; rəyçilər. R.M.Cəbiyev, Y.R.Abdullayev.- B.: Elm, 2009.- 416 s.: cədv., 22 sm.

 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı məsələləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Himalay Qasımov, Nəcəf Nəcəfov; Elmi red. N.Cəfərov; Rəylərin müəl. E.Quliyev, B.Həsənli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 260 s.

 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı [Mətn]: janrın poetikası və tipologiyası /H.Qasımov; Elmi red. A.h.Hacıyev; Rəyçi. T.C.Novruzov, N.F.Qasımova N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU; 1994.- 148 s.

 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı və onun qaynaqları [Mətn] /H.Qasımov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Red. A.Hacıyev; Rəyçi. N.Qasımova.- B.: ADPU, 1994.- 46 s.

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Azərbaycan mədəniyyəti [Mətn]: XVI-XVII əsrlər /Xeyirbəy Qasımov; Elmi red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.Bakı: Nurlan, 2002.-170 s.
 

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.-Bakı: Aspoliqraf, 2008.

 

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan dilində hərbi terminoloji leksikanın təşəkkülü və inkişafı İ.Z.Qasımov; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Rəyçilər: K.B.Hacıyev, Ə.Q.Quliyev.- B.: Nurlan, 2001.- 98 səh.
 

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan terminologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər. A.M.Babayev, H.K.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 261, [3] s.

 

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan terminologiyasının əsasları [Mətn]: universitetlərin magistratura pilləsi üçün dərslik /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər A.M.Babayev [və s.]B.: [Kitab aləmi], 2011.- 219, [1] s.: 20 sm.
 

Qasımov İmran. Ölkələr və insanlar [Mətn] /İ.Qasımov; tərt. ed. E.Axundova.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 215, [1] s.
 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Azərbaycan şeirinin poetik xüsusiyyətləri [Mətn]: süjetli lirikası: dərs vəsaiti /H.Qasımov; Elmi red.: A.M.Hacıyev; Rəyçilər: T.C.Novruzov, M.M.Nağıyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 1996.- 144 s.

Qasımov  Kamran.     Mirassız varislər [Mətn]: detektiv-sənədli roman /K.Qasımov. Bib-ID. vtls000620479.- Bakı: Zero, [OL MMC], 2014.- 126, [2] s.: portr           Ar2014/2767

Qasımov Qardaşxan Musa oğlu. Həndəsə [Mətn]: müstəvi üzərində /Q.M.Qasımov; [elmi red. S.S.Axundov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu.- Bakı: APİ, 1976.- 376, [1] s.

 

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Fizika [Mətn]: dərs vəsaiti, test sual və məsələləri: abituriyentlər və orta məktəbin yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti Q.M.Qasımov, E.İ.Zülfüqarov, S.A.Əliyev; elmi red. C.Ş.Abdinov.- B.: ["Təhsil" NPM], 2012.- 570, [1] s.

 

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Yüklü zərrəciklərin sürətləndiriciləri və onların tətbiqi [Mətn] / Q.M.Qasımov, Ş.M.Abbasov; Red. Ə.Q.Əbiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Radiasiya Tədqiqatları bölməsi.- B.: Elm; 1992.- 232 s.

 

Qasımov M.C. Birinci dünya müharıbəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti [Mətn] (1914-1918-ci illər). 3 hissədə, I hissə (1914-cü il avqust 1917-ci il oktyabr). Azərb.dilində. Bakı: Qanun, 2000.- 3000 s.

 

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. 100 il-hədd deyil [Mətn] /M.S.Qasımov; red. B.Budaqov.- B.: Qismət; 2010.- 136 s.

 

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Sağlam həyat tərzi uğrunda M.S.Qasımov.- B.: Qismət, 2005.- 256 səh.

 

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Ümumi dietologiyanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /M.S.Qasımov, K.Q.Qasımova.- B.: Maarif, 1996.- 248 s. cədv

 

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. XXI əsrin dərman bitkiləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /M.Ə.Qasımov, T.A.Qasımova, G.S.Qədirova; Elmi red. E.V.Kuçerov, A.P.Gərayzadə, F.İ.İbrahimli; Rəyçilər. C.Ə.Nəcəfov, R.L.Sultanov, İ.Ə.Əhmədov, İ.Y.Məmmədov.B.: Elm, 2006.430 s. cədvəl, 12 v. ill
 

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. Azərbaycanın faydalı bitki sərvətləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Qasımov, G.Qədirova; elmi red. C.Ə.Əliyev; rəyçilər. P.B.Zamanov, Ə.M.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 2009.- 369, [1] s.

 

Qasımov Mehbalı Məmməd oğlu. Azərbaycanda estetik fikir tarixindən /M.M.Qasımov, C.C.Cəfərov; red. S.Tarverdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 79, [1] s.

Qasımov Məmməd Şamxal oğlu. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları [Mətn] /M.Ş.Qasımov; red. Ə.M.Dəmirçizadə; AzSSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 1973.- 186, [2] s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn]: 1991-1995-ci illər /M.Qasımov; Red. V.Musa.- B.: Gənclik, 1996.- 135 s.
 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında [Mətn]: Mədəni əməkdaşlıq /M.Qasımov; Red. V.Məcidov.- Bakı: Gənclik, 1992.- 88 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri [Mətn]: aprel 1920-ci il- dekabr 1922-ci il M.Qasımov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 120 s.
 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: Konsepsiyaməsələləri /M.Qasımov; Elmired.: Həsən Əlibəyli; Rəyçi: Həmid Əliyev, Eldar İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 124 s.
 

Qasımov M., Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. (XX əsr. II hissə. 1946-1999-cu illər) Dərslik.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. - 450 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi [Mətn] /MusaQasımova; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 91 s.
 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: (1914-1918-ci illər): 3 hissədə. 1917-ci il noyabr-1918-ci il noyabr [Mətn]: II hissə /M.Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 406 s.; 21 sm.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Xarici dövlətlər və Azərbaycan [Mətn]: Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: [Dərs vəsaiti] /Musa Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı, R.Orucov; Rəyçilər: E.İsmayılov, Q.Bayramov və b.- B.: Qanun, 1998.- 360 s.

 

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; rəy. Ə.Ə.Mərdanov, Q.Ə.Rzayev.- B.: Maarif, 1986.- 384, [4] s.

 

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; [rəyçilər. R.İ.Xəlilov, Q.Ə.Rzayev]Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 483, [1] s.

 Qasımov Nüsrət İdris oğlu. Sevənlərdən soruş məni [Mətn] /N.Qasımov; red. Ə.Sayılov; ön söz müəl. M.Araz.-Bakı: Araz, 2003.- 99, [1] s., portr., ill.; 15 sm.

 

 Qasımov Oqtay. Cinayətlər və cəzalar [Mətn] /O.Qasımov; Red.: İ.Qasımov.- B.: Elm və həyat, 1997.- 96 s.

 

Qasımov Oqtay Binyət Əli oğlu. Cinayətlər və cəzalar/O.Qasımov; Nəşriyyatın direktoru və red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Gənclik, 2006.- 169 s.

 Qasımov Ramil. "Azərbaycan televiziya və radiosunun Səid Rüstəmov adına əməkdar xalq çalğı alətləri orkestri-80".- Bakı : "Yazıçı", 2012. - 207[] s.

 

 Qasımov Salman Həsən oğlu. Fatihə surəsi Quranın anası və əsasıdı [Mətn] /S.H.Qasımov; rəyçi: Hacı Axund Nəbi Salahlı.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 128, [2] s., [20] s.

 

Qasımov Səməd Əli oğlu. Gəlin ünsiyyətdə olaq [Mətn]: /Səməd Qasımov, Emilya Kərimova; Elmi red.: R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: 2006.- 246 s.

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-30-cuillər) [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. T.H.Musayeva;rəyçi D.H.Qüdrətov, M.Ə.Abbasov, M.P.Qasımlı, V.S.Həsənov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 337, [2] s. portr

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərslik /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz. müəl. Y.M.Mahmudov; ixtisas red. A.C.İsgəndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- [Bakı]: Qanun, 2014.- 601, [1] s.: cədv., portr., xəritə., 21 sm.

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan yaradıcı ziyalıları sovet hakimiyyəti illərində (1920-1940-cı illər) [Mətn] [monoqrafiya] /Ş. M. Qasımov ; elmi red. T. H. Musayeva. B.: Elm, 2009. 213, [3] s.: portr

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Əsirlikdə qalan Laçın [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz Y.M.Mahmudov.- B.: Elm, 2012.- 203, [1] s.: xəritə., portr., cədv., fotoşək., 21 sm.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Elm və təhsilin informasiya təminatı sistemləri: [Monoqrafiya] /Vaqif Qasımov; Red.: Ə.M.Abbasov.- Bakı: Elm, 2005.- 116 s., ill., cədvəl; 20 sm.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları [Mətn]: dərslik /V.Ə.Qasımov; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verənlər. S.Q.Kərimov, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı:
MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM-i, 2009.- 339, [1] s.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiyanın qorunmasının müasir texnologiyaları [Mətn: dərslik / V.Ə.Qasımov; rəyçi Ə.Ə.Əliyev, V.H.Musayev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2011.- 112 s.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Microsoft Word 2010 mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti / V.Ə.Qasımov, A.Məmmədova; rəyçi A.Süleymanov, Z.Əmirov, A.Orucəliyev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2013.- 232, [1] s.

 

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /V.Ə.Qasımov; Red.: K.İ.Xudaverdiyev Cild I hissə.- B.: İsmayıl NPM, 1998.- 310 s.: ill., 20 sm.

 

Qasımov Vaqif Əlimuxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik: [ali məktəblər üçün] V.Ə.Qasımov; rəyçi. K.İ.Xudaverdiyev, Ə.M.Əhmədov, O.M.Məmmədov.- B.: [Bakı Universiteti], 2012.- 431,[1] s.
 

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. Topologiya və onun bəzi tətbiqləri [Mətn]: [monoqrafiya] /V.Ə.Qasımov.- Bakı: [R.N.Novruz-94], 2006.- 315, [1] s.

Qasımov Yaqub Əli oğlu. Qulaq-burun və boğaz xəstəlikləri [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /Y.Ə.Qasımov; ixtisas red. A.Ə.Eyvazov; rəyçi N.M.Ağayeva.- Bakı: Maarif, 1980.- 299 s.

 

Qasımova Afət Ayyət qızı. Şəkər istehsalı üçün şəkər çuğundurunun müxtəlif üsullarla saxlanmasının tədqiqi [Mətn]: [monoqrafiya] /A.A.Qasımova, Ə.Ə.Nəbiyev; elmi red. M.M.Tağıyev; [naşirA.Fəttahova]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tu.- B.: MBM, 2014.- 183, [1] s. portr., şək., cədv

 

Qasımova Aida Şahlar qızı. XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Quran qissələri [Mətn]: Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, Xətai və Füzulinin ana dilində olan əsərləri əsasında /A.Qasımova; Elmi məsləhətçi: V.Məmmədəliyev; Elmi red.: Firuz Sadıqzadə, Səadət Şıxıyeva; Rəyçi: Ələsgər Məmmədov, Təhsil Mütəllimov, Zakir Məmmədov.- B,: [Bakı Universiteti], 1998.- 438 s.: 20 sm.

 Qasımova Amalya Nəbi qızı. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın mövzusu (1901-1917) [Mətn] : biblioqrafiya /A.Qasımova.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 24 s.

 Qasımova Amalya Nəbi qızı. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri (1901-1917) [Mətn] /A.Qasımova; elmi red. D.B.Seyidzadə, H.N.Həsənov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu Bakı: Adiloğlu, 2010.- 167, [1] s.

Qasımova Amalya Nəbi qızı. Zülmətdə "İşıq" /Amalya Qasımova; Red.: H.Zeynallı.- Bakı: [Agah], 2000.- 107 s.

Qasımova, Elmira. Azərbaycan satirik mətbuatında gizli imzalar [Mətn]: 1906-1920: Azərbaycan satirik mətbuatının banisi Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə: [biblioqrafik göstərici] /E.Qasımova, A.Əliyeva [ön söz]; elmi red. Ş.Şamıoğlu; AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bib-ID vtls000693724.- Bakı: [Avropa], 2019.- 194, [2] s.: cədv., 21 sm. Ar2019-1250

Qasımova Elmira. İmzalar. "Molla Nəsrəddin", 1906-1931 [Mətn]: Milli Mətbuat - 140: [biblioqrafik göstərici] /E.Qasımova, A.Əliyeva; red. A.Salmansoy; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: [Avropa], 2015.- 197, [1] s.: cədv

 

Qasımova Fidan. Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi [Mətn] /F.Qasımova; elmi red. K. Allahyarov; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: [Nurlan], 2012.- 163, [1] s.: 21 sm.
 

 Qasımova Həcər Adil qızı. Xarici əlaqələr hüququ [Mətn]: dərslik /H.A.Qasımova; elmi red. R.F.Məmmədov; rəyçilər Ə.İ.Əliyev, H.D.Qəmbərov.- B.: [Bakı Universiteti], 2008.- 479, [1] s.
 

Qasımova Xanım Ağasəf qızı. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətləri [Mətn]: [monoqrafiya] /X. Qasımova; red. və ön söz müəl. S. A. Sadıqova.- B.: Elm, 2009.- 125, [3] s., portr.

 

Qasımova İzabella Teymur qızı. Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /İ. T. Qasımova, M. Ə. Bayramov ; elmi red. Z. İ. Hümbətov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti. Bakı: Elm, 2016.- 537, [1] s.: cədv., şək., sxem, 25 sm.

 

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Pedaqogika [Mətn]: mühazirə kursu /L.Qasımova, R.Mahmudova; elmi red. Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: 2003.- 536 s.

 

Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /S.Qasımova, Ü.İmanova, Z.Abdullayeva; elmi red. G.Abdullazadə; rəy. Z.Qafarova, G.Vəzirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: Elm vətəhsil, 2014.487, [1] s. not
 

Qasımova S.D. Musiqi ədəbiyyatı uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik /S.D.Qasımova, R.F.Zöhrabov, T.M.Hüseynova; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: [E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC], 2010.- 104, [2] s.

 

Qasımova Sənubər Sadıq qızı. Analitik həndəsədən mühazirələr [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Sənubər Sadıq qızı Qasımova; Rəyçilər. A.A.Səlimov, H.D.Fəttayev; Elmi red. N.Y.Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006.- 368 s.

 

Qasımova Solmaz Cəlal qızı. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn] dərslik S.Qasımova; red. G.Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsilnazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. I hissə.- B.: Adiloğlu, 2009.- 245, [2]s.

 Qasımova Şəkər. Aşıq Ələsgər şerinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri [Mətn] /Ş.Qasımova; Elmi red. M.İ.Adilov; Rəyçilər Q.Namazov, İ.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 180 s.; 22 sm.

 

 Qasımova Validə Qasım qızı. Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: Rəqslər və dalğalar. Molekulyar fizika, termodinamika, termostatika, səthi gərilmə, istilikkeçirmə: dərs vəsaiti /V.Q.Qasımova, E. İ. Zülfüqarov, Q.M.Qasımov; rəyçilər Q.T.Həsənov, R.C.Qasımov.- B.: Təhsil, 2009.- 617, [1] s. ill

Qasımova Yelena. Qenderin aktual informasiya mənbələri /Y.Qasımova, S.Kondratyev, S.İskəndərova.- B.: 2003.- 263 s.

 

 Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı /F.S.Qasımzadə.- B.: Azərnəşr, 1962.- 376 [4] s.

 

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair tədqiqlər pedaqoji institutların tələbələri üçün tədris vəsaiti /F.S.Qasımzadə; red. İ.Babayev; Azərb.SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Komitəsi; V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu.- Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1960.- 160, [4] s.; 22 sm.
 

 Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /F.Qasımzadə; [elmi red. M.Quluzadə] Bakı: Maarif, 1974.- 486, [2] s.


 Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Qəm karvanı yaxud zülmətdə nur Füzulinin dünyagörüşü /F.F.Qasımzadə; red. M.R.Vilayi.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 359, [1] s.

 

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Novruz - bahar bayramı [Mətn] /F.F.Qasımzadə.- B.: 1989.- 64 s.

Qasımzadə  Qasım.     Ədəbiyyatımız mənəviyyatımız [Mətn] /Q.Qasımzadə; rəyçi A.Hüseynov; red. Z.Qiyasbəyli. Bib-ID. vtls000160609.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 405, [3] s.: portr            Azf-196014 

Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N. Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y. Qarayev.-B.: Avrasiya Press, 2005. 280 s.

 

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. "Azərbaycan tarixi" fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi [Mətn]: V-IX siniflər L.Qasımova; red. H.Ə.Əlizadə; rəyçi. N.M.Muxtarova və b.; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: BDU, 2003.- 120, [2] s.

 

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi təcrübəsindən [Mətn] L.N.Qasımova; Elmi red.: H.Ə.Əlizadə.- B.: Nurlan, 2004.- 220 s.

 

Qasımzadə Muxtar Əziz oğlu. Nuhçıxandan gəlirəm /M.Ə.Qasımzadə; [red. G.Əliyeva].-Naxçıvan: [Əcəmi], 2013.- 240, [8] s.

Qaşqay Mirəli Seyidəli oğlu.    Qiymətli və yarımqiymətli rəngli daşlar [Mətn] /M.S.Qaşqay, Ə.İ.Mahmudov; [red. V.Hüseynov] Bib-ID. vtls000223150. . Precious, semi-precious coloured stones.- Bakı: Azərnəşr, 1973.- 343, [1] s., [4] v. fotoşək.: fotoşək., şək., cədv        1973/30

Qaşqay Solmaz Mirtağı qızı. Manna dövləti [Mətn] /S.Qaşqay; Elmi red. İ.Əliyev; Red. E.Məmmədyarova; Rəssamı. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 107 s.

 

Qavralov Sergey. Uşaq xəstəlikləri. Orta tibb məktəbləri üçün dərslik.- Bakı: 1967.- 495 s.

Qaydalar: Əmlak vergisinin hesablanması. Vergitutmanın birbaşa və dolayı müəyyənləşdirilməsi. Verginin əlaqəli məlumatlarla hesablanması: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001 16 s.

Qaydalar: Əşyaların nümunə kimi götürülməsi. Vergi öhdəliyi müddətinin uzadılması. Vergi borclarının alınması: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 16 s.

 

Qayıbov R.H. Əzələ fəaliyyətinin fiziologiyası [Mətn]: tədris vəsaiti /R.H.Qayıbov, M.Q.Mustafayev, Ə.M.Seyidzadə, E.R.Sadıxova; rəyçi. H.İ.Qasımov, Ə.A.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1990.- 110, [2] s., cədvəl, şək.; 20 sm.

Qayıbov Rafiq Hüseyn oğlu.   İdman fiziologiyası [Mətn]: magistr səviyyəsi üçün: dərs vəsaiti /R.H.Qayıbov, Y.N.Quliyev; elmi red. Ş.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad. Bib-ID. vtls000696217.- Bakı: [n. y.], 2012.- 85, [1] s.: ill., cədv       Ar2012/2984

Qayıdış 1990-1993 [Mətn] /Məsləhətçi və buraxılışa məsul: V.Talıbov; Məsul red.: A.Qasımov; Tərt.: Ə.Həsənov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 792 s. portr., 24 v. şək
 

Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan, 2008.

 

Qaymaqlı Aşıq Avdı. İncəgülü [Mətn] /elmi red. və ön söz müəl. R.Kamal; tərt. və red. R.İncəyurd B.: [İncə Nəşriyyat Evi], 2009.- 246 s.

 

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri: Elmi əsərlər toplusu /Baş red.: E. Y. Əliyev; "Azəriqaz" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ). B.: 2000. 214 səh.: cədvəl, ill

 

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri [Mətn]: Elmi əsərlər toplusu /Red.: E.Y. Əliyev və b.; "Azəriqaz" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ)B.: Nafta-Press, 2008.- 215 s. cədvəl, ill

 

Məmməd Əmin Adil oğlu Qazıyev - biblioqrafiya /S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti, Əsaslı Kitabxanası; tərt. ed. K.H.Həsənov, A.Əliyev; red. A.A.Xələfov.- B.: Azərb. Dövlət Un-ti, 1969.- 60, [3] s.
 

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov bioqrafik oçerk /M.A.Qazıyev; red. Ə.Abasov.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 110, [2] s.

 

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov həyat və fəaliyyəti [Mətn] /M.A.Qazıyev; [xüs. red. M.Süleymanov]; Azərb. KP MK yan. Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yan. Marksizm - Leninizm İnstitutunun Filial.- B.: Gənclik, 1976.- 127, [1] s.

Qaziyev Tofiq İsa oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün dərslik /T.İ.Qazıyev; rəyçi V.Quliyev, A.Tağızadə.- Bakı: Maarif, 1974.- 314, [2] s.

 

Qazıyev Yusif. Erməni məsələsi.-Bakı: Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmaları İn-tu : [Nurlar NPM], 2009.

 

Qazıyev Yusif Xıdır oğlu. Mütaliə pedaqogikası: Monoqrafiya /Yusif Qazıyev; Elmi red. və ön söz: A.A.Xələfov.-Bakı: "Maarif", 2002.- 264 s.
 

Qazızadə İlham Mustafa oğlu. Azərbaycan işçi teatrı 1921-1932-ci illər /İ.M.Qazızadə; elmi red. A.Dadaşov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 159, [1] s.

 

Qazi Salman. Dünya, kimin dünyasısan [Mətn]: [şeirlər, qoşmalar, təcnislər, müxəmməslər] /S. Qazi (ön söz.); red. M. Ələkbərli (son söz müəl.).- Bakı Şur 2012.- 359, [1] s. portr., ill.

 

Qazi Salman. İtirdiyim yerlər [Mətn] /S.Qazi; Red. A.Y.Əhmədli; Rəyçi M.Həkimov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 480 s.

Qazi Nazim. Heyran xanım /N.Qazi; red. V.Qaraxan.- Bakı: [ADPU nəşriyyatı], 2013.- 113, [1] s., portr.; 20 sm.

 

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Çöl qala [Mətn] : povest /V. P. Qazi ; red. H. Sabiroğlu, İ. Bədirxanlı ; rəssam K. Mone ; dizayn E. Hüseynov. Bakı: Kitab klubu, 2016.- 182, [2] s.: 19 sm.
 

Qazi Vahid. Ruhlar şəhəri [Mətn]:-B.: Təhsil, 2010.-124 s.

 

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Yaddaş ləpirləri [Mətn]: demokratiya yazıları /V. Qazi; red. H. Sabiroğlu, İ. Bədirxanlı.-Bakı :MHS-Poliqraf,2011. -137, [1] s.

 

Qazma nasoslarının təmir texnologiyası [Mətn] /V.C.Hacıyev, Ə.M.Hacıyev, P.A.Məmmədov (red.), Ə.H.Sadıxov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: Elm, 2008.- 208 s.

Qazmada nanotexnologiya [Mətn]: "NANONEFT" və "NANOBİTUM" sistemləri əsasında nanoborucuqlar /SOCAR; [layihənin rəhbəri. X. Yusifzadə, E. Şahbazov, R. Qurbanov].-B.: [s.n.], 2010.- 32 s.

Qazımada yuma mayeləri" fənnindən labarotoriya işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn]: (0909 ixtisası üçün) /Tərtib edənlər. O.K. Məmmədbəyov və b. Red. S.X. Sadıqov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1993.- 32 s.

Qeybdən insana publisistika /tərt. Z. Qəriboğlu; red. N. Zöhrablı.-Bakı : Qanun, 2012.-103, [1] s.

 

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. Ali məktəblərdə təlim və tədrisin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin əsasları [Mətn] /Q.R.Qeybullayev. B.: 1999. 122 s.: cədvəl, ill

 

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi özüntəhsil: metodiki tövsiyələr və əsaslar [Mətn] /Qeybullayev Q.R.- B.: 1998.- 98 s.: portr., 20 sm.

 

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları: (Firmanın risk şəraitində səmərəli idarə olunmasının əsasları) Q.Qeybullayev.- Bı: 2003.- 208 səh.

 

 Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaatın iqtisadiyyatı: Ali məktəblər üçün dərslik /Q.Qeybullayev, M.Məmmədov, T.Eyniyev.- Bakı; 2001.- 382 s.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaat kompleksi [Mətn]: (analiz, ümumiləşmələr və perspektivlər) /Q.R.Qeybullayev; Elmi red.: F.M.Mehrəliyev.- Bakı: 1998.- 204 s.
 

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən/Q.Qeybullayev; Elmi red. Yusif Yusifov, Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 248 s.

 

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Qarabağ [Mətn]: Etnik və siyasi tarixinə dair /Q.Ə.Qeybullayev; Red. İ.A.Babayev; Az SSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1990.- 248 s.

 

Qeybullayev Qiyasəddin. Əsgər oğlu. Qədim türklər və Ermənistan.-Bakı: Azərnəşr, 1992.- 140 s.

 

"Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması" problemi üzrə seminarın proqramı [Mətn]: Materiallar Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması [problemi üzrə seminarın proqramı, tezisləri] (26-27 noyabr, 1998; Bakı) B.: 1998.- 80 s.: 21 sm.+ Qoşma sənəd: ([1] v.; 21x29 sm.)

 

Qeyri-hökumət təşkilatlarında vergi və mühasibat uçotu: Məlumat bülleteni /Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Yardım Mərkəzi.- B.: 2001.- 30 s.

 

Qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə rolu [Mətn] /Tərtibatçı-müəll.: N.Mehdi; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.-Bakı: Azərbaycan, 1998.- 24 s. ; 21 sm.
 

Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.Kazımzadə; Tərtib edən: R.Kazımzadə; Rəy verənlər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2007.- 144 s.
 

Qeyri-qaya əsasda suaşıran bəndin hesablanması və layihələndirilməsi: Dərs vəsaiti /G..İbrahimova, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov, L.R.Nəcəfova; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2004.- 108 s.

 

Qeyri metallarda pyezo və tenzo effektləri [Mətn]: Universitetlər üçün dərslik /S. M. Quliyev, Ə. M. Ağalarov, K. İ. Şirinov, Ə. N. Quliyev; elmi red. A. M. Həsənov, rəy ver. V. M. Mirsəlimov, R. V. Məmmədov, A. Ə. Mustafayev, Ş. F. Sərdarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU. B.: ADPU-nun mətbəəsi, 2010. 188, [1] s.: şək

 

Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbulu və idarəetmə: Dərslik /R.Əliyev, S.M.Cəfərov, M.C.Babayev, E.R.Zeynalov, L.A.Qardaşova.B.: Zaman-3, 2003.- 214 səh.

 

Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik /V.M.Abbasov, A.M.Məhərrəmov, M.M.Abbasov, M.A.Babanlı, A.M.Tağıyev; elmi red. T.M.İlyasov.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediya, 2001.-559, [1] s

 

Qeyri-üzvi kimya fənni üzrə praktiki məşğələlərin metodik işləmələri [Mətn] /Tərtib edənlər: Z.Ş.Qarayev, F.R.Kərimova, F.C.Məmmədəliyev, L.İ.Mustafayeva; Elmi red.: Z.Ş.Qarayev; N.Nərimanov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- Bakı: 1984.- 105 s.

Qeyri-üzvi kimya praktikumu [Mətn]: Dərs vəsaiti.- Bakı: Zərdabi, 2019.- 150, [2] s.: 21 sm.    Azf-312820

Qeyri-üzvi kimyadan bəzi mövzuların V.İ.Leninin nəzəri irsi ilə əlaqəli tədrisinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed.Ə.H.Xəlilov; red. A.H.Mikayılov.- B.: [AzPİ], 1989.- 41,[2] s.

 

Qeyri-üzvi kimyadan və ixtisas kurslarından kurs işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn] /tərt. ed. A.B.Ağayev; red. P.H.Rüstəmov; S.M.Kirov ad. ADU.- B.: [s.n.], 1984.- 14 s.

 

Qeyri-zorakı mübarizənin nəzəriyyəsi və taktikası [Mətn] /Tərtibatçı müəlliflər: N.Mehdi, H.Hacızadə, K.Həsənov; "İnam" Prüalizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 32 s.: 20 sm.

 

Qeysər kəsiyi ilə çıxarılan yenidəndoğulanlarda adaptasiyanın klinik-metabolik xüsusiyyətləri və onun pozulmalarının korreksiyası: metodik tövsiyyə /Tərtibçi müəlliflər: H.Dünyamalıyev, Həsənov S.Ş.; Resenzentlər: Şəmsəddinskaya N.M.; N.Nərimanov adına ATU.- Bakı: 1999.- 11 s., cədvəl; 20 sm.

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə: [Mətn] /Tərtib və tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: S.Qaşqay; Red.: E.Məhərrəmov, AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 148 s.


Qədim dünya tarixi didaktik materiallar: VI sinif üçün dərs vəsaiti /O.B.Sultanov, T.F.İskəndərov, Q.İ.Bəşirov [və b.]; red. M.İ.Əmrahov; rəyçi. V.H.Əliyev, P.Ş.Səfərov.- Bakı: [ADPU], 2010. -209 [1] s

Qədim qalanın yuxuları [Mətn]: [albom] /[mətn R.Qudyakov [və b.]; layihənin rəhbəri, baş red. M.Mərcanlı; elmi red. K.İbrahimov; fotoşəkillər: A.Qolovanov, M.Həsənoğlu, Ş.Sərkərov; dizayn: Y.Çirikova, T.Vaxlina, İ.Məmmədov].Bib-ID  vtls000312120.- [Dubai]: İRS Publishing House, 2013.- 173, [1] s.: şək., 31 sm. Azf-278017

Qədim Ordubad [Mətn] /V.Baxşəliyev, A.Seyidov, Q.Qədirzadə, B.İbrahimli; elmi red. İ.Hacıyev; elmi məsl. və ön söz. müəl. İ.Həbibbəyli.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 311, [1] s.: fotoşək., cədv., xəritə, 29 sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

Qədim Ordubad archaeology of southern caucasus /V. Baxşəliyev, A. Seyidov, Q. Qədirzadə, B. İbrahimli; elmi red. İ. Hacıyev; elmi məsl. və ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli.-Naxçıvan : Əcəmi, 2014.-311, [1] s.

 

Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı [Mətn] /tərc. ed. N.Səfərov, E.Ağaoğlu, İ.Vəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 672 s.

 

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası [Mətn] /Red.: Ə.S.Abasov, N.A.İmanov; Tərcüməçilər: F.X.Hacıyev, Ə.S.Şəkirzadə, N.A. İmanov.- B.: Yeni Nəsil AJB, 2005.- 174 s.

 

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası /Red.: Ə. S. Abasov, N. A. İmanov; Rəyçi: Ə. F. Abbasov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-B.: "Yeni Nəsil"AJB, 2002.-180 s.

 

Qədimov Əsgər Nadir oğlu. Əli Məhbus və əsərləri [Mətn] /Ə. Qədimov; elmi red. K. Əliyev.-B.: Nurlan, 2009.-118 s.

 

Qədimov Raul Abdulla oğlu. Epizootologiya [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.A.Qədimov, İ.B.Məmmədov, Z.Ə.Ələsgərov.- B.: Maarif, 1998.- 278 s.: ill., cədvəl, sxem, 20 sm.

 

Qədimov Şaiq Rza oğlu. Qan qohumluğu [Mətn] /Ş.Qədimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 129, [4] s.

 

Qədimov Valeh. Arıçı nələri bilməlidir [Mətn] /V.Qədimov, B.Əhmədov, T.Şəmiyev; red. Y.Y.Yolçiyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti, Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF), Critical Ecosystem Partnership Fund; dizayn P.Əsgərov]B.: [s.n.], 2006.- 71, [1] s. şək 

 

Qədimov Yaqub Bala oğlu. Maqnit gücləndiriciləri [Mətn] Y.B.Qədimov, M.M.Rəsulov;red. K.Rəhmanov.- B.: Azərnəşr, 1962.- 102, [2] s.

 

Qədirli Kamran Vaqif oğlu. Ulduzlar dənizi [Mətn] /Kamran Qədirli.; Red. Ə.Ə. Əliyev.- B., 2007.- 82 s.

 

Qədirli Nəsir. Həqiqətlər, gümanlar [Mətn] : şeirlər /N. Qədirli ; red. A. M. Cəfərov. Bakı: Mütərcim, 2015.- 84, [2] s.: portr., ill., 19 sm.

 

Qədiroğlu Sədi. Bir ağacın pöhrəsiyik /S. Qədiroğlu; Red.: O. Abbasoğlu. Bakı: 2000.- 76 səh.: portr., şəkillər, ill., 20 sm.

 

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Ali pedaqoji məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. /Ə.Qədirov; İxtisas red: .Ə.Həmzəyev. - B.: Maarif, 2002.- 387 s.

 

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Pedaqoji ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.Ə.Qədirov, N.Ə.Xəlilov; İxtisas red.: M.Ə.Həmzəyev; Rəy verənlər: S.İ.Seyidov, K.Kərimov.- Gəncə, 1999.- 382 s.

 

Qədirov Firudin Vəli oğlu. Azərbaycanın şimal müdafiə ehkamları [Mətn]: sabiq Qəbələ mahalının V-XIV əsr abidələri əsasında /F.V.Qədirov; red. İ.H.Əliyev, Q.M.Əhmədov; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1984.- 150,[2] s.

 

Qədirov H.M. Bitki coğrafiyası [Mətn]: tədris vəsaiti H.M.Qədirov, Q.H.Əliyev; elmi red. Y.M.İsayev; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ-nin nəşri, 1973.- 175, [1] s.

 

 Qədirov Heybət Heydər oğlu. Ümumi kimyadan tipik məsələlərin həlli üsulları: Orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait /H.Qədirov; Elmi red.: D.H.Qəmbərov; Rəyçilər: Ö.M.Əliyev, N.O.Əhədov; Naşir: T.H.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 335 s.
 

Qədirov Həmid Musa oğlu. Bitki sistematikasından laboratoriya məşğələləri. Ali bitkilər ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H.M.Qədirov; [red. Y.Məmmədov].- Bakı: Maarif, 1966.- 223, [1] s.
 

Qədirov Niftulla Bəşir oğlu. Nəzəri mexanika kursu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.B.Qədirov; Rəyçilər: N.İ.Yaqubov, R.M.Xasayev; Elmi red.: R.S.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1997.- 552 s.
 

Qədirov Vaqif Qədir oğlu. Azərbaycanın Kür çökəkliyində neftli-qazlı strukturların axtarışında qravi-maqnit kəşfiyyatının tətbiqi [Mətn] /V.Q.Qədirov; red. R.R.Rəhmanov.- Bakı : Qanun, 2010. - 223, [1] s.

 

Qədirova Elmira Hacı qızı. Azərbaycan qadınları kommunizmin fəal qurucularıdır [Mətn]: 1966-1980 E.H.Qədirova; red. S.S.Məmmədov; Azərb. SSR Elmlər Akad., Tarix İn-tu.- B.: Elm, 1982.- 187, [3] s.

 

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri /T.Q.Qədirova; elmi red. A.Abbasquliyev I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 163, [1] s.

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri /T.Qədirova; [elmi red. A.Abasquliyev] II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 170, [2] s.; 22 sm.

 

Qədirzadə Qadir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər [monoqrafiya] /Q.İ.Qədirzadə; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 127, [1] s.

Qədirzadə Salam Dadaş oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /SalamQədirzadə; [tərt.ed. R.Qədirzadə]Bakı: Azərnəşr, 1990.- 509 s.
 

 Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təmin edilməsi [Mətn] /M.Qəfərov; Elmi məsləhətçi. C.H.Mövsümov.- Bakı: Qanun, 2006.- 248 s.

 

 Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik /M.Qəfərov, V.Abışov, H.Eyvazova; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası; Elmi məsləhətçi: C.Mövsümov; Elmi red.: M.Əhmədov.- B.: Qanun, 2005,540 s.: səcərə

 
Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik /Midhəd Qəfərov, Vaqif Abışov, Hikmət Eyvazov; Elmi məsləhətçi: Cəfər Mövsümov; Elmi red. Mahir Əhmədov; Rəyçilər: Kamilə Sarıcalinskaya, Firudin Səməndərov, Elşad Abdullayev və başqaları; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası.- B.: Qanun, 2006.- 599 s.

Qəhrəman döyüşçülər və şəhidlərin ictimaiyyət arasında təbliği [Mətn]: [buklet] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Mina Qurbanlarının Sosial-İqtisadi Problemlərinin Həllinə Kömək İctimai Birliyi. Bib-ID  vtls000631162.- Bakı: [n. y.], 2018.- 1 vərəq (3 səhifədə qatlanmış): gerb, şək., 21 sm. Ar2018-2329

 Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli). Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] Nazif Qəhrəmanlı; Elmi red. N.Şəmsizadə; Bakı Qızlar Universiteti.- B.: BQU, 2008.-106 s.

 

 Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) Ədəbiyyat tarixçiləri və tarixləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Əliyev.- B.: Təbriz, 1998.- 40 s.: 20 sm.

 

 Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) Milli ədəbiyyat tarixçiliyi: Genezis, inkişaf, dövrləşdirmə problemləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red.: V.Arzumanlı; Ön sözün müəllifi: K.V.Nərimanoğlu; AEA Milli Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 1997.- 116 s. 1 portr
 

Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu. Mühəndis meliorasiyası: Dərslik /Y.B.Qəhrəmanlı; Red.: F.H.Həsənov, Q.H.Rüstəmov/- Bakı: Təhsil NPM, 2004- 310 səh., ill., cədvəl; 20 sm.

Qəhrəmanlıq tariximizin salnaməsi [Mətn]: [buklet] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərb. Resp. "Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyinə Dəstək" İctimai Birliyi.Bib-ID        vtls000631046.- Bakı: [n.y.], 2018.- 1 v. (3 səhifədə qatlanmış): gerb, portr., 21 sm. Ar2018-2287

Qəhrəmanov Baxış Həsən oğlu. Kimyəvi və radioaktiv maddələrin toksikologiyası və tibbi mühafizə [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərs vəsaiti /B.H.Qəhrəmanov; rəy verənlər D.Hüseynov, A.Babayev; red. O.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 229, [3] s., cədv., ill.

 

Qəhrəmanov C. V. Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində [Mətn] : [biblioqrafiya] /C. V. Qəhrəmanov, K. H. Allahyarov ; ruscadan tərc. ed., çapa haz. və red. X. H. Yusifli ; AMEA Gəncə Bölməsi, Nizami Gəncəvi Mərkəzi. Gəncə: [Elm], 2016.- 245, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu. Praktiki transfoneliterasiya işləri [Mətn] /C.V.Qəhrəmanov; red. M.Adilov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 284, [2] s. portr

 

Qəhrəmanov Qəhrəman Mehdiqulu oğlu. Normal fiziologiyadan təcrübə dərsliyi [Mətn] Q.M.Qəhrəmanov, F.İ.Cəfərov; N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu II hissə.Bakı [s. n.] 1980.- 67, [3] s.

 

Qəhrəmanov Qəhrəman Nəriman oğlu. Gizlədilmiş müharibə [Mətn] /Qəhrəman Qəhrəmanov. I kitab.- B.: [Nafta-Press], 2008.- 370 s. portr., fotoşək
 

Qəhrəmanov Nadir. Dayaq nöqtəsi [Mətn] /Nadir Qəhrəmanov; Elmi red. və ön söz. N.Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 196 s., portr., fotoşək.

 

Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu. Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika [Mətn] /N.Qəhrəmanov; Elmi red. Ə.B.Məmmədov; Rəyçilər. V.İ.Tahirov, R.İ.Bəşirov.- B.: Elm, 2007.- 248 s.

 

Qəhrəmanov Polad Fərrux oğlu. Sonlu fərqlər sxemi [Mətn]: Dərs vəsaiti /P.F.Qəhrəmanov; elmi red.V.A.Mustafayev, N.T. Qurbanov; red.: X.H. Alıyev Sumqayıt: SDU, 2004.- 225 s.

 

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Cəlladımız zalım idi [Mətn]: Ağı-salnamə /T.Qəhrəmanov; Red.: İ.Məmmədov.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 144 s.; 20 sm.

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Gecə lampası [Mətn]: povestlər /T.Qəhrəmanov.- B.: Yazıçı, 1989.- 172,[2] s.

 

Qəhrəmanov V.A. Rəqəm elektronikasının əsasları [Mətn] /V.A.Qəhrəmanov; Red.: F.R.Xalıqov; Rəy verənlər: Ə.H.Qəhrəmanov, S.R.Əhmədov.-Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 125 s.
 

Qəhrəmanova Aytən Fikrət qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikasında alq maarifinin təşkili yolları [Mətn] /.Qəhrəmanov; Elmi red.: Ə.Ağayev.- Bakı: 2005.- 156 s.
 

Qəhrəmanova Nayma Mustafa qızı. Riyaziyyat 5 /N.M.Qəhrəmanova, F.Hüseynov; elmi məsləhətçi Ç.Qacar; elmi red. F.Məmmədov; məsləhətçi. S.Bədəlov [və b.]Bakı: Radius: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.- 208 s., portr.

 

Qəhrəmanova Şəhla Şıxəli qızı. Şəhər mühitinin yenidənqurulması [Mətn]: Memarlıq fakültəsinin magistr pilləsi üçün dərs vəsaiti /Ş.Ş.Qəhrəmanova; Elmi red.: F.M.Hüseynov; Rəyçilər: T.H.Muradxanova, F.A.Molla-zadə; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 100 s., ill.; 20 sm.
 

Qəhrəmanzadə Abdul Həmdulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri[Mətn]:.- Bakı: Maarif, 1995.- 207 s.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri /A. H. Qəhrəmanzadə; Red.: N. İsmayılov, E. Muradov.- B.: Elm, 2004.- 475 s.

 

Qəlbinur Paşa-50. Paşa Qəlbinur yaradıcılığının mədəni-maarif və səhiyyə müəssisələrində təbliği [Mətn]: metodik vəsait . F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt.ed.-müəl.və ön söz. B.Ələsgərov, burax. məs. L.Qafurova, rd. .Hüseynova.- Bı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 30 s.

 

Qəlbinur Paşa. (Musayev Paşa İsmayıl oğlu. İdrak ətri [Mətn]: (esselər) /P.İ.Musayev;[ön söz. N.Şəmsizadə]Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 156, [2] s. portr

 

Qəmbər İsa Yunis oğlu. Azadlığa doğru: Məqalə, çıxış və müsahibələr İ.Qəmbər; Toplayıb çapa haz. və red.: N. Yaqublu.- Bkı: Adiloğlu 2003.- 360 səh.

 

Qəmgin Cəbrayıl. Bəxtiyarlıq naminə: [mənzundram] Cəbrayıl Qəmgin; Red.: S.Allahverdiyev.- B.: Nərgiz, 2001.- 96 səh.

 

Qəmküsar Əliqulu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; tərtib ed. və red. İ.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-158 s.

 

Qənbərov Aydın Rəşid oğlu. Müasir Azərbaycan dilində metafora [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qənbərov; red. M.əmmədov, rəycilər R.Məhərrəmova, B.Abdulla.- B.: Ozan, 2008.- 207 s.

Qənbərov Dayandur Mürşüd oğlu. Fiziki kimya [Mətn] /D.M.Qənbərov; elmi red. E.Ə.Eyvazov; red. S.Əliyeva.-Bakı: [s. n.], 2010.- 301, [2] s.

Qənbərov Gülağa Məmi oğlu. Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası /Gülağa Məmi oğlu Qənbərov; Elmi red.: .Ə.ərdanov.- Bakı: Elm, 2003.- 236 s.
 

Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu. Arı məhsulları və onların təbii müalicədə tətbiqi [Mətn] /X.Q.Qənbərov, Ə.A.Salayev.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2009.- 71, [1] s., [2] şək.; 20 s.

 

Qəndilov Rəfiq Tağı oğlu. Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: müəllimlər üçün tədris vəsaiti (X-XI siniflər) /R.T.Qəndilov və b.; elmi red. M.Babayev; red. R.T.Qəndilov, Ş.Ə.Qocayev; rəyçilər. Ə.Hüseynov, F.Orucov; ön söz. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; İnvesting in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; UNİCEF.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 303 s.: portr., fotoşək., şək., cədvəl, 25 sm.
 

Qəndilov Seyfəddin Mirtağı oğlu. Dövlət İdarəçilik Akadedmiyası Heydər Əliyev dühasının bəhrəsidir [Mətn] /S.M.Qəndilov; elmi red. Ə.Həsənov; rəyçilər N.Cəfərov, V.Həbiboğlu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 444 s., portr., şək.; 25 sm.

 

 Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin məracnamələrinin şərhi [Mətn]: [monoqrafiya] /S. Qənimət oğlu ; elmi red. A. Kahraman, M. Quliyeva ; ədəbi red. S. Əlizadə .-Bakı :Nafta-Press, 2010. -767, [1] s.,21 sm.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanındakı ilk dörd məqalənin şərhi /S. Qənimət oğlu; red. A. Kahraman, M. Quliyeva Kitab 6.- B.: [s. n.], [2013].- 587, [1] s.

 

 Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanındakı V-IX məqalələrin şərhi [Mətn] /S. Qənimət oğlu; red. A.Kahraman, M.Quliyeva Cild K. 7.- B.: [s. n.], 2014.-596, [1] s.: 21 sm.

 

 Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanının şərhi [Mətn] : X-XIII məqalələr /Hacı Siracəddin ; red. A. Kahraman, M. Əlizadə, M. Quliyeva. K. 8. Bakı: [s. n.], 2015.- 667, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

 Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisinin şərhi [Mətn] : (XIV-XVII məqalələr) : [monoqrafiya] /Hacı Siracəddin ; red. A. Kahraman, M. Quliyeva. K. 9. Bakı: Nafta-Press, 2016.- 727 [1] s.: 21 sm.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s) [Mətn]: [monoqrafiya] /S. Qənimət oğlu ; elmi red. A. Kahraman, M. Quliyeva ; ədəbi red. V. Muradxanqızı .-Bakı :Nafta-Press, 2009. -384, [1] s.,21 sm.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.). 1-ci kitab [Mətn] S. Qənimət oğlu; Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev; Sponsor. İ.Hüseynov.- B., 2006.- 537 s.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.) 2-ci kitab [Mətn]: ["Sirlər xəzinəsi" dastanında olan üçüncü və dördüncü nətin şərhi] /Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev.- B., 2008.- 460 s.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəviyə görə cəmiyyətin dəyişməsi fərddən, fərdin dəyişməsi qəlbdən başlayır.-Bakı : Nafta-Press , 2012. - 61 [] s.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəviyə görə insan qəlbinin həqiqətləri. V kitab.-Bakı : Nafta-Press , 2012. -504 [] s.

 

Qəniyev Çingiz Aşralı oğlu. Mütəşəkkil cinayətkarlığın bəzi məsələləri [Mətn] /Ç.A.Qəniyev; Elmi red. və ön söz: F.Y.Səməndərov.- B.: Qanun, 1997.- 56 s.

 

Qəniyev Hüseynağa. Müstəbid: Tarixi-fəlsəfi esselər H.Qəniyev; Red.: E.A.Mirzəbəyli; Naşir: T.H.Cəfərov.- B.: Mütərcim, 2001.- 92 səh. 1 portr. 19 sm.
 

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Qobustan [Mətn] /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: N. Mehdiyeva, N. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu. I kitab.- B.: Nurlan, 2005. -720 s.

 

Qəniyev Seyfəddin. Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti [Mətn] S. Qəniyev, S. Veysova ; elmi red. Q. Paşayev ; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil 2014.- 291, [1] s.

 

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Şamaxı məktəbləri, maarif fədailəri: altı cilddə [Mətn] /S. Qəniyev, M. İsmayılova; Elmi red.: F. Sadıqov; Rəyçilər: M. Qasımlı, M. Alıcanov. I cild. B.: Ozan, 1999. 268s.: portr., fotoşək

 

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu. Qəm könlümə gəlin köçüb [Mətn]: şeirlər /M. Qənizadə; red. O. Rza. Bakı: Mütərcim, 2009.- 158, [1] s.: şək., portr., 20 sm.

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu. Ürəyimin diş ağrısı M. Qənizadə; red. S. T. Azərazər.-Bakı :Mütərcim;2014.- 197, [3] s.
 

Qənizadə Sultan Məcid. Nağıl [Mətn] /S. Qənizadə; red. A. Cabbarlı.- B.: Gənclik, 1986.- 11 s.

Qənizadə Sultan Məcid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Qənizadə; tərtib ed. ön sozün, şərhlərin və lüğətin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- Bakı.-Avrasiya press, 2006. XX əsr

 

Qərbi Avropada və ABŞ-da sosiologiya tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /[müəl. P.P.Qaydenko və b.]; elmi red. İ.Rüstəmov; red. R.Həsənov, H.Cavadova; tərc. A.Məmmədova [və b.]Bakı: Turan nəşrlər evi, 2010.- 715 s.

 

Qərəçorlu Bulud. (B.Ə.Səhənd.) Dədəmin kitabı: Sazımın sözü, Qardaş andı, Dədəmin kitabı bütün mətn Bulud Qərəçorlu; Red.: M.Ə.Fərzanə 1-ci məcmuə.- Stockholm: Ditt Tryckeri AB, 2001.- 496 səh.

 

Qəribli İslam Eynəli oğlu. Məhəmməd Hadi yaradıcılığının "Həyat" və "Füyuzat" mərhələsi [Mətn]: [monoqrafiya] /İ.E.Qəribli; məsləhətçi. B.Nəbiyev; elmi red. T.Kərimli; AMEA, Nizami ad. Əd-t İn-tu.- Bakı: "Qələm" MMC, 2009.- 148 s., portr., faks.; 20 sm.

Qəribova  A.H.  Məktəbəqədər müəssisələrində musiqi dinləmənin metodikası [Mətn]: metodiki vəsait /A.H.Qəribova (tərt. ed.); elmi red. Z.K.Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bib-ID. vtls000693680.- Bakı [n. y.]: 2019.- 48 s.: not Ar2019/1257

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosial idarəetmənin fəlsəfi, sosioloji problemləri [Mətn]: ahəngyol elminə giriş: [monoqrafiya] /Ə.Qəşəmoğlu; elmi red. Ə.Quliyev.- B.: Səda, 2008.- 263, [1] s.

 

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosioloji araşdırma aparanlara kömək: Metodik vəsait /Ə.Qəşəmoğlu; Qeyri-hökumət təşkilatı Resurs və Təlim Mərkəzi; Tərəqqi və Demakratiya fondu.- Bakı: Sabah, 2001.- 111 s., cədvəl; 20 sm.

Qəzali İmam. Ey oğul [Mətn]: risalə /İmam Qəzali; Azərb. dilinə tərc. ed. E.Sadayoğlu; nəşrə haz. S.Z.Meriç.- Bakı: İpək yolu, 2007.- 46, [2] s.

 

Qəzənfər oğlu Fazil. Bu xalqdan o xalqa doğru [Mətn] /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Astanbəyli.- İstanbul: [s.n.], 2004.- 247 s.

 

Qəzənfər Paşayev-75 [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. M.Kazımoğlu; tərt. S.Rzasoy.- B.: [Elm və təhsil], 2013.- 88, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Qəzənfəroğlu Fazil. (Mustafayev) İkinci cümhuriyyətin quruluşu [Mətn]: siyasi esselər /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Qasımoğlu, C.Cabbaroğlu İstanbul: [s.n.], 2005.- 392 s.


Qəzvini Seyyid Muhəmməd Kazim. Əhli Beyt (ə) [Mətn]: nicat gəmisi /S.M.R.Qəzvini; tərc. ed. M.C.Ələkbərov, M.H.Əliyev; red. M.Abbasov.- [yersiz]: [s.n.], [2007].- 48 s.; 20 sm.

 

Qılıcov İlqar Səyyad oğlu. Hüququn mənbələri [Mətn] /İ. Qılıcov, İ.Məmmədov ; Elmi red. Z.A. Əsgərov; Rəyçilər. L.H. Hüseynov, S.M. Sadıqov.B.: Araz, 2006.- 306 s. portr

 

Qıpçaq Məmmədəli. Söz aləminə səyahət /.Qıpçaq; Red.: .Əzizov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2002.- 242 s.
 

Qıpçaq Məmmədəli. Türk say sistemi [Mətn] /Məmmədəli Qıpçaq; Elmi red.: Tofiq Müzəffəroğlu; Sponsor: Q.C.Məmmədov.- Bakı: Yazıçı Ədəbi NE, 1996.- 132 s.

 

Qırxqızlı Qasım. Əsrin faciəsi-Xocalı [Mətn] /Qasım Qırxqızlı; Red.: H. Orucov. B.: Şərq-Qərb, 1999. 124 s.: portr., şəkilli

 Qısa estetika lüğəti [Mətn] /red. Ə.Ağayev; tərc. ed. A.Aslanov, İ.Rüstəmov.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 464 s.

Qısa izahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn] /Tərtibçilər: Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov və b.; Red.: A.A.Nadirov, N.B.Məmmədəli; Ön söz: A.Nadirov, M.Mərdanov; Rəyçi: Ə.Q.Əlirzayev və b.-B.: Nurlan, 2005.- 496 s.

 

Qısa izahlı terminlər [Mətn] /Toplayanlar: Z.S.Abdullayev, G.Z.Yüzbaşova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Nurlan, 2007.- 417 s.
 

 Qısa iqtisadi lüğət [Mətn] /Tərtibçilər: Q.İ.Libman, O.K.Filatov; Tərcümə edən: S.A.İbadov, X.Ş.Kərimov, K.A.Sarıyev; Red.:A.B.Bəhramlı, Y.A.Əliyev, E.R.Osmanova.- Bakı: ASE, 1989.- 358 s.

Qız Cibək [Mətn]: Qazax məhəbbət dastanı /qazaxcadan uyğ. və ön sözün müəl. R.Əskər; elmi red. M.İmanov; red.: Ə.Şamil, N.Əskər; Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Təşkilatı. Bib-ID. vtls000513948.- Bakı: [BXQR], 2016.- 243, [1] s.: ill., portr     Azf-292390

 Qızıl səhifələr: Azərbaycan xalqının milli azadlıq yolunda mübarizəsi tarixindən 1946. Təbriz: Ana dili kültür yayımları, 1999. 464 səh.: fotoşək., port

 

Qızılbaşlar tarixi [Mətn] /tərc. M.Ə.Məhəmməd; buraxılışa məsul. V.Qardaşlı; elmi red. Z.Bünyadov.- Bakı: Azərbaycan, 1993.-48 s.: 20 sm.
 

Qida Fiziologiyası: Qida məhsullarının texnologiyası istiqamətində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün /N.H.Qurbanov, Ü.İ.Xəlilova, ..Qurbanova; lmi red.: Ə.H.Əliyev; Bədii tərtibat rəssam F.Əli.- Bakı: Gənclik, 2003.- 250 s.
 

Qida məhsullarının sanitar mikrobiologiyası [Mətn]: Tədris-metodik işləmə /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi. N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu; tərt.ed. A.Q.Bayramov.- Bakı: 1987.- 17 s.; 19 sm.

 

Qiyabi şöbələrin fəaliyyətinə dair metodik tövsiyə [Mətn] Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Orta ixtisas təhsili üzrə Tədris-Metodika kabineti; tərt. ed. F.Abbasquliyev; red. N.Nağıyev.- Bakı [s. n.] [V.İ.Lenin ad. APİ] 1985.- 26, [1] s.

 

Qiyasbəyli Elxan Ramiz oğlu. Ə. Haqverdiyev və "Molla Nəsrəddin" [Mətn] /Elxan Qiyasbəyli; Elmi red.: Ə.Saraçlı.- B,: Azərnəşr, 1998.- 106 s.: 20 sm.
 

Qiyasbəyli Mərziyə Nadir qızı. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı düzəltmə sözlərin lüğəti /M.Qiyasbəyli; elmi red. M.Qasımov.- Bakı: Maarif, 1987.- 178, [2] s.
 

Qiyasbəyli M.N. Azərbaycan dilində omonimlərin izahlı lüğəti [Mətn]: [A-Z] /M.N.Qiyasbəyli, A.S.Cəfərova; Red.: Z.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1996.- 72 s.

 

Qiyasi Cəfər Əli oğlu. Erməni mənəvi terroru [Mətn]: Adlar dəyişsə də tarix qalır /C.Qiyasi, İ.Bozyel; Red. R.Məmmədli, D.Ramazanlı; İğdır Azərbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Dərnəyi.- Bakı: Kitab klubu, 2007.- 36 s.

Qiyasi, Cəfər Əli oğlu.  Yaxın-uzaq ellərdə [Mətn]: orta əsr Azərbaycan memarlarının beynəlxalq əlaqələri haqqında /C.Qiyasi; xüsusi red. V.Muradov Bib-ID vtls000025719.- Bakı: İşıq, 1985.- 91, [1] s.: fotşək., şək., xəritə, 21 sm. Azf-185159

Qiyası Həsən Əli oğlu. Dağ qara torpaqlarda qida maddələrinin ehtiyatı və eroziyanın onlara təsiri [Mətn].- B.: MBM, 2010.- 192 s.

 

Qiyasi Həsən Əli oğlu. Böyük Qafazın dağ əkinçilik bölgələrində torpaqların eroziyaya uğrama dərəcələrindən asılı olaraq qida maddələri ehtiyatının dəyişməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /H. Ə. Qiyasi; red. V. G. Sultanlı.- Bakı: Nasir, 2010. 356 s.

 

Qiyasi Həsən Əli oğlu. Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin çoxillik paxlalı otlarla yaxşılaşdırılması [Mətn] H. Ə. Qiyasi; red. V. G. Sultanlı.-Bakı [s. n.] 2012. [Tərəqqi] 178, [2] s.

 

 Qiyaslı Əjdər. Mənim dünyam: [Şerlər və poemalar] Əjdər Qiyaslı; Red.: Mustafa.- B.: Gənclik, 2001.- 288 səh.

 

Qiyasoğlu İman. Dönəm baba ocağına [Mətn] : İ. Qiyasoğlu ; red. Ə. Vəkil.- B.: Elm və təhsil 2014.- 371, [1] s. portr., şək. 21 sm.

 

"Qiymət və qiymətlərin əmələ gəlməsi" [Mətn]: metodik göstərişlər və yoxlama işlərinə tapşırıqlar: 1702- "Sənayenin planlaşdırılması", 1703-"Maddi-texniki təchizatın iqtisadiyyatı və planlaşdırılması", 1704-"Əməyin iqtisadiyyatı", 1734-"Maliyyə və kredit", 1734-"Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili" 1739- "Təftiş və nəzarət" ixtisasları üzrə tələbələr üçün /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı; tərc. Ş.A.Ağabəyov; red. İ. K.Süleymanov.- B.: [s.n.], 1990.- 80 s.

 

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Tatyana Kuzmina, Şölə Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 8 səh.

 

Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər [Mətn]: [newtimes.az analitik-informasiya portalının məqalələr toplusu] baş red. N.İ.Məmmədov; red. hey. P.Darabadi [və b.]B.: [Qanun] 2013.- 319, [1] s.

 

Qlobal siyasi iqtisad [Mətn]: müasir nəzəriyyələr /red. R.Palan; tərc. V.Bayramov; elmi red. R.Məmmədli.- B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 2003.- 272 s.

Qlobal üfüqlər [Mətn]: Prezident Əliyevin ABŞ Səfəri /Red.: Beti Bler, Jalə Qəribova; Naşir: Piruz Xanlı; Sponsor: Texaco; Tərtibatı və çapı: Azerbaijan International; Fotoqraflar: X.Abbasova, R.Bağırov, Beti Bler və b.- ABŞ [Azerbaijan International], 1997.- 68 s.

 

 Qloballaşan dünyada insan hüquqları", Ombudsmanların Bakı Beynəlxalq Konfrası BMT-nin İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsinin qəbul olunmasının 60 illiyinə və 18 iyun İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş "Qloballaşan dünyada insan hüquqları" Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Konfrasının materialları [Mətn]: 18-19 iyun 2008-ci il, Bakı şəhəri /United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); ümumi red. E.Süleymanova (Ombudsman); tərt. edənlər. Z.Əliyev, Y.Cəfərova.- B.: [Oğuz eli]: [Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)], 2008.- 120 s.

 

"Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya" mözusunda beynəlxalq konfransın materialları [Mətn] /Qafqaz Universiteti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı; Elmi red.: Z.Səmədzadə, Erol Oral.- Bakı: 2003.- 322 s.

 

Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya [Mətn]: dərs vəsaiti: rus dilindən tərcümə Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti; üm. red. L.M.Kapitsa; tərc. B.M.Abdullayev, Z.R.Bayramov, A.K.Eyyubov; red. B.Abdullayev.- B.: [İqtisad Universiteti] 2012.- 613, [3] s.

"Qloballaşma və Azərbaycanda təhsilin aktual problemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları [Mətn]: (20-22 noyabr 2003-cü il) /nəşrə məs. şəxs: K.D.Hüseynov.-B.: Beynəlxalq Universitet, 2003.-188 s.

 

Qloballaşmaya doğru [Mətn]: Məqalələr toplusu /A.Əsədov, T.Şahsuvarlı, A.Eyubov və b.; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM). B.: 2006.- 299 s.

 

Qmurman Vladimir Yefimoviç. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məsələlərinin həllinə dair rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Y.Qmurman; [tərc. ed. H.Əliyev]Bakı: Maarif, 1980.- 458, [2] s.

 

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi və tərtibçi. C.Rüstəmov; Fotoqraflar. F.Fətəliyev, Y.Şamilov, C.Rüstəmov.- Bakı: İşıq, 1990.- 19 s.+, [14] v.

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi. C.Rüstəmov; Red. Q.İsabəyli; Fotoların müəllifi. F.Fətəliyev B.: İşıq, 1991.

 

Qobustan və Abşeron yarımadası florasının faydalı bitkilərinin bioloji məhsuldarlığı [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Red.: D.A.Əliyev və b.; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1984.- 140 s.

 

Qoca Fikrət. Adi həqiqətlər [Mətn]: şeirlər və poemalar /Fikrət Qoca; portretin müəllifi. T.Nərimanbəyov; ön sözün müəllifi: Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Azərnəşr, 2000.- 220 s.

 

Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

 

Qoca Hamlet. (Qocayev Hamlet Göyüş oğlu) Fransızlar yurdum haqqında [Mətn] /Hamlet Qoca; [red. M.Axundov]B,: Yazıçı, 1990.- 248 s.: 16 sm.

 

Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu. Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M. H. Qocamanov, Z. A. Bağmanov; Elmi red.: R. Ə. Babayev; Rəyçilər: F. Ə. İmanov, A. A. Atakişiyev. B.: BDU, 2000. 176 s.: ill., cədv

 

Qocatürk Nərman. İlham Əliyev: İpək Yolu sivilizasiyası və Azərbaycan diplomatiyası [Mətn] /N.Qocatürk; elmi red. Ə.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 471, [1]s.

 

Qocatürk Nərman. Pıçıltı [Mətn] /Nərman Qocatürk; Elmi red.: Z.Qaralov.- B.: 2001.- 272 səh.

 

Qocatürk Nərman. Türkün yaddaş kitabı /Nərman Qocatürk; Məsləhətçi: Abel Məhərrəmov; Elmi red.: Azad Nəbiyev.- Bakı: Nurlan, 2005.- 400 s.

 

Qocayev Elxan Qafar oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının piroplazmi dozları [Mətn]: dərs vəsaiti E.Q.Qocayev; SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, Ağamalı oğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu Kirovabad [s.n.] 1982.- 53, [3] s.
 

Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu. Bayramlar və tarixi günlər.-Bakı: Altun kitab, 2006.

 

Qocayev İlqar Duman oğlu. Kotanarx İlqar Duman oğlu Qocayev; Red.: Adil Mirseyid; Naşir: Telman Vəlianlı.- B.: Mütərcim, 2001.- 80 səh.

 

Qocayev Mikayıl Səməd oğlu. Gənclərə kulinariya məsləhətləri [Mətn]: orta və yuxarı yaşlı məktəblilər üçün /M.S.Qocayev; red.T.Muxtarova.- B.: Gənclik, 1989.- 68,[2] s.

 

Qocayev Nəzir-Mahmud. XX əsrin görkəmli ixtiraçı alimi Saleh Balay oğlu Qocayev [Mətn] /N.M.Qocayev; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: MBM, 2011.- 199, [1] s., fotoşək., por

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Optika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.M.Qocayev, M.S.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1974.- 386, [2] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Icild.- B.: Çaşıoğlu, 2011.- 539, [1] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəlioğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IIcild.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 431, [1] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IVcild.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 623, [1] s.
 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Optika: dərslik IV cild /N.M.Qocayev.- Bakı: Maarif, 1983.- 489,[3] s., şək., cədv.; 22 sm.

 

Qocayev Nizami Melıehrəli oğlu. Cinayət hüququnda ədalət prinsipi [Mətn] /N.M.Qocayev; Elmi red.: F.Y.Səməndərov.- Bakı: BDU, 1998,150 s. cədvəl

Qocayeva Güldəniz Göyüş qızı. Nagah xəyalıma cəhənnəm düşdü: Ə.Haqverdiyevin bədii nəsri mövzusunda /G.Qocayeva; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Red.: K.Talıbzadə. Bib-ID. vtls000003314.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2002.- 124 səh Azf-226836     

Qocayeva Güldəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Gülbəniz Qocayeva; AMEA Terminologiya Komissiyası; Red.: Rasim Əliquliyev və b.- Bakı: 2004.- 776 s.; 22 sm.

 

Qoqol N.V. və Azərbaycan ədəbiyyatı.- B.: 1952.- 155 s.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Ölü canlar [Mətn]: Müfəttiş: roman-poema; komediya. Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası: 100 cilddə. /N.V.Qoqol; red. H.Abbaszadə, M.Abdullayev, Ə.Ağayev və b.; ön sözün müəllifi. Ş.Qurbanov; tərc. ed. B.Musayev, S.Rəhman; rəssam. E.Lazımov.- 36-cı cild.- B.: Yazıçı, 1989.- 448 s.

 

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Povestlər [Mətn] /N.V.Qoqol; red. R.Salamova.- Bakı: Gənclik, 1975.- 290, [2] s.
 

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.V.Qoqol.- B.: Avrasiya press, 2006.-320 s.

Qoldinq, Uilyam. Milçəklər tanrısı [Mətn]: [roman] /U.Qoldinq; tərcüməçi R.Abbaslı. Bib-ID vtls000575346.- [Bakı]: [Qanun], [2017].- 311, [1] s.: 20 sm. Azf-302400

Qolosovker Yakov Emmanuiloviç. Mifin məntiqi [Mətn] /Y.E.Qolosovker; rus dilindən çevirən və son söz müəl. A.Talıbzadə; red. R.Bədəlov; Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Kitab aləmi, 2006.- 316 s.; 21 sm.

 

Qonaqov Müsayim Novruz oğlu. Döyüş əməliyyatları aparan zaman gəmisürücülüyü: Dərs vəsaiti M.N. Qonaqov, E.E. Subanov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 128 səh. ill. 20 sm.

 

Qonçarov İvan Aleksandroviç. Adi əhvalat [Mətn] /İ.A. Qonçarov; Rus dilindən tərcümə edən. X. Əzizbəyov.-B.: Avrasiya press, 2006. -344 s.

 

Qorbaçov Mixail Sergeyeviç. Sovetlərin tam hakimiyyətinə və sosialist hüquqi dövlətinin yaradılmasına dogru [Mətn]: on birinci çagırış SSRİ Ali Sovetinin növbədənkənar on ikinci sessiyasında məruzə və yekun sözü 29 noyabr-1dekabr 1988-ci il /M.S.Qorbaçov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41,[2]s.

 

Qorxmaz Rizvan. Qəlbin kövrək telləri... [Mətn] : [Şeirlər] /R. Qorxmaz ; red. S. Mikayılqızı; ön söz. müəl. V.Yusifli. Bakı: [Ziya], 2016.- 295, [1] s.: portr., fotoşək., şək., 20 sm.

 

Qorki Maksim. Ədəbiyyat haqqında /M.Qorki; tərc. ed. M.Rzaquluzadə; red. H.Əfəndiyev.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950.- 150, [2] s.

Qorki  Maksim. Foma Qordeyev [Mətn] /M.Qorki; çevirəni M.Cabbar; red. İ.Nəfisi. Bib-ID. vtls000331112.- Bakı: Azərnəşr, 1935.- 342, [1] s.: portr            Azf-222547
 

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə. I cild /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif].-B.: Avrasiya press, 2006.- 263 s.

 

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif] I I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 360 s.

 

Qorqud ədəbiyyatı [Mətn]: bədii əsərlər /tərt.ed. və red. T.Hacıyev.-B.: Öndər, 2004.- 368 s.

Qoulman, Deniel.  Emosional zəka [Mətn] /D.Qoulman; tərc. S.Bulut Bib-ID vtls000671157.- [Bakı]: [Qanun], [2019].- 479, [1] s.: portr., il., 22 sm. Azf-310004  

 

Qövsi Təbrizi. (Əlican) Divan [Mətn] /Q.Təbrizi; red. M.Adilov; nəşrə haz. P.Kərimov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Nurlan, 2005.- 449 s

 

Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qövsi Təbrizi; tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Paşa Kərimov; red. Kamil Allahyarov.- B.: Lider, 2005. -328 s.

 

Qradov Aleksandr Pavloviç. Milli iqtisadiyyat [Elektron resurs] : "Milli iqtisadiyyat" və digər iqtisadi ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti A. P. Qradov ; rus dilindən tərc. ed. M. A. Əhmədov [və b.].- B.: [İqtisad Un-ti] 2008.-275 s.

Qrasian Baltasar. Kamillik elmi [Mətn]: /B. Qrasian; tərc. A. Rzayev, M. Əsədova; red. və ön söz müəl. Ə.Nicat.- B.: Qanun, 2001.- 110, [2] s.

 

Qravimetrik analiz [Mətn]: ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün dərs vəsaiti / N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, K.Ə.Quliyev [və b.]; elmi red. T.Ə.Ağdamski, M.H.İskəndərov.- B.:[s. n.]; 2014.- 157, [1] s.

Qriboyedov Aleksandr Sergeeviç. Ağıldan bəla [Mətn] /A. S.Qriboyedov; Rus dilindən tərcümə edən. Ə.Ziyatay. B.: Avrasiya press, 2006.- 160 s.

 

Qrim fənni üzrə proqramı və metodiki göstərişi [Mətn] (Teatr sənəti Dram teatrı və kino aktyoru fakultələri tələbələri üçün) Bakı: 1991.- 38 s.

Qrim və maskalar tarixinə dair metodiki göstəriş. [Mətn] Aktyorluq, rejissorluq və mədəni-maarif ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur.- Bakı: 1984.-21 s.

Qroşev S.V. İnternet: sürətlə və hər şey haqqında: Ekspress-kurs /S.V. Qroşev; A.O.Kosyubinski; Tərcümə və red.: Ə.Salamov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 206 s.

 

Qruntşünaslıqdan laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn] AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; tərt. ed. Ş.A.Pənahi; red. B.A.Abadov.- B.: [s.n.], 1983.- 63, [5] s.

 

Qrünebaum Qustav Edmund fon. Klassik islam tarixinə dair oçerk [Mətn]: 600-1258 /Q.E.fon Qrünebaum; Rusca nəşrin ön sözün və şərhlərin müəllifi: V.V.Naumkin; Rus dilindən tərcümə edən: Ş.H.Hənifəzadə; Müqəddimənin müəllifi: M.Fərhad oğlu.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 248 s.

Quba əyalətinin kameral təsviri [Mətn]: 1831-ci ildə kollec reqistratoru Xotyanovski tərəfindən tərtib edilmişdir /tərc., giriş, qeydlər və yekun cədvəllərin müəl. T.Mustafazadə; rəyçilər. V.Z.Piriyev, Ş.F.Fərzəliyev; Azərb. Tarix Qurumu.- Bakı: Sabah, 2008.- 751, [1] s. , faks., cədv. ; 22 sm.

 

Quba məzarlığı-erməni cinayətlərinin qanlı izi [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. N. Novruzbəyli [və b.] ; [naşir A. Ağalarov]. B.: [s. n.] 2014.- 44 s.
 

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Azərbaycanda maarifçiliyin inkişaf mərhələləri[Mətn]: (Metodik vəsait) /Hazırlayanı. M.Qubadova; Rəyçi. S.Dadaşova, N.Qazıykva, S.Əliyev; Red. İ.Hüseynov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Ə.Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: 1996.- 27 s.

 

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Əli bəy Hüseynzadə və teatr monoqrafiya /M.M.Qubadova; elmi red. N.Şəmsizadə.- Bakı: Gənclik, 2011.- 191, [1] s., portr.; 21 sm.
 

 Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; Elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə I cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 346 s.


 Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə II cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 252 s.

 Qubuşov Kamil [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] v. qat. şək., portr.; 19 sm.

 

Qul Əli. Qisseyi-Yusif [Mətn ] /Əli Qul; nəşrə haz., lüğət və şərhlərin müəl. E. Əlibəyzadə, Ə. Hüseyni.- B.: Şərq- Qərb, 2005.- 216 s.

 

Qulamov Qulaməli Şahəli oğlu. İnsafnamə [Mətn] /Q.Ş.Qulamov; Red.: Ə.Nicat.- B.: Mütərcim, 1997.- 192 s. portr

 

Quliyev Aydın Əlqulu oğlu. Siyasətin gücü [Mətn] /Aydın Quliyev; Red. A.Musayev; Rəssamı. N.Rəhimov. I kitab.- B.: Azərnəşr, 1995.- 108 s. portr

 

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Böyük humanist [Mətn]: Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr C.Quliyev; xüsusi red. F.Q.Köçərli.- Bakı: Yazıçı 1981.- 226, [2] s.

 

Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası. Şərqi Qafqaz Turu və Qafqaz Köpgəri [Mətn] /S.Quliyev; elmi red. M.Ə.Musayev; red. Y.Y.Yolçuyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti] B.: [BP-Azərbaycan], 2006.- 64 s. ill

 

Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası [Elektron resurs]: dərs vəsaiti: proqram təminatlı Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; [T.Ə.Quliyev, Ə.İ.Məmmədov]; elmi red. H.S.Zeynalov; rəyçilər Ə.A.İsmayılzadə, M.Ə.Əliyev 1-ci Buraxılış.- B.: [İqtisad Un-ti] 2007.- 136 s.

 

Quliyeva Aida Aydın qızı. Azərbaycanda insan inkişafının sosial-iqtisadi problemləri /A. A. Quliyeva; Elmi red.: Ə. Q. Əlirzayev; Rəyçilər: Ə. P. Babayev, A. Ş. Şəkərəliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu. B.: Elm, 2000. 124 səh.: cədvəl

 

Qulamov Rəşad Əsgər oğlu. Limon bitkisi. /R.Ə.Qulamov; Elmi red.: .H.alıbov.- Bı: Elm, 2002.- 104 s. şək., cədvəl;
 

Qulamova Jalə Elman qızı. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tamaşalarında musiqinin rolu və əhəmiyyəti [Mətn] /J. Qulamova; elmi red. İ. Kərimov.- Bakı : [Mars-Print], 2011.- 198, [1] s.

 

Qulamova Jalə. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının 30 ildə keçdiyi yaradıcılıq yolu [Mətn]: B.: Mars-Print, 2010. -135 s.

 

Qulamova Nərgiz Kamal qızı. Bəstəkar Azər Dadaşovun simfonik yaradıcılığına bir baxış [Mətn] H.K.Qulamova; Elmi red. Ş.Mahmudova. Bakı :Adiloğlu;2006.-132 s.

 

Quliyev A.K. Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov [Mətn]:qısa ədəbiyyat göstəricisi A.K.Quliyev, Ə.T.Xələfov; red. H.A.Rzaquliyev; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası, Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s.n.] 1963.- 54, [2] s.

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. XII-XVI əsrlərdə Azərbaycanın siyasi-hüquqi fikrində qanun və qanunçuluq problemi [Mətn] /A.İ.Quliyev; elmi red. N.H.Cəfərli.- B.: Qanun, 2005.- 376 s.


Quliyev Aqşin. XIII əsrin sonu XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi-hüquqi təlimlər. Bakı: Azərnəşr, 1993.- 120 s.

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrində sosial ədalət ideyası [Mətn]: [monoqrafiya] /A. Quliyev; elmi red. M.Cəfərquliyev.- B.: [Səda], 2008.- 352 s.

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Bakı şəhərində kooperativ mənzil almaq istəyən vətəndaşların uçotu və mənzil-tikinti kooperativlərinin təşkili haqqında "qaydalar"ın şərhi [Mətn]: [Qanun məcəlləsi] /A.Quliyev; Red. A.Ofçiyev.- B.: Şur, 1993.- 96 s.

 
Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin şərhi [Mətn] /A.Quliyev;elmi red. S. Alıyev.- Bakı: Qanun, 2001.- 208 s.

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hüquq ensiklopediyası [Mətn] /Aqşin İsabala oğlu Quliyev; Elmi red. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 1108 s.

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hüquq sosiologiyası [Mətn] A.İ.Quliyev; elmi red. İ.Rəhimov.- B.: Qanun, 2012.- 503, [1] s.

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" ictimai-siyasi fikrimizin möhtəşəm abidəsidir [Mətn] /A.Quliyev; Red.: M.Quliyeva. B.: Qanun, 1999. 32 s

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Qədim Azərbaycanda siyasi və hüquqi fikir [Mətn]: ən qədim dövrdən VIII əsrədək: [monoqrafiya] /A. Quliyev; naşir. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 135 s.

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Qədim Şərq quldarlıq dövlətlərində siyasi və hüquqi fikir [Mətn] /A.İ.Quliyev; Elmi red.: M.Seyidov.- B.: Nurlan, 2006.- 264 s.


 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Nəsirəddin Tusi dövlət, siyasət və qanun haqqında [Mətn]/A.Quliyev.- Bakı: Qanun, 2001.- 268 s.

Quliyev Arif Mehdi oğlu. Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti Rusca-ingiliscə-azərbaycanca /A.M. Quliyev, M.A.Hacıyev, R.M.Əfəndiyev; ingiliscə tərcümənin müəllifi. Q.H.Bayramov; elmi red. M.K.Bağırov, A.M.Məmmədzadə.- Bakı: 2001.- 392, s.; 22 sm.

 

Quliyev Asəf. Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları: Ali məktəblər üçün dərslik /.C.Quliyev; Elmi red.: Ə.N. Qurbanov.- Bı: Nurlan, 2003.- 386 s.

Quliyev Asəf. Kompleks birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Quliyev; elmi red. N.A.Verdizadə; rəyçi M. B. Babanlı [və b.]Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 447, [1] s., şək.; 23 sm
 

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları [Mətn] /B. S. Quluyev; elmi red. M. Nəsrullayev; rəyçilər. F. Rüstəmov, R. Əliyev, A. Əmiraslanov, Ə. Mehdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: ADPU, 2010. -654, [4] s.

 

 Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar [Mətn] : [ali pedaqoji universitetlərin "Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı" ixtisası üçün dərs vəsaiti] /B. Quliyev; red. R. Əliyev; rəyçi Ə. Paşayev, M. Nəsrullayev, G. Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Pedaqoji Universiteti.- Bakı : ADPU, 2011.- 493, [1] s.

 

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Kollektiv və şəxsiyyət [Mətn] /C.Quliyev.- B.: Gənclik, 1981.- 109, [3] s.

 

 Quliyev Cavanşir Kərəm oğlu. İngilis dilinin praktik qrammatikası fənni üzrə tədris proqramı [Mətn]: Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün /Cavanşir Quliyev; Rəyçilər: A.R.Hüseynov, D.N.Yunusov; Red.: M.M.Nurəddinov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi; Ali Diplomatiya Kolleci.- Bakı: Ali Diplomatiya Kolleci, 2001.- 40 s.

Quliyev Cəmil Bahadur oğlu. Tarix: düşüncələr,mülahizələr, qeydlər...(1953-2003) /C.Quliyev.- Bakı: Elm, 2004.-764 səh., 48 səh. şəkil.; 22 sm.

 

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq cərrahlığı [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Çingiz Quliyev; Red.: Ş.Hüseynova; Dərsliyə rəy verənlər: B.X.Abbasov, H.A.Sultanov, N.Y.Axundov.- Bakı: Təbib: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2005.- 260 s.

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq travmatologiyası [Mətn] /Çingiz Quliyev; Rəyçilər: Q.S.Canbaxışov, Ə.Y.Əhmədzadə; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyarı, 2004.- 350 s.


Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaqlarda exinokokkoz xəstəliyi [Mətn] /Çingiz Quliyev, Ramiz Poluxov; Rəyçilər: H.A.Sultanov, B.X.Abbasov; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 164 s.

 Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaqlarda qarın boşluğu üzvlərinin travmatik zədələnmələri [Mətn]: Monoqrafiya /Ç.B.Quliyev.- Bakı: Tibb Universiteti, 2003.- 234 s.

 

 Quliyev Dilqəm Qasım oğlu. Azərbaycan ulduzları olimpiya oyunlarında [Mətn]: 1952-1996 /D.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- B.: İşıq, 1996.- 64 s. portr., fotoşək., cədvəl

 

 Quliyev Edison Məmməd oğlu. Eksperimental psixologiya [Mətn]: testlər 370 E.M.Quliyev (ön söz.); rəy. Ə.Ə.Əlizadə, N.T.Hüseynova, M.S.Əliyev.- B.: [ADPU] 2014.- 144, [1] s.

 

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Kiçik məktəblilərdə idrak fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /E.M. Quliyev; Elmi red: Ə.Ə.Əlizadə; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1995. -83 s.

 

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Uşaq və yaş psixologiyası testlər 300 [Mətn] E.M.Quliyev.- B.: 2006.- 103 s.

 

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Aqrar iqtisadiyyat [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /E. A. Quliyev ; elmi red. Z. Səmədzadə. Bakı: Kooperasiya, 2015.- 319, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Etibarlı ərzaq təminatı sistemi: kooperasiya və inteqrasiya problemləri [monoqrafiya] /E. A. Quliyev; elmi red. B. X. Ataşov.-Bakı : Elm, 2013. -307, [1] s.

 

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Gömrük işinin təşkili [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti E.A.Quliyev, İ.Mehrəliyev; elmi red. A.Ş.Şəkərəliyev; rəyçi M.X.Meybullayev [və b.] B.: Kooperasiya, 2012.- 399, [1] s.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. "Heydərbabaya salam" necə varsa [Mətn] /Elman Quliyev; Elmi red.: X. Məmmədov, N. Cəfərov.- B.: Elm, 2001.- 110 s., 1 portr., fotoşək.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şəhriyar poeziyası və milli təkamül [Mətn]: [Monoqrafiya] /Elman Quliyev; Red.: Himalay Qasımov.- B.: Elm, 2004.- 279 s., fotoşək.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şərq xalqları ədəbiyyatı (müntəxəbat) [Mətn] : 2 cilddə /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov; rəyçilər N. Cəfərov [və b.] I cild.-Bakı : Constant Empire, 2011.- 757, [2] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu.
Şərq xalqları ədəbiyyatı (müntəxəbat) [Mətn] : 2 cilddə /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov; rəyçilər N. Cəfərov [və b.] II cild.- Bakı : Constant Empire, 2011.- 683, [1] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türkiyə türk ədəbiyyatı [Mətn]: I - əsrlər /Elman Quliyev; Elmi red.: Himalay Qasımov,- B.: Orxan, 2003.- 122 s.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] /Elman Quliyev; Elmi red.: Himalay Qasımov; Rəyçi. N. Cəfərov, A. Əmrahoğlu.- B., 2008.- 368 s., portr.,ill.,xər.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] /E.Quliyev; elmi red. H.Qasımov.- Bakı: Qismət, 2009.- 399, [1] s.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] : dərslik /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov; rəyçilər B. Nəbiyev [və b.].-Bakı :Conatant Empary, 2011. -567, [1] s. :port., şək., 21 sm.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] : dərslik /E. H. Quliyev ; elmi red. H. Qasımov ; rəyçilər İ. Həbibbəyli [və b.] Bakı: [Apoctoroff], 2014.- 611, [1] s.: portr., xəritə, faks., ill. 22 sm.

 

Quliyev Elşən Qalib oğlu. Foreks maliyyə bazarının əlifbası [Mətn] /E.Q.Quliyev, Ş.A.Qurbanzadə; dizayn və texniki tərt. E.R.Rəhimov.- B.: [Forex-Az şirkəti], 2007.- 154 s.

 

Quliyev Etibar Dilqəm oğlu. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım [Mətn]: tarixi həqiqətlər: [monoqrafiya] E. Quliyev, A. Quliyeva, D.Quliyev; elmi red. C.Ə.Bəhramov.- B.: Təknur, 2012.- 575, [1] s.

 

Quliyev Ə.A. IV sinifdə həndəsi məzmunlu, çalışmalar sisteminə aid metodiki göstəriş [Mətn]: [Tədris vəsaiti] /Ə.A.Quliyev, Y.Ə.Əhmədova, Ə.A.Quliyeva; Red.: H.Ə.Sadıqov; Rəyçilər: S.Həmidov, N.B.Nəsirov, K.S.Əsgərov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəz, N.Tusi Adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B,: ADPU, 1998.- 50 s.: ill., 20 sm.

 

Quliyev Ə. A. Cəbrin məsələ vasitəsilə yekun təkrarı [dərs vəsaiti] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov; rəyçi H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, İ. C. Mərdanov.-ı Bakı : Elm, 2012.- 235 s.

 

Quliyev Ə.A. Həndəsə məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M Musayev; rəy ver. H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, İ. C. Mərdanov, N. B. Nəsirov.- B.: Elm, 2010.- 299 s.

 

Quliyev Ə. A. Riyaziyyatın məsələ vasitəsilə təkrarı [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov; rəyçi. H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, J. C. Mərdanov.-Bakı : [s. n], 2011.- 98, [1] s.

 

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti [Mətn] /Ə. A. Quliyev, N. Y. Əliyeva ; elmi red. İ. Bayramov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-tu. Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 295, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Quliyev Əli Məmməd oğlu. İstilik texnikası [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Quliyev; Rəyçi: F.İ.Kəlbəliyev.- Bakı: Təhsil NPM, 2006.- 200 s.

 

Quliyev Əliqulu Umud oğlu. Riyazi məntiq və alqorifmlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.U.Quliyev.- Bakı: Maarif, 1996.- 304 s.

 

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda tarix elminin inkişafı /Ə.N.Quliyev, İ.M.Həsənov, İ.V.Striqunov; [red. H.Əfəndiyev].- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 220, [4] s.

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 9-10-cu siniflər üçün dərslik /Ə.Quliyev, E.Məmmədov, K.Rəhimov; red. Ş.C.Məmmədbəyli, İ.B. Berxin; [tərc. Z.Məmmədov]Bakı: Maarif, 1982.- 322, [2] s.

Quliyev Əmir Məhərrəm oğlu.
Türk oğlu,... 17-ci... hücuma hazır ol! [Mətn]: (tarixi oçerk) /Ə.Quliyev, A.Quliyev; red. H.Əsgərov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 473, [3] s., [15] v.

 

Quliyev Əsab Aslan oğlu. X-XI siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: [vəsait] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov.- B.: [Elm] 2014.- 416 s. şək. 21 sm.

 

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyat [Mətn]: Abituriyentlər üçün /Ə.A.Quliyev, Y.A.Quliyev; red. K.Əsgərov; rəyçilər T.M.Əliyeva, H.Ə.Sadıqov, İ.F.Əliyev.- B.: Təbib, 2000.- 474 s.: il

 

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə [Mətn] /Ə.A.Quliyev; elmi red. V. B. Şahmurov.- B.: Elm, 2009.- 452 s.

Quliyev, Əsəd Məhəmməd oğlu. XX əsr Azərbaycan incəsənəti haqqında oçerklər [Mətn] /Ə.Quliyev; elmi red. K.Əliyeva; ön söz. Ö.Eldarov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bib-ID vtls000277976.- Bakı: Təhsil, 2012.- 166, [2] s.: portr., şək., 25 sm Azf-269092

 

 Quliyev Əşrəf [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 16 sm.

 

Quliyev Əzizağa Rza oğlu. Səhnə danışığı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Ə.R.Quliyev; elmi red. N.Şəmsizadə; rəyçilər A.Babayev [və b.]Bakı: [Ziya], 2011.- 279, [1] s.; 22 sm.

 

Quliyev Fəraməz Şamil oğlu. Ftiziatriya [Mətn]: dərslik /F.Ş.Quliyev; rəyçilər. N.Ə.Abbasov; F.Ağayev, E.N.Məmmədbəyov; red. Y.Ş.Şıxəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Azərb. Resp. Təhsil Problemlər İn-tu, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi Azərb. Tibb Un-ti.- Bakı: [Təbib], 2010.- 297, [1] s., şək., portr.

 

Quliyev Fərəməz Şamil oğlu. Sümük-oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi [Mətn]: Elmi kütləvi vəsait /A.Ş.Quliyev.- B.: Maarif, 1996.- 112 s.

 

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Gəlirlər nəzəriyyəsi /F.Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- B.: Nağılevi, 2004.- 140 s.

 

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Millət və dövlət gəlirləri: Gəlir nəzəriyyəsi /Fərid, Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- B.: Nağıl evi, 2004.- 328 s.

 

Quliyev Fərhad. Azərbaycanın kurqan qəbirlərində at dəfni [Mətn] /F.E.Quliyev; elmi red. İ.H.Nərimanov, S.H.Aşurov; rəyçilər. Q.S.İsmayılzadə, T.R.Əliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2008.- 394, [5] s.

Quliyev, Fərhad. Sivilizasiyanın başlanğıc nöqtəsi - Göytəpə neolit dövrü abidəsi [Mətn] /F.Quliyev, Y.Nişiyaki; AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; Azərb Resp-nın Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu Bib-ID vtls000277491.- Bakı: [s. n.], 2012.- 31, [1] s.: ill., xəritə, 24 sm. Azf-269008

 

Quliyev Gündüz Allahqulu oğlu. Məhəbbət psixologiyası [Mətn] /G. A. Quliyev; Red.: M. Nağısoylu.- B.: Adiloğlu, 2005.-456 s.

 

Quliyev H.İ. Aviasiya meteorologiyası fənni üzrə qısa mühazirələr kursu [Mətn] /H.İ.Quliyev, N.Ş.Hüseynov; elmi red. A.M.Paşayev, V.Z.Sultanov; Azərb. Hava Yolları Dövlət Konserni, MAA.Bakı: Səda, 2004.- 79 s. şək., cədv

 

Quliyev H.K. Müxtəlifsistemli dillərdə felin semantik təsnifatı: Azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərinin materialları əsasında: Ali məktəblərin filologiya və tərcümə fakültələri üçün dərs vəsaiti /H.K.Quliyev; Red.: A.A.Axundov, F.Y.Veysəlov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Azərbaycan Dillər Universiteti.- B.: 2001.- 256 s.

 

Quliyev Həsən Aslan oğlu. Azərbaycanda ailə məişətinin bəzi məsələləri [Mətn]: keçmiş və müasir dövr /H.A.Quliyev; red. Q.A.Qeybullayev; AzSSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1986.- 96 səh.

 

Quliyev Hətəm Hidayət oğlu. Aləmdən, Kainatdan zəlzələyə qədər /H.H.Quliyev.- Bı: Elm, 2003.- 140 s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyata aid 1001 suala cavablar [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] X.M.Quliyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy verən A.N.Əlizadə , V.H.Nəsibov.- B.: [Nurlan], 2001.- 424, [4] s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar [Mətn]: Xətti cəbr və analitik həndəsə /X.M.Quliyev, Z.V.Nuriyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy ver. Ə.B.Əliyev, A.Ş.Hacıyev I hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 200 s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Diferensial tənliklər. Məsələ və misallar həlləri ilə [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsati ] X.M.Quliyev, K.Q.Həsənov; rəy verən. M.N.Yaqubov, C.N.Süleymanov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 318, [4] s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti X.Quliyev, F.Ələkbərova; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy verənlər M.F.Mehdiyev, Z.V.Nuriyev.- B.: [s.n.] 2001.- 294, [1] s.

 

Quliyev İbrahim. Nizami və zərdüştilik [Mətn] İ.Quliyev; elmi red. G.Baxşəliyeva; red. R.Əliyev; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 98, [1] s.

 

Quliyev İbrahim Orucoğlu. Vətəndaşların hüquqlarının təmin edilməsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu [Mətn]: dərsvəsaiti /İ.O.Quliyev; rəyçilər: L.Hüseynov [və b.]; Milli Aviasiya Akademiyası.- B.: Adiloğlu, 2006.- 170, [1] s.

 

Quliyev İlkin Etibar oğlu. Qazi Bürhanəddin "Divan"ının dilinin sintaktik quruluşu [Mətn] /İ. E. Quliyev; elmi red. Q. Kazımov-Bakı : Elm və Təhsil, 2010.- 183, [1] s.

 

Quliyev İltifat İbrahim oğlu. Kremli fəth etmiş böyük türk oğlu [Mətn] /İ. İ. Quliyev ; F. H. Nəbiyev ; baş red. B. M. İbrahimov ; elmi red.: Ə. Ağabəyova, H. Hüseynov. B.: MBM, 2008.148 [1] s.: 20 sm.

Quliyev Qaysın. Yaralı daş şeirlər /Q.Quliyev; [tərc. ed. H.Hüseynzadə, M.İbrahim; red. V.Rüstəmzadə]Bakı: Azərnəşr, 1966.- 95, [1] s.; 16 sm.
 

Quliyev Qorxmaz. Dəlidən doğru xəbər... [Mətn] Q.Quliyev; Red.: C.Yusifli; Naşir: T.Vəlixanlı /-Bakı : Mütərcim, 1999-160 s.

 

Quliyev M. Müdafiə hüququ [Mətn] M.Quliyev, G.Quliyeva(red.).- B.: Elm və təhsil, 2012.- 330, [2] s.

 

 Quliyev Məmməd Abbas oğlu. Avropa hüququ [Mətn] /M.Quliyev; red. G.M.Quliyeva; ön söz. M.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 2009.- 418, [1] s.
 

 Quliyev Məmmədağa Hacı oğlu. Materialşünaslıq /M.H.Quliyev, V.C.İsmayılzadə; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2002.- 168 s.

 

 Quliyev Məmmədkərim. Onun musiqisi [Mətn] /Məmmədkərim Quliyev; Red.: A.Əlizadə; Ön söz: T.Salahov.- Bakı: Gənclik, 1997.- 76 s.

 

 Quliyev N.R. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri [Elektron resurs]: N.R.Quliyev, M.M.Mahmudov; elmi red. N.H.Əhmədov; ADİU.- B.: [s.n.] 2011.-121 s.

 

Quliyev Natiq Əliabbas oğlu. Elektron imza, elektron kommersiya [Mətn]: informatika: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.Ə.Quliyev; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçilər. V.R.İbrahimov, F.B.İmranov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [s.n.], 2008.- 344, [2] s., şək.; 21 sm.

 

Quliyev Nazim Paşa oğlu. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən [Mətn]: XX əsr /N. Quliyev; red. R. İmrani; Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı. B.: Elm, 1999. 140 s.: portr., fotoşək., not
 

Quliyev Nurbala. Bura Gülüstani-İrəm torpağıdır. /N.Quliyev; Red.: N.Rəhmanlı.- Bakı: Şuşa, 2005.- 208 s.

 

Quliyev Oruc. Qələbə diplomatiyası [Mətn]: [məqalələr] /O.Quliyev; tərt. ed.v və red. X.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 207, [1]s.
 

Quliyev R.M. Yerquruluşu.Yerquruluşunun elmi əsasları. [Mətn]: I cild.- B.: MBM, 2007.- 224 s., şək.

Quliyev R.M. Yerquruluşu.Torpaq bazarı və torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsi [Mətn]: II cild.- B.: MBM, 2008.- 312 s.

 

Quliyev Rafiq İsmayıl oğlu. Cinayət hüququ [Mətn]: Xüsusi hissə: Dərslik /R.Quliyev, M.İmanov; Elmi red. F.Səməndərov.- Bakı: Digesta, 2001.- 676 s.; 22 sm.
 

 Quliyev Rafiq İsmayıl oğlu. Cinayət hüququ [Mətn]: Xüsusi hissə: Dərslik /R.İ.Quliyev, M.H.İmanov; Elmi red. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Qanun, 2004.- 816 s.


Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu. Azərbaycan incəsənətində rəmzi-obrazlı bədii şərhə yüksəlmə [Mətn] /R.M.Quliyev; Elmi red. V.İ.ismayılov; Red. R.N.Qurbanov; Məsləhətçi. R.Ə.Əliyev; Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz.- Bakı: Təknur, 2007.- 160 s., portr., ill.; 20 sm.

 

Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu. Təsviri sənətdə insan dünyası [Mətn] /R. M. Quliyev ; elmi red. R. Nəbioğlu ; ixtisas red. Ə Qarayev ; ön söz T. Abbaslı. B:. Təknur, 2009. 130 s. şək., portr
 

Quliyev Rafiq Səfər oğlu. Kino-foto işi və materiallar [Mətn]: dərslik /R.S.Quliyev; elmi red. Y.Əfəndiyev; rəyçilər O.Əkbərov, R.Qəmbərov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2010.- 121, [3] s.

 

Quliyev Raqib İsmayıl oğlu. Azərbaycanda iqtisad elmi: ixtilaflı transformasiya /R.Quliyev; Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Agentliyi; Azərbaycan Texniki Universiteti; Red.: H.A.Xəlilov.- Bakı: Nurlar, 2006.- 237 s. ; 20 sm.
 

Quliyev Raqib İsmayıl oğlu. Postsosialist iqtisadi transformasiyası: Azərbaycandan dəyərləndirmələr /R.Quliyev; Beynəlxalq iqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Ağentliyi; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Nurlar, 2004.- 288 s.

 

Quliyev Ramiz Mirmahmud oğlu. Ünvan işi ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik və dərs vəsaitləri /R. M. Quliyev; rəyçi M. H. Qocamanov, S. A. Qəniyeva, Q. B. Bəybalayev.-Bakı : MBM, 2014.-95, [1] s.

 

 Quliyev Rövşən. Cənubi Qafqaz ölkələrinin 1997-ci il Lissabon konvensiyasına inteqrasiya və harmonizasiya səviyyələrinin qiymətləndirilməsi /R.Quliyev; Red.: A.Yusubov, E.Əfəndi; İngilis dilinə tərcümə edən: E.Eminov; Azərbaycan Respublikası "Təhsil Cəmiyyəti".- Bakı: "MBM" MMC, 2004.- 100 s.
 

Quliyev Rüstəm. Qarabağda qalanım var [Mətn]: (şerlər) /R.Quliyev.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 1998.- 40 s.

 

Quliyev Rüfət. Sosiologiya: nəzəriyyə və tədqiqat metodologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Rüfət Quliyev; Elmi red.: C.T.Əhmədli; Rəyçi R.Z.Abdigeyev.- B.: Siyasət, 1995.- 424 s.

 

Quliyev Rza İsa oğlu. Proletar beynəlmiləlçiliyi bayrağı altında /R.İ.Quliyev; [red. Ə.Salahov].- Bakı: Azərnəşr; 1957.- 81, [3] s. ;21 sm. 81, [3] s.

 

Quliyev S.M. Tərbiyə işinin metodikası [Mətn]: mühazirə mətnləri /S.M.Quliyev; Elmi red. S.Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1991.- 83 s.

 

Quliyev Sabir Əli oğlu. Elastiklik nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri [Mətn]: müstəvi məsələləri və lövhələrin əyilməsi /S.Ə.Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 400 s.
 

Quliyev Sabir Əli oğlu. Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri [Mətn] /S.Ə.Quliyev; [ing. dilinə tərc. ed. E.T.Əliyeva]Bakı: Azərnəşr, 2010.- 463, [1] s., portr., cədv.; 22 sm.

 

Quliyev Sabir. Musiqi və onun tədrisi metodikası [Mətn]: Pedoqoji institutların pedoqoji fakultələri üçün tədris vəsaiti S.Quliyev; E.Əfəndiyeva; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- B.: APİ, 1978.- 125, [3] s. cədv. 20 sm.
 

Quliyev Sabir Əli oğlu. Nəzəri mexanika (Qısa kurs) [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /S.Ə.Quliyev, .B.Eyvazov; Baş red. R.S.Qurbanov.- Bı: Azərnəşr, 2003.- 396 s.

 

Quliyev Səftər Mehdi oğlu. Azərbaycanda neft quyularının qazılması tarixindən [Mətn] S.M.Quliyev, R.H.Nəzərova; [red. K.Rəhmanov].- B.: Azərnəşr, 1962.- 105, [3] s.

 

Quliyev Sərdar Musa oğlu. Qloballaşma və müasir gəncliyin tərbiyə problemləri [Mətn]: dərs vəsaiti / S.M.Quliyev, M.Quliyeva; elmi red. H.Ə.Əlizadə.- B.:[ADPU]; 2013.- 266, [1] s.

 

Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası [Mətn] /S.M.Quliyev; baş red. M.Musayev; red. F.Əhmədov, E.Əsgərov.- B.: [BP Caspian Sea Ltd], 2008.- 224 s.: portr., fotoşək., 21 sm. 

 

Quliyev Şakir Məhərrəm oğlu. Siqaret - ölüm mələyi Ş.Quliyev; Red: A.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 160 səh.

 

Quliyev Şəhriyar Paşaoğlu. Azərbaycanda şahmatın tarixi [Mətn]: ədəbi və tarixi qaynaqlar əsasında araşdırma Ş.P.Quliyev; red., tərtib edən, ön sözün və əlavələrin müəllifi Q.Şəhriyar.- B.: [s. n.] 2012.- 319, [1] s.

 

Quliyev T.Z. Türk dillərinin leksikası [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültələrinin bakalavr və magistratura pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik T.Z.Quliyev, A.M.Nağdalıyev; red. N.Cəfərov; rəyçi M.Yusifov [və b.]B.: [s. n.] 2012.- 201, [1] s. [1] v.

 

Quliyev Tacəddin Fəzrəddin oğlu. Azərbaycanda kitabxanaçılıq işi: Respublika Həmkarlar İttifaqı kitabxanalarının materialları əsasında II hissə /T.Quliyev; Elmi red.: A.A.Xələfov.- Bakı: Vətən, 2004.- 230 s.

 

Quliyev Tacəddin Fəzrəddin oğlu. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları [Mətn]: dərs vəsaiti / T. F. Quliyev, A. N. Abbasova, S. M. Mustafayeva; Red.: T. F. Quliyev; M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Kitabxana Fondu və Kataloqların Təşkili Kafedrası B.: 1996.- 72 s.

 

Quliyev Telman. Milli-mədəni irs və dil amilinə kulturoloji baxış (Naxçıvan dialektinin terminoloji leksikası nümunəsində).-Bakı : Ziya, 2014.- 216[] s.
 

Quliyev Təhməz Nəsib oğlu. Kimyəvi rabitə [Mətn]: dərs vəsaiti /T.N.Quliyev; rəyçilər. N.M.Qocayev, N.S.Nəbiyev; red. T.M.Mürsəlov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 267, [1] s.

 

Quliyev Tərlan. Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi (VIII-XVI əsrlər) [Mətn] /T.Quliyev; Elmi red.: V.Məmmədəliyev, R.Əliyev; Rəyçi: C.Nağıyeva; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu, "İrşad" İslam Araşdırmaları Mərkəzi.- B,: Əbilov, Zeynalov və oğulları, "İrşad" mərkəzi, 1998.- 183 s.: 1portr., 20 sm.

Quliyev, Tofiq Fərid.  Atasız uşaq [Mətn]: kiçik ictimai və tərbiyəvi məzmunlu hekayələr toplusu: farsca-Azərbaycanca /T.F.Quliyev; tərc. R.Kafi, Ə.Aqayi. Bib-ID vtls000611254.- Tehran: Suruşe sepehr, 2018.- 343 s.: portr., ill., 20 sm. Azf-304686
 

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin elmi təşkili [Mətn]:ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T.Ə.Quliyev, Ə.S.Məhərrəmov.- B.: Maarif, 1975.- 365,[3] s.


Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin iqtisadiyyatı: Dərslik /T.Quliyev; Elmi red.: ..Meybullayev.- B.: Nağıl evi, 2003.- 695 s.

 

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin iqtisadiyyatı ali məktəblər üçün dərslik /T.Quliyev; eımi red. Ə.Məhərrəmov.- B.: Maarif, 1972.- 452 s.

 

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin sosiologiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /T.Ə.Quliyev; Elmi red.: A.B.Abbasov; Rəy verənlər: M.X.Meybullayev, M.F.Cəlilov.- B.: Maarif, 1998.- 336 s.

 

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları [Mətn]: Dərslik /T.Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev; Rəyçilər: T.Əliyev, K.Şahbazov.- B.: Qərənfil, 2006.- 591 s.

 

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları: Dərslik /T.Ə. Quliyev; Elmi red.: .. Meybullayev; Rəyçilər: M.Axundov, T.Əliyev.- B.: Nağıl evi, 2001.- 520 s.

 

Quliyev Vaqif. Beynəlxalq uçot və hesabata giriş GAAP və İFRS əsasında /V.Quliyev, R.Fətullayev, A.Kərimov (ön söz); elmi red. S.Səbzəliyev; İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi.- Bakı: [Nurlar], 2011.- 279, [1] s.

 

Quliyev Vahid Şamxal oğlu. Botanika [Mətn]: Bitkilərin anatomiya və morfologiyası /V.Ş.Quliyev, C.M.Bağırov.-Bakı: Maarif, 2000.- 320 s.

 

Quliyev Varis. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası /V. Quliyev, T. Talıbov; Azərb. Resp. AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu; elmi məsləhətçi M. Qurbanov; elmi red. Z. Həsənov. -Naxçıvan : [Əcəmi], 2012.- 582, [4] s.

 

 Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Açıq sözün hikməti/Vilayət Quliyev.- Bakı: Ozan, 2001.- 520 s.

 

 Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Ağaoğlular [Mətn] Vilayət Quliyev; Red.: A.Rüstəmli.- B.: Ozan, 1997.- 236 s. 20 sm.

 

 Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Azərbaycan filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai mühiti [Mətn]: XIX əsrin birinci yarısı V.Quliyev; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red.: B.Nəbiyev.- B.: Ozan 2000.- 424 s. 1 portr. 21 sm.
 

 Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Böyük əkinci: Həsənbəy Zərdabi (tərtib, tərcümə müqəddimə izah və şərhlər) /Vilayət Quliyev.- Bakı: Ozan, 2001.- 180 s.

 

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Mirzə Kazımbəy [Mətn] /V.M.Quliyev; red. və önsözünmüəl. K.Tağızadə.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 203, [5] s.

 

 Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tarixdə iz qoyan Azərbaycanlılar V.Quliyev; Köçürən: Əmir Əqiqi Bəxşayişi Qum Bəxşayiş, 2000.- 454 [2] səh.
 

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər [Mətn] /V.Quliyev.- Bakı: Ozan, 2000.- 584 s.

 

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tariximiz-taleyimiz [Mətn] V.M.Quliyev.- B.: Tural, 2002.- 424 s.

 

Quliyev Yusif. Sistem anlayışları [Mətn] /Y.Quliyev, S.İsgəndərova; Red.: H.Zərbəliyev; Elmi red. və ön sözün müəllifi: İ.Musayev.-Bakı : İqtisad Universiteti, 2004.-124 s.

 

Quliyev Zülfüqar Mustafa oğlu. Azərbaycanda əmtəə balıqçılığı [Mətn] /Z.M.Quliyev; Elmi red.: M.Ə.Musayev; Rəyçilər: R.Y.Qasımov, T.K. Mikayılov.- Bakı: Seba, 2006,304 s. il., portr

 

Quliyeva Afaq Ramiz qızı. Üslublar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr /Afaq Quliyeva; Elmi red.: Müseyib Məmmədov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 165 s.

 

Quliyeva Aida. Azərbaycan dili [Mətn]: nəzəriyyə və testlər: ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarına müstəqil hazırlaşanlar və V-XI sinif şagirdləri üçün vəsait /A.Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. A.Qurbanov; rəyçi. Ə.Tanrıverdiyev, Z.Məmmədov Cild I hissə.- B.: [s.n.], 2009.- 176 s.: 20 sm.

 

Quliyeva Aida. Məktəblinin orfoqrafiya-orfoepiya -qrammatika lüğəti [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün vəsait /A.Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. Y.Kərimov; rəyçilər. Ə. Quliyev, B. Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.- B.: 2009.- 131 s.: 20 sm.
 

Quliyeva Aytəkin. İngilisizimlər və tərcümə [Mətn] /A. Quliyeva; red. Q. Bayramov.-B.: Nurlan, 2008.- 91 s.

 

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Entomologiyanın tədqiqat metodları [Mətn] : entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr üçün dərs vəsaiti /H. F. Quliyeva (ön söz) ; red. F. Q. Ağamalıyev .B.: Zərdabi- LTD MMC, 2015.260, [2] s.: şək., rəngli şək., fotoşək., 21 sm.

 

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Həşəratların ekoloji fiziologiyası: Entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr və aspirantlar üçün dərs vəsaiti /H.F.Quliyeva; Elmi red.: F.Q.Ağamalıyev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 184 s.

 

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Həşəratların ekoloji fiziologiyası entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr və doktorantlar üçün dərs vəsaiti /H. F. Quliyeva, İ. M. Səfərova; red. H. F. Quliyeva; rəyçilər Q. T. Mustafayev, B. Ə. Əhmədov.- Bakı : "Bayramoğlu", 2013.-285 s.

 

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Tibbi entomologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H. F. Quliyeva (ön söz.); red. H. F. Quliyeva; rəy. N. N. Əliyev, F. Q. Ağamalıyev, Z. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı [Nafta-Press] 2014.- 363, [1] s. şək., cədv.

 

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Zərərli həşəratlar: neyroendokrin tənzimin fizioloji və biokimyəvi aspektləri [Mətn] : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illiyinə həsr olunur /H. F. Quliyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu, BDU. Bakı: Bayramoğlu, 2015.- 397, [1] s.: portr., şək., cədv., sxem, 21 sm.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. əsrin böyük Azərbaycan filosofu Zakir Məmmədov (Baharlı): [Monoqrafiya] /X. Quliyeva; Bakı: Azərnəşr, 2003.- 160 s.: 19 sm.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycan estetik fikri və Cəfər Cəfərov [Mətn] /X. Quliyeva; Red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev. Bakı: Elm, 1998.- 168 s.: portr., 20 sm.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycan maarifçiliyində fəlsəfi-etik məsələlər [Mətn]: XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri /X.Quliyeva; elmi red. İ.Məmmədzadə.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 274, [6] s.
 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycanda maarifçi estetika: XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəlləri /Xatirə Quliyeva; Elmi red.: V.Həbiboglu.- Bakı: Elm, 2001.- 200 s.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Heydər Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər [Mətn] /. Quliyeva; Elmi red. və ön sözün müəllifi: V. Həbiboğlu. Bakı: Azərnəşr, 2002.- 176 s.: fotoşək., 21 sm.

 

Quliyeva Xatirə. Həmişə müasir Cəfər Cəfərov [Mətn] 30-70-ci ollər Azərbaycanda estetik fikrin inkişaf məsələləri /X.Quliyeva; elmi red. Y.Qarayev; red.T.Kərimov.- B.: Elm, 1999.- 212 s.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Mən elə bilirdim...: [Şerlər] Xatirə Quliyeva; Red.: T.Kərimli.- B.: Yazıçı, 2001.- 248 s.

Quliyeva Mahirə Həmid qızı.  Klassik Şərq poetikası [Mətn] /M.H.Quliyeva; Red. M.Sultanov; Elmi məsləhətçi. N.Göyüşov. Bib-ID. vtls000018683.- Bakı: Yazıçı, 1991.- 128 s.: ill           Azf-204018     

 

Quliyeva Mahirə Həmid qızı. Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları [Mətn]: [dərs vəsaiti] M.H. Quliyeva; elmi red. və ixtisas üzrə məsləhətçi N.Göyüşov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- B.: Maarif, 2010.- 397, [3] s.

 

Quliyeva Mələk. Toxuma [Mətn] /M. Quliyeva, M. Hacıyeva; Red.: G. Qocayeva.-Bakı : Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.-104 s.

 

Quliyeva Mina Əliqulu qızı. Français [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərslik /M.Ə.Quliyeva; ixtisas red. Ə.R.Yəqubi.- B.: Maarif, 1989.- 202,[2] s.

 

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti [Mətn] /N. Quliyeva; elmi red. E. Kərimov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; [ön söz. İ. O. Məmmədov].-Bakı: Elm,2011. 236, [3] s.

 

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Azərbaycanda müasir kənd ailəsi və ailə məişəti [Mətn] /N.M. Quliyeva; Elmi red. T.H. Musayeva. Bakı: Elm, 2005.- 347 s.: cədvəl, 21 sm.

 

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Etnoqrafiya və etnologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /N. Quliyeva; elmi red. A. Məmmədov; rəyçilər. V. Əliyev, M. Allahmanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [s.n.], 2009.- 157, [1] s., cədv.


Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Mütəqillik illəri Azərbaycan ailəsi [Mətn] /N.M.Quliyeva; ARMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Elmi red.: A.Ə.Məmmədov.- B.: Elm 2006.- 94 s. portr. 21 sm.

 

Quliyeva Nigar Qiyas qızı. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pensiya təminatı və onun avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi [Mətn] /N. Quliyeva; Rəyçi: Ə. T. Nağıyev; Elmi red.: N. Ə. Qasımov, B. Ə. Hüseynov. B.: Səda, 1999. 48 s.: cədv

 

Quliyeva Sona. Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı metodikası [Mətn] /Sona Quliyeva, Həsən Balıyev; Elmi red. M.Məmmədov; Rəyçilər. T.Babayeva, Q.Tahirov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1994.- 116 s.

 

Quliyeva Yaqut Sabir qızı. Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası [Mətn] /Y. S. Quliyeva; elmi red. T. Hacıyev.- B.: Adiloğlu, 2010.- 191, [1] s.

 

Quliyeva Zeynəb Kərim qızı. Arpaçay vadisinin Tunc dövrü arxeoloji abidələri [Mətn] : [monoqrafiya] Z. K. Quliyeva ; elmi red. və ön söz. müəl. V. Baxşəliyev ; AMEA, Naxçıvan bölməsi. B.: Elm və təhsil 2014.- 189, [3] s.
 

Quliyeva Zəhra Tahir qızı. Göz xəstəlikləri [Mətn]: Tibb İnstitutu üçün dərslik /Z.Quliyeva, P.H.Zairova; ixtisas red. N.M.Əfəndiyev; rəy verən. R.M.Axundova.- Bakı: Maarif, 1987.- 280, [2] s.

 

Quliyeva Zəhra Teymur qızı. Skripka sənəti tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti Z.Quliyeva; elmi red. F.Ş.Əliyeva; rəyçilər N.M.Abbaszadə, T.İ.Atakişiyev; Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.1-ci hissə.- B.: [s. n.] [2014?]119, [5] s.

 

Quliyevlər L. və Z. General, paxıl və varlı [Mətn] L. və Z. Quliyevlər; rəssam: Ə.Həsən.- B.: Nağıl evi.- 2001.- 6 s.
 

Quluzadə Cəfər Müseyib oğlu. Klassik astronomiya [Mətn]: [universitetin fizika fakültələri üçün dərslik] /C.M.Quluzadə; Red. R.Ə.Hüseynov; Rəyçi. S.Q.Zeynalov, H.T.Arazov.- Bakı: BU, 2007.- 250 s.

 

Quluzadə Mahmud Məmməd oğlu. İnsan amili və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi [Elektron resurs] : monoqrafiya /M. M. Quluzadə ; red. İ. Kərimli ; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı: [İqtisad Un-ti], 2015.- 239 s.: cədv.,

 

Quluzadə Mirzağa Yüzbaşı oğlu. Füzulinin lirikası /M.Quluzadə; red. H.Araslı; Azərb.SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1965.- 474, [2] s.

Quluzadə Musa. Azərbaycan SSR-də dövlət və din münasibətləri [Mətn]: 1920-1991-ci illər /M. Quluzadə; Red.: C. G. Həsənli.-B.: 2006.- 315 s.

 

Quluzadə Musa. Dinimiz dünən və bu gün [Mətn]: 1920-1995-ci illər /M.Quluzadə; Elmi red.: C.P.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 152 s.

 

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu. Elektrik işıqlanmasının əsasları: Dərs vəsaiti /R.K.Quluzadə, M.H.Həmidov, R.Ə.Muradova; Elmi red.: R.Z.Kazımzadə.- Bakı: ADNA, 2005.- 224 s.

 

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu. Elektrik ölçmələri və elektronika [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.K. Quluzadə; Red.: R.V.Babayev; Rəyçilər: T.M.Qasımzadə, İ.A.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1996.- 128 s.

 

Quluzadə Salman Nəriman oğlu. Üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri. [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.- Bakı: Maarif, 1965.- 271 s.

 

Quluzadə Vəfa. Gələcəyin üfüqləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti barədə mülahizələr, müsahibələr, şərhlər /V. Quluzadə. B.: Azərbaycan, 1999. 288 s

 

Quluzadə Zümrüd Əliqulu qızı. Gender Azərbaycanda [Mətn]: Azərbaycan, ingilis və rus dillərində /Z.Quluzadə; BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA)B.: [s. n.], 2006.- 328 s.: şək

Qumilyov Lev Etnogenez və yerin biosferi /Rus dilindən tərcümənin, ön sözün və qeydlərin müəllifləri: K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev; Red.: N.Məmmədli.- B.: "Nurlan", 2005.- 550[1] s.

 

Qumilyov Lev Nikolayeviç. Qədim türklər [Mətn] /L.Qumilyov; Tərcümə edənlər. V.Quliyev, V.Həbiboğlu; İxtisas redaktoru. E.Əlibəyzadə.- Bakı: Gənclik, 1993.- 536 s. 247, [1] s., [12] v.

 

Qumuq atalar sözləri /Qumuq dilindən çevirən: Əjdər Ol. B.: Şirvannəşr, 2000. 86 səh

 

Qurani - Kərim [Mətn] / Tərcümə. Z.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev; Ön söz. V.M.Məmmədəliyev; Məsləhətçi-red. Ş.H.A.Paşazadə.- B.: Azərnəşr, 1992.- 714 s.

 

Qurani-Kərim: [otuz cüzdən ibarətdir] /Xəttat: O.Taha; Tərcüməçi: Beynəlxalq "Əlhuda" nəşriyyatının tərcüməçilər qrupu; Red.: T.Kərimli, H.Abıyev. [Bakı]: 1999. 616 səh

 

Qurani-Kərim və açıqlamalı məali [Mətn] /Azərbaycan dilinə tərcümə edəni. F.Qaraoğlu.- Ankara: Baskı-Cild, 2003.- 604, [2] s.

 

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcüməsi [Mətn] /Ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z.M.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev (ön söz).- B.: Qismət, 2006.- 480 s.

Qurban Səid.  Qızıl Buynuzdan olan qız [Mətn]: [roman] /Qurban Səid; tərc. N.Əbdülrəhmanlı. Bib-ID vtls000584713.- [Bakı]: [Qanun], [2018].- 287 s.: 20 sm. Ar2018-314

Qurban Teyyub. Həqiqət olduğu kimi [Mətn] /Teyyub Qurban; red. P. Əfəndiyev; [ön söz əvəzi S. Rəfili].-Bakı :Adiloğlu, 2011. 139, [1] s.

 

Qurban Teyyub. Ömrün gecikən yazı [Mətn]: şeirlər T.Qurban.- B.: Yazıçı, 1992.- 150, [10] s.

 

Qurban Teyyub. Ömür yolları /T.Qurban; red. Ə.Balayev.- Bakı: OL, 2013.- 280, [8] s.

 

Qurbani. Əsərləri [Mətn] /Qurbani; tərt., ön söz, qeyd və izahların müəl. Q.Kazımov, B.: Şərq-Qərb, 2006. -232 s.

 

Qurbani Abdulla. (Qurbanov Abdulla Novruz oğlu) Heydər Əliyev məktəbi [Mətn] /A.Qurbani; Buraxılışa məsul: D.Məmmədov.- B.: Hərbi Nəşriyyatı, 1996.- 60 s. portr., fotoşək

 

Qurbani Abdulla. Gəzdim Naxçıvanı mən səngər-səngər [Mətn] /A. Qurbani; Red. V. Əliyev. B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 1999. 456 s.: portr., ill., fotoşək

 

Qurbani Abdulla. Heydər Əliyev və Azərbaycan ordusu [Mətn] /.Qurbani;red.: V.Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2002.- 392 s.
 

Qurbani Abdulla. Məmməd Araz üç gün cəbhə bölgəsində /A.Qurbani; Red.: V.Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 140 s.

 

Qurbani Abdulla. Mənim hərbi litseyim .Qurbani; Red.V.Əliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2002.- 336 səh.

 

Qurbani Abdulla. Sərhəd mənim taleyimdir: Sənədli povest .Qurbani; Red.: V.Əliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları 2001.- 392 səh.

 

Qurbani Abdulla. Şəhidlər danışır [Mətn] Birinci kitab /A.Qurbani; Red.: Vəli Əliyev.- Bakı: Dünya, 1996.- 208 s., portr., fotoşək.; 20 sm.

 

Qurbani Abdulla. Yenilməz qalanın müdafiəsində [Mətn] .Qurbani; red. V.Əliyev I kitab.- B.: Əbilov, Zeynalov və ğulları 2002.320 s.
 

 Qurbani Abdulla. Zərdabi yurdunda bir gün [Mətn]: birgünlük səfəri təəssüratları: [kitab-albom]/A.Qurbani; [red. M.Teymurlu; elmi məsləhətçilər V.Əliyev, E.Həsənov]Bakı: [Apostrof], 2009.- 191, [1] s.

 

 Qurbanlı Əvəz Qubadxan oğlu. Təzə zarafat [Mətn]: satirik şerlər Ə.Q. Qurbanlı; Red.: Ə. Qurbanlı.- B.: Yazıçı 2006.- 118s.

 

 Qurbanlı Ramilə Cəfər qızı. 33 pərdəli dram [Mətn] /R. C. Qurbanlı (ön söz) ; red.: A. Cəfərli, M. Süleymanov ; Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu. K. 1. Bakı: Mütərcim, 2015.- 250, [1] s.: portr., 22 sm.

 

 Qurbanov A.İ. Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.İ.Qurbanov, P.F.Kazımi, N.N.İsmayılova; elmi red. A.A.Xəlilov; rəyçi. E.Y.Əhmədov, K.Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 306, [2] s.

 

 Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ad və insan A.Qurbanov; red. İ.Əhmədov.- B.: Gənclik, 2002.- 40 s.

 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan dilçiliyi problemləri: 3 cilddə 1-ci cild [Mətn] /A.Qurbanov; elmi red.: M.Mahmudov, red.: F.Qurbanova.- Bakı: Nurlan, 2004.- 444 s.

 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan dilçiliyinin müasir məsələləri /A.Qurbanov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; Elmi red.: N.Xudiyev.- Bakı; 2002.- 74 səh.
 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan lüğətçiliyinə dair pedaqoji institutlar üçün vəsait /A.M.Qurbanov; [red. N.Abbasova]; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili komitəsi; V.İ.Lenin adına Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1962.- 36, [4] s.


Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; Red.Q.Məşədiyev, B.Əhmədov I cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 340 s.


Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; Red. Ə.Tanrıverdiyev, Ə.Quliyev II cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 504 s.
 

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Azərbaycanlı adları lüğəti /A.Qurbanov; Red.: İ.Əhmədov.- B.: Gənclik, 2002.- 110 s.

 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycanlı şəxs adları ensiklopediyası [Mətn] /A.Qurbanov.- Bakı: 2007.- 304 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Bədii mətnin linqvistik təhlili [Mətn] /A.M.Qurbanov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 476 s.

Qurbanov, Afat Məmməd oğlu.  Dil və üslub [Mətn] /A.Qurbanov; red. Ə.Cavadov, R.Həsənov Bib-ID vtls000005846.- Bakı: APU, 1992.- 46 s.: 20 sm. azf-203045  

 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Dünyanın dil ailələri [Mətn] /Afat Qurbanov; Red. M.Adilov; Rəyçi. M.Qasımov.- B.: APU, 1994.- 142 s.

 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin semasiologiyası /A.Qurbanov; [red. N.Abbasova]; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi; V.İ.Lenin ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1964.- 51, [1] s.

 

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dili: 1-ci cild /A. M. Qurbanov.- B.: Nurlan, 2003.-450 s.

 

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dili [Mətn]: Pedaqoji İnstitutlar üçün dərslik /A.Qurbanov;Elmi red.: Ə.Əfəndizadə.- B.: Maarif, 1967.- 376 s.

 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair ptraktikum [Mətn]: dərs vəsaiti: 4 hissədə /A.Qurbanov; red. M.Nuriyeva, Y.Hacıyeva I hissə.- Bakı: Nurlan, 2005.- 352 s.
 

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dili [Mətn]: [2 cilddə]: [dərslik ]/A.Qurbanov; [rəyçi: İ.Məmmədov; elmi red. Y.Seyidov; red. İ.Əhmədzadə] I cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 450, [2] s., [16] v. şək., portr., şək., cədv.; 21 sm.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair ptraktikum: 4 hissədə II hissə [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Qurbanov; Red.: Y. Hacıyeva, S.Əliyeva.- Bakı: Nurlan, 2005.- 368 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Qurbanov I hissə.- Bakı: Maarif, 1971.- 275 s.
 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ortaq türk ədəbi dili [Mətn] /Afat Qurbanov.- Bakı: Gənclik, 1999.- 34 s., fotoşək.; 20 sm.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu.    Poetik onomastika [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Qurbanov; Elmi red.: Ə.M.Cavadov; V. İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu. Bib-ID. vtls000023792.- Bakı: APİ, 1988.-39, [1] s          Azf-196746

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Türk xalqlarında ad vermə ənənələri Afat Qurbanov.- Bı: Elm, 2002.- 49 səh.
 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün dərslik [2 cilddə] /A.Qurbanov; elmi red. Ə.C.Şükürov; rəyçi. M.Ş.Qasımov I cild.- Bakı: Maarif, 1989.- 561, [3] s.


Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: [2 cilddə] /A.Qurbanov /elmi red. N.M.Xudiyev; rəyçi. Ə.M.Cavadov II cild.- Bakı: Maarif, 1993.- 556 s.


Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; red. K.Abdullayev, E.Əzizov 1-ci cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 748 s.
 

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; red. İ.Məmmədov, M.Məmmədov 2-ci cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 532 s.

 

Qurbanov Azad İsa oğlu. Fərdi kompüterləri nproqram təminatı [Mətn]: [aliməktəblər üçün dərsvəsaiti] A.İ.Qurbanov, R.A. Abdullayeva; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verən. Ə.Ə.Əliyev, V.R.İbrahimov, Ə.N.Nəsibov I cild.- [Bakı] Çaşıoğlu, 2006.-247, [1] s.

 

Qurbanov Azad İsa oğlu. Kompüter texnikası və proqramlaşdırma [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.İ.Qurbanov, E.M.Məmmədov, A.S.Hüseynova; elmi red. M.S.Xəlilov; rəy ver. K.Ş.Məmmədov [və b.].- B.: Təhsil, 2010.- 169 s.
 

Qurbanov Bəşarət Adil oğlu. Microsoft Excel XP-də iqtisadi məsələlərin həlli [Mətn]: Dərs vəsaiti /B. Qurbanov, M.Əlizadə, S.Hacızadə; Elmi red. T.Əliyeva; Rəyçilər. F.İsayev, İ.Musayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: "MSV Nəşr", 2007.- 516 s.

 

Qurbanov Cəsur Xudayar oğlu. Səfəvi hökmdarı I Şah Abbas (1587-1629) [Mətn] C.Qurbanov; red. D.Əzimli; [ön söz. S.Məmmədov].- B.: [Zərdabi LTD], 2011.- 175, [1] s.

 

Qurbanov Çingiz Nəbi oğlu. Kommersiya banklarında mühasibat uçotu [Mətn] /Çingiz Qurbanov; Red.: Eldar İsmayılov, Nofəl Ziyadxanov, Eldar Azadov.- B.: Elm, 1997.- 270 s. cədvəllər
 

Qurbanov Elçin. Daşkəsən şəhidləri [Mətn] /E.Qurbanov; Ön söz: S.Əhmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 175 s., portr.; 20 sm.

 

 Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Ali bitkilərin sistematikası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.M.Qurbanov; elmi red. V.S.Novruzov, Z.C.Məmmədova, rəyçi. S.H.Musayev, T.A.Talıbov.- B.: Bakı Univeristeti, 2009.- 420, [1] s.: portr., şək., 21 sm.

 

 Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E. M. Qurbanov, Z. C. Məmmədova; elmi red. V. S. Novruzov, E. M. Qurbanov, rəyçi. S. H. Musayev, V. S. Xəlilov, P. M. Əfəndiyev, S. A. Əliyeva. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 259, [1] s.: şək
 

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Dərman bitkiləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.M.Qurbanov; elmi red. T.A.Süleymanov, Z.C.Məmmədova; rəyçilər. T.A.Talıbov, M.Ə.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2009.- 356, [2] s., şək., cədv., portr.

 

Qurbanov Ələkbər Nemət oğlu. Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının nəzəri əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti Ə.N.Qurbanov; Red. D.Q.Qəmbərov; Rəyçilər. N.A.Verdizadə, Ə.Yarəliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusi adına APU, 1994.- 212 s.
 

Qurbanov Firudin İsa oğlu. Azərbaycanda turizmin inkişaf problemləri [Mətn] /F.İ.Qurbanov; elmi red. Ş.M.Muradov; elmi məsləhətçi. R.R.Quliyev; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.- B.: Adiloğlu, 2007.- 343, [1] s.

Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu. Autopoyezisvəsinergetika: sosial təşəkkül metaforaları [Mətn] /F.Qurbanov;eilmi red. H.Quliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 484, [4] s.

 Qurbanov Habil Surxay oğlu. Cəmiyyət və sosio-hüquqi problemlər [Mətn] /H.Qurbanov; elmi red. A.Mustafazadə; elmi məsləhətçi İ. Həbibbəyli. Bib-ID. vtls000692506.- Bakı: [Elm], 2018.- 271, [1] s.: portr., ill       Ar2018/2920

Qurbanov Hüseyn Ramazan oğlu. Qeyri-üzvi kimya. s və p elementlərin xarakteristikası. Məsələlər. Çalışmalar. Testlər. [Mətn]: ali məktəblər ücün dərs vəsaiti /H.R.Qurbanov; elmi red. Ö.M.Əliyev; rəyçilər M.B.Babanlı, İ.İ.Əliyev I hissə.- Bakı: [s. n.], 2008.- 318, [2] s.

 

Qurbanov Xalid Hümmətəli oğlu. Yemlərin hazırlanması və paylanmasının mexanikləşdirilməsi [Mətn] /X.Qurbanov, Ə.Bağıyev; rəyçi. M.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 84, [1] s.

 

 Qurbanov Xanlar Kazım oğlu. Bədən tərbiyəsi və idmanın ümumi tarixi [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /X.K.Qurbanov, E.F.Acalov; elmi red. C.K.Qurbanov; rəyçi. R.Z.Əliyev, E.H.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi.- B.: 3 saylı Bakı mətbəəsi, 2007.- 420, [3] s., [4] v. portr. portr., cədv, ill., fotoşək

 

Qurbanov İsabal Əli oğlu. İnformatika [Mətn] İ.Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov, R.A.Abdullayeva; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçi. V.R.İbrahimov, K.Ş.Məmmədov.- B.: [Ərgünəş], 2012.- 420, [3] s.

 

Qurbanov İsabal Əli oğlu. Riyazi proqram paketləri: Dərs vəsaiti /İ. Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov; Elmi red.: A.Y.Əliyev; Rəyçilər: M.S.Xəlilov, E.M.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 168 s.

 

Qurbanov N.Ş. Ə.Əzizbəyov biblioqrafiya /tərt. ed. N.A.Qurbanov, N.B.Listenqarten; red. İ.H.Səfərov; Azərb. SSR EA., Əsaslı kitabxana.- B.: AzSSR EA; 1966.- 82, [2] s.,portr.; 16 sm.
 

Qurbanov Nüsrət Heydər oğlu. İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /N.H.Qurbanov, E.M.Omarova; red. N.X.Musayev; rəyçilər Ə.P.Həsənov, S.H.İsfəndiyarov, N.T.Kərimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-t.- Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 547, [2] s., portr., cədv

 

Qurbanov Nüsrət Heydəroğlu. İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili [Mətn] : dərslik : "Qida məhsulları mühəndisliyi" ixtisası üzrə bakalavr təhsilli ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur /N. H. Qurbanov, Y. S. Hüseynova, L. T. Əmiraslanova ;ixtisas red. T. İ. Əmiraslanov, E. M. Omarova ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova] ;Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.B.: [İqtisad Universiteti], 2013.- 545, [2] s. şək., fotoşək., cədv

 

Qurbanov Rafiq. Dağıstan tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. Ə.İ.Muxtarova; rəy İ.Hüseynova [və b.]Bakı: ["Zərdabi LTD" MMC], 2007.- 247, [1] s.; 21 sm.
 

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M. Abdullayev; rəyçi O.B.Sultanov, S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti I Hissə.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 160, [1] s.

 

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M.Abdullayev; rəyçi. O.B. Sultanov; S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti II hissə.- Bakı: İqtisad universiteti, 2011.- 213, [1] s.; 20 sm.

 

Qurbanov Ramin Afad oğlu. Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin bəzi məsələləri [Mətn]: suların çirkləndirilməsi sahəsində /R.Qurbanov; elmi red. F.Səməndarov.- B.: Nurlan, 2006.- 190, [2] s.

 

Qurbanov Ramin Müsü oğlu. XIX əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycanda azadlıq hərəkatı /Ramin Qurbanov; Elmi red.: Vəliyev T.T.,Həsənov, H.N.; Rəyçilər: B.M.Abdullayev, Niftəliyev R.Y.; AMEA, AA.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 192 s.

 

Qurbanov Rəhman Əlisgəndər oğlu. Dənizdə neft və qazçıxarma: problemlər və faktlar [Mətn] / R.Ə. Qurbanov, E.Q. Şahbazov; Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti; Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyi B.:Elm ;1998.- 20 s.

 

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Cəmaləddin Əfqanivə türkdünyası [Mətn] /Şamil Qurbanov; Red.: İ.Sadıq, A.Hüseyinova, Rəssam.: R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 200 s.

 

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Məmməd Əmin Rəsulzadə /Şamil Qurbanov; Üz qabığındakı rəsmin müəllifi: Oqtay Sadıqzadə.- Bakı: Nurlan, 2001.- 132 s.

 

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Müəllimlər [Mətn] /Ş.Qurbanov.- Bı: Çaşıoğlu, 2003.-368 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Nəriman Nərimanov dünyası /Qurbanov Şamil. Bib-ID. vtls000010091.- Bakı: Azərnəşr, 2001.- 90 səh.: portr., fotoşək., ill         Azf-218750     

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Nəriman Nərimanov: ömrünün son illəri [Mətn] /Ş.Qurbanov; ön sözün müəl. H.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan, 2003.- 376 s.

 

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Ömrün fikir dünyası [Mətn] /Ş. D.Qurbanov; red. N.Əhməd qızı.-B.: Yazıçı, 1991.- 320 s.

 

Qurbanov Şıxəli Qurban oğlu. XIX əsrdə Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin inkişaf mərhələləri /Ş. Q. Qurbanov ; tərt. ed. X. Qurbanova, A. Zamanov, H. Məmmədzadə ; [red. M. Müştaq] II cild.B.: Azərnəşr, 1970.- 465, [3] s.

 

 Qurbanov Şıxəli Qurban oğlu. Əsərləri. Puşkin və Azərbaycan poeziysı: elmi-tənqidi məqalələr: həyatımdan səhifələr /Ş. Q. Qurbanov ; red. M. Müştaq ; tərt. ed. X. Qurbanova , A. Zamanov , H. Məmmədzadə ; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu III cild.B.: Azərnəşr , 1969.- 503, [1] s.

 

Qurbanov Teyqubad Bayram oğlu. Avtomatlaşdırılmış elektrik intiqalı: Texniki ali məktəb tələbələri üçün dərslik /T.B.Qurbanov; Elmi red.: E.Q.İsmibəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 330 s.


Qurbanov Yaqub Ziyəddin oğlu. Daxili xəstəliklərin diaqnostikasında instrumental və laborator müayinə üsulları (funksional diaqnostika) Həzm, böyrək və sidikçıxarıcı, qan sistemi. [Mətn]: tibb universitetinin tələbələri üçün dərslik /Y.Z.Qurbanov; rəyçilər R.M.Məmmədhəsənov, Ə.A.Hidayətov; red. T.M.Musayeva, M.S.Novruzova. II cild Həzm, böyrək və sidikçıxarıcı, qan sistemi.- B.: [s.n.], 2012.734, [2] s. portr., şək., cədv

 

Qurbanov Yaqub Ziyəddin oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası [Mətn]: dərslik /Y. Z. Qurbanov; Rəyçi: H. M. İsazadə, R. M. Məmmədhəsənov, A. Ə. Mirzəzadə.-Bakı: Təbib, 1997.-480 s.

 

Qurbanova Elfira. "Muzeylərdə elmi-tədqiqat işinin təşkili və metodikası" fənni üzrə tədrisin Baloniya təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması və tətbiqi dərslik /E.Qurbanova, A.Əlizadə; elmi red. R.Ağayev; rəyçilər İ.Hüseynov, M.Mehdiyeva, A.Bayramova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B: Təknur, 2011.- 271, [1]s.

 

Qurbanova G.Ə. Ümumi kimyadan laboratoriya işləri: Dərs vəsaiti /G.Ə.Qurbanova, Y.C.Sadıqova, Z..rucova; Red.: ..Əliyeva; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- Bakı: ADNA, 2004.- 255 s.

 

Qurbanova Fidan Afat qızı. Antroponimiya nəzəri məsələlərinə dair: Altay dilləri materialları əsasında /Fidan Qurbanova; Red.: Kamal Abdullayev.-B.: Elm, 2001.- 136 s.

 

Qurbanova Gülnarə İbrahim qızı. Oğuz dillərində əvəzliklər və onların mətn yaranmasında rolu [Mətn] : [dərs vəsaiti] /G. İ. Qurbanova ; red.,[ön söz müəl.] H. K. Quliyev. Bakı: Kooperasiya, 2016.- 143, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

 Hökümə Qurbanova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 20 sm.

 

Qurbanova Lamiyə Mehdi qızı. Ailənin psixoloji problemləri və həlli yolları /L.Qurbanova; elmi red. E.Şəfiyeva; Azərb. Resp., Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- Bakı [Sumqayıt]: Bilik, 2012.- 239, [1] s., portr., ill., cədv.; 20 sm.

Qurbanova Məhbubə Əbdülhəmid qızı. Azərbaycan dili: Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən xarici vətəndaşlar üçün dərs vəsaiti /M.Qurbanova, M.Abdullayeva; Elmi red.: Y.M.Seyidov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 328 s.

 

Qurbanova Məhbubə Əbdül həmid qızı. Azərbaycan dili [Mətn]: fars dilli tələbələr üçün dərslik /M.Qurbanova, M.Abdullayeva; elmi red. Y.M.Seyidov; Azərb. Resp. Təhsil Naz., BDU, Azərb. dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrası. H. 1. Fonetika, leksika.- B.: [Bakı Universiteti], 2011.- 126, [2] s. portr., cədv., şək

Qurbansoy Firudin. Göylərin lacivərd ətəklərində [Mətn]: sənədli povest-kollaj /F.H.Qurbansoy; red. V.Qaradağlı; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Qərənfil MMC, 2008.- 204 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı coğrafiyası [Mətn]: dərslik /A.A.Qurbanzadə; elmi red. Z.S.Məmmədov; rəyçilər V.Ə.Əfəndiyev, T.G.Həsənov, Ç.N.İsmayılov [və b.]Bakı: Kooperasiya, 2011.- 256 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Bio Ekologiya areologiyası dayanıqlı modeli [Mətn] : [dərs vəsaiti] /A. Qurbanzadə; Ə.Həmzəyev; Rəyçi. Lənkəran Dövlət Universitetinin "Coğrafiya" kafedrası.- B.: [Nur], 2008.- 34 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Ərazi-ekoloji qovşaqlarının sosial coğrafiyası [Mətn] /A.Qurbanzadə, Z.Ağayev; Elmi red.: M.Ə.Salmanov; Rəyçilər: N.K.Mikayılov, A.M.Mirzəzadə.- Bakı: 1998.- 30 s.

 

Qurbanzadə Azər Ağazeynal oğlu. Dayanıqlı ərzaq təminatının iqtisadi əsasları [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qurbanzadə; elmi red. G.Ə.Gənciyev.- B.: Elm, 2013.- 232 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Dialektik coğrafiya. [Mətn] : Nəzəri coğrafi-dialektik təhlil. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 243 [1] s.: 24sm.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Dünya ölkələri: siyasi-iqtisadi və dialektik coğrafiyası [Mətn]: [monoqrafiya] A.A. Qurbanzadə.- B.: Kooperasiya, 2013.- 440 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. İnsanşünaslıq [Mətn]: [monoqrafiya] /A. A. Qurbanzadə; elmi red. N. A. Babaxanov.- B.: Elm, 2009.- 159 s.
 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Meteorologiya və iqlimşünaslıq [Mətn]: metodik vəsait Ağazeynal A.Qurbanzadə; red. S.A.Hüseynova; rəyçilər. A.M.Məhərrəmov, K.Ş.Allahverdiyev; Azərbaycan Kooperasiya Universiteti.- B.: Kooperasiya, 2006.- 56 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Ölkəşünaslıq [Mətn]: regional iqtisadi inkişaf modeli: [dərslik] /A.A.Qurbanzadə; rəyçilər. Q.S.Süleymanov, P.Q.Dərabadi.- B.: Kooperasiya, 2008.- 308 s.


Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Təbiətşünaslıq: Nəzəri-metodoloji əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.A.Qurbanzadə, Ə.Ə.Həmzəyev; Rəyçilər: A.M.Şükürov, B.C.Ələsgərov, A.M.Məhərrəmov.- Bakı: Nasir, 2006.- 416 s.

Qurbanzadə, Ağazeynal Alı oğlu.  Tibbi coğrafiya [Mətn]: elmi-metodiki təhlil /A.A.Qurbanzadə; elmi məsləhətçi A.R.Əliyev. Bib-ID   vtls000591503.- [İstanbul]: [n.y.], [2018].- 113, [2] s.: portr., ill.,, 25 sm. Azf-303117

Qurbanzadə Azər Ağazeynal oğlu. Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri [Mətn] : [monoqrafiya] /A. Qurbanzadə ; elmi red. B. X. Ataşov. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 191, [1] s.: portr., cədv., şək., 21 sm.
 

Qurğuların hidravlikası [Mətn]: dərs vəsaiti /K.M.Məmmədov [və b.]; rəy ver. Z.Ə.Musayev, F.B.Bəşirov; elmi red. M.S.Mansurov; red. A.Ə.Mürsəlov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 228 s.

 

"Qurğuların müayinəsi və sınağı" fənnindən laboratoriya işləri üzrə [Mətn]: metodiki göstəriş /T.C. Ağalarova Elmi red. Ş.Ə.Məmmədov; Red. C.M.Mustafayeva; Rəyçi. X.M.Nəcəfov.- B.: [AzMİT], 2008.46 s. cəd., şək

 Qurğuların zəlzələyə davamlığı [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /Ş.Ə.Məmmədov, Ə.M.Əhmədov, R.A.Rzayev, A.Q.Zeynalov; elmi red. Ə.M.İsayev; red. C.N.İmaməliyeva, T.C.Ağalarova.- Bakı: 2003.- 198, [2] s.

Qurtuluş [Mətn] /Məsul Red.: Murtuz Ələsgərov; Tərtibçilər: A.Babayev, H.Babayev Bib-ID vtls000021037.- Bakı: Azərbaycan, 1998.- 364 s. +: 46 v. fotoşək., portret., 24 sm. Azf-246338.
 

Qutqaşınlı Hacı İsmayıl bəy. Əsərləri [Mətn] /H. İ. Qutqaşılı; Ön sözün müəllifi: C. Qəhrəmanov; Tərtib edəni və elmi red.: Ə. Tahirzadə.- Bakı: Lider, 2005.-224 s.

 

Qutqaşınlı İsmayılbəy. Rəşidbəy və Səadət xanım, Səfərnamə. [Mətn] Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı.- B.: Kommunist nəşriyyatı. 1967.- 140 s.

 

Quyu ştanqlı nasos qurğusu [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.X. Canəhmədov, H.H. Hümbətov, M.A. Vahidov, Z.E. Eyvazov; Red.: Ə.X. Canəhmədov; Rəyçilər: A.M. Qafarov, B.M. Əhmədov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 464 s.: cədvəl., ill

 

Quz Ruvin Zaxaroviç. Sənaye malları satışın təşkili [Mətn] : dərslik /R. Z. Quz; tərcümə edənlər T.Məmmədov, A. Əliyev.- B.: Maarif,1982.- 258 s.

 

Qüdrətov O.H. Mənim atam, bizim atamız [Mətn]: Aşıq Məşədi Humayın həyat yolu O.H.Qüdrətov.- B.: 2006.- 60 s.

Qüsl Dəstəmaz, Namaz [Mətn] /Məsləhətçi: Mahmudov, Elşad; Dini red.: A.Kahraman; Dil red.: Siracəddin Hacı.- B.: Qismət, 2006.- 88 s.

 

 
 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved