Q 

   

Qabil.  Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 1.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.        Ar2017/668

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 2.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/669                 

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 3.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., ill., 22 sm. Ar2017/670 

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 4.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/671

Qabiloğlu Mahir. İtbaşı [Mətn]: roman. H. 1 /M.Qabiloğlu; red. E.Elgün; bədii tərtibat Z.Qafarzadə.- Bakı: [Adiloğlu], 2019.- 307, [1] s.: portr., 22 sm.            2019-234

Qabiloğlu Mahir(İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).   İtbaşı [Mətn]: H. 2- Bakı: Adiloğlu, 2019.- 307, [1] s.: 21 sm.      Azf-310266     

Qabaqcıl təcrübə bol və ucuz məhsulun mənbəyidir [Mətn] /Azərb. SSR EA İqtisadiyyat İn-tu; red. M.M.Allahverdiyev. Bib-ID. vtls000240320.- Bakı: AzSSR EA, 1961.- 84, [3] s.: cədv       Azf-81434       

Qabaqgöl və qabaqgöllülər [Mətn] üm. red. Ə.Ö.Hüseynov I hissə.- Bakı: [s.n.] 2002.- 124 s. 21 sm.  2002-845

Qabdulla Tukay. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında [məqalələr toplusu] /toplayanı və ön sözün müəllifi M.Həsənova; elmi red. A.Məmmədov, Siracəddin Hacı; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.-  286, [2] s.        Azf-268766 

Qabıssanlı Şakir. Azərbaycan xalçalarının açılmamış sirləri [Mətn] /Ş.Qabıssanlı; red.: R.Əliyev, S.Hüseynov, V.Nərimanov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2014.- 231, [1] s.: portr., fotoşək., şək            2014/2016      

Qabıssanlı Şakir.  Bəşəriyyət başlanğıcını haradan götürmüşdür? [Mətn]: [tarixi publisistika] /Ş.Qabıssanlı; ön söz. M.Rəcəb.- B.: Müəllim, 2009.- 370, [2] s.

Qabıssanlı Şakir.      Dədə-Qorqud və Qabıssan [Mətn] /Ş.Qabısanlı; elmi red. V.Nərimanov, Q.Xaçınçaylı.- Bakı: Təknur, 2011.-447, [1] s.       264490       

Qabıssanlı Şakir.  İbrahim peyğəmbər xalq mahnılarında [Mətn] /Ş.Qabıssanlı; red. V.Nərimanov.- B.: Müəllim, 2010.- 272 s.

Qabıssanlı Şakir. Makedoniyalı İsgəndər Azərbaycanda olubmu? /Ş.Qabıssanlı; red. V.Nərimanlı, Q.Xaçınçaylı; [ön söz müəl. R.B.İbrahimov].- Bakı: Təknur, 2013.- 279, [1] s.    Ar2013/1920 

Qabıssanlı Şakir.  Muğamat və İbrahim Peyğəmbər [Mətn] /Ş.Qabıssanlı; red. M.Rəcəb. I hissə.- B.: Müəllim, 2010.-  312 s.

Qabıssanlı Şakir.  Muğamın açılmayan sirləri /Ş.Qabıssanlı; red. V.Nərimanov.- II hissə - Bakı: Təknur, 2011.-  423, [1] s.              Azf-265991

Qabıssanlı Şakir. Toponimlərin açılmayan sirləri /Ş.Qabıssanlı; red. V.Ə.Nərimanov.- Bakı: Təknur, 2013.- 495, [1] s.    Azf-271712

Qabil. Adsız-ünvansız iradlar [Mətn] /Qabil; Red.: Gülər Məmmədova; Rəssam: Nərgiz Məmmədova. Bib-ID. vtls000026349.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 128 s.: portr     1997/191

Qabil.  Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. Bib-ID. vtls000563908. C. 6.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.-  527, [1] s.: portr., fotoşək. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM)             2017/1513       

Qabil.  Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 1.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.        Ar2017/668

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 2.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/669                 

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 3.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., ill., 22 sm. Ar2017/670 

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 4.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/671                 

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; [tərt. ed., red. M.Q.İmamverdiyev]. C. 5.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: ill., fotoşək., 22 sm.            Ar2017/893                       

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 6.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/1513               

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.) C. 7.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.-511, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.            Ar2017/1634

Qabil.   Neyləməli, göz görür, ağlım kəsir [Mətn]: [Məqalələr, çıxışlar, müsahibələr] /Qabil.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 323 s.: 1 portr., 20 sm.    1998-717 

  Qabil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

Qabiloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu). Cəncəhim [Mətn]: roman /M.Qabiloğlu; red. E.Elgün.- Bakı: Bakı Çap Evi, 2014.- 222, [2] s.: portr., 20 sm.      Azf-282709

Qabiloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu ). Əlli yaşında mən... [Mətn] /M.Qabiloğlu; red. E.Elgün.-Bakı: [Adiloğlu], 2016.- 359, [1] s.: 21 sm.            Azf-293759

Qabiloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu  ). Ərmən - Şuşanikin sevgisi [Mətn]. /M.Qabiloğlu; red. və bədii tərttibçisi İ.Nizamioğlu.- Bakı: Bakı Çap evi, 2014.- 444 s.:  21 sm.            Azf-282611

Qabiloğlu, Mahir.(İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu). Qurd yağı [Mətn]. [povest və hekayələr toplusu]- Bakı: [Bakı çap evi], 2015.- 326, [2] s.: portr., 21 sm.      Azf-283756 

Qabiloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu). Sandıq [Mətn] red. E.Elgün.- Bakı: [Bakı Çap Evi], 2015.- 415, [1] s.: ill., portr., fotoşək., 22 sm            Azf-287001

Qabiloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).. Tanınmış tanışlar [Mətn].- Bakı: Adiloğlu, 2018.- 282, [2] s.: 21 sm Azf-302297 

Qaboviç R.D.  Gigiyena [Mətn] /R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski, H.X.Şahbazyan; ixtisas red. İ.Səmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 421, [3] s.    144455

Qabulzadə Abdurrəhman Hüseyn oğlu.     Dəmir yollarının layihələndirilməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.H.Qabulzadə; Elmi red.: F.M.Cəfərov; Rəyçi: Y.M.Piriyev, İ.X.Bağırov.- Bakı: Təhsil, 2005/- 290 s. , cədvəl, ill. ; 20 sm. 2005/633 

Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R.Sultanov; Red. Ə.Cəfər.-  Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-  216 s.              240656

Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R.Sultanov; red. Ə.Cəfər.- Bakı: AltunKitab, 2006.- 223, [1] s.            2006/1998

Qacar Çingiz.  Fizika həyatımızda [Mətn] /Ç.Qacar, A.Cilovdarlı; red. C.Abdinov, S.Bağırov; dizayn Ç.Qacar.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 184 s.: fotoşək., şək., 30 sm.          Ar2011-1912

 Qacar Çingiz. Qədim və orta əsrlər Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri [Mətn] /Ç.Qacar; Red.: E.Namazov; Tərtib edənlər: N.Qaramanlı, N.Quliyev. Bib-ID. vtls000028096.- Bakı: [Nicat], 1997.- 304 s.: ill           Azf-262492

Qacar Fərhad Mirzə.   Səfərnamə [Mətn] /F.M.Qacar; fars dil. tərc. ed., gostərici. tərt. T.Həsənzadə; elmi red. A.İsgəndərov; red. və ön söz. müəl. K.Şükürov; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. Bib-ID. vtls000531178.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 418, [2] s 2017/77         

Qacar Mərkəz. Xilaskar [Mətn]: poema /M.Qacar; red. C.Şirinov.- Bakı: Ulduz, 2004.- 60 s. , port. ; 21sm. 2004/69

"Qaç! Tullan! At!": Atletikanın öyrədilməsinə dair İAAF-ın rəsmi təlimatı. Birincə mərhələ: /Çapa hazırlayan: F.A.Hüseynov; Atletika Federasiyasının Beynəlxalq Assosiasiyası; İAAF-ın Moskva regional inkişaf mərkəzi; Azərbaycan Atletika Federasiyası. Bib-ID. vtls000003999.- Bakı: Müəllim, 2004.- 198 səh.: ill       2004/1390

Qacar Nadir Mirzə şahzadə.   Təbriz darüssəltənəsinin tarixi, coğrafiyası və görkəmli şəxsləri [Mətn] /Ş.N.M.Qacar; fars və ərəb dillərindən tərc. ed., izahların, şərhlərin və ön sözün müəl. H.R.Şeyxzamanlı; tərc. red. N.Göyüşov; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: [Elm], 2019.- 564, [2] s.: 21 sm.            Azf-308121

Qaçaq Nəbi /uşaqlar üçün işləyəni və ön söz müəll. A.Nəbiyev; red. Ş.Məmmədova; [rəs. M.Əliyev].- Bakı: Gənclik, 1989.- 62, [2] s.          1989/883

Qaçaq Nəbi [Mətn]: [Dastan] /ön sözün müəl. İ.Abbaslı.- B.: Lider, 2005.- 96 s.

Qaçaq Nəbi /tərt. ed. Ə.Axundov; yenidən işləyəni Ə.Q.Cəfərov; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Çıraq, 2009.- 438, [2] s.    2009/2364      

Qaçaq Səfo [Mətn]: Toplayıb tərt. etdi: Alı Səfolu; Elmi red.: Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 202 s.   2001/1371

Qaçayev Məzahir. Azərbaycanda şəhər və rayonlar [Mətn] /tərt. ed. Məzahir Qaçayev.- Bakı:[Ünsiyyət]; 2002.- 48 s.    2002-1407

Qaçqın qadınların müdafiəsi üzrə təlimat [Mətn] /Hazırlayan: BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İdarəsi.- Bakı: [1997] 68 s.    1997/309 

Qaçqınlar, sığınacaq axtaran şəxslər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə bağlı qanunvericilik [Mətn]: normativ-hüquqi sənədlər toplusu /məsləhətçilər Ə.Hüseynli, Ç.Əsgərov, B.İsmayılova; red. N.Adilov.- [Bakı]: [s. n.], [2012].- 158, [1] s.: cədv          2012/2441      

Qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslərlə bağlı qanunvericilik [Mətn]: Normativ hüquqi aktlar toplusu /BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası.- Bakı: 2007.- 67 s.      245086

Qacar Çingiz. əməkdar elm xadimi, akad. Azərbaycan qədim və orta əsrlərdə [Mətn]: görkəmli şəxsiyyətlər /Ç.Qacar; tərt. ed. N.Quliyev, N.Qaramanlı; üz qabığın rəssamı E.Şahtaxtinskaya.- Bakı: Oka Ofset, 2012.- 448 s.: portr., şək., fotoşək., 20 sm. 267153

Qacar, Nadir Mirzə şahzadə Təbriz darüssəltənəsinin tarixi, coğrafiyası və görkəmli şəxsləri [Mətn] /Ş.N.M. Qacar; fars və ərəb dillərindən tərc. ed., izahların, şərhlərin və ön sözün müəl. H.R.Şeyxzamanlı; tərc. red. N.Göyüşov; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. Bib-ID  vtls000647601.- Bakı: [Elm], 2019.- 564, [2] s.: 21 sm. Azf-308121   

Qacarlı Cəmilə Qurban qızı.   I Türkoloji qurultayda dil məsələləri [Mətn] /C.Q.Qacarlı; elmi red. A.Məhərrəmqızı. Bib-ID. vtls000595003.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 143, [1] s.: portr., cədv         2005/2172     

Qadban Münir Məhəmməd.    Məkkədəki od parçası [Mətn]: [roman] /M.M.Qadban; nəşrə hazırlayan A.Qurbanov; anadolu türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə uyuğunlaşdıran E.Hüseynova; dizayn N.Qəribov. Bib-ID. vtls000538707.- Bakı: [İpəkyolu], 2017.- 389, [3] s           2017/248

Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin, habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı. Bakı: 1999. 36 s. 1999/747

Qadın hüquqları üzrə bələdçi [Mətn] Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) MMC ; [layihə koordinatoru və red. Ş.Vəliyeva; red. N.Kərimbəyova; müəl. G.Quliyeva, G.İsmixanova, N.Hüseynova; ön söz. H.Hüseynova; rəssam-dizayner A.Niftiyev]Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 199, [1] s. 2012/2125

"Qadın hüquqlarının təmin edilməsində milli insan hüquqları təsisatlarının rolu" mövzusunda Ombudsmanların Bakı  Beynəlxalq Konfransı (12; 2014; Bakı).         18 iyun - Azərbaycan Respublikasında "İnsan Hüquqları Günü"nə, YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının, Əhali məsələləri üzrə Qahirə konfransının, Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformasının 20 illiyinə, BMT-nin Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Konvensiyasının 35-ci il dönümünə həsr edilmiş "Qadın hüquqlarının təmin edilməsində milli insan hüquqları təsisatlarının rolu" mövzusunda Ombudsmanların XII Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları [Mətn]: 18-20 iyun, 2014-cü il /red. E.Süleymanova (Ombudsman) (ön söz); tərt. ed. Z.Əliyev, G.Rəhimova.- Bakı: [Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili(Ombudsman)], 2014.- 311, [1] s.: cədv   I-42716

Qadınlar Azərbaycanın musiqi həyatında [Mətn] /Tərtibçi və red. A.Bayramova. Bib-ID. vtls000000892.- Women in Azerbayjan s Muzic.- Bakı: OKA Ofset, 2004.- 115 səh.: portr., fotoşək    Azf-231234

Qadınlar və zorakılıq [Mətn]: /"Cender İnkişafda" Qurumu.- Bakı: 1998.- 42 s.: cədv., ill., 20 sm. 1998/1253

Qafarlı, Ramazan. filol. üzrə e. d-ru, prof. Mifologiya [Mətn]: [monoqrafiya]: 6 cilddə /R.Qafarlı; elmi red. və ön söz müəl. S.Rzasoy; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu Bib-ID vtls000559602Cild  C. 1 Mifogenez: rekonstruksiya, struktur, poetika.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 452, [4] s.: ill., cədv., 21 sm. AR2015/2373

Qafarlı Ramazan Oruc oğlu. Mif və nağıl [Mətn]: epik ənənədə janrlararası əlaqə: [dərs vəsaiti] /R.Qafarlı; elmi red. A.Nəbiyev; rəyçilər. P.Əfəndiyev, A.Hacıyev, M.Həkimov və b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU], 1999.- 448 s.

Qafarlı Zirəddin. (Qafarov Zirəddin Əhməd oğlu.)     Səni gözləyirəm [Mətn]: [şeirlər] Zirəddin Qafarlı; Red.: İslam Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 2002.- 128 s.             2002/1359

Qafarov A.M.  Fövqəladə hallarda qarşılıqlı əvəzolunma və texniki ölçmələr [Mətn]: [ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti] /A.M.Qafarov, P.H.Süleymanov, F.M.Kəlbiyev; elmi red. A.M.Qafarov. Bib-ID. vtls000636883.- Bakı: [Papirus], 2017.- 499, [1] s.: şək., cədv            2017/2622

Qafarov Aydın Məmiş oğlu.  Metrologiya standartlaşdırma sertifikatlaşdırma [Mətn] /A.M.Qafarov; Rəy verənlər. Ə.X.Canəhmədov, V.A.Abasov, E.M.Abbasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 528 s.     248617 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu.    Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma [Mətn]: metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki vəsait /A.M.Qafarov, P.H.Süleymanov, F.İ.Məmmədov; elmi red. F.M.Kəlbiyev. Bakı: [s. n.], 2012.- 166, [2] s.: şək., sxem., cədv., 22 sm.  Azf-295361     

Qafarov Aydın Məmiş oğlu.    Metrologiya, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma [Mətn]: [ali texniki məktəblər üçün dərslik] /A.M.Qafarov; [red. M.Ş.Zeynalova].- Bakı: [s. n.], 2012.- 523, [1] s.: cədv., şək., portr., 22 sm.   Azf-295386

Qafarov Aydın Məmiş oğlu.  Metrologiyanın əsasları [Mətn] /A.M.Qafarov, V.A.Qafarov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.-312 s. 248618

Qafarov K.S.   Makro iqtisadi  təhlilin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov, Z.S.Əsgərova; elmi red. H B.Allahverdiyev; rəyçilər M.X.Meybullayev, M.Ə.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisadUn-ti.- Bakı: [İqtisadUniversiteti] 2012.- 197, [1] s.      2012/2003      

Qafarov Nüsrət İzzət oğlu. Şəxsiyyətlə üz-üzə [Mətn] /N.Qafarov; Red.: T.Mehdixanlı; Rəssam: B.Qasımov; Məsləhətçilər: S.Hüseynov, S.Məmmədov.- B.: [Səda], 1998.- 76 s.

Qafarov  Seyran. Səadət Abdullayeva [Mətn] /S.Qafarov; elmi red. H.Babayeva; [burax. məs. S.İsmayılova; baş red. S.Bektaşi]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Naz. Bib-ID. vtls000456603.- Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 31, [1] s.: portr., şək    Azf-286330     

Qafarov Şamil Saleh oğlu.  Qlobal mühitdə biznes [Mətn]: dərslik: magistrlar üçün /Ş.S.Qafarov, R.Z.Rzayev; elmi red. İ.A.Kərimli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bib-ID. vtls000546599.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2017.- 263, [1] s.: portr., cədv., şək        2017/626           

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma [Mətn]: [monoqrafiya] Ş.S.Qafarov; elmi red. Ş.M. Muradov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövl. Un-ti. 1950.- Bakı: [s. n.] 2005.- 631, [1] s. portr., cədv. 21 sm.             Azf-279709

Qafarov Şamil Saleh oğlu.    Pulun diktaturası [Mətn]: [monoqrafiya] Ş.S.Qafarov; elmi red. T.Ə.Quliyev; [baş red. İ.Səfərov; red. İ.Hüseynova]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.- Bakı: [İqtisad Universiteti] 2014.- 551, [1] s. portr., cədv. 21 sm.             Azf-279688

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan Respublikası. Əsrə bərabər on il: 1991-2001 /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ.Əliyev.- Bakı: Tural-Ə NPM, 2001.- 328 səh.: 20 sm.   2001/699   

Qaffarov Tahir Baqi oğlu.    Azərbaycan tarixi. XX əsrin 80-90-cı illəri [Mətn]: /Tahir Qaffarov; Elmi red.: T.Mustafazadə.- Bakı: Mütərcim; 1997.- 141 s.      1997-480 

 Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi (1920-1991) [Mətn] /Tahir Qaffarov; Elmired.: İ. Əliyev. Bakı: Mütərcim, 1999. 280 s. 1999/12

Qaffarov Tahir Baqi oğlu.    Azərbaycanın ən yeni tarixi [Mətn]: [XX əsrin sonları - XXI əsrin əvvəlləri] /Tahir Qaffarov.- Bakı: GİSO Enterprise, 2005.- 275 s.    242847 

Qafarov Vasif Vaqif oğlu.     Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi 1917-1922 [Mətn] /V.Qafarov; elmi red. C.Həsənli.- B.: Azərnəşr, 2011.-  473, [1] s.           Azf-261622

Qafarov Zavər Murad oğlu.   Beynəlxalq humanitar hüquq: (Dərslik) /Qafarov Z.M,  Aslanov M.S; Elmi red.: Abdullayev, E. ; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.-  Bakı: [ABU], 2003.-   332 s.         225725

Qafarov Zavər Murad oğlu.   Beynəlxalq xüsusi hüquq /Z.Qafarov, А.Əbilov; Elmi red.: S.Zeynalov.-  B.: Qanun, 2004.-   340 s.           232627

Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq [Mətn] /Z.Qafarov, А.Əbilov; Elmi red. S.Zeynalov.- Bakı: Qanun, 2007.-392 s. ; 22 sm. 2007/1799

Qafarova  Maya Aydın qızı.    Bəstəkar Süleyman Ələsgərov və xalq çalğı alətləri orkestri [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Qafarova; ixt. red. R.Zöhrabov; rəyçi. F.Bədəlbəyli [və b.] Bib-ID. vtls000236266.- Bakı: ADPU, 2012.- 227, [1] s.: portr., fotoşək  Azf-266294     

Qafarova Maya Aydın qızı.     Qədim Azərbaycan musiqi alətləri: bərpa və təkmilləşdirmə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Qafarova; elmi red. G.Abdullazadə; [ön söz əvəzi: S.A.Abdullayeva, R.Ə.Quliyev, N.K.Kazımov]; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası. Bib-ID. vtls000600689.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 111, [1] s.: portr., il     2018/1018

Qafarova Pərvin Muhəməd qızı.   Biologiyanın tədrisi metodikası [Mətn]: İKT materialı ilə: dərs vəsaiti /P.M.Qafarova; elmi red. H.M.Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bib-ID. vtls000647193.- Bakı: [n. y.], 2019.- 161, [1] s.: cədv., portr    2019/168

Qafarova Sahibə. Gender və filologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Qafarova; elmi red. B.S.Musayeva; rəyçilər A.Hacıyev, S.Quliyeva; tərc. ed. Q.Abbasova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 142, [2] s.: 20 sm. 2009/2049

Qafarova Səidə. Azərbaycan dilində feili kateqoriyalar [Mətn]: dərs vəsaiti /S.M.Qafarova; elmi red. C.M.Hüseynzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. Bib-ID. vtls000629448.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 94, [2] s            2018/2166 

Qafarova Səməngül Hüsü qızı. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi dərs vəsaiti /S.H.Qafarova, E.Gərayzadə (tərt. ed.); red. İ.E.Quliyev; rəyçilər Ə.Hüseynov [və b.]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 133, [3] s. 2010/2369

Qafarova Səməngül Hüsü qızı. filol. e. n. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /S.H.Qafarova, E.Gərayzadə (tərt. ed.); red. İ.E.Quliyev; rəyçilər Ə.Hüseynov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 133, [3] s.: cədv., 20 sm.        Ar2010/2369

Qafarova  Zemfira.     Bəhram Mansurov [Mətn] /Z.Qafarova; [burax. məsul S.İsmayılova; baş red. G.Cəfərova; dizayn Z.Abbasov] Bib-ID. vtls000575737.- Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 127, [1] s.: fotoşək., portr     Azf-300825   

Qafarova Zemfira Həsən qızı. prof. Hacı Xanməmmədov 80 [Mətn]: Monoqrafiya /Z.Qafarova; Red.: S.Seyidova.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 32 s.: portr., fotoşək., 20 sm. 1998/383   

Qafarova  Zemfira  Həsən qızı. Xarici musiqi tarixinə dair mühazirələr [Mətn]: dərsvəsaiti /Qafarova, Zemfira Həsən qızı; Elmi red. G.Abdullazadə; Rəyçi. Ü.İmanova, C.Həsənova; Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: 2008.- 112 s.         2008/218

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Rauf Əliyev [Mətn] /Z.Qafarova; elmi red. H.Babayeva; [baş red. S.Bektaşi; burax. məsul S.İsmayılova]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bib-ID. vtls000456644.- Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 31, [1] s.: portr  Azf-286365     

 Qafarova  Zemfira Həsən qızı. Şəfiqə Axundova [Mətn] /Z.H.Qafarova; red. H.Babayeva; [baş red. S.Bektaşi; burax. məsul S.İsmayılova; dizayner K.Məhdəvi]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bib-ID. vtls000476883.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 31, [1] s.: portr., fotoşək     Azf-288249           

Qafarova  Zemfira Həsən qızı. Tofiq Bakıxanov [Mətn] /Z.H.Qafarova; [red. S.Səmədova]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bib-ID. vtls000559033.- Bakı: [Prestij-N], 2017.- 37, [2] s.: portr., fotoşək     Azf-298809           

Qafarova  Zemfira Həsən qızı. Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu"su [Mətn]: kitab Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu" operasının 80 illik yubileyinə həsr edilir /Z.Qafarova; red. Ə.Əsədzadə; T.Quliyev [ön söz]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bib-ID. vtls000576268.- Bakı: Renessans-A, 2017.- 157, [3] s.: portr., şək., not           Azf-300910

Qafarzadə Məhbubə Abasqulu qızı. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn] :dərsvəsaiti /M.A.Qafarzadə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 185, [3] s.       1962/837

Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi insan hüquqları kontekstində beynəlxalq konfransın tezislər toplusu [Mətn] /layihənin elmi rəhb. A.Mustafayeva; elmi red. L.Əhmədova. Bib-ID. vtls000536147.- Bakı: [Elm və təhsil], 2014.- 204, [2] s.: gerb, fotoşək., xəritə            2014/2609       

"Qafqaz. Dillər və mədəniyyətlər" elmi cəmiyyətinin əsərləri /Elmi red.: A.M.Məmmədli; Bakı Slavyan Universiteti "Qafqaz Dillər və Mədəniyyətlər" Elmi Cəmiyyəti.- Bakı: Mütərcim, 2005,220 səh       2005/364        

Qafqaz xalqlarının milli geyimləri rəssam-litoqraf K.P.Beqqrovun yaradıcılığında [Mətn]: [albom] kitabın tərtibçisi, mətnin və şərhlərin müəl. E.Ə.Kərimov; elmi red. T.Bünyadov; ön söz müəl. Ə.Məmmədli; [red. E.Səmədova; rəssam N. Rzaquluyev]; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: Azərbaycan 2014.- 26 s., [66] s. rəngli ill. faks. 30 sm.    Azf-279710 

Qafqaz tarixi fənninin proqramı [Mətn]: Ən qədim çağlardan XVIII yüzilliyin sonuna qədər /Tərtibçi. Q.Əliyev; Red. T.Vəliyev; Rəyçi. Y.Mahmudov, Ş.S.Hüseynov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti I hissə.- B.: 1994.- 14 s.

"Qafqaz tarixi" fənninin proqramı [Mətn]: ali məktəblər üçün /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti, Regionşünaslıq kafedrası; [müəllif: H.Abbasova, K.İsmayılov]; red. S.Əliyeva. Bib-ID vtls000432613.- Bakı: [ADU], 2010.- 23 [1] s.: cədv., 21 sm.  2010/2610

Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər", beynəlxaq elmi konfrans  Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər" beynəlxaq elmi konfransın tezisləri [Mətn] /Red. M.D.Mərdanov, E.M.İsmayılov, H.K.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Dakı Dövlət Universiteti; Qafqaz İnkişaf Bankı.- B.: Elm, 1998.-  254 s.

Qafqaz Universiteti [Mətn]: nümunəvi təlim-tərbiyə və müasir texnologiya Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri.- Bakı: 2006.- 56 s.       2006/2135      

Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə        1724-1904 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R. Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti I Cild.- Bakı: Elm, 2010.-XX+713, [3] s.            2010/2003  

Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə.-1906-1914 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red.T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti III Cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+345, [2] s.            ar2010/2005

Qafqazlı Zəka. Şəki dövlətçiliyimizin qalasıdır /Zəka Qafqazlı; Red: Baxış Ələsgərov; Naşir: Telman Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 200 səh.: port., 20 sm.    228945

Qafqazşünasların Beynəlxalq Forumu (1; 2017; Bakı). Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu [Mətn]: 17-18 aprel, 2017, Bakı: elmi məruzələr: 2 kitabda /tərt. ed. G.Musayeva; elmi red. və buraxılışa məsul M.Qasımlı. Bib-ID. vtls000558256. First İnternational forum of the Caucasus studies scholars: Kitab 1.- Bakı: [MTM İnnovation], 2017.- 448 s.: fotoşək., şək., cədv             2017/1043       

Qafqazşünasların Beynəlxalq Forumu (1; 2017; Bakı). Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu [Mətn]: 17-18 aprel, 2017, Bakı: elmi məruzələr: 2 kitabda /tərt. ed. G.Musayeva; elmi red. və buraxılışa məsul M.Qasımlı. Bib-ID. vtls000558267. First İnternational forum of the Caucasus studies scholars: Kitab 2.- Bakı: [MTM İnnovation], 2017.- 564 s.: fotoşək., şək., cədv            2017/1044       

Qaflanoğlu, Əkrəm. (Məmmədov, Əkrəm Qaflan oğlu)Dünyanı belə gördüm [Mətn] /Ə.Qaflanoğlu; red. Dilsuz; [ön söz müəl. A.Tahirli]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.  Bib-ID vtls000382742.-Bakı: Aspoliqraf, 2014.-  478, [2] s.: portr., 22 sm.         2014-619

Qax, 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr [İzomaterial]: [fotoalbom] /Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- Bakı: [s. n.], [2013]115, [2] s.: portr., fotoşək., 20x20 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM); 12 sm.           2013/1823

 Qaqouz folkloru [Mətn]: Seçmələr /Ön sözün müəllifi, tərtib edən, qaqauzcadan çevirən: Güllü Yoloğlu; Red.: Məmməd Namaz Bib-ID vtls000029698.- Bakı: Gənclik, 1996.- 200 s.: ill., 20 sm.  1996/414

Qaqunova Yelena Yakovlevna. Xəstələrə ümumi qulluq [Mətn]: orta tibb məktəbləri üçün dərslik /Y.Y.Qaqunova; [tərc. ed. M.Müslümov; red. M.Tapdıqova]Bakı: Maarif, 1974.- 254, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm. 223390 

Qala arxeoloji etnoqrafik muzey kompleksi [Mətn]: /Heydər Əliyev Fondu.- [Bakı]: [2009].- 32 s.: şək., fotoşək., 21 sm. 2009/768 

Qalabəyova Alanqu.    Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı müntəxabatı musiqi və incəsənət məktəbləri üçün dərs vəsaiti /A.Qalabəyova; red. S.Hacıyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II hissə.-  Bakı: [s. n.], 2010.-  122, [2] s.        ar2010/2333        

Qamışlı Rüstəm. (Xəlilov Rüstəm Xəlil oğlu)  Laçın qaya, Çal yadıma düşəndə [Mətn] Qamışlı şair Rüstəm; toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R.Təmkin.- [Gəncə] Pirsultan, 2002.- 79, [1] s. 2002/1486

Qan komponentlərinin hazırlanması, istifadəsi və keyfiyyət təminatına dair təlimat [Mətn]: tövsiyyə № R (95) 15 /Tərcümə: A.Həsənov; Red..: E.Məmmədova; Avropa Şurası.- Bakı: Avropa Şurası, 2004.- 265 s.     2004/1544

Qandi Mahatma. Bütün insanlar qardaşdır [Mətn] /M.Qandi; nəşrə haz. M.Kərimov; tərc. ed. G.Gəncalp; Sivilizasiya və Maarifçilik İctimai Birliyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 162, [2] s.: portr., 20 sm.  Ar2011/1328

Qanun İnfo. Jurnal  Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /Qanun info; red. İ.Baharov.- Bakı: [s.l.], 2008.- 40 s.      2008/1119 

Qanun İnfo. Jurnal 35 № -li buraxılış. Fəhlə peşələri və işlərin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası [Mətn] /Qanun info; [baş red. İ.Baharov; burax. məs. M.Əliyev] [hissə 1].- Bakı: [Meqabayt], 2011.- 272 s.: cədv            2011/961        

Qanun info Jurnal 68 №-li buraxılış.  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 2011-ci il 1 sentyabr tarixinə əlavələr və dəyişikliklərlə /Qanun info; [baş red. İ.Baharov; burax. məs. M.Əliyev].- Bakı: [Meqabayt], 2011.- 188 s.: cədv       2011/962

Qanun info Jurnal 68 №-li buraxılış.  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: (2013-cü il 1 mart tarixinə əlavələr və dəyişikliklərlə) /Qanun info; [baş red. İ.Baharov; burax. məs. M.Əliyev].- Bakı: [s. n.], 2013.- 196 s.: cədv    2013/1322      

Qanun İnfo. Jurnal Burax. 11. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 2011-ci il 1 sentyabr tarixinə əlavələr və dəyişikliklərlə /Qanun İnfo.- Bakı: [MMCMeqabayt], 2011.- 184 s.   2011/2186

Qanun İnfo.    Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması qaydaları [Mətn] /"Qanun İnfo" jurnalı; [baş red. İ.Baharov; burax. məs. M.Əliyev]Bakı: [MMC "Meqabayt"], 2009.- 96 s.     2009/1445

Qanun pozuntuları zamanı sənədləşdirmə və müraciət qaydaları /Tərtibçi-müəllif: Ç.Qənizadə; "İnam" PlüralizmMərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 32 səh.        2001/1245

Qanun... sürücü... məsuliyyət... [Mətn] /burax. məs. E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 147, [1] s.: cədv., ill          2012/1705

Qanunvericilik testlərdə [Mətn]: kitabdakı testlər 1 mart 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklər nəzərə alınaraq tərtib edilib /haz. Ə.Hacıbəyli (red. və izahların müəl.) [və b.] Bib-ID. vtls000499178.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 615, [1] s. 2016/721

Qara Qarayev [Mətn]: biblioqrafiya /AzSSR EA, Əsaslı Kitabxana; tərt. ed. M.İbrahimova, A.İsazadə, X.Məmmədova; red. L.V.Karaqiçeva, R.A.Kazımov. Bib-ID. vtls000231689. Кара Караев: библиография.- Bakı: [AzSSR EA], 1969.- 141, [3] s.: port    Azf-114449 

Qara Qarayev [Mətn]: biblioqrafiya /Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. edən. M.Vəliyeva, M.İbrahimova, G.Misirova; elmi red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; [dizayner M.Əliqızı] Bib-ID. vtls000614481. Gara Garayev: Кара Kараев.- Bakı: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2018.- 695, [1] s.: portr  Azf-305126

Qara Qarayev adına pianoçuların beynəlxalq elmi-ifaçılıq müsabiqəsi (I; 2010; Bakı).Qara Qarayev adına pianoçuların birinci Beynəlxalq elmi-ifaçılıq müsabiqəsi və "Fortepiano Qara Qarayev yaradıcılığında" birinci Beynəlxalq elmi-ifaçılıq konfransı (6-10 dekabr) [Mətn]: Bakı Musiqi Akademiyasının 90 illik və BMA-nın məktəb-studiyasının 30 illik yubileyinə həsr olunur /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. BMA-nın Orta İxtisas Musiqi Məktəb-Studiyası; [ideya müəl., layihənin bədii rəhbəri T.Seyidov] Bib-ID. vtls000280391.- Bakı: [s. n.], 2010.- 28 s.: portr         2010/2394  

Qara Qarayev adına pianoçuların beynəlxalq elmi-ifaçılıq müsabiqəsi (I; 2010; Bakı). Qara Qarayev adına pianoçuların birinci Beynəlxalq elmi-ifaçılıq müsabiqəsi və "Fortepiano Qara Qarayev yaradıcılığında" birinci Beynəlxalq elmi-ifaçılıq konfransının materialları [Mətn]: Bakı, 6-10 dekabr 2010-cu il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası; BMA-nın orta ixtisas Musiqi Məktəb-studiyası; baş red. F.Bədəlbəyli; red.-tərtibçilər T.Seyidov, S.Məmmədova. Bib-ID. vtls000280424. Материалы первого международного научно-исполнительского конкурса пианистов имени Кара Караева и "Первой международной научно-исполнительской конференции "фортепиано в творчестве Кара Караева".- Bakı: [Mütərcim], 2012.- 218, [2] s.: ill., not        Azf-269835     

 Qara Qarayev [Mətn] /E.Abbasova, L.Karaqiçeva, R.Fərhadova; red. T.Quliyev. Bib-ID. vtls000198213.- Bakı: İşıq, 1978. 71, [1] s.: portr., fotoşək            Azf-154303

Qara Qarayev Beynəlxalq müasir musiqi festivalı, (V; 2013; Bakı).   Qara Qarayev V Beynəlxalq müasir musiqi festivalı [Mətn]: Bakı, 14-19 aprel 2013: [buklet] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi; festivalın bədii rəhbəri. F.Qarayev; [tərtibatçı. E.Mirzəyev; ön söz əvəzi C.Səlimxanov] Bib-ID. vtls000307822[Bakı]: [s. n.], [2013?] 49, [1] s.: fotoşək., portr., not    Azf-274609

Qara Qarayev - tələbələrinin xatirəsində [Mətn]: [esse, oçerk, portret cizgiləri və foto sənədlər toplusu]: [kitab-fotoalbom] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirlyi, Azərb. Bəstəkarlar İttifaqı; tərtibçi red. N.Şəfiyeva; [məsul red. L.Hüseynova; tərc. S.Hüseynova, N.Mahmud qızı; dizay. R.Mürsəlov, Ş.Qurbanov] Bib-ID. vtls000132574.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 223, [1] s.: portr., fotoşək  Azf-258379

Qara Qarayevi anarkən [Mətn]: Məqalələr toplusu /Tərtibçi və red.: Z.Səfərova; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. Bib-ID. vtls000004187. Вспоминая Кара Караева.- Bakı: Elm, 2002.- 160 s.: fotoşək., portr          Azf-222351

"Qara Qarayevin "Don Kixot" simfonik qravürünün ifaçılıq təhlili [Mətn]: metodik tövsiyə /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Üzeyir Hacıbəyov ad. Bakı Musiqi Akademiyası; [tərt. ed. S.Ə.Mirzəyev; elmi red. N.Quliyeva; rəy verənlər. O.Abasquliyev, T.Kəngərli]Bib-ID  vtls000064136.- Bakı: 2008.- 20 s.: not., 20 sm.  Azf-249325

Qara Qarayevin violino və fortepiano üçün sonatası barədə seçilmiş məqalələr [Mətn] /tərtibatçı və tərc. A.Əlizadə; red. S.Qarabağlı.- Bakı: [Zərdabi-Nəşr], 2018.- 87, [1] s.            Azf-304672 

 Qara Qarayevin "Yeddi gözəl" balet süitasının orkestr təfsirinə dair metodik tövsiyələr [Mətn] /Tərtib ed.: A.S.Əliyev; Elmi red.: G.A.Abdullazadə; Rəyçilər: C.İ.Həsənova, L.M.Məmmədova; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı Musiqi Akademiyası. Bib-ID. vtls000028443.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 31 s.: notlar     Azf-242028

Qarabağ [Mətn]: Biblioqrafiya /Red.: V.Quliyev; Tərt. ed.: A.S.Xəlilov; AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Şuşa, 2004.- 400 s.: 21 sm.            2004-353

Qarabağ Abidələri.- Bakı: [s.n.], 2009.        Azf-257301

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni iddialarının "Sovet dovrü" [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]Bakı: [s.n.], 2009.- 50, [2] s.: 20 sm. 2009/652

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni işğalının nəticələri [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.].- Bakı: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm. 2009/649 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni vəhşilikləri (1905-1906) - (1918-1920) [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]Bakı: [s.n.], 2009.- 46, [2] s.: 20 sm. 2009/650 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Xocalı soyqırımı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]Bakı: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm. 2009/651 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Xocalı soyqırımı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]; red. hey. A.Nağı [və b.]; [naşir N.Həbibov].- Bakı: [s. n.] 2014.- 36 s., [fotoşək., gerb] ill. 20 sm.   Azf-281136

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: Şuşa, 2002.- 192 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2003.- 292 s.

 

  Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Red. heyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2004.- 296 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.:  2005.- 234 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 5-ci elmi-əməli konfransının materialları /Elmi red.: Q.Ə.Qarannı, N.Səməndər.- B.: 2006.- 252 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 6-cı elmi-əməli konfransın materialları/ Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.  Qarabağ gündəliyi [Mətn] /Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Bib-ID. vtls000506492. 14 saylı bülleten 01 iyul-31 dekabr 2015-ci il.- Bakı: [s. n.], 2016.- 254 [1] s.  2016/915         

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.  Qarabağ: yaddaş kitabı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]; red. hey. A.Nağı [və b.]; [naşir N.Həbibov].- Bakı [s. n.] 2014.- 68 s., [4] v. fotoşək. gerb 20 sm.      Azf-281132

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.  Qarabağ: yaddaş kitabı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]; red. hey. A.Nağı [və b.]; [naşir N.Həbibov].- Bakı [s. n.] 2014.- 68 s., [4] v. fotoşək. gerb 20 sm.     Azf-281132

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Quba məzarlığı-erməni cinayətlərinin qanlı izi [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]; red. hey. N.Novruzbəyli [və b.]; [naşir A.Ağalarov].- Bakı: [s. n.] 2014.- 44 s., [2] v. fotoşək., ill., gerb 20 sm.     Azf-281140

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ haqqında tarixi faktlar [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]Bakı: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm. 2009/653 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ müharibəsi necə başlandı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]Bakı: [s.n.], 2009.- 62, [2] s.: 20 sm. 2009/654 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.     Qarabağ: yaddaş kitabı [Mətn] /Qarabağ Azadlıq Təşkilatı; [red. hey.: A.Nağı [və b.]; naşir A.Ağalarov; dizayn: İ.Əhmədova, C.Əliyev]. Bib-ID. vtls000540654.- Карабах: книга памяти.- Bakı: [s. n.], 2014.- 92 s., [4] v. fotoşək.: gerb         2014/2613       

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.     Qarabağ: yaddaş kitabı [Mətn] /Qarabağ Azadlıq Təşkilatı (QAT); red. hey.: A.Nağı [və b.]; [naşir N.Həbibov; dizayn: İ.Əhmədova, C.Əliyev]. Bib-ID. vtls000541195.- Karabağ: bellek kitabı. Garabagh: memory book.- Bakı: [s. n.], 2014.- 80 s., [4] v. fotoşək.: gerb            2014/2615

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ gündəliyi [Mətn] /Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Bib-ID. vtls000554657. Qarabağ gündəliyi 17. 17 saylı bülleten 01 yanvar - 30 iyun 2017-ci il.- Bakı: [s. n.], 2017.- 252 s.: 20 sm.           2017/1019

Qarabağ: dünən, bu gün fotoşəkillərdə [İzomaterial]: [fotoalbom] /baş red. və baş məsləhətçi. B.Baratoğlu; məsləhətçilər. A.Ə.Əhmədzadə, R.M.Əliyev.- Bakı: [İndiqo], [2007].- 200 s. , portr., fotoşək. ; 30 sm. 249615

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (8; 2009; Bakı) Qarabağ dünən, bu gün və sabah 8-ci elmi-əməli konfransının materialları [Mətn] /red. Ə.Abbasov [və b.]B.: [s. n.], 2009.- 291, [1] s. 2009/2229

 "Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (15; 2016 Bakı). Qarabağ dünən, bu gün və sabah [Mətn]: [15-ci elmi-əməli konfransının materialları toplusu: 26 may 2016-cı il] /[red. hey. Ə.Abasov [və b.] Bib-ID. vtls000506533.- Bakı: [s. n.], 2016.- 213 s.      2016/920

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah" Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 90 illiyinə həsr olunmuş 7-ci elmi-əməli konfransının materialları [Mətn] /elmi red. Ə.Abbasov [və b.]"Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (7; 2008; Bakı)Bib-IDvtls000062568.- Bakı: Qanun, 2008.-   264 s.: portr., 21 sm.      2008/873

 "Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (16; 2017; Bakı). Qarabağ dünən, bu gün və sabah [Mətn]: 16-cı elmi-əməli konfransının materialları: [23 may 2017-ci il] /red. hey.: Ə.Abasov [və b.] Bib-ID. vtls000554655. Qarabağ dünən, bu gün və sabah XVI.- Bakı: [s. n.], 2017.- 282, [1] s.: cədv       2017/1020   

Qarabağ: folklor da bir tarixdi [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; tərt. ed. İ.Rüstəmzadə; red. M.Abbasova; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli Bib-ID      vtls000356860 Cild     Kitab 3 Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.-     Bakı: [Elm və təhsil], 2012.-   467, [1] s.: 25 sm.        Ar2012-2540

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] AMEA, Folklor İn-tu ;layihəninrəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıb, tərt. ed. L.Vaqif qızı, red. İ.Rüstəmzadə; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli Kitab 6 Cəbrayıl, Kəlbəcər və Tərtər rayonlarından toplanmış folklore örnəkləri.- Bakı: ["Zərdabi LTD" MMC] 2013.- 465, [3] s.    2013/1774 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M. Kazımoğlu; toplayıcı, tərt. ed. İ.Rüstəmzadə, Z.Fərhadov; red. L.Süleymanova; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli Kitab 1 Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 463, [1] s.: 25 sm.       Azf-277300            

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıcılar Ə.Əfzələddin [və b.]; tərt. ed. İ.Rüstəmzadə; red. E.Abbasov; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli. Cild     Kitab 2 Bərdə və Ağcabədi rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 483, [1] s.: 25 sm. Azf-277303                       

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn]: Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri /layihənin rəhbəri M. Kazımoğlu; toplayanlar İ. Rüstəmzadə (tərt. ed.), S.Bağdadova; red. O.Əliyev; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu IV kitab.- Bakı: [Elm və təhsil], 2013.- 458, [2] s.: ill., portr., 24 sm.         Azf-275734                      

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M. Kazımoğlu (İmanov); topl. tərt. ed. İ. Rüstəmzadə; red. O.Əliye  nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli Cild           K. 8 Kəlbəcər rayonundan toplanmış folklor örnəkləri.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 437, [3] s.: portr., fotoşək., xəritə, 24 sm.            Azf-281693           

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M. Kazımoğlu (İmanov); topl., tərt. ed. və süjet göstəricisinin müəl. İ.Rüstəmzadə, red. E.Abbasov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli Cild        K. 9 Beyləqan, İmişli, Tərtər, Bərdə və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 401, [1] s.: fotoşək., portr., 24 sm.    Azf-281696

Qarabağ xanəndələri [Elektron resurs] /Layihənin rəhbəri və müəllifi: YUNESKO-nun Xoşməramlı Səfiri Mehriban xanım Əliyeva; Layihənin koordinatoru: T.Məmmədov; Layihənin iştirakçıları: Azərbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkəti; Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi; Azərbaycan Dövlət Səsyazmalar Arxivi.- B.: 2005.-24 CD; 14 sm. + Qoşma sənəd (147 s., şəkilli; 20 x 29 sm.)              233180

Qarabağ - irsimizin əbədi yaddaşı [Mətn] /Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; [ideya və ön sözün müəl. Ə. Qarayev; red. və sözardının müəl. T.Vəliyev; fotolar. H.Hüseynzadə və b.].- B.: [s.n.], 2008.- 379, [5] s.

Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix haz. A.Nağı.- Bakı: [s. n.] 2014.- 120 s. fotoşək., gerb 20 sm. Azf-281128

Qarabağ müzakirə olunur [Mətn] /tərtibatçı. Ə.Həsənov; red. F.Məmmədov; Z.Şamilov; S.İsayev; Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti.- B.: [s.n.], 2006.- 324 s.      239541

Qarabağ: Suallar və faktlar /Məsləhətçi və ön sözün müəllifi: N.Kaya; Bədii və texniki red.: H.Öztürk; Red.: A.Əhmədov.- Bakı: Qismət, 2005.- 156 s.    239649 

Qarabağ. Yaddaş [Mətn] /"Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə" İctimai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red. V.Hüseynova; dizayner və tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.- 190, [2] s. , şək., xəritə. ; 22 sm.    azf-257690

Qarabaği Mirzə Yusif.  Məcmueyi-Vaqif və müasirinin-digər /Mirzə Yusif Qarabaği, Red.: V.Quliyev; Əsəri əski əlifbadan transliterasiya edəni və çapa hazırlayanı: Ə.Bağırov,   Azərbaycan EA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Şuşa; 1999.- 152 səh.             1999-802

Qaradaği Eldar Məmməd oğlu. İstilik energetikası avadanlıqları [Mətn] E.M.Qaradaği, Z.R.İbrahimov, S.H.Binnətov.- Bakı: Ocaq, 2008.- 214 s.     2008/131        

Qarabağın geyimləri [Elektron resurs]: elektron albom /layihə rəhbəri N.Mehdiyyev; mətnin müəl. və tərt. G.Abdulova; layihə. elmi məsləhətçisi N.Vəlixanlı; ingilis dilinə tərc.: S.İbrahimova, S.Həmzətbəyova; dizayn S.Hüseynov; fotoqraf M.Nəsirov. Bib-ID vtls000526013.- Bakı: [s. n.], 2016.- 87, [1] s.: fotoşək.,   qg

  Qarabağın gələcəyi - sülhməramlı təşəbbüslərin gələcəyidir [Mətn]: dəyirmi masa, 14 iyul 2009-cu il /Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. SAM.- Bakı: "N print studiya" MMC, 2009.- 42, [1] s. fotoşək 2009/1911

 Qarabağlı Aydın.   Azərbaycanın qarqar uruqları və amazonlar [Mətn] /A.Qarabağlı; elmi red. M.Təkləli; red. H.Həsənov. Bib-ID. vtls000474163.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 383, [1] s.: şək., portr., xəritə            Azf-289425

Qarabağlı Aydın.  Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri [Mətn] /A.Qarabağlı; elmi red. Q.Kazımov; red. E.Kamal. Bib-ID. vtls000070444.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 475, [1] s.: portr., cədv, şək.+ [1] v. əlavə şəcərə            2008/1506       

Qarabağlı Əli. (Teyqubat oğlu Əliyev.) Xoşbəxtlik sorağında [Mətn] /Ə.Qarabağlı; red. A.İsabəyli.Bakı: Şirvannəşr, 2006.- 107, [1] s. portr  2006/462

Qarabağlı Əliyar Məmməd oğlu.     Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası ali məktəb üçün dərslik /Ə.Qarabağlı; [red. A.Zamanov]Bakı: Maarif, 1968.-  349, [3] s. 1968/686

Qarabağlı Saleh bəy.   Türk dilimizin taleyi [Mətn]: ümummilli savad qayğısı /S.Qarabağlı; red. Q.Quliyev.- Bakı: Elm, 2011.- 70, [2] s.: portr., 21 sm            2011/1739

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn] Səadət Qarabağlı; Red.: X.İsmayılqızı.- Bakı: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1997.- 80 s.     1997/445        

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir bəy Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn]Bakı: Pedaqogika, 2004.- 80 s.       2004/661

Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A.Fərzəliyev; Elmi red.: N.Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N.Axundov; Elmi red.: A.Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

 

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N.Axundov; Elmi red.: A.Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

Qarabalov Elçin. Alqı-satqı: Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /E.Qarabalov, Ə.Həsənov; Ön söz: E.Usub.-  Bakı: 2007.-  255 s.           241957

Qaraca Bəxtiyar.   İstiqlal düşüncələri [Mətn]: Cümhuriyyətə aparan yollar /B.Qaraca, A.Aşırlı; ideya müəl. İ.Məmmədov; elmi red. A.İsgəndərov; red. S.Aslanova, K.Mirzəyeva. Bib-ID. vtls000603987.- Bakı: [Zərdabi LTD], 2018.- 383, [1] s.: portr., fotoşək., faks., ill    2018/1113       

Qarabəyli Qarabəy İsmayılağa oğlu.   Nəsihətlər məcmuəsi [Mətn]: İnsana qəfildən toxunan bədbəxtlik və nagəhan azara qarşı görülməsi lazım gələn ilk köməklər barəsində /Q.Qarabəyli; kitabın naşiri Ş.Alırzayev; ərəb qrafikasından çevirən: X.İbrahim. Bib-ID. vtls000456774.- Bakı: Letterpress, 2015.- 118, [5] s.: portr., ill      Azf-286441 

Qaracaoğlan. Şeirlər [Mətn] /Qaracaoğlan; tərtib ed. və ön sözün müəl. İ.Öməroğlu, Q.Namazov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 256 s.: 21 sm. 208661 

 Qaracaoğlan. Şeirlər [Mətn] /Qaracaoğlan; tərtib edənlər və ön sözün müəllifləri. İ.Öməroğlu, Q.Namazov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-256 s.

Qaracayev C.Y. "Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında" Azərbaycan  Respublikası Qanununun  kommentariyası [Mətn] C.Y.Qaracayev; elmi red. Ə.Hüseynli; Azərb. Resp. Ailə, Qadınvə Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası; ABACEELİ; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası; UNFPA.-Bakı: [s.n.] 2011.-131, [1] s.           2011/2185

Qaradağ Raif Süleyman oğlu.  Neft fırtınası [Mətn] /R.Qaradağ; Tükiyə türkcəsindən Azərb. çevirən. M.Ənsərli; red. N.Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2009.- 253, [3] s.     2009/1661

Qaradağlı İslaməli.  İnsanlığın dastanı [Mətn] /İ.Qaradağlı; red. və ön söz D.Şahbuz; məsləhətçi. Ə.Beyləqanlı.- B.: Nərgiz nəşriyyatı, 2009.-  427, [1] s.

Qarabağlı Rizvan. Qarabulaqdan Füzuliyədək [Mətn] /R.Qarabağlı; Elmi red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası.- Bakı: Nurlan, 2004.-      168 s. , portr., ill., xəritə, cədvəl ; 21sm. 2004/1769

 Qarabağnamələr [Mətn] /tərt. edən və çapa haz. N.Axundov; elmi red. A.Fərzəliyev. Bib-ID. vtls000006193. K. 2.- Bakı: Yazıçı, 1991.- 450 s.: ill    Azf-202759

Qaradərəli Azad. (Vəliyev) yazıçı 1955 Burada kişi var?! [Mətn]: hekayələr /A.Qaradərəli. Bib-ID vtls000502043.-Bakı: Zero, [OL], 2013.- 176, [4] s.: ill., 17 sm.  Ar2013/2656

Qaradərəli Azad. (Vəliyev) 1955- Burda yer fırlanmırdı [Mətn]: hekayələr və roman /A.Qaradərəli; [red. Nicat]  Bakı: [Qanun], [2011]      416 s.: portr., 18 sm.      Ar2011/603

Qaradərəli Azad. Ulartı [Mətn]: [hekayələr və radiopyes] /A.Qaradərəli; red. T.Çələbi. Bib-ID. vtls000502060.- Bakı: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 1999.- 103, [1] s.: fotoşək., ill  1999/1331     

Qaragöl Vəliş.     Bir cüt hörük [Mətn]: hekayə V.Qaragöl; Red.: G.Ələkbər qızı.- Bakı: Gənclik, 2002.- 16 s.             2002/1363

Qaragözova Elnarə Elxan qızı. XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatında arxetipin yeni formaları [Mətn]: [monoqrafiya] /E.E.Qaragözöva; elmi red. R.M.Qeybullayeva; AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID. vtls000629577.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 141, [2] s.: cədv       2018/2187

Qaraxanlı Künə Dəmir.        Qaraxanlı Künə Dəmirin lətifələri [Mətn] toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R.Təmkin.- Gəncə: Pirsultan, 2002.- 51, [1] s.            2002/1487      

Qaraisayev Nizami Məcid oğlu.  Yola məhəbbətlə [Mətn] /N.M.Qaraisayev, Y.M.Piriyev I kitab.- Bakı: Təhsil NPM, 2009.- 403, [1] s. 253389

Qaraqan. (Elxan Aqşin oğlu Zeynallı)   A [Mətn] /Qaraqan.-       Bakı: Əli və Nino, 2010.-         235, [1] s.: 18 sm.            Ar2010/806

Qaraqan.  Bir milyon dollarım olsaydı... [Mətn]: [roman] Qaraqan.- [Bakı] [Qanun] [2014].- 244 s.                2014/778

Qaraqan. (Elxan Aqşin oğlu Zeynallı). Birinci addım [Mətn]: "Beş anonim milyonçu" /Qaraqan. Bib-ID. vtls000629702[Bakı]: [Qanun], [2018].- 255 s.: portr  2018/2193   

Qaraqan. (Elxan Aqşin oğlu Zeynallı)  Mələk [Mətn]: [hekayə] /Qaraqan.    Bib-ID     vtls000476126.-    [Bakı]: [Qanun], [2015].-    131, [1] s.: ill., 18 sm.     AR2015/1490

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. H.Ömərova; məsul red. C.Fərəcov; red.: M.Bəyişli I kitab.- Bakı E.L. 2006.- 688 s.          2006/1221    

Qaraqızı Ulduzə.    Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. R.Rövşən; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II kitab.- Bakı: "E.L." Nəşriyyat və Poliqrafiya Sirkəti MMC 2010.-664, [3] s.         2010/1633

Qaraqoyunlu, Sabir. (Əfəndiyev Sabir İsmayıl oğlu) 1943-     Qaraqoyunlu ləhcəsi "Dədə Qorqud" ləhcəsidir [Mətn]: seçilmiş elmi-publisistik məqalələr toplusu /S.Qaraqoyunlu; red. N.Həsənova; [ön söz. müəl. N.Cəfərov]. Bib-ID vtls000408928.- Bakı: Oğuz eli, 2013.-  167, [1] s.: portr., şək., cədv., 21 sm.   Ar2013/2296

Qaralov Zahid İbrahim oğlu.   Fizika qanunlarının tədrisi [Mətn] /Zahid Qaralov; Kitabın buraxılışına məsul: Ə.Osmanlı; Elmi red.: T.Pənahov, Ə.Osmanlı.- Bakı: Elm, 1997.- 320 s. portr., cədv., sxem      1997/163        

Qaralov Zahid İbrahim oğlu.    Heydər Əliyev - milli ləyaqət ölçüsü [Mətn] /Z.İ.Qaralov (ön söz).- Bakı: Təhsil, 2015.- 405, [3] s. portr          2015/470

Qaralov, Zahid İbrahim oğlu. Hər dövrün bir kitabı var [Mətn] /Z.Qaralov; Tərtib ed. İ.Akifqızı, G.Qaralova.- Bakı: Elm, 1994.- 80 s.: portr., 22 sm.   Azf-208045

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Kiçik riyaziyyatın böyük bəlaları [Mətn] /Zahid Qaralov, Əlövsət Osmanlı; Elmi red.: S.Həmidov; Red.: F.Süleymanoğlu Cild   I kitab.- Bakı: Elm, 1998.- 160 s.: ill., cədvəl., 21 sm. 1998/1082 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəblərdə peşələrə maraq və meyllərin yaranmasına təsir edən amillər [Mətn]: müəlimlər üçün metodik vəsait /Z.Qaralov, Ə.Hüseynov; [red. Ə.Ağayev]; Azərb. Döv. Elmi - Tədq. Pedaq. İn-tu/-  Bakı: Maarif, 1976.-  81, [3] s.         Ar1976/503

Qaralov Zahid İbrahim oğlu.  Məhəmməd Nəsirəddin Tusi: elm, saf əxlaq dünyasına açılan qapı [Mətn] Z.Qaralov; məsul red. A.A.Abaszadə, G.Qaralova I cild.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 391, [1] s.               2009/1734 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu.   İdeologiya və mənəviyyat [Mətn] /Z.Qaralov; məsul red. G.Z.Qaralova.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 483, [1] s. portr   2008/1319      

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Tərbiyə: 3 cilddə  Prinsiplər, məzmun, metodika I cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Süleymanoğlu, Rəssam.: Ö.Qoçulu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.-  268 s.              241340  

Qaralov Zahid İbrahim oglu.   Tərbiyə: 3 cilddə  Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq II cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F. Suleymanoglu, Rəssam.: O.Qoculu.-  Bakı: Pedaqogika, 2003.- 302   s.           241343 

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə  Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq III cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Suleymanoglu, Rəssam.: O.Qoculu.-  Bakı: Pedaqogika, 2003.-  320 s.            241345

Qaralova Rahilə. Məndən nağıl umma, dünya [Mətn]: şeirlər.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 175, [1] s.: 21 sm.           Ar2017/1625   

Qaralova Rahilə.  Qərib həsrəti [Mətn]: [şeirlər] /R.Qaralova; red. Z.Yaqub.- Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 207, [1] s.: portr., ill., 21 sm. Azf-295199 

Qaraməmmədli Y.A.   Qəza təbabəti- fövqəladə hallarda əhaliyə psixoloji xidmətin təskili [Mətn]: [vəsait] /Y.A.QAraməmmədli, İ.E.Məmmədov; burax. məs. H.O.Ocaqov; Avropa Surasə Irimiqyaslə Qəzalar Uzrə Qismən Acəq sazisinin Bakıdakə Avropa Hazərləq Informasiya Mərkəzi.-  Bakı: [s.n.], 2009.- 179, [1] s.        Azf-256239

Qaraməmmədli Nazim. 1955- Quran və Astronomiya işığında Səmavi Təfəkkür [Mətn] /N.Qaraməmmədli, L.Helvacı; elmi red. S.Zeynalov; nəşrə haz. S.Z.Meriç; dizayn. S.İsgəndərov Bib-ID  vtls000084463.- Bakı: [İpək Yolu], 2008.- 128 s.: şək., 27 sm. AZF-278295

Qaraməmmədli Yasin. Riskin idarə olunmasında insan amili - psixoloji faktorlar /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; Elmi red.: B.T.Bəkirov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 158 s.       231164

Qaramuradlı Məlahət Yusifqızı. Qədərində götür [Mətn]: şeirlər /M.Y.Qaramuradlı; Red.: E.İsgəndərzadə; Ön sözün müəllifi: M.Araz.- Bakı: Vektor, 2007.- 185 s. , portr. ; 20 sm. 241240

Qaranlıq günəş [Mətn]: Xeyrin çöküşü: [Azərbaycanda ilk fantastik qurğu romanı] /Z.Pənahov Cild [1][Bakı]: [ Qanun], [2011].- 335 s.: ill., 20 sm.            2011-2092

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova; red. Ə.Əmirbəyli, B.Abdullayev I cild.- Bakı: Nurlar, 2007.- 400 s.   250003

Qaraoğlu Fazil. Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin həyatı [Mətn] /F.Qaraoğlu; red. A.Talıboğlu.- Bakı: 2006.- 334 s. şək   2006/1310      

Qaraoğlu Fazil. Türk millətinin tarixi, qurduğu dövlətlər və ata-babaları [Mətn] /Fazil Qaraoğlu; elmi məsləhətçi L.Məmmədova; baş red. Ə.Əmirbəyli; red. B.Abdullayev.-  Bakı: Nurlar, 2007.- 384 s.   250087

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Troyalılar türk idilər /Ç.M.Qaraşarlı; elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.-  79, [1] s. , portr., ill. ; 20 sm. ar2012/947

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri-Türklər [Mətn] /Ç.M.Qaraşarlı; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 278, [2] s.    azf-255457

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Troyalılar türkidilər /Ç.M.Qaraşarlı; elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 79, [1] s.          2012/947

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliyyətində motivasiyanın rolu [Mətn]: [monoqrafiya] H.T.Qaraşov, elmi red. Z.M.Şabanov; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- Bakı: Avropa 2014.- 207, [1] s.        2014/670

Qaraşova Səbinə Arif qızı.      ABŞ-Rusiya: postsovet məkanı uğrunda mübarizə [Mətn]: [monoqrafiya] /S.Qaraşova; red. A.M.Quliyev. Bib-ID. vtls000585937.- Bakı: Səda, 2018.- 407, [1] s  2018/391

Qarayev Abdulla Hacıvəli   oğlu.     Azerbaijan-english and english-azerbaijan phrase and conversational book /A.Qarayev; [editor S.F.Azizova]Baku: Maarif, 2006.-  307, [1] p.          I-38096

Qarayev Azər İslam oğlu. Bakalavr dərəcəsi alanlar üçün Maliyyə kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Elektron resurs] A.İ.Qarayev; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər N.Xudiyev, M.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, ADİU.- Bakı: [s.n.] 2007.- 82 s.   qa-bda

Qarayev Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2005.- 160 s.

Qarayev Elçin Teymur oğlu.   Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən [Mətn]: (XVII - yüzilliyin sonu XIX yüzilliyin ortalarında): monoqrafiya /E.T.Qarayev; elmi red.: C.M.Mustafayev, H.N.Həsənov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad.Tarix İn-tu. Bib-ID. vtls000505877.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 543, [1] s.: cədv., xəritə, şək., portr     2016/899 

Qarayev Elçin. F.İ.Soymonovun "Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri" adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi [Mətn] /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2006.- 141 s.  

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. İrəvan xanlığı (1747-1828) [Mətn] /E.Qarayev; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Avropa, 2010.- 342 s.

Qarayev Eldar Abdulla oğlu.  Bitki və heyvan mənşəli zəhərlərin kimyəvi-toksikoloji analizi [Mətn]: dərslik /E.A.Qarayev. Bib-ID. vtls000563321.- Bakı: [Təbib], 2015.- 307, [1] s.: cədv., şək     2015/2385

Qarayev Eldar Abdulla oğlu.  Sintetik üzvi zəhərlərin kimyəvi-toksikoloji analizi [Mətn]: dərslik /E.A.Qarayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. Bib-ID. vtls000563395.- Bakı: [Təbib], 2017.- 325, [1] s.: cədv., şək            2017/1510       

Qarayev Eldar Səməd oğlu.  Ümumi fizika praktikumu [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /tərt. ed. E.S.Qarayev, N.F.Qəhrəmanov (elmi red.), Y.Q.Nurullayev.- Bakı: MBM, 2015.- 482, [2] s.: cədv., şək            2015/1164

 Qarayev Faiq Sarı oğlu.   Fəlsəfi antropologiya [Mətn]: [monoqrafiya] /F.S.Qarayev; elmi red. A.Tağıyev; üz qabığındakı rəsmin müəl.: G.Bəylərova. Bib-ID. vtls000518934.- Bakı: [Şərq-Qərb], 2014.- 209, [1] s.: portr  2014/2502

Qarayev Faiq Sarı oğlu. Polis mənəvi ideyanın gerçəkliyidir [Mətn]: [monoqrafiya] /F.S.Qarayev; elmi red. A.İ.Tağıyev. Bib-ID. vtls000550103.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 311, [1] s.: portr        2017/773

Qarayev Fərhad Mirzağa oğlu. Reklam işinin təşkili [Mətn]: dərslik /F.M.Qarayev, E.M.Yusifov, A.Q.Novruzova; elmi red. R.F.Sadıqov. Bib-ID. vtls000594520.- Bakı: [Biznes Universiteti], 2018.- 356, [1] s.: cədv., şək            2018/710

Qarayev Gəray Qara oğlu. 1954- Məşqçi lider fəlsəfə və nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /G.Qarayev [ön söz]; elmi red. N.B.Məcidov; ixt. red. M.Nərimanoğlu; Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası, Azərbaycan Futbol Məşqçiləri Birliyi Bib-ID vtls000517296.- Bakı: [s. n.], 2012.- 468 s.: portr., şək., cədv., fotoşək., 22 sm. AR2012/2858

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Ata həsrəti [Mətn]: Hekayələr /İsmayıl Qarayev; Tərt. ed. və naşir: Qoşqar İsmayıloğlu Bib-ID vtls000011293.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 124 s.: 1 portr., 20 sm.     2006-183

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Çinar: Əfsanələr /İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Qoşqar İsmayıloğlu Bib-ID vtls000011296.- Bakı: Çinar-Çap, 2005.- 116 səh.: 20 sm. 2005-1541

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Kölgə: Povestlər /İsmayıl Qarayev; Tərtib edən və naşir: Qoşqar İsmayıloğlu Bib-ID  vtls000011285.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 212 səh.: 1 portr., 20 sm.         2006-182

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu.  İnsan var hələ: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 44 səh.    2002/1253      

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu.    Qanlı məktub: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 60 səh.    2002/1257

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Yalandır?: Mikroroman /İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 39 səh.: 20 sm.        2002-1254

Qara Qarayev [Mətn]: oçerklər /Q.Qarayev; ön sözün müəl. F.Bədəlbəyli; elmi red. G.Abdullazadə; tərt. ed. və red. Ş.Mahmudova, G.Mahmudova.- B.: Çinar-Çap, 2003.- 280 s.

Qaralov, Zahid İbrahim oğlu. Hər dövrün bir kitabı var [Mətn] /Z.Qaralov; Tərtib ed. İ.Akifqızı, G.Qaralova.- Bakı: Elm, 1994.- 80 s.: portr., 22 sm.

Qarayev M.İ.,  Musayev N.C., Quluzadə T.H.   Riyaziyyat 2 Proqram və test nümunələri.- Bakı: 2011.- 50 s. qm-r2

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Fiziologiyanın aktual problemləri [Mətn]: insan və heyvan fiziologiyası, tibb və biologiyanın bəzi fundamental və tətbiqi tədqiqatları haqqında /M.A.Qarayev; rəyçilər Ə.N.Fərəcov, Z.H.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2006.- 298 s. ill     2006/464        

Qarayev Məmməd Abbas oğlu, Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. (rəyçi) Mehdiyev, M.R. (rəyçi)  Məhərrəmov, Ş.A. (rəyçi) İnsanın anatomiyası: dərslik /M.A.Qarayev; Rəyçilər: M.S.Abdullayev; M.R.Mehdiyev; Ş.A.Məhərrəmov.-  B: [Təhsil], 2005.- 464 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; rəyçi. Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; red. Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov I hissə.- B.: Tİ-MEDİA, 2005.- 366 s.  

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; Rəyçi: Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; Red.: Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov Cild II hissə.- Bakı: Təhsil, 2005.- 396 səh.: ill., 20 sm. 

  Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan və heyvan fiziologiyası [Mətn]: mühazirə materialları: dərs vəsaiti /M.A.Qarayev; rəyçilər Ə.N.Fəcərov, Ə.M.Hüseynov. Bib-ID. vtls000137376.- Bakı: [Təhsil], 2009.- 300, [1] s        Azf-258836 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Yuxu fazalarının elektroensefaloqrafik assimmetriyası [Mətn]: monoqrafiya M.A.Qarayev, L.M.Tağızadə; rəyçi. R.Y.Qasımov, Ə.N.Əliyev; elmi red. T.M.Ağayev.- Bakı: Elm, 2005.- 292 s.             2005/1413

Qarayev Mustafa İslam oğlu. Riyaziyyat-II [Mətn]: məsələlər, proqram və test nümunələri: [dərs vəsaiti] /M.İ.Qarayev, T.H.Quluzadə; elmi red.: İ.Ş.İbramxəlilov, M.S.Alməmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2012.- 417, [1] s.: cədv., [portr]          2012/2749      

Qarayev Nəsrəddin.  XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri [Mətn] /N.Qarayev; nəşrə hazır. və elmi red. V.Musalı; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2010.- 324, [2] s.: portr   2010/868  

Qarayev Rauf   Məmməd  oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq [Mətn] R.M.Qarayev; elmi red. İ.R.Məmmədzadə; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu Bakı: [s.n.] 2012.- 343, [1] s.         2012/2008     

Qarayev Rauf Məmməd oğlu.  İngiliscə-azərbaycanca böyük  hüquq lüğəti (Birinci nəşr).- Bakı: Qanun, 2009.- 648 s.   255063

Qarayev Rauf Məmməd oğlu.  İngiliscə-rusca-azərbaycanca hüquq lügəti [Mətn] R.M.Qarayev, Z.H.Əliyev ;red. və önsözmüəl. E.Süleymanova;  Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı: ["RS" PP] 2013.- 529, [1] s.             i-39800             

Qarayev Rauf Nəcməddin oğlu.   Üzən neft-qaz mədən qurğuları Offshore floating structures for oil and gas industry /R.N.Qarayev, M.İ.Mədətov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.-  336 s. , ill., şəkilli, cədvəl ; 24 sm. 2004/1088

Qarayev Rauf Məmməd oğlu.  Azərbaycanca-rusca-ingiliscə hüquq lügəti [Mətn]: 10000-dən cox termin /R.M.Qarayev; red. və ön söz müəl. E.Süleymanova; Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı: ["RS" PP], 2013.- 359 s.          2013/2124      

Qarayev Rauf Məmməd oğlu.  Rusca-azərbaycanca hüquq lüğəti [Mətn]: 25 minə yaxın termin /R.M.Qarayev.- Bakı: Qanun, 2007.- 346, [2] s.     2007/2062      

Qarayev S.F.  Nano texnoloji materialşünaslığın əsasları [Mətn] S.F.Qarayev (elmi red.), S.M.Mustafayev; rəyverən. M.B.Babanlı [və b.]Bakı: [s.n.] 2013.- 199, [1] s.             2013/4

Qarayev Səfa Pənah oğlu.       Mifoloji xaos: strukturu və poetikası [Mətn]: [monoqrafiya] /S.Qarayev; elmi red., [ön söz] M.Kazımoğlu; AMEA, Folklor İn-tu. Bib-ID. vtls000515063.- Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 211, [1] s.: ill., portr            Azf-292540     

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- Bakı: ADNA, 2004.- 228 s.     2004/27

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu.         Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Böyük Vətən müharibəsi veteranları /Siyavuş Qarayev, İmran Cəfərzadə.- Bakı: [ADNA ], 2005,109 səh. portr., fotoşəkillər           2005/241           

Qarayev Tamerlan Yelmar oğlu.     Cinayətin tövsifinin nəzəri əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.Qarayev, R.Şəmsizadə; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; elmi red. F.Səməndərov.- B.: ADU, 1989.- 76, [2] s.

Qarayev Telman Fərman oğlu.  Sənətin keçdiyi yollar [Mətn] /T.F.Qarayev; red. R.Zöhrabov; naşir A.Dənzizadə; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bib-ID. vtls000240505. K. 2.- Bakı: Qoliaf, 2011.- 487, [1] s.: portr., fotoşək         Azf-265903     

Qarayev Telman Fərman oğlu. Sənətin keçdiyi yollar [Mətn] /T.F.Qarayev; red. B.Sadıqov; ön söz B.Nəbiyev; məsləhətçi Anar; naşiri A.Dənzizadə. K. 1.- Bakı: [Apostroff], 2014.- 518, [6] s. ill., portr., fotoşək     2014/1972           

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.  Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrı [Mətn] /Yaşar Qarayev; Red. H.Orucəli; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- B.: Azərb. SSR EA, 1965.- 192 s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.  İlyas Əfəndiyev [Mətn] /Y.V.Qarayev; [red. V.Paşayev]; AzərbaycanSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: 1987.- 50, [1] s.                1987/297  

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.  Poeziya və nəsr [Mətn] /Y.Qarayev; red. və ön sözün müəl. M.Cəfər.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 196, [4] s.        1979/675 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Meyar-şəxsiyyətdir /Y.Qarayev; red. A.Səfiyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.-      451, [3] s. , portr. ; 21 sm. 57212   1988-1073   

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.  Tarix: yaxından və uzaqdan [Mətn] /Y.Qarayev; Red.: Ş.Alışanov; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Sabah 1996.- 712 s.        1996/31          

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.  Tənqid: problemlər, portretlər [Mətn] /Y.Qarayev; red. Z.Qiyasbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1976.- 210, [2] s.   1976/558

Qarayev Z.İ. Diş-çənə anomaliyalarının yayılmasında və strukturunda inbridinqin roluna dair tibbi-genetik məsləhətlər: Metodik tövsiyə /Resenzentlər: Y.Ə.Yusubov, Ş.İ.Mahalov, F. A.Sultanova; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Təbib, 1999.- 11 səh.: cədvəl. 1999/20

Qarayev Zakir Ömər oğlu.   Tibbi mikologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Ö.Qarayev, T.Ə.Əliyev, A.İ.Qurbanov; rəyçilər. M.Davatdarova,G.Nəsrullayeva, Ə.Səmədov.- Bakı: Təbib, 2007.- 409, [1] s., [4] v. şək. cədv., şək            2007/2058

Qarayev  Zakir Ömər oğlu.     Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya [Mətn]: təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik: dərslik /Z.Ö.Qarayev, R.B.Bayramlı; elmi red. A.Qurbanov; dizayn S.Kazımov, İ.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi. Bib-ID. vtls000645408.- Bakı: [n. y.], 2019.- 396 s.: cədv., ill 2019/141

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu.  Bio qeyri-üzvi və biofiziki kimya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Z.Ş.Qarayev; rəy verənlər. X.S.Məmmədov, R.Y.Əliyev; ixtisas red. P.H.Rüstəmov I hissə.- Bakı: Maarif, 1988.- 285, [3] s.             195962 

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu.  Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: tibb institutu üçün dərs vəsaiti /Z.Ş.Qarayev.- Bакı: Maarif, 1975.- 433, [3] s.      143559

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: [dərslik] /Z.Qarayev.- Bakı: Maarif, 1983.- 436, [4] s.                176144

Qarayev Zöhrab İslam oğlu.   Ortodontiya [Mətn]: dərslik /Z.İ.Qarayev (red.), R.Q.Əliyeva, Z.H.Novruzov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. Bib-ID. vtls000424688.- Bakı: TimePrint, 2015.- 272 s.: fotoşək., cədv., şək        Azf-282723

Qarayeva  Aynur  M.  Serbcə-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: 7000 söz /tərt. A.M.Qarayeva; red.: Y.Mixayloviç, K.Abdullayev.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi, 2015. 205, [1] s.: şək., cədv   2015/1472         

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı.   Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi [Mətn] /G.Qarayeva, A.Hacıqədirli; elmi red. N.Ç.Axundova; rəyçilər B.O.Əziz [və b.]Bakı: Adiloğlu, 2012.- 451, [1] s.: cədv            2012/1496      

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin yeni tarixi [Mətn]: dərslik /G.Qarayeva, A.Hacıqədirli; elmi red. N.Axundova, R.Aslanov.- 589, [1] s.Azf-284234

Qarayeva Günay Ağaməhəmməd qızı. Müasir peyzaj lirikası [Mətn] /G.A.Qarayeva; elmi red. S.Quliyeva; rəyçi N.Muradəliyeva, V.Yusifli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: "Elm", 2013.- 218, [1] s.: portr 2013/1291

Qarayeva Ləman Zahid qızı.   Beynəlxalq münasibətlər tarixi [Mətn]: qədim dövr və orta əsrlər: dərslik /L.Qarayeva, Ş.Nuruzadə, Z.Məlikova; elmi red. İ.T.Nuriyeva [ön söz müəl.] Bib-ID. vtls000587688.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 484, [4] s.: portr   2018/446

Qarayeva Mehriban Cəfər qızı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin prosessual mexanizmləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasına qarşı verilən şikayətlərin məqbulluğu barədə qərarların icmalı; /M.Qarayeva; elmi red. Ə.Əliyev; red. F.Əliyeva; [ön söz. A.Mustafayeva]; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası.- Bakı: [s. n.], 2015.503, [1] s.           2015/146

Qarayeva Mehriban Cəfər qızı. Avropa konvensiyasının 5-ci maddəsi: azadlıq və toxunulmazlıq hüququ. Məhkəmə praktikasında tətbiqi məsələləri [Mətn] /M.Qarayeva; elmi red. A.İ.Mustafayeva; baş məsl. Ə.Hüseynov; Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası. Bib-ID. vtls000508220.- Bakı: Günəş-B NPM, 2016. 279, [1] s.: şək     2016/946

İmanov Muxtar (Qardaşlı). Müasir Azərbaycan nəsrində psixologizm [Mətn]: 60-70-ci illər /M.İmanov; Red. M.C.Cəfərov; Azərb EA, Nizami adına Xalqlar Dostluğu Ordenli Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 1991.- 116 s.    1991/298

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu.    Həmkarlar ittifaqı hərəkatının əsasları [Mətn]: dərslik /H.T.Qaraşov; elmi red. M.S.Mehbalıyev; [Azərb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası]; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- Bakı: [Avropa], 2015.- 446, [2] s.     2015/491

Qars müqaviləsi /Tərtib edən və ön sözün müəllifi: H.Məmmədov (Qaramanlı); Elmi red.: N.Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 84 s.          236815

"Qarşılıqlı əvəzolunma, standartlaşdırma və texniki ölçmələr" kursu üzrə laboratoriya işləri [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt. ed. A.İzzətov, A.M.Qafarov, A.M.Mirzəyev; rəyverənlər. E.M.Əfəndiyev, A.S.Qasımov.- Bakı: [AzPİ], 1990.- 28 s. cədv., şək        1990/1106           

Qasımlı Aydın Mədət oğlu.    O və Biz.- Bakı:  Elm. 2009.- 461 s.      92858

Qasımlı Aydın Mədətoğlu.     Dünyanın tacı türklər  [Mətn]:  tarixi, siyasi-ideoloji əsər.- Bakı: 2006.- 351 s.         92832

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə /A.M.Qasımlı; red. G.Ə.Yenisey; naşir. M.Bilgin.- Bakı: Adiloğlu, 2012.-  202, [2] s. ; 20 sm. azf-267516      

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Türklər tarixi oçerklər /A.M.Qasımlı (ön söz əvəzi); red. A.C.Abbaslı; naşir Türk Oğlu.-  Bakı: [MMC], 2012.- 530, [2] s. ; 22 sm. azf-272414         

Qasımlı İldırım Əvəz oğlu. Heydər Əliyevin bioqrafiyası [Mətn] İ.Ə.Qasımlı, U.İldırım; Red.: R.Tapdıq; Ön sözün müəllifi: X.Alovlu I kitab.- Bakı: Dünya, 1998.- 152 s.       1998/545

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Folklor və ədəbiyyat araşdırmaları [Mətn] /M.P.Qasımlı; tərt. ed. T.Vəliyeva; red. M.Allahmanlı; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID. vtls000551596. K. 1.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 627, [1] s.: ill., sxem            2017/885

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. (Paşa Orxan Ozan-aşıq sənəti [Mətn]: [monoqrafiya] /M.P.Qasımlı; elmi red. B.Abdulla; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID. vtls000027149.- [Bakı]: [Uğur], [2007] 304 s.: portr., cədv     2007/2519

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Ozan-aşıq sənəti [monoqrafiya] /M.P.Qasımlı; elmi red. Bəhlul Abdulla; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Uğur, 2011.- 304 s. , portr., cədv. ; 20 sm. ar2011/1998

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu Aşıq şeirinin poetik biçimləri və çeşidləri [Mətn] /M.P.Qasımlı, M.Allahmanlı; red. A.Məmmədov; Azərbaycan Aşıqlar Birliyi.Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 219, [1] s.: 21 sm.  Azf-304492     

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Şah İsmayıl Xətayinin poeziyası [Mətn] /M.P.Qasımlı; elmi red.A.Rüstəmova; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 176 s.        237650                       

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: 2 hissədə 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik /Musa Qasımlı; elmi red. və rəyçilər. M.Fətəliyev, F.Yusifzadə.- B.: Adiloğlu, 2007.- 380 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi: 2 hissədə.- 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik I hissə /М.Qasımlı; Elmi red.: М.Fətəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 380 s.             231113

Qasımlı Musa Cəfər oğlu.     Azərbaycanın baş nazirləri.- Bakı: Adiloğlu, 2005.            Ar2005-1562

Qasımlı Musa Cəfər oğlu.    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi [Mətn] /M.Qasımlı; E.Hüseynova; elmi red.: N.Əlibəyli.- B.: Adiloğlu, 2003.-  112 s.        227020 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu.    Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003) [Mətn]: [2 hissədə: monoqrafiya] /M.C.Qasımlı; [Azərb. Resp. Xarici İşlər Nazirliyi] Bib-ID. vtls000474268. H. 1.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 647, [1] s.: portr., fotoşək  Azf-287805

Qasımlı Musa Cəfər oğlu.  Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003) [Mətn]: [monoqrafiya]: 2 hissədə /M.C.Qasımlı. Bib-ID. vtls000470334. H. 2.- Bakı: Mütərcim, 2015. 660, [2] s.: xəritə, fotoşək., portr., cədv            Azf-287810

  Qasımlı Musa Cəfər oğlu.      Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix-olduğu kimi [Mətn]: 1920-1994-cü illər: [monoqrafiya] /M.C.Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. Bib-ID. vtls000540517.- Bakı: Elmin İnkişaf Fondu, 2016.- 517, [3] s.: gerb, fotoşək           2016/2235

Qasımlı Musa Cəfər oğlu.  Heydər Əliyev- İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər) [Mətn] /M.Qasımlı; Məsləhətçi: R.Mehdiyev; Red. Ə.Həsənov; Rəyçi: Ə.Mehdiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 608 s.            239242                       

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1960-1979 /Musa Qasımlı; Elmi red. Ə.Həsənov; Ön sözün müəl. B.Baysal I cild.- B.: Adiloğlu, 2007.- 560 s.   250065 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək  1979- 1991 /M.Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov II cild.- B.: Adiloğlu, 2009.-394, [6] s.   260024

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. tarix e. d-ru, prof. Yeni tarix [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik /M.C.Qasımlı (red.), O.Musayeva, H.Cabbarov Bib-ID vtls000307840.- Bakı: Kövsər, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 120 s.: cədv., fotoşək., ill., xəritə., portr., 24 sm. ar2011/2232 

Qasımlı Ramiz Asəf oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında "kiçik" adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası [monoqrafiya] /R.A.Qasımlı; elmi red. Ə.A.Quliyev; AMEA, Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-un ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 215, [1] s. , portr. ; 20 s azf-268795

Qasımoğlu Nəriman. (Qasımzadə Nəriman Qasım oğlu.) Oxu müqəddəsliyi /N.Qasımoğlu.- Bakı: Təhsil, 2005,220 səh.portr., ill   2005/1339      

Qasımov Akif Təmraz oğlu.  Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /A.T.Qasımov; rəyçilər. F.M.Hüseynov, N.Ə.Əliyev.-   Bakı: [Təhsil NPM], 2009.-  249 s. , şək., sxem., fotoşək., cədv. ; 25 sm.   ar2009/2116

Qasımov Aqil Qadir oğlu.     Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli meyvə ağaclarına zərərverən həşəratlar və onların entomofaqları [Elektron resurs]: [monoqrafiya] /[A.Q.Qasımov]; elmi red. Z.M.Məmmədov; Azərb. Resp., Naxçıvan Muxtar Respublikası. Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2015.- 144 s.: şək., cədv., xəritə, qa_nmrch 

Qasımov Alış Məmiş oğlu.      Azərbaycan Respublikasının əmək hüququ və əmək məcəlləsi sxemlərdə və cədvəllərdə [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Qasımov, Z.İ.Cəfərov; elmi red. M.N.Əliyev. Bib-ID. vtls000513337.- Bakı: Qanun, 2015.- 455, [1] s.: sxem., cədv            2015/2025 

Qasımov Alış Məmiş oğlu.     Azərbaycan Respublikasının pensiya hüququ: Dərs vəsaiti /Alış Qasımov, Mayis Əliyev; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: Z.H.Sadıqov, R.İ. Mürşüdov, Z.N.Dadaşov.- B.: Digesta, 2001.- 144 s.         221288

Qasımov Alış Məmiş oğlu.   Beynəlxalq əmək hüququ [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Qasımov, O.C.Məmmədov, M.K.Abdullayev; elmi red. və ön sözün müəllifi İ.İ.İsmayılov; rəyçi L.H.Hüseynov [və b.] Bib-ID. vtls000321729.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 190, [2] s      Azf-273773     

Qasımov Alış Məmiş oğlu.     Əmək hüququ: Ümumi hissə [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Qasımov; Red.: İ. İsmayılov; Rəyçilər: M.Əliyev, Z.Cəfərov, Z.Dadaşov, V.Quliyev.- Bakı: Qanun, 2005.- 280 s.      2005/1692           

Qasımov Alış Məmiş oğlu.  Əmək hüququ [Mətn]: dərslik /A.M.Qasımov; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: M.N. Əliyev, Z.İ.Cəfərov, Z.N.Dadaşov.- B.: Adiloğlu, 2007.-560 s.      244006

Qasımov Alış Məmiş oğlu.  Əmək hüququ. [Mətn]: dərslik /A.M.Qasımov; elmi red. İ.İ.İsmayılov. Bib-ID. vtls000506535.- Bakı: Letterpress, 2016.- 835 [5] s.: cədv       2016/921

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərinin oxşar və fərqli cəhətləri [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Qasımov; elmi red. Y.Ə.Mehdiyev; rəyçilər. M.B.Rəsulov [və b.]; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.-  Bakı: BDU, 1994.- 91 s.     1994/237

Qasımov Alşan  Ədil oğlu.     Unudulmaz illərin salnaməsi [Mətn] /Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti; A.Ə.Qasımov; [elmi red. M.Alıcanov]Bakı: [s. n.], 1984.- 38 , [2] s.          1984/1032

Qasımov Ayaz Səfərəli oğlu. Əxlaqın saflaşdırılmasına müdrik kəlamların təsiri [Mətn]: dərs vəsaiti /A. S. Qasımov; elmi red., (ön söz müəl.) F.Sadıqov, D.Yunusov. Bib-ID. vtls000484256.- Bakı: RS Poliqraf, 2015. 191, [1] s.: portr     2015/1715

Qasımov Aydın Eylas oğlu.     Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası məcəlləsinin kommentariyası [Mətn] /A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov; baş məsləhətçi H.Qurbanov. Bib-ID. vtls000244683.- Bakı: Elm, 2005.- 735, [1] s.: cədv            2005/2160       

Qasımov Aydın Eylas oğlu.   Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov; baş məsləhətçi. və ön söz. H.Qurbanov; məsləhətçilər. B.Zahidov, F.Cavadov.- Bakı: Qanun, 2008.- 732, [4] s. portr 2008/1333 

Qasımov Aydın Eylas oğlu.   Azərbaycanda cəza-icra hüququnun yaranması və inkişaf mərhələləri [Mətn]/A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Qanun, 2010.- 515, [1] s.          Azf-262150

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov I Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463, [1] s. , portr., cədv. ar2003/1608

Qasımov Aydın Eylas oğlu.   Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H. Aslanov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov II Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463 [1] s. , portr., cədv., faks. ar2003/1609  

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: beş cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; ön söz. V.Əliyev; elmi. red. F.Y.Səməndərov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H.Aslanov III Cild.-  Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- 463, [1] s. , cədv., şək., ar2004/1876

Qasımov Azər Ərəstun oğlu. İnşaat mexanikası [Mətn]birinci kitab.- Bakı: Az.İMU, 1994.- 216 s. ill   1994/342

Qasımov, Bayram Məhəmmədəli oğlu. İnformasiyanın işlənməsinin kodlaşdırılması [Mətn]: dərs vəsaiti /B.Qasımov, İ.Musayev, H.Bayramov; red. B.Qurbanov; [baş red. İ.Səfərov; red. İ.Hüseynova; dizayner V.İbrahimov]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Azərb. Döv. İqtisad Un-ti Bib-ID vtls000599303.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2018.- 151, [1] s.: cədv., il., 20 sm. ar2018/952

Qasımov Cavanşir Nağı oğlu. Fövqəladə halların təhlükəli amilləri [Mətn]: dərs vəsaiti /C.N.Qasımov, N.Z.Abdullayeva; red. A.A.Xəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti. Bib-ID. vtls000553339.- Bakı: [s. n.], 2017.- 389, [2] s.: cədv., şək          2017/943         

Qasımov Cavanşir Nağı oğlu. Mülki müdafiə [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.N.Qasımov; elmi red. A.A.Xəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti. Bib-ID. vtls000500647.- Bakı: [AzTU], 2012.- 591, [1] s.: cədv., şək   2012/2829

Qasımov Cəlal Əbil oğlu. Azərbaycan folklorşünasları (1920-1950) [Mətn] /C.Ə.Qasımov; elmi red. M.Kazımoğlu (İmanov); AMEA, Folklor İnstitutu. Bib-ID. vtls000557923.- Bakı: [Elm], 2015.- 455, [1] s.: portr 2015/2361 

Qasımov Cəlal Əbil oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi [Mətn] /C.Qasımov; red. H.İsmayılov, S.Rzasoy; AMEA, Folklor İn-tu. Bib-ID. vtls000557907.- Bakı: [Nurlan], 2011.- 599, [1] s.: portr., faks           2011/2684

Qasımov Cəlal.  Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarının qısa tarixi [Mətn]: dərslik /Cəlal Qasımov, Xəqani Bağırov; Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası; baş məsləhətçi. E.Mahmudov; elmi red. Z.Yusif-zadə; rəyçilər. M.Qasımlı, O.Sultanov.-  B.: MTN-nin nəşriyyatı, 2008.- 492 s.               249237

Qasımov Cəlal. Milli təhlükəsizliyin əsasları [Mətn]: dərslik /C.Qasımov, N.Nağıyev; elmi red. Z.Yusif-zadə; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev ad. Akad-sı.- Bakı: [MTN-nin H.Əliyev ad. Akad.], 2015.- 407, [1] s.        2015/485        

Qasımov Cəlal. Repressiyadan deportasiyaya doğru [Mətn] /C.Qasımov; Baş məsləhətçi: N.Abbasov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Y.Qarayev; Rəyçilər: K.Əliyev, Ş.Vəliyev; Naşiri: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 292 s.

Qasımov Cəlal.  Yaddaşın bərpası [Mətn] /C.Qasımov; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçilər: B.Vahabzadə, K.Əliyev.- B.: Mütərcim, 1999.-  256 s.

Qasımov, Eldar Köçəri oğlu. Sitologiya [Mətn]: [dərslik] /E.K.Qasımov; elmi red. M.R.Quliyev, M.T.Orucov; rəyçilər. Ə.Ə.Mehrəliyev, H.K.Muradov Bib-ID vtls000070229.- Bakı: Oskar, 2008.- 237, [1] s.: cədv., şək., 30 sm. Azf-250779

Qasımov Elmağa Ağaqasım oğlu. Elementar riyaziyyat kursunun elmi əsasları [Mətn]: [dərs vəsaiti] /E.Qasımov; elmi red. S.S.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti. Bib-ID. vtls000509371.- Bakı: [Elm], 2016.- 496, [2] s.: şək         2016/991

Qasımov Elmar Mustafa oğlu. Göz xəstəliklərinin diaqnostikası [Mətn] /E.M.Qasımov, V.Ə.Aslanova.- Bakı: [s.n.], 2009.-   271, [1] s. , portr., şək. ; 25 sm. ar2009/2171

Qasımov Elşad Nağızadə oğlu. Fizika [Mətn]: abituriyentlər üçün köməkçi vəsait /E.N.Qasımov (ön söz müəl.); elmi red. V.P.Aliyev; dizayn və qrafika L.A.Qasımzadə.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 201, [2] s.: cədv., ill

Qasımov Etibar Əhməd oğlu.  Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin su təchizatı: IХ-ХV əsrlər: tarixi-arxeoloji tədqiqat /E.Ə.Qasımov; Elmi red., ön sözün müəllifi, nəşrə hazırlayan: Ə.H.Babayev, rəssam: R.Cəfərova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 200 səh.: ill., 20 sm.       2002-152

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu.  Azərbaycan faunası [Mətn]Xərçənglər (Crustacea) /Ə.H.Qasımov; red. Y.Ə.Əbdürrəhmanov; Azərb. SSR EA, Zoologiya İn-tu IV cild, 1-ci buraxılış.- Bakı: Elm, 1976.- 249, [3] s.             149276

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası /Əbdül Qasımov; Rus dilindən tərcümə edəni: A.R.Əliyev; Rəy verən; M.Ə.Salmanov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 550 s.           2004/1573      

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu.   Xəzər dənizi [Mətn] Ə.Qasımov; rəyçilər. O.Q.Mironov, Y.İ.Staroboqatov, Q.N.Bujinskaya.- Bakı: Elm, 1999.- 208 s.              1999/179

Qasımov Əbdülhəmid Səmid oğlu.  Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası [Mətn]: dərslik /Ə.S.Qasımov, N.D.Yusubov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçilər V.A.Abbasov, V.C.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2007.-     391, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.  Azf-261756

Qasımov Ədalət Qasım oğlu.   Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Elektron resurs]: XX əsrin 70- 80- ci illəri Ə.Q.Qasımov.- Bakı: 2009.- 412 s.  qe-hets

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi [Mətn]: 1969-2003-cü illər /Ə.Q.Qasımov; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Y.Mahmudov; məsləhətçi İ.M.Hacıyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu .- Bakı: Turxan, 2013.- 263, [1] s.: portr., 25 sm.

Qasımov Ədalət. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Mətn]: XX əsrin 70- 80- ci illəri /Ə.Qasımov; elmi red.: Y.Mahmudov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 302, [1] s. fotşək

Qasımov Ələs Yunis oğlu.  Azərbaycan xalq oyunları [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.Y.Qasımov; elmi red. A.Nəbiyev. Bib-ID. vtls000432650.- Bakı: Bakı Universiteti, 2006.- 187, [1] s  Azf-284136     

Qasımov Əlfi.  Toy gecəsi [Mətn]: romanlar /Ə.Qasımov; [red. O.Salamzadə]Bakı: Yazıçı, 1985.- 382, [2] s.  1985-63

 Qasımov Ərəstun Əliyar oğlu.  Məhkəmə nitq və mübahisələr mədəniyyəti [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.Ə.Qasımov; elmi red. F.Abbasova. Bib-ID. vtls000559506.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2017.- 379. [1] s    2017/1181       

Qasımov F.H. Sahibkarlığın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti/F.H.Qasımov,İ.H.İsmayılov, L.F.Qasımova; rəyçilər. Y.R.Abdullayev, T.N.Əliyev, Ş.A.Səmədzadə; [red.İ.M.Mahmudov]Bakı: [Milli Aviasiya Akademiyası], 2008.- 602,[1]s.           Azf-255484

Qasımov Fərman Hüseyn oğlu. İqtisadi terminlər tezaurusu [Mətn] /F.H.Qasımov, A.D.Hüseynova; elmi red. T.N.Əliyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 153, [1] s.  2011/1034      

Qasımov Fərman Hüseyn oğlu. iqt. e. d-ru, prof. İnnovasiyalar: yaranması yayılması və inkişaf perpektivləri [Mətn] /F.H.Qasımov, Z.M.Nəcəfov; elmi red. T.N.Əliyev; rəyçilər. R.M.Cəbiyev, Y.R.Abdullayev.- Bakı: Elm, 2009.- 416 s.: cədv., 22 sm. 2009/1061 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Azərbaycan şeirinin poetik xüsusiyyətləri [Mətn]: süjetli lirikası: dərs vəsaiti /H.Qasımov; Elmi red.: A.M.Hacıyev; Rəyçilər: T.C.Novruzov, M.M.Nağıyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-  Bakı: 1996.- 144 s.     209891                            

Qasımov Himalay Ənvər oğlu.  XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı məsələləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Himalay Qasımov, Nəcəf Nəcəfov; Elmi red. N.Cəfərov; Rəylərin müəl. E.Quliyev, B.Həsənli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 260 s.  248152

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı [Mətn]: janrın poetikası və tipologiyası /H.Qasımov; Elmi red. A.h.Hacıyev; Rəyçi. T.C.Novruzov, N.F.Qasımova N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU; 1994.- 148 s.     1994-94         

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı və onun qaynaqları [Mətn] /H.Qasımov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Red. A.Hacıyev; Rəyçi. N.Qasımova.- Bakı: ADPU, 1994.- 46 s.            1994/88          

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu.  Azərbaycan mədəniyyəti [Mətn]: XVI-XVII əsrlər /Xeyirbəy Qasımov; Elmi red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.Bakı: Nurlan, 2002.-170 s.         2002/995   

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu.  Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.- Bakı: Aspoliqraf, 2008.            251600         

Qasımov İkram Ziyad oğlu.   Azərbaycan dilində hərbi terminoloji leksikanın təşəkkülü və inkişafı İ.Z.Qasımov; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Rəyçilər: K.B.Hacıyev, Ə.Q.Quliyev.- Bakı: Nurlan, 2001.- 98 səh.             2001/702             

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan terminologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər. A.M.Babayev, H.K.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 261, [3] s.     250408

Qasımov İkram Ziyad oğlu. filol. e. d-ru, prof. Azərbaycan terminologiyasının əsasları [Mətn]: universitetlərin magistratura pilləsi üçün dərslik /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər A.M.Babayev [və s.]Bakı: [Kitab aləmi], 2011.- 219, [1] s.: 20 sm. 2011/2162   

Qasımov İmran. Ölkələr və insanlar [Mətn] /İ.Qasımov; tərt. ed. E.Axundova.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 215, [1] s.            2009/1132      

Qasımov Qardaşxan Musa oğlu. Həndəsə [Mətn]: müstəvi üzərində /Q.M.Qasımov; [elmi red. S.S.Axundov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu.- Bakı: APİ, 1976.-  376, [1] s.    224632

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu.    Fizika [Mətn]: dərs vəsaiti, test sual və məsələləri: abituriyentlər və orta məktəbin yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti Q.M.Qasımov, E.İ.Zülfüqarov, S.A.Əliyev; elmi red. C.Ş.Abdinov.- Bakı:    ["Təhsil" NPM],    2012.- 570, [1] s.           2012/1740

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu.    Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: mexanika: [dərs vəsaiti] /Q.M.Qasımov, E.İ.Zülfüqarov, V.Q.Qasımova; rəyçi Q.T.Həsənov, R.C.Qasımov.- Bakı: [Təhsil NPM], 2006.- 402, [1] s. şək  2006/523 

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu.    Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: optika: xüsusi nisbillik nəzəriyyəsi: atom və nüvə fizikası /Q.M.Qasımov, E.İ.Zülfüqarov, V.Q.Qasımova; rəyçi. Q.T.Həsənov, R.C.Qasımov.- Bakı: [Təhsil], 2010.- 394, [1] s.: şək2010/2422  

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu.    Yüklü zərrəciklərin sürətləndiriciləri və onların tətbiqi [Mətn] / Q.M.Qasımov, Ş.M.Abbasov; Red. Ə.Q.Əbiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Radiasiya Tədqiqatları bölməsi.- Bakı: Elm; 1992.- 232 s.   1992/662

 Qasımov Lətif Cəfər oğlu.  Lənkəran ovalığının torpaq örtüyü strukturunun formalaşmasında təbii və antropogen amillərin rolu [Mətn]: [monoqrafiya] /L.C.Qasımov; elmi red. Q.Ş.Məmmədov. Bib-ID. vtls000531695.- Bakı: [Nafta-Press], 2017.- 260, [1] s.: portr., cədv., sxem., xəritə., şək       2017/100

Qasımov M.S. Sahibkarlar üçün sanitariya və gigiyena qaydaları [Mətn]: metodik tövsiyə /M.S.Qasımov (tərt. ed.); red. M.A.Kazımov. Bib-ID. vtls000408082.- Bakı: Qismət, 2009.- 191 s.: cədv      Azf-281567

Qasımov, Mahmudağa Sarıbala oğlu. Cəlilabadın tarixi, etnonim və toponimləri [Mətn]: [monoqrafiya] /M.S.Qasımov; elmi red. M.Ə.Məmmədov. Bib-ID vtls000402912.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 439 s.: portr., xəritə, fotoşək., 25 sm. Azf-281090.   

Qasımov Maqsud Səfər oğlu.    Sağlam həyat tərzi uğrunda M.S.Qasımov.- Bakı: Qismət, 2005.- 256 səh.             2005/1604 

Qasımov Maqsud Səfər oğlu.  Ümumi dietologiyanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /M.S.Qasımov, K.Q.Qasımova.- Bakı: Maarif, 1996.- 248 s. cədv           1996/761           

Qasımov Maqsud Səfər oğlu.     100 il-hədd deyil [Mətn] /M.S.Qasımov; red. B.Budaqov100 il-hədd deyil [Mətn] /M.S.Qasımov; red. B.Budaqov.- Bakı: Qismət; 2010.- 136 s.       2010-1658     

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. Azərbaycanın faydalı bitki sərvətləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Qasımov, G.Qədirova; elmi red. C.Ə.Əliyev; rəyçilər. P.B.Zamanov, Ə.M.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 2009.-       369, [1] s., [7] v. fotoşək. , cədv. ; 25 sm. 253865

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. Fitoterapiya [Mətn]: [dərslik] /M.Qasımov, T.Məmmədov; elmi red. T.A.Talıbov. Bib-ID. vtls000521638.- Bakı: [Elm], 2014.- 299, [1] s.: şək., cədv    2014/2513       

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu.  XXI əsrin dərman bitkiləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /M.Ə.Qasımov, T.A.Qasımova, G.S.Qədirova; Elmi red. E.V.Kuçerov, A.P.Gərayzadə, F.İ.İbrahimli; Rəyçilər. C.Ə.Nəcəfov, R.L.Sultanov, İ.Ə.Əhmədov, İ.Y.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2006.- 430 s. cədvəl, 12 v. ill 2006/1572  

Qasımov Mehbalı Məmməd oğlu.     Azərbaycanda estetik fikir tarixindən /M.M.Qasımov, C.C.Cəfərov; red. S.Tarverdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 79, [1] s. ; 20 sm. 1964-957

Qasımov, Məmməd Şamxal oğlu.  Azəri dilində terminlər necə yaranır [Mətn] /M.Ş.Qasımov; [red. Ə.Dəmirçizadə, Ə.Fərəcov].- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 45, [3] s.: 20 sm. 1967-44

Qasımov Məmməd Şamxal oğlu. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları [Mətn] /M.Ş.Qasımov; red. Ə.M.Dəmirçizadə; AzSSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 1973.- 186, [2] s.  137454

Qasımov Musa Cəfər oğlu.   Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn]: 1991-1995-ci illər /M.Qasımov; Red. V.Musa.- Bakı: Gənclik, 1996.- 135 s.  1996-314       

Qasımov Musa Cəfər oğlu.   Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında [Mətn]: Mədəni əməkdaşlıq /M.Qasımov; Red. V.Məcidov.- Bakı: Gənclik, 1992.- 88 s.           1992/73

Qasımov Musa Cəfər oğlu.   Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri [Mətn]: aprel 1920-ci il- dekabr 1922-ci il M.Qasımov; Naşir: T.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 120 s.           1998/522   

Qasımov Musa Cəfər oğlu.   Beynəlxalq münasibətlər tarixi. X əsr. 1900-1945 illər [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Qasımov, M.Abdullayev I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 1998.- 300 s.          218561          

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Birinci dünya müharıbəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti [Mətn] (1914-1918-ci illər). 3 hissədə, I hissə (1914-cü il avqust – 1917-ci il oktyabr). Azərb.dilində.- Bakı: Qanun,  2000.- 300 s.  2000-505 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: (1914-1918-ci illər): 3 hissədə. 1917-ci il noyabr-1918-ci il noyabr [Mətn]: II hissə /M.Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 406 s. ; 21 sm. 74632    

Qasımov Musa Cəfər oğlu.   Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: Konsepsiya məsələləri /M.Qasımov; Elmi red.: Həsən Əlibəyli; Rəyçi: Həmid Əliyev, Eldar İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 124 s. 1997/310  

Qasımov Musa Cəfər oğlu.   Beynəlxalq münasibətlər tarixi. X əsr. 1900-1945 illər [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Qasımov, M.Abdullayev I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 1998.- 300 s.          218561  

Qasımov  Musa Cəfər oğlu.., Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. (XX əsr. II hissə. 1946-1999-cu illər) Dərslik.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. - 450 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu.   Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi [Mətn] /MusaQasımova; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 91 s.   1993/52         

Qasımov Musa Cəfər oğlu.  Xarici dövlətlər və Azərbaycan [Mətn]: Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: [Dərs vəsaiti] /Musa Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı, R.Orucov; Rəyçilər: E.İsmayılov, Q.Bayramov və b.- B.: Qanun, 1998.-  360 s.

Qasımov N.A. Fotosintez [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.A.Qasımov, S.M.Abduyeva-İsmayılova. Bib-ID. vtls000518899.- Bakı: [CBS-PP], 2015.        2015/2083      

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; rəy. Ə.Ə.Mərdanov, Q.Ə.Rzayev.- B.: Maarif, 1986.- 384, [4] s. 1986-1048

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu.  Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; [rəyçilər. R.İ.Xəlilov, Q.Ə.Rzayev]Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 483, [1] s.          253183 

Qasımov Nüsrət İdris oğlu.   Sevənlərdən soruş məni [Mətn] /N.Qasımov; red. Ə.Sayılov; ön söz müəl. M.Araz.-Bakı: Araz, 2003.- 99, [1] s. , portr., ill. ; 15 sm. 251552  

Qasımov Oqtay Binyət Əli oğlu.   Cinayətlər və cəzalar/O.Qasımov; Nəşriyyatın direktoru və red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Gənclik, 2006.- 169 s.              237177

Qasımov Oqtay Binyət Əli oğlu.   Cinayətlər və cəzalar [Mətn] /O.Qasımov; Red.: İ.Qasımov.- Bakı: Elm və həyat, 1997.- 96 s.            1997/403        

Qasımov Ramil. "Azərbaycan televiziya və radiosunun Səid Rüstəmov adına əməkdar xalq çalğı alətləri orkestri-80".-  Bakı: "Yazıçı", 2012.-  207[] s.          Azf-268233

Qasımov Ramiz Asəf oğlu.      Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və Azərbaycançılıq ideologiyası [Mətn]: [monoqrafiya] /R.A.Qasımov, Z.H.İsmayıl; elmi red. İ.Həbibbəyli. Bib-ID. vtls000559792.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 191, [1] s   2017/1196

Qasımov Rəşad Yavər oğlu.    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Osmanlı münasibətləri [Mətn]: Osmanlı mənbələri əsasında: [monoqrafiya] /R.Y.Qasımov; elmi red. A.C.İsgəndərov. Bib-ID. vtls000596101.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 273, [2] s      2018/762         

Qasımov S.Y.  Ədədi üsullar-2: Fərq sxemlərinin qurulması və fərq tənliklərinin həll üsulları [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Y.Qasımov, Q.Q.Qasımov; elmi red. R.S.Məmmədov; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000571352.- Bakı: [Ləman], 2017.- 261, [1] s.: şək

Qasımov Salman Həsən oğlu.  Fatihə surəsi Quranın anası və əsasıdı [Mətn] /S.H.Qasımov; rəyçi: Hacı Axund Nəbi Salahlı.- Bakı: Şirvannəşr, 2003.- 128, [2] s., [20] s.   2003/1465      

Qasımov Səməd Əli oğlu.   Gəlin ünsiyyətdə olaq [Mətn]: /Səməd Qasımov, Emilya Kərimova; Elmi red.: R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: 2006.- 246 s.

Qasımov Səməd Əli oğlu.  Xüsusi (korreksiya) ümumtəhsil məktəblərinin tədris proqramları [Mətn]: kar uşaqlar üçün: [metodik vəsait] /S.Ə.Qasımov, Ə.M.Əliyev (red.), R.T.Qəndilov (buraxıl. məsul); Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəzi. Bib-ID. vtls000531233.- Bakı: [Araz-M], 1997.- 299, [1] s.: cədv          1997/1083

 Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu.   Azərbaycan ərazilərində erməni saxtalaşdırmaları və ekoloji terror [Mətn]: işğal edilmiş ərazilərimizdəki maddi-mədəniyyət abidələrinin, toponimlərin saxtalaşdırılması, qanunsuz iqtisadi fəaliyyət və təbii sərvətlərin istismarına dair faktlar /Ş.M.Qasımov, L.A.Məmmədli; Azərb. dilindən rus dilinə tərc. K.Gülməmmədova; Azərb. dilindən ing. dilinə tərc. M.Laçınov, N.Gülməmmədova; elmi red. Q.İ.Hüseynli; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərb. Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri İctimai Birliyi. Bib-ID. vtls000630382. Армянская фальсификация и экологический террор на территориях Азербайджана. Armenian falsification and ecological terror in the territories of Azerbaijan. Bakı: [Papirus], 2018.- 259, [1] s.: portr., cədv., xəritə        2018/2213

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan yaradıcı ziyalıları sovet hakimiyyəti illərində (1920-1940-cı illər) [Mətn] [monoqrafiya] /Ş.M.Qasımov; elmired. T.H.Musayeva.- Bakı: Elm, 2009.-  213, [3] s.: portr. 2009/2428

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-30-cuillər) [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. T.H.Musayeva; rəyçi D.H.Qüdrətov, M.Ə.Abbasov, M.P.Qasımlı, V.S.Həsənov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 2007.- 337, [2] s. portr       2007/2441 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərslik /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz. müəl. Y.M.Mahmudov; ixtisas red. A.C.İsgəndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- [Bakı]: Qanun, 2014.- 601, [1] s.: cədv., portr., xəritə., 21 sm. 284189

      Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu.   Əsirlikdə qalan Laçın [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz Y.M.Mahmudov.- Bakı: Elm, 2012.- 203, [1] s.: xəritə., portr., cədv., fotoşək., 21 sm.                          Azf-276737 

Qasımov Tələt. Hacı "Mənsuriyyə" yanğısı [Mətn]: Yaqub Məmmədov-75 /T.Qasımov, A.Nəbioğlu; red. Z.Səmədzadə, R.Quliyev; ön söz müəl. V.Məmmədəliyev; naşir R.Xan-Sayadoğlu Bib-ID  vtls000535483.- Bakı: [MBM MMC], 2005.- 195, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm   295143

Qasımov V.Ə.  Kimyəvi elementlərin lantanoidli üçlü sulfidlərinin kristalloqrafik xarakteristikaları [Mətn]: məlumatlar toplusu /V.Ə.Qasımov [ön söz]; elmi red., [ön söz] M.B.Babanlı. Bib-ID. vtls000512724.- Bakı: [Ləman nəşriyyat poliqrafiya], 2016.- 504, [1] s.: cədv., sxem              2016/1259

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /V.Ə.Qasımov; Red.: K.İ.Xudaverdiyev Cild I hissə.- Bakı: İsmayıl NPM, 1998.- 310 s.: ill., 20 sm. 1998/1211    

Qasımov Vaqif     Əlimuxtar   oğlu.  Cəbr   və   ədədlər   nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik: [ali məktəblər üçün] V.Ə.Qasımov; rəyçi. K.İ.Xudaverdiyev, Ə.M.Əhmədov, O.M.Məmmədov.- Bakı:   [Bakı Universiteti], 2012.- 431,[1] s.         2012/1721      

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Elm və təhsilin informasiya təminatı sistemləri: [Monoqrafiya] /Vaqif Qasımov; Red.: Ə.M.Abbasov.-   Bakı: Elm, 2005.- 116 s. , ill., cədvəl ; 20 sm. 2005/1254

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu.   İnformasiya axtarışı üsulları və sistemləri [Mətn]: dərslik /V.Ə.Qasımov; elmi red. Ə.Abbasov; [red. S.Qocayeva]; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev ad. Akad. Bib-ID. vtls000482764.- Bakı: MTN-in Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2015.- 287, [1] s.: portr., şək   2015/1694 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu.  İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları [Mətn]: dərslik /V.Ə.Qasımov; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verənlər. S.Q.Kərimov, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM-i, 2009.- 339, [1] s.        2009/1113 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu.. (tex. e. d-ru); İnformasiyanın qorunmasının müasir texnologiyaları [Mətn: dərslik /V.Ə.Qasımov; rəyçi Ə.Ə.Əliyev, V.H.Musayev.- Bakı: [MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2011.- 112 s.      Azf-276145

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu.. (tex. e. d-ru);  Microsoft Word 2010 mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti / V.Ə.Qasımov, A.Məmmədova; rəyçi A.Süleymanov, Z.Əmirov, A.Orucəliyev.- Bakı:[MTN-in Heydər  Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2013.-  232, [1] s.,       Azf-276147               

Qasımov Yaqub Əli oğlu. Qulaq-burun və boğaz xəstəlikləri [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /Y.Ə.Qasımov; ixtisas red. A.Ə.Eyvazov; rəyçi N.M.Ağayeva.- Bakı: Maarif, 1980.- 299 s.

Qasımova Afət Ayyət qızı.    Şəkər istehsalı üçün şəkər çuğundurunun müxtəlif üsullarla saxlanmasının tədqiqi [Mətn]: [monoqrafiya] /A.A.Qasımova, Ə.Ə.Nəbiyev; elmi red. M.M.Tağıyev; [naşirA.Fəttahova]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tu.- Bakı: MBM, 2014.- 183, [1] s. portr., şək., cədv         2014/1996 

Qasımova, Aida Şahlar qızı. Füzuli yaradıcılığında Quran rəvayətləri [Mətn] /A.Ş.Qasımova; elmi red. V.Məmmədəliyev, Q.Kəndli; red. F.Rzabəyova Bib-ID  vtls000032554.- Bakı: Bakı Universiteti, 1995.- 192 s.: 21 sm.  azf-208200

Qasımova Aida Şahlar qızı. XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Quran qissələri [Mətn]: Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, Xətai və Füzulinin ana dilində olan əsərləri əsasında /A.Qasımova; Elmi məsləhətçi: V.Məmmədəliyev; Elmi red.: Firuz Sadıqzadə, Səadət Şıxıyeva; Rəyçi: Ələsgər Məmmədov, Təhsil Mütəllimov, Zakir Məmmədov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 1998.- 438 s.: 20 sm. 1998/1006

 Qasımova  Amalya Nəbi qızı. (Məhərrəmova). Azərbaycanda ilk qadın mətbuatı: "İşıq" qəzeti [Mətn] /A.Qasımova; red. H.Zeynaloğlu. Bib-ID. vtls000156297.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 55, [1] s.: şək., portr Azf-260902   

Qasımova Amalya Nəbi qızı.  XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın mövzusu (1901-1917) [Mətn]: biblioqrafiya /A.Qasımova.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 24 s.    azf-260899

Qasımova Amalya Nəbi qızı.   XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri (1901-1917) [Mətn] /A.Qasımova; elmi red. D.B.Seyidzadə, H.N.Həsənov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu Bakı: Adiloğlu, 2010.- 167, [1] s.      Azf-262427

Qasımova Amalya Nəbi qızı. Zülmətdə "İşıq" /Amalya Qasımova; Red.: H.Zeynallı.- Bakı: [Agah], 2000.-     107 s. , portr., fotoşək. ; 21 sm. 2000/219

Qasımova Dilarə. Modelçi-dərzi peşəsi üzrə nəzəri və praktik biliklərin verilməsi [Mətn] /D.Qasımova; red. Ş.O.Ağayev, Z.N.Nəcəfova.- Bakı: Nasir, 2003.- 82, [1] s.: cədvəl            2003/1466      

Qasımova Elfanə Nəsimi qızı.  Kostyumun kompozisiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.N.Qasımova, L.H.Məmmədova; elmi red. Q.Ş.Şamxalov.- Bakı: [Təbib], 2013.- 179, [1] s.: portr., şək 2013/2134   

Qasımova Elmira. İmzalar. "Molla Nəsrəddin", 1906-1931 [Mətn]: Milli Mətbuat - 140: [biblioqrafik göstərici] /E.Qasımova, A.Əliyeva; red. A.Salmansoy; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: [Avropa], 2015.- 197, [1] s.: cədv 2015/612

 Qasımova Elmira Kamil qızı. Gizli imza və atribusiya [Mətn]: [monoqrafiya] /E.K.Qasımova; red. Z.Əsgərli; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID. vtls000542949.- Bakı: [Avropa], 2017.- 294, [2] s.: portr        2017/469

Qasımova Fidan.  Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi [Mətn] /F.Qasımova; elmi red. K.Allahyarov; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: [Nurlan], 2012.- 163, [1] s.: 21 sm.     Azf-272503 

Qasımova Həcər Adil qızı. Xarici əlaqələr hüququ [Mətn]: dərslik /H.A.Qasımova; elmi red. R.F.Məmmədov; rəyçilər Ə.İ.Əliyev, H.D.Qəmbərov.- B.: [Bakı Universiteti], 2008.- 479, [1] s.   Azf-255021   

Qasımova Xanım Ağasəf qızı. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətləri [Mətn]: [monoqrafiya] /X.Qasımova; red. və ön söz müəl. S.A.Sadıqova.- B.: Elm, 2009.- 125, [3] s., portr.

Qasımova İzabella Teymur qızı. Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /İ.T.Qasımova, M.Ə.Bayramov; elmi red. Z.İ.Hümbətov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Bakı: Elm, 2016.- 537, [1] s.: cədv., şək., sxem, 25 sm. Azf-292377

Qasımova, Qəmər Əhməd qızı.  Bitkilərdə parazitlik edən nematodlar və onlarla mübarizə tədbirləri [Mətn] /Q.Ə.Qasımova; red. A.Abdullayev.- Bakı: Azərnəşr, 1962.- 47, [1] s.: şək., 19 sm. Azf-85931

Qasımova Leyla. Beynəlxalq etiket [Mətn] /L.Qasımova; rus dilindən tərc. K.Haqverdiyeva; dizayn Ö.Özdoğan; ill. R.Əliyev.Bib-ID     vtls000461875.- İstanbul: [s. n.], 2015.- 136 s.: ill., 23 sm. Azf-287194. 

Qasımova Ləzifə Nağı qızı.   "Azərbaycan tarixi" fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi [Mətn]: V-IX siniflər L.Qasımova; red. H.Ə.Əlizadə; rəyçi. N.M.Muxtarova və b.; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: BDU, 2003.- 120, [2] s.             2003/1447

Qasımova Ləzifə Nağı qızı.   Məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi təcrübəsindən [Mətn] L.N.Qasımova; Elmi red.: H.Ə.Əlizadə.- Bakı: Nurlan, 2004.- 220 s.       2004/1617

Qasımova Ləzifə Nağı qızı.   Pedaqogika [Mətn]: mühazirə kursu /L.Qasımova, R.Mahmudova; elmi red. Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: 2003.- 536 s.     2003/881

Qasımova Ləzifə Nağı qızı.   Pedaqogika [Mətn]: dərslik /L.N.Qasımova, R.M.Mahmudova; elmi red. Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 546, [2] s.: ill., fotoşək., cədv           2012/2754

Qasımova Rəfiqə. Azərbaycan dilində leksik normalaşma [Mətn] /R.Qasımova; elmi red. M.Məmmədov; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. Bib-ID. vtls000144977.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 143, [1] s.: cədv  Azf-259882

Qasımova Rəna Tofiq qızı.    İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları [Mətn] /R.T.Qasımova; elmi red. R.Ələkbərov; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: [İnformasiya texnologiyaları], 2012.- 164, [2] s.: portr., şək., cədv        2012/2050     

Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /S.Qasımova, Ü.İmanova, Z.Abdullayeva; elmi red. G.Abdullazadə; rəy. Z.Qafarova, G.Vəzirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- Bakı: Elm vətəhsil, 2014.487, [1] s. not        2014/556 

Qasımova  S.   Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /S.Qasımova, Ü.İmanova, Z.Abdullayeva; elmi red. G.Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası. Bib-ID. vtls000527753.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 487, [1] s.: not  2017/32

Qasımova S.D. Musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik /S.D.Qasımova, R.F.Zöhrabov, T.M.Hüseynova.- Bakı: [E. L.], 2009.- 104, [2] s.: not., 20 sm.  azf-275439 

Qasımova S.D.  Musiqi ədəbiyyatı uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik /S.D.Qasımova, R.F.Zöhrabov, T.M.Hüseynova; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: [E.L.Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC], 2010.-  104, [2] s.        ar2010/2339

Qasımova Sevinc Aşur qızı.    Azərbaycanda Novruz ənənələri və inancları [Mətn] /S.Qasımova; red. S.Rzasoy; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: [Elm və təhsil], 2018.- 187, [1] s.: portr., 20 sm.           Ar2018-2493 

Qasımova Səkinə Əbdül-Hüseyn qızı. Neft-qaz mədən təsərrüfatı texnikası [Mətn]: neft-mədən kompressorları: dərs vəsaiti /tərt. ed. S.Ə.Qasımova; red. V.T.Məmmədov; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000513908. Hissə 1.- Bakı: [ADNSU], 2016. 85, [2] s.: şək., cədv  2016/1307

Qasımova Sənubər Sadıq qızı.  Analitik həndəsədən mühazirələr [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Sənubər Sadıq qızı Qasımova; Rəyçilər. A.A.Səlimov, H.D.Fəttayev; Elmi red. N.Y.Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006.- 368 s.      249474

Qasımova  Solmaz Cəlal qızı.  Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /S.Qasımova, Z.Abdullayeva; red. G.Abdullazadə; rəyçi. Ş.Mahmudova, K.Nasirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. Bib-ID. vtls000205440. II hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 198, [2] s.: portr., not       Azf-264231

Qasımova Solmaz Cəlal qızı. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn] dərslik S.Qasımova; red. G.Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsilnazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. I hissə.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 245, [2]s.             2009/1787

Qasımova  Solmaz Cəlal qızı.  Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /S.Qasımova, Z.Abdullayeva; red. G.Abdullazadə; rəyçi. Ş.Mahmudova, K.Nasirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. Bib-ID. vtls000205440. II hissə. Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 198, [2] s.: portr., not       Azf-264231

Qasımova, Solmaz Cəlal qızı.  Fikrət Əmirov [Mətn] /S.Qasımova, Z.Abdullayeva; red. Ş.Mahmudova Bib-ID vtls000002354.- Bakı: Nağıl evi, 2004.- 210 s.: portr., fotoşək., 20 sm. Azf-237237

Qasımova Solmaz Cəlal qızı.  Musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: uşaq musiqi məktəblərinin IV sinifi üçün dərslik /S.Qasımova, R.Zöhrabov; elmi red. A.Tağızadə.- Bakı: E.L, 2009.- 91, [1] s.: not, 20 sm. azf-275437

Qasımova Solmaz Cəlal qızı.   Musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: Uşaq musiqi məktəblərinin IV sinfi üşün dərslik /Solmaz Qasımova, Ramiz Zöhrabov; Elmi red.: A.Tağızadə. Bib-ID. vtls000023362.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 108 s.: not yazısı, portr     Azf-215527

Qasımova  Solmaz Cəlal qızı.  Xarici ölkələrin musiqi tarixi [Mətn]: dərslik: musiqi akademiyasının tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur /S.Qasımova; elmi red. G.A.Abdullazadə; rəyçi Z.Qafarova, Ü.İmanova, Z.Abdullayeva, G.Vəzirova; Azərb. Resp. Təhsil. Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası. Bib-ID. vtls000205437. I hissə.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 183, [1] s.: not         Azf-264230

Qasımova, Solmaz Cəlal qızı.  Səslən, tarım! [Mətn] /S.Qasımova; Red.: V.Quliyev; Elmi red.: Z.Abdullayeva Bib-ID vtls000021237 Звучи, мой тар! Sing, my tar!.- Bakı: Azərbaycan, 1998.- 112 s.: 24 v. fotoşək., 20 sm.  Azf-211862

Qasımova Şəkər.  Aşıq Ələsgər şerinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri [Mətn] /Ş.Qasımova; Elmi red. M.İ.Adilov; Rəyçilər Q.Namazov, İ.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2006.-  180 s. ; 22 sm. 2006/1810

Qasımova Validə Qasım qızı.   Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: Rəqslər və dalğalar. Molekulyar fizika, termodinamika, termostatika, səthi gərilmə, istilikkeçirmə: dərs vəsaiti /V.Q.Qasımova, E.İ.Zülfüqarov, Q.M.Qasımov; rəyçilər Q.T.Həsənov, R.C.Qasımov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 617, [1] s. ill            2009/2377      

Qasımova Yelena.      Qenderin aktual informasiya mənbələri /Y.Qasımova, S.Kondratyev, S.İskəndərova.- B.: 2003.- 263 s.   228315                

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu.  Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı /F.S.Qasımzadə.-  Bakı: Azərnəşr, 1962.-  376, [4] s.       85998

Qasımzadə Feyzulla.   XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: [dərslik] /F.Qasımzadə; nəşrə hazırlayan Y.N.İsmayılova; elmi red. T.H.Hüseynov. Bib-ID. vtls000533980.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 550, [2] s., [1] v. portr.: fotoşək., portr., ill          2017/142 

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu.  XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /F.Qasımzadə; [elmi red. M.Quluzadə] Bakı: Maarif, 1974.-  486, [2] s.     140786 

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair tədqiqlər pedaqoji institutların tələbələri üçün tədris vəsaiti /F.S.Qasımzadə; red. İ.Babayev; Azərb.SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Komitəsi; V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu.- Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1960.- 160, [4] s. ; 22 sm. 22332   1960-943

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu.  İdman, gözəllik və estetika [Mətn] /F.F.Qasımzadə. Bib-ID. vtls000010333.- Bakı: Gənclik, 1970.- 140, [4] s.: fotoşək., ill       Azf-121010 

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu.  Qəm karvanı yaxud zülmətdə nur Füzulinin dünyagörüşü /F.F.Qasımzadə; red. M.R.Vilayi.-  Bakı: Azərnəşr, 1968.-  359, [1] s.     1968/656       

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Novruz - bahar bayramı [Mətn] /F.F.Qasımzadə.- B.: 1989.- 64 s.      1989/282     

Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N.Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y.Qarayev.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 280 s.

Qasımzadə Muxtar Əziz oğlu. Nuh diyarı Naxçıvan [Mətn]: [şeirlər] /M.Ə.Qasımzadə; [red. G.Əliyeva] Bib-ID. vtls000577175.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 110, [2] s.: fotoşək., ill  Azf-301104

Qasımzadə Muxtar Əziz oğlu.   Nuhçıxandan gəlirəm /M.Ə.Qasımzadə; [red. G.Əliyeva].- Naxçıvan: [Əcəmi], 2013.- 240, [8] s.        Azf-275981

Qasımzadə Tubuxanım Elman qızı.    Şirvanın flora və bitkiliyi [Mətn] /T.E.Qasımzadə; elmi red.: Q.Ş.Məmmədov, S.C.İbadullayeva. Bib-ID. vtls000518856.- Bakı: Elm, 2015.- 494, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., diaqram, xəritə   2015/2088

Qaşqay Solmaz Mirtağı qızı. Manna dövləti [Mətn] /S.Qaşqay; Elmi red. İ.Əliyev; Red. E.Məmmədyarova; Rəssamı. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 107 s.           224834

Qaşqay Solmaz Mirtağı qızı. Ön Asiyada miqrasiya proseslərinə dair [Mətn] /S.M.Qaşqay; red. E.Ə.Məhərrəmov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 119, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.          Ar2009/2097

Qavralov Sergey. Uşaq xəstəlikləri. Orta tibb məktəbləri üçün dərslik.- Bakı: 1967.- 495 s.  224228

Qayalı Elbrus Məhərrəm oğlu. Könlüm ney səsi istəyir... şeirlər /E.Qayalı; red. A.Asiman (ön söz.).- B.: [Bilik], 2012.- 207, [1] s.        274092     

Qaydalar: Əmlak vergisinin hesablanması. Vergitutmanın birbaşa və dolayı müəyyənləşdirilməsi. Verginin əlaqəli məlumatlarla hesablanması: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 16 s.             2001/104

Qaydalar: Əşyaların nümunə kimi götürülməsi. Vergi öhdəliyi müddətinin uzadılması. Vergi borclarının alınması: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.-  B.: 2001.- 16 s.   2001/105 

Qayıbov R.H. Əzələ fəaliyyətinin fiziologiyası [Mətn]: tədris vəsaiti /R.H.Qayıbov, M.Q.Mustafayev, Ə.M.Seyidzadə, E.R.Sadıxova; rəyçi. H.İ.Qasımov, Ə.A.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1990.- 110, [2] s. , cədvəl, şək. ; 20 sm. 1990/990

Qayıdış 1990-1993 [Mətn] /Məsləhətçi və buraxılışa məsul: V.Talıbov; Məsul red.: A.Qasımov; Tərt.: Ə.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 792 s. portr., 24 v. şək   1996/726

Qayıdış: 1990-1993 [Mətn] /Məsləhətçi və buraxılışa məsul. V.Talıbov; Tərt. Ə.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan, 2008.- 840 s.: portr., [16] v. fotoşək., 24 sm. Azf-255892

Qaymaqlı Aşıq Avdı.   İncəgülü [Mətn] /elmi red. və ön söz müəl. R.Kamal; tərt. və red. R.İncəyurd.-  B.: [İncə Nəşriyyat Evi], 2009.- 246 s.   87203

Qaynaqlar. Daşyazmalar. Səsyazmalar. Əlyazmalar [Mətn] Red. R.Hüseynov; AMEA.Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Milli Muzeyi I cild. Nurlan Qaynaq.[Mənbələr toplusu]Bakı: 2007.- 256 s.   2007/1856

Qaz kimyası [Mətn]: tədris vəsaiti /V.M.Abbasov [və b.]; [baş red. S.Bektaşi; burax. məsul S.İsmayılova; baş dizayn. N.Nəhmətov; dizayn. K.Məhdəvi] Bib-ID. vtls000513308.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 458, [6] s.: cədv., sxem  2015/2021

 Qaz təchizati sistemləri obyektlərinin istismarı [Mətn]: dərs vəsaiti /H.R.Qurbanov, E.X.İskəndərov, Ə.N.Qurbanov, F.Q.Seyfiyev; elmi red. Q.Q.İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bib-ID. vtls000519524.- Bakı: [s. n.], 2016.- 259, [1] s.: cədv., ill., sxem            2016/1693

Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları [Mətn] /[red.B.Bəkirov]Bib-ID vtls000232320.- Bakı: Azərnəşr, 1987.- 199, [1] s.: cədv., 20 sm. ar1987/1326

Qazanxana işçiləri üçün birtipli təlimat [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sovetinin Sənayedə Təhlükəsiz İş Aparılmasına və Dağ İşlərinə Nəzarət edən Dövlət Komitəsi, (AzSSR Dövlətdağtexnəzarəti); [tərt. ed. A.M.Kudlo; tərc. ed. C.Məmmədzadə; red. İ.Axundov].- Bakı: Azərnəşr, 1963.- 19, [4] s.: cədv., 19 sm. 1963-590

  Qazın və qaz cihazlarının təhlükəsiz istismarı [Mətn]: orta təhsil və peşə məktəblərinin şagirdlərinə sinifdənkənar məşğələlər üçün metodiki göstərişlər /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, AzSSR Nazirlər Soveti Yanında Başqaz İdarəsi; red. və tərt. ed. T.E.N.Haqverdiyev; [tərc. V.Namazov]. Bib-ID . vtls000071086.- Bakı: [s.n.], 1990.- 28, [2] s.    1990/951        

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri: Elmi əsərlər toplusu /Baş red.: E.Y.Əliyev; "Azəriqaz" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ). Bakı: 2000.- 214 səh.: cədvəl, ill         2000/584        

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri [Mətn]: Elmi əsərlər toplusu /Red.: E.Y. Əliyev və b.; "Azəriqaz" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ)Bakı: Nafta-Press, 2008.- 215 s. cədvəl, ill      2008/698        

Qazıyev Yusif. Erməni məsələsi.- Bakı: Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmaları İn-tu: [Nurlar NPM], 2009.        Azf-262337              

Qazi Nazim. Heyran xanım /N.Qazi; red. V.Qaraxan.- Bakı: [ADPU nəşriyyatı], 2013.- 113, [1] s. , portr. ; 20 sm. ar2013/559 

Qazi Salman. Dünya, kimin dünyasısan [Mətn]: [şeirlər, qoşmalar, təcnislər, müxəmməslər] S.Qazi (ön söz.); red. M.Ələkbərli (son söz müəl.).- Bakı: Şur, 2012.- 359, [1] s. portr., ill. 21 sm.              Azf-279241

Qazi Salman.  İtirdiyim yerlər [Mətn] /S.Qazi; Red. A.Y.Əhmədli; Rəyçi M.Həkimov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 480 s.             238768

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Çöl qala [Mətn]: povest /V.P.Qazi; red. H.Sabiroğlu, İ.Bədirxanlı; rəssam K.Mone; dizayn E.Hüseynov.- Bakı: Kitab klubu, 2016.- 182, [2] s.: 19 sm. Azf-289376

Qazi, Vahid Pərviz oğlu. Ruhlar şəhəri [Mətn]: [15 esse]/Vahid Qazi; red. H.Sabiroğlu, İ.Bədirxanlı; üz qabığının dizaynı: T.Qorçu.- Bakı: Təhsil, 2010.- 123, [1] s.: portr., 19 sm.  qv_r

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Yaddaş ləpirləri [Mətn]: demokratiya yazıları /V.Qazi; red. H.Sabiroğlu, İ.Bədirxanlı.- B.: MHS-Poliqraf, 2011.-137, [1] s.

Qazızadə İlham Mustafa oğlu. Azərbaycan işçi teatrı 1921-1932-ci illər /İ.M.Qazızadə; elmi red. A.Dadaşov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 159, [1] s. , portr. ; 21 sm. azf-267439

Qazma nasoslarının təmir texnologiyası [Mətn] /V.C.Hacıyev, Ə.M.Hacıyev, P.A.Məmmədov (red.), Ə.H.Sadıxov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: Elm, 2008.- 208 s. 246578   

Qazmada nanotexnologiya [Mətn]: "NANONEFT" və "NANOBİTUM" sistemləri əsasında nanoborucuqlar /SOCAR; [layihənin rəhbəri. X.Yusifzadə, E.Şahbazov, R.Qurbanov].- B.: [s.n.], 2010.-  32, [1] s.

 

Qazıyev Məmməd Adil oğlu.  Məşədi Əzizbəyov bioqrafik oçerk /M.A.Qazıyev; red. Ə.Abasov.-  Bakı: Azərnəşr, 1966.- 110, [2] s.   1966/674

 

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov həyat və fəaliyyəti [Mətn] /M.A.Qazıyev; [xüs. red. M.Süleymanov]; Azərb. KP MK yan. Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yan. Marksizm - Leninizm İnstitutunun Filial.- B.: Gənclik, 1976.- 127, [1] s.     1976-171

Qazi Nazim.   Rübailər [Mətn] /N.Qazi; red. V.Qaraxan; [ön söz. müəl. F.Sadıq].- Bakı: [ADPU], 2014.- 216 s.: portr   2014/355

Qazi Vahid.    Çamayra [Mətn]: Kuba dəftəri /V.Qazi; naşir V.Qurbanzadə; red. H.Sabiroğlu, İ.Bədirxanlı; üz qabığınln dizaynı F.Vəliyev.- Bakı: MHS-poliqraf, 2012.- 102, [2] s.: portr., 19 sm.       Azf-266355   

Qaziyev Tofiq İsa oğlu.  Bitki fiziologiyası [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün dərslik /T.İ.Qazıyev; rəyçi V.Quliyev, A.Tağızadə.- Bakı: Maarif, 1974.-  314, [2] s.         140577

Qazıyev Yusif Xıdır oğlu. Mütaliə pedaqogikası: Monoqrafiya /Yusif Qazıyev; Elmi red. və ön söz: A.A.Xələfov.-Bakı: "Maarif", 2002.- 264 s.           2002/1239      

Qazızadə İlham Mustafa oğlu. Azərbaycan işçi teatrı 1921-1932-ci illər /İ.M.Qazızadə; elmi red. A.Dadaşov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 159, [1] s. , portr. ; 21 sm. azf-267439           

"Qazımada yuma mayeləri" fənnindən labarotoriya işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn]: (0909 ixtisası üçün) /Tərtib edənlər. O.K. Məmmədbəyov və b. Red. S.X. Sadıqov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1993.- 32 s.     1993/549

Qenko A. Sax əlifbası və yazı qaydaları [Mətn] /A.Qenko; red. B.Çobanzadə; çev. S.Cəfərov, [müqəd. V.Xuluflu]..- Bakı: Azərnəşr, 1934.- 16 s.: 21 sm.1934/621

Qeybdən insana publisistika /tərt. Z.Qəriboğlu; red. N.Zöhrablı.- Bakı: Qanun, 2012.- 103, [1] s.        Azf-269505

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. Ali məktəblərdə təlim və tədrisin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin əsasları [Mətn] /Q.R.Qeybullayev. Bakı: 1999. 122 s.: cədvəl, ill 1999/1126

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. tex. e. n., prof. İqtisadi özüntəhsil: metodiki tövsiyələr və əsaslar [Mətn] /Qeybullayev Q.R.- Bakı: 1998.- 98 s.: portr., 20 sm. 1998/1184   

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları: (Firmanın risk şəraitində səmərəli idarə olunmasının əsasları) Q.Qeybullayev.- Bакı: 2003.- 208 səh.        2003/701       

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu.  İnşaat kompleksi [Mətn]: (analiz, ümumiləşmələr və perspektivlər) /Q.R.Qeybullayev; Elmi red.: F.M.Mehrəliyev.- Bakı: 1998.- 204 s.         1998/1185

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaatın iqtisadiyyatı: Ali məktəblər üçün dərslik /Q.Qeybullayev, M.Məmmədov, T.Eyniyev.- Bakı; 2001.- 382 s.      2001/361

Qeybullayev Qiyasəddin.  Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən.- Bakı: Azərnəşr, 1994.      207875

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. tarix e. d-ru, prof. Azərbaycanlılarda ailə və nigah (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarixi etnoqrafik tədqiqat /Q.Ə.Qeybullayev; elmi red. H.A.Quliyev; rəyçilər H.A.Quliyev, E.A.Kərimov; AREA, Arxelogiya və Etnoqrafiya İn-tu Bib-ID vtls000037229 Cild  I Hissə.- Bakı: Elm, 1994.- 264 s.: 21 sm. T     azf-207382 

  Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu.   Azərbaycanlılarda ailə və nigah (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: Tarixi etnoqrafik tədqiqat /Qiyasəddin Əsgər oğlu Qeybullayev; Elmi red. H.A.Quliyev; Rəyçilər. H.A.Quliyev, E.A.Kərimov; AREA, Arxelogiya və Etnoqrafiya İnstitiutu. Bib-ID. vtls000037236. II Hissə.- Bakı: Elm, 1994.- 264-437 s.           1994/269

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu.  Qarabağ [Mətn]: Etnik və siyasi tarixinə dair /Q.Ə.Qeybullayev; Red. İ.A.Babayev; Az SSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1990.- 248 s.             200753

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Qədim türklər və Ermənistan.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 140 s.       205395

Qeybullayeva  Rəhilə.  Ədəbiyyatda Darvinizm və ya sosial mədəniyyət modelləri orta əsrlər eposu aynasında [Mətn]: "Kitabi Dədə Qorqud" və "Nibelunqlar nəğməsi": dərs vəsaiti /R.Qeybullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU. Bib-ID. vtls000522519.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 100, [4] s.            2016/1755       

"Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması" problemi üzrə seminarın proqramı [Mətn]: Materiallar Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması [problemi üzrə seminarın proqramı, tezisləri] (26-27 noyabr, 1998; Bakı)Bakı: 1998.- 80 s.: 21 sm.+ Qoşma sənəd: ([1] v.; 21x29 sm.) 1998/847

Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /Azərb Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; müəl. kol. Ə.P.Həsənov [və b.]; elmi red. N.X.Musayev; rəyçilər A.H.Xəlilov, F.H.Hacıyev; [ön söz. müəl. T.R.Osmanov].- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2010.- 514, [1] s.: cədv        2010/2551

Qeyri-Hökumət Təşkilatı rəhbərinin stolüstü məlumat kitabı [Mətn] /Gənc Beynəlxalq Hüquqşünaslar İctimai Birliyi. Bib-ID. vtls000526478.- Bakı: [s.n.], 2008.- 304 s.: cədv       2008/2504

Qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə rolu [Mətn] /Tərtibatçı-müəll.: N.Mehdi; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 1998.- 24 s. ; 21 sm.   1998-1239

Qeyri-hökumət təşkilatlarının menecmenti [Mətn]: metodik vəsait /E.Aslanov, İ.İsgəndərov, E.Hacıyev, S.Məmmədov; elmi red. G.Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Turizm və Menecment Un-ti. Bib-ID. vtls000590943.- Bakı: [İN-2017 MMC], 2017.- 267, [1] s.: şək 2017/2395 

Qeyri-hökumət təşkilatlarında vergi və mühasibat uçotu: Məlumat bülleteni /Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Yardım Mərkəzi.- B.: 2001.- 30 s.

Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.Kazımzadə; Tərtib edən: R.Kazımzadə; Rəy verənlər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2007.- 144 s. 241667           

Qeyri-qaya əsasda suaşıran bəndin hesablanması və layihələndirilməsi: Dərs vəsaiti /G.Х.İbrahimova, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov, L.R.Nəcəfova; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2004.- 108 s.   230106

Qeyri metallarda pyezo və tenzo effektləri [Mətn]: Universitetlər üçün dərslik /S.M.Quliyev, Ə.M.Ağalarov, K.İ.Şirinov, Ə.N.Quliyev; elmired. A.M.Həsənov, rəyver. V.M.Mirsəlimov, R.V.Məmmədov, A.Ə.Mustafayev, Ş.F.Sərdarov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, ADPU.- Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2010.- 188, [1] s.: şək            2010/1689      

Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbulu və idarəetmə: Dərslik /R.Əliyev, S.M.Cəfərov, M.C.Babayev, E.R.Zeynalov, L.A.Qardaşova.- Bakı: Zaman-3, 2003.- 214 səh. 2003/144       

Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik /V.M.Abbasov, A.M.Məhərrəmov, M.M.Abbasov, M.A.Babanlı, A.M.Tağıyev; elmi red. T.M.İlyasov.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediya, 2001.-559, [1] s.        217599

Qeyri-üzvi kimya fənni üzrə praktiki məşğələlərin metodik işləmələri [Mətn] /Tərtib edənlər: Z.Ş.Qarayev, F.R.Kərimova, F.C.Məmmədəliyev, L.İ.Mustafayeva; Elmi red.: Z.Ş.Qarayev; N.Nərimanov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- Bakı: 1984.- 105 s.  1984/1238

Qeyri-üzvi kimyadan və ixtisas kurslarından kurs işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn] /tərt. ed. A.B.Ağayev; red. P.H.Rüstəmov; S.M.Kirov ad. ADU.- B.: [s.n.], 1984.- 14 s.          1984-1239

Qeyri-üzvi kimyadan bəzi mövzuların V.İ.Leninin nəzəri irsi ilə əlaqəli tədrisinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed.Ə.H.Xəlilov; red. A.H.Mikayılov.- B.: [AzPİ], 1989.- 41,[2] s.

Qeyri-zorakı mübarizənin nəzəriyyəsi və taktikası [Mətn] /Tərtibatçı müəlliflər: N.Mehdi, H.Hacızadə, K.Həsənov; "İnam" Prüalizm Mərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 1998.- 32 s.: 20 sm. 1998/1237 

Qeysər kəsiyi ilə çıxarılan yenidəndoğulanlarda adaptasiyanın klinik-metabolik xüsusiyyətləri və onun pozulmalarının korreksiyası: metodik tövsiyyə /Tərtibçi müəlliflər: H.Dünyamalıyev, Həsənov S.Ş.; Resenzentlər: Şəmsəddinskaya N.M.; N.Nərimanov adına ATU.- Bakı: 1999.- 11 s. , cədvəl ; 20 sm. 1999/660

Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı (6; 2014; Qəbələ). Qəbələ VI Beynəlxalq Musiqi Festivalı [Mətn]: [fotoalbom]: 23 iyul -1 avqust 2014. Bib-ID. vtls000407421.- Bakı: [s. n.], 2014.- 68 s.: portr., fotoşək       Azf-281432

Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası Alman dili [Mətn].- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2012.- 239, [1] s.: şək            2012/1314      

 Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası Biologiya[Mətn]Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2012.- 199, [1] s.: şək., 27 sm. 2012/1308 

Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası Coğrafiya[Mətn].- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2012.263, [1] s.: ill., xəritə, cədv     2012/1313

 Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası Fransız dili [Mətn].- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2012.- 223, [1] s.: şək., cədv         2012/1316

Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası İngilis dili [Mətn].- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2012. 375, [1] s.: şək., cədv         2012/1315      

Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası Kimya[Mətn].- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2012. 263, [1] s.: cədv., sxem    2012/1310 

Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası Kimya [Mətn].- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2012.- 671, [1] s.: cədv., sxem     2012/1312      

Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası Riyaziyyat [Mətn].- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2012.- 311, [1] s.: şək            2012/1311

Qəbul imtahanlarının məzmununun inkişaf dinamikası Tarix [Mətn].- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2012.- 359, [1] s.: cədv., xəritə., sxem    2012/1309      

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə: [Mətn] /Tərtib və tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: S.Qaşqay; Red.: E.Məhərrəmov, AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 148 s.             247735

Qədim dillər üzrə biblioqrafiya [Mətn]: Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 374 [2] s.: 20 sm.      Ar2018-671

Qədim dünya tarixi didaktik materiallar: VI sinif üçün dərs vəsaiti /O.B.Sultanov, T.F.İskəndərov, Q.İ.Bəşirov [və b.]; red. M.İ.Əmrahov; rəyçi. V.H.Əliyev, P.Ş. Səfərov. - Bakı: [ADPU], 2010. - 209 [1] s.   267827

Qədim oğuz yurdu - Baş Layısqı [Mətn]: ensiklopedik toplu /ideya müəl. A.Yusifli; tərt. ed. və ön söz. müəl. A.Rüstəmli; elmi red. İ.Əlibala qızı; [toplayıcılar M.Yusifli, A.Hüseynli, M.Əhmədli, V.Osmanlı]. Bib-ID vtls000409045.- Bakı: Ozan, 2014.- 527, [1] s., [16] v. rəngli fotoşək.: portr., cədv., faks., 25 sm. 281642   

Qədim Ordubad archaeology of southern caucasus /V.Baxşəliyev, A.Seyidov, Q.Qədirzadə, B.İbrahimli; elmi red. İ.Hacıyev; elmi məsl. və ön söz. müəl. İ.Həbibbəyli.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 311, [1] s.          i-39579          

Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı [Mətn] /tərc. ed. N.Səfərov, E.Ağaoğlu, İ.Vəliyev.-  Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-  672 s.              247015

Qədim türk dastanları [Mətn] /red. və ön söz müəl. R.Hüseynov; [rəssam S.Şatikov].- Bakı: [Saral Poliqrafiya], 016.- 215, [1] s.: ill., 23 sm.Ar2016/2326

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası /Red.: Ə.S.Abasov, N.A.İmanov; Rəyçi: Ə.F.Abbasov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B.: "Yeni Nəsil"AJB, 2002.- 180 s.

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası [Mətn] /Red.: Ə.S.Abasov, N.A.İmanov; Tərcüməçilər: F.X.Hacıyev, Ə.S.Şəkirzadə, N.A. İmanov.- B.: Yeni Nəsil AJB, 2005.- 174 s.    236377

Qədimbəyli Məhcəbin Əsgər qızı. Naxçıvan folklorunda estetik və ekoloji tərbiyə məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Ə.Qədimbəyli; elmi red. F.Sadıqov. Bib-ID. vtls000553944.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 119, [1] s.: portr 2017/996

  Qədimov Əsgər Nadir oğlu. Əli Məhbus və əsərləri [Mətn] /Ə.Qədimov; elmi red. K.Əliyev.- B.: Nurlan, 2009.- 118 s.

Qədimov Əsgər Nadir oğlu.  XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti [Mətn]: seçmə fənn: ali məktəblər üçündərslik /Ə.Qədimov; elmi red. Ə.Səfərli; rəyçi: İ.Həbibbəyli, C.Nağıyeva, M.Nağısoylu, H.Həşimli.- Bakı: ADPU, 2010.- 545, [1] s.: portr        2010/1281

Qədimov R.F   Fiziki tərbiyə müəlliminin peşə fəaliyyətində əsas xüsusiyyətləri [Mətn]: bakalavr təhsil səviyyəsi üçün metodik vəsait /R.F.Qədimov; elmi red. E.A.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad. Bib-ID. vtls000499939.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 68, [2] s.: cədv., şək 2015/1933

Qədimov Raul Abdulla oğlu. baytar. e.d-ru, prof. Epizootologiya [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.A.Qədimov, İ.B.Məmmədov, Z.Ə.Ələsgərov.- Bakı: Maarif, 1998.- 278 s.: ill., cədvəl, sxem, 20 sm.1998/732 

Qədimov Şaiq Rza oğlu. Qan qohumluğu [Mətn] /Ş.Qədimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 129, [4] s. 1989-322

 Qədimov Valeh. Arıçı nələri bilməlidir [Mətn] /V.Qədimov, B.Əhmədov, T.Şəmiyev; red. Y.Y.Yolçiyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti, Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF), Critical Ecosystem Partnership Fund; dizayn P.Əsgərov]Bakı: [s.n.], 2006.- 71, [1] s. şək  2006/2148      

Qədimov Yaqub Bala oğlu. Maqnit gücləndiriciləri [Mətn] Y.B.Qədimov, M.M.Rəsulov; red. K.Rəhmanov.- Bakı: Azərnəşr, 1962.- 102, [2] s.              1962/888

Qədimova Əminə. Nitq inkişafı üzrə təlim məşğələlərinin təşkili [Mətn]: metodik vəsait /Ə.Qədimova, Z.Əkbərova (tərt. ed.); elmi red. M.Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İn-tu. Bib-ID. vtls000558945.- Bakı: Nurlan, 2006.- 215, [1] s          2006/2204

 Qədimova  Jalə. Musiqinin tədrisi metodikası [Mətn]: Dərslik /Jalə Qədimova; Elmi red. R.F.Zöhrabov; Rəyçi. T.F.Kəngərli, A.İ.Həsənova; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Bib-ID. vtls000048815.- Bakı: ADPU, 2007.- 323 s.: portr., not        Azf-247393

Qədimova Natəvan Səfər qızı. Ət və ət məhsullarının texnologiyası [Mətn]: dərslik /N.S.Qədimova; elmi red. M.Ə.Məhərrəmov; rəyçilər R.A.Əliyev, N.H.Qurbanov, A.H.Xəlilov, T.İ.Əmiraslanov.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2013.- 399, [1] s.: cədv., şək   2013/1983      

Qədirli Kamran Vaqif oğlu. Ulduzlar dənizi [Mətn] /Kamran Qədirli.; Red. Ə.Ə.Əliyev.- B.: 2007.- 82 s.

Qədirli Nəsir. Həqiqətlər, gümanlar [Mətn]: şeirlər /N.Qədirli; red. A.M.Cəfərov.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 84, [2] s.: portr., ill., 19 sm.  Azf-288158

Qədiroğlu Sədi. Bir ağacın pöhrəsiyik /S.Qədiroğlu; Red.: O.Abbasoğlu.- Bakı: 2000.- 76 səh.: portr., şəkillər, ill., 20 sm.       2000/1234

Qədirov A.X.   Nəqliyyat hüququ [Mətn]: dərs vəsaiti /A.X.Qədirov, A.R.Bayramov; elmi red. İ.O.Quliyev; Azərbaycan Turizm və Menecment Un-ti. Bib-ID. vtls000590966.- Bakı: [s. n.], 2017.- 214, [1] s.: cədv         2017/2401

 Qədirov  Ağasalam Əli oğlu.  Fərqdir yaşadan dünyanı [Mətn]: şerlər və poema /A.Qədirov; Red.: V.Səmədoğlu. Bib-ID. vtls000004990.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 176 s.: 1 portr  Azf-233334 

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu.  Yaş psixologiyası: Pedaqoji ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.Ə.Qədirov, N.Ə.Xəlilov; İxtisas red.: M.Ə.Həmzəyev; Rəy verənlər: S.İ.Seyidov, K.Kərimov.- Gəncə, 1999.- 382 s.         67476              

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu.  Yaş psixologiyası: Ali pedaqoji məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. /Ə.Qədirov; İxtisas red: М.Ə.Həmzəyev.- B.: Maarif, 2002.- 387 s.

Qədirov Firudin Vəli oğlu.    Azərbaycanın şimal müdafiə ehkamları [Mətn]: sabiq Qəbələ mahalının V-XIV əsr abidələri əsasında /F.V.Qədirov; red. İ.H.Əliyev, Q.M.Əhmədov; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1984.- 150,[2]  s.            1984-822

Qədirov H.M.     Bitki coğrafiyası [Mətn]: tədris vəsaiti H.M.Qədirov, Q.H.Əliyev; elmi red. Y.M.İsayev; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: APİ-nin nəşri, 1973.- 175, [1] s.                 1973/908

Qədirov Heybət Heydər oğlu.     Ümumi kimyadan tipik məsələlərin həlli üsulları: Orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait /H.Qədirov; Elmi red.: D.H.Qəmbərov; Rəyçilər: Ö.M.Əliyev, N.O.Əhədov; Naşir: T.H.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 335 s.         2005/1565      

Qədirov Həmid Musa oğlu. Bitki sistematikasından laboratoriya məşğələləri. Ali bitkilər ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H.M.Qədirov; [red. Y.Məmmədov].- Bakı: Maarif, 1966.- 223, [1] s.    101316  

Qədirov Niftulla Bəşir oğlu   Nəzəri mexanika kursu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.B.Qədirov; Rəyçilər: N.İ.Yaqubov, R.M.Xasayev; Elmi red.: R.S.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1997.- 552 s.  238319           

Qədirov Vaqif Qədir oğlu.    Azərbaycanın Kür çökəkliyində neftli-qazlı strukturların axtarışında qravi-maqnit kəşfiyyatının tətbiqi [Mətn] /V.Q.Qədirov; red. R.R.Rəhmanov.- B.: Qanun, 2010.- 223, [1] s.

Qədirova-Atəşi Nuridə. Avropa muzeylərində Qafqaz arxeoloji kolleksiyaları [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Qədirova-Atəşi; elmi red. V.H.Əliyev; red. V.B.Baxşəliyev, C.Bəxtiyar-Guliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Xəzər Un-ti. Bib-ID. vtls000530610.- Bakı: [s. n.], 2016.- 449, [2] s.: cədv., ill., portr            2016/2074         

Qədirova Elmira Hacı qızı.   Azərbaycan qadınları kommunizmin fəal qurucularıdır [Mətn]: 1966- 1980 E.H.Qədirova; red. S.S.Məmmədov; Azərb. SSR Elmlər Akad., Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1982.- 187, [3] s.             1982/896

Qədirova Rəna Həmid qızı.     Ümumi psixologiyadan ixtisas praktikumu [Mətn]: ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərslik /R.H.Qədirova, T.T.Babayeva; elmi red. Ə.S.Bayramov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. Bib-ID. vtls000411166.- Bakı: Bakı Universiteti, 2014.- 294, [1] s.: cədv       Azf-281826

Qədirova Rəna Q. Ünsiyyət psixologiyası [Mətn]: ali məktəblərin magistr pilləsi üçün ümumi psixologiya və sosial psixologiya ixtisası üzrə dərs vəsaiti /R.Q.Qədirova, İ.M.Məmmədli; red. K.R.Əliyeva. Bib-ID. vtls000527737.- Bakı: [Ecoprint], 2016.- 150, [2] s.: cədv., şək          2016/1972

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri /T.Q.Qədirova; elmi red. A.Abbasquliyev I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 163, [1] s.   113517

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri /T.Qədirova; [elmi red. A.Abasquliyev] II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 170, [2] s. ; 22 sm. 224977

Qədirzadə Qadir. Hacı Milli-mənəvi dəyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər [Mətn]: [monoqrafiya] /Q.İ.Qədirzadə; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-  Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 127, [1] s.: 21 sm.     2012-1153

Qədirzadə Qadir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər [monoqrafiya] /Q.İ.Qədirzadə; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 127, [1] s.  azf-269166

Qədirzadə Qadir. hacı   Milli mətbəx və qonaqpərvərlik [Mətn]: materialların toplanması və sistemləşdirilməsi-elmi-metodik vəsait /Hacı Q.Qədirzadə; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; rəyçilər T.Ə.Bünyadov; İ.M.Hacıyev; [ön söz. T.Əmiraslanov]; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu Bib-ID    vtls000279039.- Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 111, [1] s.: 21 sm.      Ar2012/1151

Qədirzadə Salam Dadaş oğlu. Kəndimizdə bir gözəl var... [Mətn]: bir roman, on novella /S.D.Qədirzadə; [red. H.Mehdiyev]Bakı: Azərnəşr, 1969.- 192, [4] s.: portr., 20 sm.   Ar1969/667

Qədirzadə Salam Dadaş oğlu.    46 bənövşə [Mətn]: povest /Salam Qədirzadə; red. C.Cavanşir    Bib-ID vtls000389283.-   [Bakı]: [Qanun], [2014].- 139, [1] s.: portr., 16 sm     2014/834

Qədirzadə Salam Dadaş oğlu.  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /SalamQədirzadə; [tərt.ed. R.Qədirzadə]Bakı: Azərnəşr, 1990.- 509 s.         1990/583      

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu.  Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təmin edilməsi [Mətn] /M.Qəfərov; Elmi məsləhətçi. C.H.Mövsümov.-  Bakı: Qanun, 2006.-  248 s.    247061                  

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu.  Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik /Midhəd Qəfərov, Vaqif Abışov, Hikmət Eyvazov; Elmi məsləhətçi: Cəfər Mövsümov; Elmi red. Mahir Əhmədov; Rəyçilər: Kamilə Sarıcalinskaya, Firudin Səməndərov, Elşad Abdullayev və başqaları; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası.- B.: Qanun, 2006.-599 s.           247250

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik /M.Qəfərov, V.Abışov, H.Eyvazova; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası; Elmi məsləhətçi: C.Mövsümov; Elmi red.: M.Əhmədov.- Bakı: Qanun, 2005,540 s.: səcərə   2005/1668

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu.   Hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: dərslik /M.S.Qəfərov, H.Q.Eyvazov; elmi red. N.Əliyev, M.Əhmədov; rəyçilər K.Sarıcalinskaya [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU; Azərb. Resp. Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akad.- Bakı: Qanun, 2012.- 597, [1] s.: şək., sxem    azf-269682

Qəhrəman, İlham. (Qəhrəmanov İlham Umud oğlu.) 1959- Ey dil [Mətn] /İ.Qəhrəman; [rəssam. Elturan; red. Q.Məhərrəmli]Bib-ID   vtls000071877.- Bаkı: Adiloğlu, 2006.- 205, [1] s.: portr., şək., 18 sm.             2006-1889

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli).   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] Nazif Qəhrəmanlı; Elmi red. N.Şəmsizadə; Bakı Qızlar Universiteti.- Bakı: BQU, 2008.-106 s. 2008/230 

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) filol. e. d-ru, prof. 1949- Ədəbiyyat tarixçiləri və tarixləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Əliyev.- Bakı: Təbriz, 1998.- 40 s.: 20 sm. 1998/1133 

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) Milli ədəbiyyat tarixçiliyi: Genezis, inkişaf, dövrləşdirmə problemləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red.: V.Arzumanlı; Ön sözün müəllifi: K.V.Nərimanoğlu; AEA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 1997.- 116 s. 1  portr        1997/131 

Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu. Mühəndis meliorasiyası: Dərslik /Y.B.Qəhrəmanlı; Red.: F.H.Həsənov, Q.H.Rüstəmov/-  Bakı: Təhsil NPM, 2004- 310 səh. , ill., cədvəl ; 20 sm. 2004- 1047

Qəhrəmanov Baxış Həsən oğlu. Kimyəvi və radioaktiv maddələrin toksikologiyası və tibbi mühafizə [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərs vəsaiti /B.H.Qəhrəmanov; rəy verənlər D.Hüseynov, A.Babayev; red. O.Məmmədov.-Bakı: Maarif, 1975.- 229, [3] s. , cədv., ill.        145393

Qəhrəmanov C.V.  Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində [Mətn]: [biblioqrafiya] /C.V.Qəhrəmanov, K.H.Allahyarov; ruscadan tərc. ed., çapa haz. və red. X.H.Yusifli; AMEA Gəncə Bölməsi, Nizami Gəncəvi Mərkəzi.- Gəncə: [Elm], 2016.- 245, [1] s.: portr., ill., 21 sm.            Azf-292502

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu.    Arxeoqrafik sənədlərin təsviri [Mətn] /C.V.Qəhrəmanov; rus dil. tərc. ed., göstərici. müəl. və nəşrə hazır. T.Həsənzadə; elmi red. T.Kərimli; red. P.Kərimov; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. Bib-ID. vtls000543060.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 135, [1] s     2017/481

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu.   Praktiki transfoneliterasiya işləri [Mətn] /C.V.Qəhrəmanov; red. M.Adilov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 284, [2] s. portr       2007/2440

Qəhrəmanov, Eldar Əvəz oğlu. Sosial işin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /E.Ə.Qəhrəmanov, Y.P.Əhmədov; elmi red. R.O.Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Un-ti. Bib-ID vtls000399943.- Bakı: [B-print], 2014.- 487, [1] s.: portr., 20 sm.  Azf-280669  

Qəhrəmanov Əli Kətən oğlu.  Hüseyn Cavid və Naxçıvan teatrı [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.K.Qəhrəmanov; red. Ə.Quliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Musiqi və teatr şöbəsi. Bib-ID. vtls000540063.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 119, [1] s.+ [1] elektron opt. disk (CD ROM)      Azf-295837

Qəhrəmanov, Əli.   Naxçıvan teatrının salnaməsi [Mətn] /[Ə.Qəhrəmanov, S.İbrahimov, F.Cəfərov; elmi red. İ.Hacıyev]; Azərbaycan Respublikası Bib-ID    vtls000131017.-  Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 734, [2] s.: portr., fotoşək., 29 sm.            Ar2010-843

Qəhrəmanov Qəhrəman Nəriman oğlu.   Gizlədilmiş müharibə [Mətn] /Qəhrəman Qəhrəmanov. I kitab.- Bakı: [Nafta-Press], 2008.- 370 s. portr., fotoşək  2008/476

Qəhrəmanov Qəhrəman Mehdiqulu oğlu.    Normal fiziologiyadan təcrübə dərsliyi [Mətn] Q.M.Qəhrəmanov, F.İ.Cəfərov; N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu II hissə.- Bakı [s. n.] 1980.- 67, [3] s.     1980/981

Qəhrəmanov  Qəhrəman Mehdiqulu oğlu.      Normal fiziologiyadan təcrübə dərsliyi [Mətn] /Q.M.Qəhrəmanov, F.İ.Cəfərov; Azərb. SSR, Səhiyyə Nazirliyi N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu. Bib-ID. vtls000006966. III hissə.- Bakı: [s. n.], 1984. 105, [1] s.: şək       1984/486        

Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu.   Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika [Mətn] /N.Qəhrəmanov; Elmi red. Ə.B.Məmmədov; Rəyçilər. V.İ.Tahirov, R.İ.Bəşirov.- B.: Elm, 2007.- 248 s.       244975

Qəhrəmanov Nadir.   Dayaq nöqtəsi [Mətn] /Nadir Qəhrəmanov; Elmi red. və ön söz. N.Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 196 s. , portr., fotoşək. 2004/1736

Qəhrəmanov Nazim Nəriman oğlu. I Dünya müharibəsində Qafqaz cəbhəsində erməni amili [Mətn] /N.N.Qəhrəmanov; elmi red. İ.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: E.L., 2008.-293, [3] s.: portr., fotoşək., 21 sm.  2008/1839

Qəhrəmanov Polad Fərrux oğlu.      Sonlu fərqlər sxemi [Mətn]: Dərs vəsaiti /P.F.Qəhrəmanov; elmi red.V.A.Mustafayev, N.T. Qurbanov; red.: X.H.Alıyev.- Sumqayıt: SDU, 2004.- 225 s.  232871

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Cəlladımız zalım idi [Mətn]: Ağı-salnamə /T.Qəhrəmanov; Red.: İ.Məmmədov.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 144 s. ; 20 sm. 1997/133

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Gecə lampası [Mətn]: povestlər /T.Qəhrəmanov.- B.: Yazıçı, 1989.- 172,[2] s.

Qəhrəmanov Yaşar. Sənsiz keçən ömür... [Mətn] /Y.Qəhrəmanov; red., [ön söz] K.Aslan. Bib-ID   vtls000524852.- Bakı: "MBM" MMC, 2016.- 143, [1] s.: ill., fotoşək., portr., 21 sm. ar2016/1868 

Qəhrəmanova Aytən Fikrət qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikasında хalq maarifinin təşkili yolları [Mətn] /А.Qəhrəmanovа; Elmi red.: Ə.Ağayev.- Bakı: 2005.- 156 s.        231986

Qəhrəmanova Nayma Mustafa qızı. Riyaziyyat 5 /N.M.Qəhrəmanova, F.Hüseynov; elmi məsləhətçi Ç.Qacar; elmi red. F.Məmmədov; məsləhətçi. S.Bədəlov [və b.]Bakı: Radius: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.-  208 s. , portr.. cədv., şək. ; 24 azf-269943   

Qəhrəmanova Şəhla Şıxəli qızı. Şəhər mühitinin yenidənqurulması [Mətn]: Memarlıq fakültəsinin magistr pilləsi üçün dərs vəsaiti /Ş.Ş.Qəhrəmanova; Elmi red.: F.M.Hüseynov; Rəyçilər: T.H.Muradxanova, F.A.Molla-zadə; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 100 s. , ill. ; 20 sm. azf-259750   

Qəhrəmanzadə Abdul Həmdulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri[Mətn]/A.H.Qəhrəmanzadə; Rəy ver. Q.M.İmamverdiyev,  A. Q. Popova :.- Bakı: Maarif, 1995.- 208 s.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri /A.H.Qəhrəmanzadə; Red.: N. İsmayılov, E. Muradov.- B.: Elm, 2004.- 475 s.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu. Şərifli sülaləsindən biri [Mətn]: Bakı: Sabah, 2018.- 549 [1] s.: 21 sm.           Azf-305660

Qəlbinur Hümmət. (Əmrahov Hümmət Məhəmməd oğlu)     Peyğəmbərnamə [Mətn]: [poema] /H.Qəlbinur; red. Y.Ələkbər.- Bakı:[s. n.], 2014.- 168, [1] s.:portr., 16 sm.   Ar2014-2344               

Qəlbinur Hümmət (Əmrahov Hümmət Məhəmməd oğlu)      Ömür payıma düşən dünyam.[Mətn]: Üzdə kədər, gözdə yaşdı, ömür payıma düşən dünyam. Çiynimdə bir ağır daşdı, ömür payıma düşən dünyam /H.Qəlbinur; red. Y.Ələkbərov.- Mingəçevir: [Mingəçevir PM MMC], 2018.- 209, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.           Ar2018-1058                      

Qəlbinur Paşa-50. Paşa Qəlbinur yaradıcılığının mədəni-maarif və səhiyyə müəssisələrində təbliği [Mətn: metodik vəsait М.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt.ed.-müəl. və ön söz. B.Ələsgərov, burax. məs. L.Qafurova, rеd. М.Hüseynova.- Bакı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 30 s.        2002/81

Qəlbinur Paşa. (Musayev Paşa İsmayıl oğlu)  İdrak ətri [Mətn]: (esselər) /P.İ.Musayev;[ön söz. N.Şəmsizadə]Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 156, [2] s. portr    2013/841

Qələndərov Vaqif Məhərrəm oğlu.      Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə [Mətn]: tələbələr və rezidentlər üçün dərslik /V.M.Qələndərov; elmi red. İ.Yıldırım, N.Qasımov; diz. S.Kazımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. Bib-ID. vtls000616561.- Bakı: ATU, 2018.- 399 [1] s.: portr., şək    2018/1604

Qəmbər İsa Yunis oğlu.         Azadlığa doğru: Məqalə, çıxış və müsahibələr İ.Qəmbər; Toplayıb çapa haz. və red.: N. Yaqublu.- Bаkı: Adiloğlu 2003.- 360 səh.            2003/580

Qəmbərov Məmmədhəsən Qəni oğlu. Müasir ərəb şeirində siyasi lirika [Mətn]: [monoqrafiya] /M.Qəmbərov, V.Cəfərov; red. A.N.İmanquliyeva; Azərb. SSR EA Şərqşünaslıq İn-tu. Bib-ID. vtls000066646.- Bakı: Elm, 1990.- 112 s       Azf-200766

Qəmbərova, Qüdsiyyə Gülhüseyn qızı. (Məmmədova)  Nəsimi şeirində sözün hikmətləri [Mətn] /Q.Qəmbərova; red. S.Şıxıyeva.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 103, [1] s.: portr., 14 sm.   Azf-254837

Qəmgin Cəbrayıl.      Bəxtiyarlıq naminə: [mənzundram] Cəbrayıl Qəmgin; Red.: S.Allahverdiyev.- Bakı: Nərgiz, 2001.- 96 səh.             2001/1302    

Qəmküsar Əliqulu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; tərtib ed. və red. İ.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 158 s

Qənbər Nurəddin. (Mirzəyev Nurəddin Qənbər oğlu.) 1933- Yaqub Məmmədovun "Mənsuriyyə"si [Mətn] /N.Qənbər; red. M.Çəmənli. Bib-ID vtls000535481.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 41, [3] s.: portr., 21 sm. 295142

Qənbərov Aydın Rəşid oğlu. Müasir Azərbaycan dilində metafora [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qənbərov; red. M.əmmədov, rəycilər R.Məhərrəmova, B.Abdulla.- Bakı: Ozan, 2008.- 207 s.    2008/1721   

Qənbərov Dayandur Mürşüd oğlu.  Fiziki kimya [Mətn] /D.M.Qənbərov; elmi red. E.Ə.Eyvazov; red. S.Əliyeva.-Bakı: [s. n.], 2010.- 301, [2] s.           2010/1893      

Qənbərov Gülağa Məmi oğlu.  Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası /Gülağa Məmi oğlu Qənbərov; Elmi red.: М.Ə.Мərdanov.- Bakı: Elm, 2003.- 236 s.   225023

Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu. Arı məhsulları və onların təbii müalicədə tətbiqi [Mətn] /X.Q.Qənbərov, Ə.A.Salayev.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2009.- 71, [1] s., [2] şək. ; 20 s. azf-254994

Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu.  Talış meşələrinin mikoriza əmələgətirən bazidial göbələkləri [Mətn]: /X.Q.Qənbərov, S.A.Ağayeva, A.S.Sadıxov; elmi red. N.Ə.Mehdiyeva.- Bakı: Elm, 2012.- 178, [2] s.: cədv., şək            2012/259

Qənbərova  Gülnarə.  Naxçıvanda məskunlaşma və şəhərsalmanın inkişafı [Mətn]: memarlıq ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün dərs vəsaiti /G.Qənbərova; elmi red. V.Baxşəliyev; [ön söz H.Səfərli]; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Naxçıvan Döv. Un-ti. Bib-ID. vtls000638012. C. 1.- Bakı: [AFpoliqrAF], 2018.- 302, [2] s.: fotoşək., cədv., portr., xəritə           2018/2512

Qəndilov Rəfiq Tağı oğlu. Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: müəllimlər üçün tədris vəsaiti (X-XI siniflər) /R.T.Qəndilov və b.; elmi red. M.Babayev; red. R.T.Qəndilov, Ş.Ə.Qocayev; rəyçilər. Ə.Hüseynov, F.Orucov; ön söz. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; İnvesting in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; UNİCEF.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 303 s.: portr., fotoşək., şək., cədvəl, 25 sm. 2009/1931 

Qəndilov Seyfəddin Mirtağı oğlu.     Dövlət İdarəçilik Akadedmiyası Heydər Əliyev dühasının bəhrəsidir [Mətn] /S.M.Qəndilov; elmi red. Ə.Həsənov; rəyçilər N.Cəfərov, V.Həbiboğlu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 444 s. , portr., şək. ; 25 sm. 2005/1066

 Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) filol. e. n Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.). 1-ci kitab [Mətn] /Siracəddin Hacı; Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev; Sponsor. İ.Hüseynov.- B.: 2006.- 537 s.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) filol. e. n. Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.) 2-ci kitab [Mətn]: ["Sirlər xəzinəsi" dastanında olan üçüncü və dördüncü nətin şərhi] /Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev.- B.: 2008.- 460 s.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) filol. e. n. Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s) [Mətn]: [monoqrafiya] /Siracəddin Hacı; elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; ədəbi red. V.Muradxanqızı Bib-ID   vtls000195140 Cild      3-cü kitab.- Bakı: Nafta-Press, 2009.- 384, [1] s.: 21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) filol. e. n. Həzrət Nizami Gəncəvinin məracnamələrinin şərhi [Mətn]: [monoqrafiya] /Siracəddin Hacı; elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; ədəbi red. S.Əlizadə Bib-ID   vtls000195149 Cild 4-cü kitab.- Bakı: Nafta-Press, 2010.- 767, [1] s.: 21 sm.   263399 

 Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) filol. e. n.  Həzrət Nizami Gəncəviyə görə,  insan qəlbinin  həqiqətləri. /S.Q.Hacı; elmi red. A.Kahraman; M.Quliyeva; ədəbi red. S.Əlizadə 5-ci kitab.- [Bakı]: [Nafta-Press], [2012].-  504, [1] s. ; 22 sm. azf-269131  

Qənimət oğlu Siracəddin.      Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanındakı ilk dörd məqalənin şərhi /S.Qənimət oğlu; red. A.Kahraman, M.Quliyeva Kitab 6.- B.: [s. n.], [2013].- 587, [1] s.    Azf-276889

Qənimət oğlu Siracəddin.  Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanındakı V-IX məqalələrin şərhi [Mətn] /Siracəddin Hacı; red. A.Kahraman, M.Quliyeva Cild  K. 7.- Bakı: [s. n.], 2014.-596, [1] s.: 21 sm. Azf-282762                      

Qənimət oğlu Siracəddin.      Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanının şərhi [Mətn]: X-XIII məqalələr /Hacı Siracəddin; red. A.Kahraman, M.Əlizadə, M.Quliyeva. K. 8.- Bakı: [s. n.], 2015.- 667, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.   Azf-287847    

Qəniyev Çingiz Aşralı oğlu.  Mütəşəkkil cinayətkarlığın bəzi məsələləri [Mətn] /Ç.A.Qəniyev; Elmi red. və ön söz: F.Y.Səməndərov.- Bakı: Qanun, 1997.- 56 s.           1997/14

Qəniyev  Həsən Qərib oğlu.    Azərbaycan xalq cümhuriyyəti. 100 il [Mətn]: (28 may 1918-ci il-27 aprel 1920-cin il) /H.Q.Qəniyev, E.B.Talışinski; elmi red. A.İskəndərov. Bib-ID. vtls000593894.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 78, [2] s., [1] v. xəritə: portr     Azf-303999

Qəniyev Həsən Qərib oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: (Ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək).- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 498, [1] s. Ar2019-47

Qəniyev Həsən Qərib oğlu.     SSRİ-İran iqtisadi və mədəni əlaqələrində Azərbaycanın iştirakı [Mətn]: (1960-1990-cı illər): [monoqrafiya] /H.Qəniyev; elmi red. A.İsgəndərov. Bib-ID. vtls000566354.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 149, [2] s     2017/1636       

Qəniyev Hüseynağa. Filosof    Zəka və xarakter [Mətn]: tarixi-fəlsəfi esselər /H.Qəniyev; red. E.Mirzəbəyli Bib-ID vtls000169572.- Bakı: [s. n.], 2011.- 204, [4] s.: portr., 20 sm.         Ar2011/221

Qəniyev Hüseynağa. Müstəbid: Tarixi-fəlsəfi esselər H.Qəniyev; Red.: E.A.Mirzəbəyli; Naşir: T.H.Cəfərov.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 92 səh. 1 portr. 19 sm.     2001-1193

Qəniyev Mahir. Quran elmləri ilə tanışlıq [Mətn] /M.Qəniyev; elmi red. A.Şirinov [ön söz müəl.]; red. N.Məmmədov. Bib-ID. vtls000550037.- Bakı: [Digital Media MMC], 2015.- 247, [1] s          2015/2332

Qəniyev Mahir. Quran elmləri ilə tanışlıq [Mətn] /M.Qəniyev; elmi red.və ön söz: A.Şirinov; red.: N.Məmmədov; [Azərbaycan Respublikası Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi] Bib-ID. vtls000548945.- Bakı: DQİDK, 2016. 247, [1] s          2016/2311

Qəniyev  Musa. Farmakologiya [Mətn]: dərslik /M.Qəniyev; elmi red.: G.A.Hüseynova, V.Y.Əsmətov; Azərb. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. Bib-ID. vtls000548263. H. 1.- Bakı: Təbib, 2013.- 499, [1] s.: ill., cədv., portr., fotoşək             2013/2802

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Qobustan [Mətn] /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: N.Mehdiyeva, N.Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu I kitab.- B.: Nurlan, 2005.- 720 s.

Qəniyev, Seyfəddin Həmzə oğlu.  Mən Abbasam- Cəyirlidi məkanım /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: Əzizə Cəfərzadə Bib-ID vtls000004622.- Bakı: Nurlan, 2002.- 92 səh.: 1portr. şəkilli, 20 sm. azf-232036   

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu.  Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti [Mətn] S.Qəniyev, S.Veysova; elmi red. Q.Paşayev; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2014.- 291, [1] s.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. 1918-ci il Şamaxı soyqırımı [Mətn] /S.Qəniyev, T.Qəni; elmi red. C.Qasımov. Bib-ID. vtls000667869. K. 2 Faciədə qətlə yetirilmiş şair, el şairləri, aşıq, xanəndə, alimlər və din nümayəndələri.- Bakı: Elm və Təhsil, 2018.- 159, [1] s.: fotoşək., portr         2018/2779       

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Şamaxı məktəbləri, maarif fədailəri: altı cilddə [Mətn] /S. Qəniyev, M. İsmayılova; Elmi red.: F. Sadıqov; Rəyçilər: M. Qasımlı, M. Alıcanov. I cild. Bakı: Ozan, 1999. 268s.: portr., fotoşək 1999/1250

Qəniyev, Seyfəddin Həmzə oğlu.    Şirvan aşıqları [Mətn] /S.Qəniyev; [elmi red. H.İsmayılov; red. T.Qəniyev]; AMEA, Folklor İnstitutu Bib-IDvtls000063782 Cild Cild 1 Kitab 2 Şirvannamə.- Bakı: Nurlan, 2007.- 735, [1] s., [8] v. fotoşək.: portr., 21 sm.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Şirvanlı Aşıq Mirzə Bilal [Mətn] /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: Elxan Məmmədli; АМЕА, Folklor İnstitutu. Bib-ID. vtls000002316.- Bakı: Nurlan, 2003.- 308 s.: şək., 3 vərəq şəcərə      Azf-266291

Qəniyeva  Saçlı Abdulxaq qızı. Mühəndis geodeziyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /S.A.Qəniyeva; elmi red. A.M.Mütəllimov. Bib-ID. vtls000567845.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 317, [3] s.: cədv., şək        2017/1676

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu.  Qəm könlümə gəlin köçüb [Mətn]: şeirlər /M.Qənizadə; red. O.Rza.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 158, [1] s.: şək., portr., 20 sm.      Azf-235767     

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu. Ürəyimin diş ağrısı M.Qənizadə; red. S.T.Azərazər.- Bakı: Mütərcim; 2014.- 197, [3] s.    Azf-278470

Qənizadə, Sultan Məcid. (Şeyda bəy Şirvani) 1866-1937 Gəlinlər həmayili [Mətn] /S.Qənizadə; tərtib, ön söz müəl. X.Məmmədov Bib-ID  vtls000005460.- Bakı: Yazıçı, 1986.- 270, [2] s.: portr., 21 sm. azf-190094   

Qənizadə Sultan Məcid. Nağıl [Mətn] /S. Qənizadə; red. A. Cabbarlı.- B.: Gənclik, 1986.- 11 s.

Qənizadə Sultan Məcid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Qənizadə; tərtib ed. ön sozün, şərhlərin və lüğətin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- B.: Avrasiya press, 2006.- 200 s.

Qərəçorlu Bulud. (B.Ə.Səhənd.) Dədəmin kitabı: Sazımın sözü, Qardaş andı, Dədəmin kitabı bütün mətn Bulud Qərəçorlu; Red.: M.Ə.Fərzanə 1-ci məcmuə.- Stockholm: Ditt Tryckeri AB, 2001.- 496 səh.    2001/802 

Qərbi Avropa dramaturgiyası [Mətn]: pyeslər /V.Şekspir, J.B.Molyer, F.Şiller, Lope De Veqa; red. hey.: A.Zamanov və b.; tərt.ed. İ.Rəhimli; ill. Rafis.- Bakı: Gənclik, 1989.- 669, [1] s.: şək     1989/542 

Qərbi Avropada və ABŞ-da sosiologiya tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /[müəl. P.P.Qaydenko və b.]; elmi red. İ.Rüstəmov; red. R.Həsənov, H.Cavadova; tərc. A.Məmmədova [və b.]Bakı: Turan nəşrlər evi, 2010.- 715 s.             Azf-259860

Qəribli Aysel.  "Azərbaycan dili" anlayışının tarixi [Mətn] /A.Qəribli; elmi red. S.Sadıqova; red. D.Osmanlı. Bib-ID. vtls000559010.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 151, [1] s           2017/1141

Qəribli İslam Eynəli oğlu        XX əsr Azərbaycan romantizminin tədrisi [Mətn]: M.Hadinin publisistikası və poetik tərcümələri əsasında.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 222, [2] s.: 21 sm.         Ar2018-1746

Qəribli İslam Eynəli oğlu. Məhəmməd Hadi yaradıcılığının "Həyat" və "Füyuzat" mərhələsi [Mətn]: [monoqrafiya] /İ.E.Qəribli; məsləhətçi. B.Nəbiyev; elmi red. T.Kərimli; AMEA, Nizami ad. Əd-t İn-tu.- Bakı: "Qələm" MMC, 2009.- 148 s. , portr., faks. ; 20 sm. azf-255733

Qəribov Adil Abdulxalıq oğlu. Praktiki nüvə fizikası [Mətn] /A.Qəribov; elmi red. E.Ə.Məsimov; Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi QSC. Bib-ID. vtls000647575.- Bakı: Elm, 2019.- 402, [2] s.: portr.,. cədv., şək        2019/174

Qəribov Asəf Heydər oğlu.      Beynəlxalq ticarət əməliyyatları [Mətn]: dərs vəsaiti /A.H.Qəribov, A.Ə.Əzizov, S.E.Əhmədova; elmi red. İ.A.Məmmədov; [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti]. Bib-ID. vtls000560272.- Bakı: [Bakı Biznes Universiteti], 2017.- 255, [1] s.: cədv., sxem         2017/1228

Qəribov Mahir Heydər oğlu. Bir əsr boyunca Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri [Mətn]: Birinci Dünya müharibəsi sonlarından günümüzədək /M.H.Qəribov; elmi red. İ.Hacıyev.- Bakı: [Elm], 2015.- 546, [2] s.: ill., portr., faks., fotoşək  2015/806

Qəşəmoğlu Əhməd.  Sosial idarəetmənin fəlsəfi, sosioloji problemləri [Mətn]: ahəngyol elminə giriş: [monoqrafiya] /Ə.Qəşəmoğlu; elmi red. Ə.Quliyev.- B.: Səda, 2008.- 263, [1] s.   250502

Qəşəmoğlu Əhməd.    Sosioloji araşdırma aparanlara kömək: Metodik vəsait /Ə.Qəşəmoğlu; Qeyri-hökumət təşkilatı Resurs və Təlim Mərkəzi; Tərəqqi və Demakratiya fondu.-  Bakı: Sabah, 2001.- 111 s. , cədvəl ; 20 sm. 2001/1183

Qəzali İmam. Ey oğul [Mətn]: risalə /İmam Qəzali; Azərb. dilinə tərc. ed. E.Sadayoğlu; nəşrə haz. S.Z.Meriç.-  Bakı: İpək yolu, 2007.- 46, [2] s. ; 17 sm. 2007/2109

Qəzənfər Xalıqov, 1912-1986 [İzomaterial]: rəngkarlıq, qrafika; Salam Salamzadə, 1908-1997: rəngkarlıq, qrafika; İsmayıl Axundov, 1940-1994: rəngkarlıq, qrafika /lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. X.İbrahimova, G.Quliyeva; ing. dilinə tərc. E.Paşayev, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; baş dizayner İ.Eldarova. Bib-ID. vtls000482426. Bakı: Sərvət, [Şərq-Qərb], 2013.- 104 s.: portr., fotoşək., ill       I-39884

Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev [Mətn]: biblioqrafiya /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt. İ.Səfərov; red. A.Əliyeva-Kəngərli Bib-ID vtls000313613.- Bakı: Təhsil, 2013.- 247, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm. azf-273263

 Qəzənfər Paşayev-75 [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. M.Kazımoğlu; tərt. S.Rzasoy.- Bakı: [Elm və təhsil], 2013.- 88, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.      Azf-273266

Qəzənfəroğlu Fazil.  Bu xalqdan o xalqa doğru [Mətn] /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Astanbəyli.- İstanbul: [s.n.], 2004.- 247 s. 2004/1343

Qəzənfəroğlu Fazil. (Mustafayev)    İkinci cümhuriyyətin quruluşu [Mətn]: siyasi esselər /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Qasımoğlu, C.Cabbaroğlu İstanbul: [s.n.], 2005.- 392 s. 2005/365       

Qəzvini Vəhid. Divan[Mətn] /V.Qəzvini; ön sözün müəl. P.Kərimov; red. A.Ramazanov; AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu Bib-ID vtls000092900.- Bakı: Nurlan, 2009.-  222, [2] s.: 21 sm.        2009/812

Qəzvini Seyyid Muhəmməd Kazim.  Əhli Beyt (ə) [Mətn]: nicat gəmisi /S.M.R.Qəzvini; tərc. ed. M.C.Ələkbərov, M.H.Əliyev; red. M.Abbasov.- [yersiz]: [s.n.], [2007].- 48 s. ; 20 sm. 2007/2170

Qılıcov İlqar Səyyad oğlu. Hüququn mənbələri [Mətn] /İ.Qılıcov, İ.Məmmədov; Elmi red. Z.A. Əsgərov; Rəyçilər. L.H.Hüseynov, S.M.Sadıqov.- Bakı: Araz, 2006.- 306 s. portr      2006/1806      

Qıpçaq Məmmədəli.   Söz aləminə səyahət /М.Qıpçaq; Red.: Е.Əzizov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2002.- 242 s.             2002/397        

Qıpçaq Məmmədəli.   Türk say sistemi [Mətn] /Məmmədəli Qıpçaq; Elmi red.: Tofiq Müzəffəroğlu; Sponsor: Q.C.Məmmədov.- Bakı: Yazıçı Ədəbi NE, 1996.- 132 s.   1996/45

40 il mətbuatda: Sorğu-məlumat kitabı /Toplayıb tərt.ed.: Hikmət Məlikzadə; Red.: Şamo Nərimanoğlu, Cahan Salmanqızı; Rəssam: Bulud Qasımov.- Bakı: MBM, 2006.- 224 s.             2006/246 

Qırxqızlı Qasım. Əsrin faciəsi-Xocalı [Mətn] /Qasım Qırxqızlı; Red.: H. Orucov. Bakı: Şərq-Qərb, 1999. 124 s.: portr., şəkilli 1999/739   

Qısa estetika lüğəti [Mətn] /red. Ə.Ağayev; tərc. ed. A.Aslanov, İ.Rüstəmov.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 464 s.             223092 

Qısa iqtisadi lüğət [Mətn] /Tərtibçilər: Q.İ.Libman, O.K.Filatov; Tərcümə edən: S.A.İbadov, X.Ş.Kərimov, K.A.Sarıyev; Red.:A.B.Bəhramlı, Y.A.Əliyev, E.R.Osmanova.- Bakı: ASE, 1989.- 358 s.    199591

Qısa izahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn] /Tərtibçilər: Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov və b.; Red.: A.A.Nadirov, N.B.Məmmədəli; Ön söz: A.Nadirov, M.Mərdanov; Rəyçi: Ə.Q.Əlirzayev və b.-B.: Nurlan, 2005.- 496 s. 240225

Qısa izahlı terminlər [Mətn] /Toplayanlar: Z.S.Abdullayev, G.Z.Yüzbaşova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Nurlan, 2007.- 417 s.    2007/106

Qısakürək, Nəcib Fazil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.F.Qısakürək; tərc. ed. N.Əbdülrəhmanlı, A.Haqqıxlı, T.Abdin, R.Qaraca; ön söz. müəll. Ə.Rəsulov; red. A.Hacılı; bədii tərt. və dizayn. müəll. T.Qorçu   Bib-ID  vtls000240202.-Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 551, [1] s.: portr., 22 sm.      2011-1705

Qızılbaşlar tarixi.- Bakı: Azərbaycan, 1993.           225837

Qızıl səhifələr: Azərbaycan xalqının milli azadlıq yolunda mübarizəsi tarixindən – 1946. Təbriz: Ana dili kültür yayımları, 1999. 464 səh.: fotoşək., port  1999/100

Qızıl şamdan [Mətn] /[rəs. M.Quliyev] Bib-ID vtls000187328.- Bakı: Gənclik, 1983.-  [12] s.: şək., 29 sm.   1983-778

Qida antioksidantları və onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri [Mətn]: metodik vəsait /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Turizm və Menecment Un-ti; tərt. ed. Q.T.Məmmədova; elmi red. M.H.Fərzəliyev. Bib-ID vtls000538790.- Bakı: [s. n.], 2017.- 70, [2] s.: şək., cədv., 20 sm. 2017/263   

Qida Fiziologiyası: Qida məhsullarının texnologiyası istiqamətində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün /N.H.Qurbanov, Ü.İ.Xəlilova, А.А.Qurbanova; Еlmi red.: Ə.H.Əliyev; Bədii tərtibat rəssam F.Əli.- Bakı: Gənclik, 2003.-  250 s.              230280

Qida məhsullarının sanitar mikrobiologiyası [Mətn]: Tədris-metodik işləmə /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi. N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu; tərt.ed. A.Q.Bayramov.- Bakı: 1987.- 17 s. ; 19 sm. 54675

Qippenreyter Yuliya Borisovna. Uşaqla necə ünsiyyət saxlamalı? [Mətn]: [Valideynlər! Uşaqlarınızla düzgün ünsiyyət üçün vasitə!] /Y.B.Qippenreyter; rus dil. tərc. G.Nağıyeva; red. X.Goyallı; rəssamlar V.Xmar, P.Yeqoruşkina.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 195, [1] s.: portr., şək  2014/1639

 Qismət. şair, tərcüməçi, esseist 1986- Meqapolis hüznləri [Mətn] /Qismət; red. P.Cəbrayıl.-     Bakı: Qanun, 2011.- 168 s.: portr., 18 sm.      Ar2011/2088

Qiyabi şöbələrin fəaliyyətinə dair metodik tövsiyə [Mətn] Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Orta ixtisas təhsili üzrə Tədris-Metodika kabineti; tərt. ed. F.Abbasquliyev; red. N.Nağıyev.- Bakı [s. n.] [V.İ.Lenin ad. APİ] 1985.- 26, [1] s.          1985/1113

Qiyasbəyli Elxan Ramiz oğlu. Ə.Haqverdiyev və "Molla Nəsrəddin" [Mətn] /Elxan Qiyasbəyli; Elmi red.: Ə.Saraçlı.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 106 s.: 20 sm. 1998/352 

Qiyasbəyli M.N.  Azərbaycan dilində omonimlərin izahlı lüğəti [Mətn]: [A-Z] /M.N.Qiyasbəyli, A.S.Cəfərova; Red.: Z.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1996.- 72 s.        64496 

Qiyasbəyli M.N. Rəcəb Əfəndiyev [Mətn]: [tərtib]: pedaqoji, metodiki, bədii əsərləri /tərt.-müəl. M.N.Qiyasbəyli; red. T.xanım Rüstəmova. Bib-ID. vtls000531236. Rəcəb Əsədulla oğlu Əfəndiyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001. 261, [2] s.: portr., fotoşək         2001/1479

Qiyasbəyli Mərziyə Nadir qızı.  Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı düzəltmə sözlərin lüğəti /M.Qiyasbəyli; elmi red. M.Qasımov.-  Bakı: Maarif, 1987.- 178, [2] s.              194152

 Qiyasi Cəfər Əli oğlu.   Erməni mənəvi terroru [Mətn]: Adlar dəyişsə də tarix qalır /C.Qiyasi, İ.Bozyel; Red. R.Məmmədli, D.Ramazanlı; İğdır Azərbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Dərnəyi.- Bakı: Kitab klubu, 2007.- 36 s.            244084                      

Qiyasi Həsən Əli oğlu. Böyük Qafazın dağ əkinçilik bölgələrində torpaqların eroziyaya uğrama dərəcələrindən asılı olaraq qida maddələri ehtiyatının dəyişməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /H.Ə.Qiyasi; red. V.G.Sultanlı.- B.:Nasir, 2010.- 356 s. 

Qiyası Həsən Əli oğlu. Dağ qara torpaqlarda qida maddələrinin ehtiyatı və eroziyanın onlara təsiri [Mətn].- B.: MBM, 2010.- 192 s.

Qiyasi Həsən Əli oğlu.   Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin çoxillik paxlalı otlarla yaxşılaşdırılması  [Mətn] H.Ə.Qiyasi; red. V.G.Sultanlı.- Bakı:  [s. n.] 2012.-  [Tərəqqi] 178, [2] s.               92418

Qiyasoğlu İman. Dönəm baba ocağına [Mətn]: İ.Qiyasoğlu; red. Ə.Vəkil.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 371, [1] s. portr., şək. 21 sm.       Azf-280100

"Qiymət və qiymətlərin əmələ gəlməsi" [Mətn]: metodik göstərişlər və yoxlama işlərinə tapşırıqlar: 1702- "Sənayenin planlaşdırılması", 1703-"Maddi-texniki təchizatın iqtisadiyyatı və planlaşdırılması", 1704-"Əməyin iqtisadiyyatı", 1734-"Maliyyə və kredit", 1734-"Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili" 1739- "Təftiş və nəzarət" ixtisasları üzrə tələbələr üçün /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı; tərc. Ş.A.Ağabəyov; red. İ.K.Süleymanov.- B.: [s.n.], 1990.- 80 s.

Qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində bəzi fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı. Bakı: 1999. 72 s.: cədv 1999/745

Qloballaşma prosesində Azərbaycanın yeri [Mətn]: Bakı Musiqi Akademiyasının tarix-nəzəriyyə və ifaçılıq fakultəsinin tələbələri üçün metodik vəsait /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad., tərtibatçı M.Hacıyeva; elmi red. Ə.Tağıyev. Bib-ID. vtls000406710.- Bakı: [s. n.], 2014. 20, [2] s        Azf-281410

Qlaukomanın konservativ müalicəsi [Mətn]: [monoqrafiya] /K.T.Kərimov, N.Kərimova, K.Ş.İbrahimova, E.K.Rəşidəlizadə; Bakı Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri Klinikası. Bib-ID. vtls000553421.- Bakı: [Nafta-Press], 2014.- 94, [1] s.: portr., şək          2014/2654       

Qlinka S.N. Azərbaycan ermənilərinin Rusiya hüdudlarına köçürülməsinin təsviri [Mətn] /S.N.Qlinka; Tərc.edəni. V.Quliyev; Red. S.Ağayev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 128 s.: 20 sm.       1995/669

Qlobal miqrasiya böhranı: beynəlxalq münasibətlər və Qərb siyasəti yeni tarixi dönüş ərəfəsində [Mətn] /T.Allahyarova (elmi red.), Ş.Hacıyev, E.Qəribova [və b.]; ideya müəl. və baş red. N.Məmmədov; red. A.Məmmədov; dizayner İ.Məmmədli; [Azərbaycan Resp-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi] Bib-ID  vtls000615228.- Bakı: COSTCO Company MMC, 2018.- 307, [1] s.: şək., 21 sm.   f ar2018-1550   

Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər [Mətn]: [newtimes.az analitik-informasiya portalının məqalələr toplusu] baş red. N.İ.Məmmədov; red. hey. P.Darabadi [və b.]Bakı: [Qanun] 2013.- 319, [1] s.            Azf-273832           

Qlobal siyasi iqtisad [Mətn]: müasir nəzəriyyələr /red. R.Palan; tərc. V.Bayramov; elmi red. R.Məmmədli.- B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 2003.- 272 s.           227940       

Qlobal üfüqlər Prezident Əliyevin ABŞ Səfəri /red. B.Bler, J.Qəribova; naşir P.Xanlı; sponsor Texaco; tərtibatı və çapı Azerbaijan International; fotoqraflar X.Abbasova, R.Bağırov, B.Bler [və b.] ABŞ [Azerbaijan International], 1997.-  68 s. , fotoşək., portr.; 30 sm. 1997-496

Qloballaşan Dünyaya İnteqrasiya İctimai Birliyi. Yeni media və sosial şəbəkələrdə düzgün iştirak günün tələbidir [Mətn] /Qloballaşan Dünyaya İnteqrasiya İctimai Birliyi; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; red. İ.Ağayev. Bib-ID  vtls000526206.- Bakı: [s. n.], 2014.- 15, [1] s.: gerb, 21 sm. ar2014-2523   

"Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya" mözusunda beynəlxalq konfransın materialları [Mətn] /Qafqaz Universiteti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı; Elmi red.: Z.Səmədzadə, Erol Oral.- Bakı: 2003.- 322 s.             241039

Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya [Mətn]: dərs vəsaiti: rus dilindən tərcümə Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti; üm. red. L.M.Kapitsa ;tərc. B.M.Abdullayev, Z.R.Bayramov, A.K.Eyyubov; red. B.Abdullayev.- Bakı: [İqtisad Universiteti] 2012.- 613, [3] s.                        2012/2627           

"Qloballaşma və Azərbaycanda təhsilin aktual problemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları [Mətn]: (20-22 noyabr 2003-cü il) /nəşrə məs. şəxs: K.D.Hüseynov.- B.: Beynəlxalq Universitet, 2003.- 188 s.

Qloballaşmaya doğru [Mətn]: Məqalələr toplusu /A.Əsədov, T.Şahsuvarlı, A.Eyubov və b.; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM). B.: 2006.- 299 s.  247726

"Qloballaşan dünyada insan hüquqları", Ombudsmanların Bakı Beynəlxalq Konfrası  BMT-nin İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsinin qəbul olunmasının 60 illiyinə və 18 iyun İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş "Qloballaşan dünyada insan hüquqları" Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Konfrasının materialları [Mətn]: 18-19 iyun 2008-ci il, Bakı şəhəri /United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); ümumi red. E.Süleymanova (Ombudsman); tərt. edənlər. Z.Əliyev, Y.Cəfərova.- B.: [Oğuz eli]: [Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)], 2008.- 120 s.   250258

Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya iqtisadi və beynəlxalq münasibətlər II beynəlxalq konqres (Bakı, 02-05 may) [Mətn]: materiallar /Dizayn. S.Kazımov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Türkiyə Cumhuriyyəti Başnazirliyi Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf İdarəsi Başqanlığı-Tika, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası-ASK, Azərbaycan-Türk Sənayeçi və İşadamları Beynəlxalq Cəmiyyəti-TÜSİAB, Qafqaz Universiteti, Çağ Öyrətim.- Bakı: Qafqaz Universiteti, 2007.- VI, s. 491-dən -915-ə qədər: cədv., il., sxem, 29 sm.  Ar2007-998

Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya iqtisadi və beynəlxalq münasibətlər II beynəlxalq konqres (Bakı, 02-05 may) [Mətn]: materiallar /Dizayn. S. Kazımov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Türkiyə Cumhuriyyəti Başnazirliyi Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf İdarəsi Başqanlığı-Tika, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası-ASK, Azərbaycan-Türk Sənayeçi və İşadamları Beynəlxalq Cəmiyyəti-TÜSİAB, Qafqaz Universiteti, Çağ Öyrətim Bib-ID vtls000035671 Cild      III kitab.- Bakı: Qafqaz Universiteti, 2007.- VI, s. 918-dən -1355-ə qədər: cədv., il., sxem, 29 sm.Ar2007/999

Qmurman Vladimir Yefimoviç.  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məsələlərinin həllinə dair rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Y.Qmurman; [tərc. ed. H.Əliyev]Bakı: Maarif, 1980.- 458, [2] s.              165969

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi. C.Rüstəmov; Red. Q.İsabəyli; Fotoların müəllifi. F.Fətəliyev.-  B.: İşıq, 1991.  1991-22

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi və tərtibçi. C.Rüstəmov; Fotoqraflar. F.Fətəliyev, Y.Şamilov, C.Rüstəmov.- Bakı: İşıq, 1990.- 19 s.+ , [14] v.       1990/198

Qobustan - minilliklərin kitabı [Mətn]: [albom] /[layihənin rəhbəri, baş red. M.Mərcanlı; fotoşəkillər: S.Kivrin, M.Həsənoğlu, Z.Muradov; dizayn Y.Çirikova].[Dubai]: İRS Publishing House, 2014.- 175, [1] s.: fotoşək., şək., 30 sm.      Ar2014-366

Qobustan və Abşeron yarımadası florasının faydalı bitkilərinin bioloji məhsuldarlığı [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Red.: D.A.Əliyev və b.; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1984.- 140 s.            1984/437

Qoca, Elşad. (İsayev Elşad Qoca oğlu)  Azərbaycan kəşfiyyatı və əks-kəşfiyyatı 1918-1920 [Mətn] /E.Qoca; red. A.İsgəndərov; ing. və rus dillərinə tərc. ed. Ş.Rzayev Bib-ID vtls000590226.- Bakı: [Elgün], 2018.- 87, [1] s.: portr., 21 sm.   Azf-302903

Qoca Fikrət.  Adi həqiqətlər [Mətn]: şeirlər və poemalar /Fikrət Qoca; portretin müəllifi. T.Nərimanbəyov; ön sözün müəllifi: Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Azərnəşr, 2000.- 220 s.      69968

  Qoca, Fikrət. (Qocayev Fikrət Göyüş oğlu) şair 1935- Dayanacaqda görüş [Mətn]: (poema və povest) /F.Qoca; red. A.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2009.-  137, [3] s.: portr., 21 sm.         2009/1006

Qoca Fikrət.   Mavi dünyanın adamları [Mətn] /F.Qoca; red. M.Ələkbərli.- Bakı: Gənclik, 1988.- 237, [3] s.: ill            1988/658        

Qoca Fikrət.   Taleyin ağır taleyi [Mətn]: [roman və hekayələr] /Fikrət Qoca.- Bakı: Nurlan, 2009.- 373, [1] s.: port     2009/2187

Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

Qoca, Fikrət. (Qocayev Fikrət Göyüş oğlu) xalq şairi 1935- Sönən deyil bu ocaq [Mətn]: [şeirlər və poemalar] /F.Qoca; red. T.Teymurova; [ön söz B.Nəbiyev]Bib-ID vtls000510947.- Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 239, [1] s.: 20 sm.      Ar2012-2845

Qoca Hamlet. (Qocayev Hamlet Göyüş oğlu) Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: (XIX-XX əsrlər) /Hamlet Qoca; Baş red.: İ.Vəliyev.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2000.- 508 s.: 1 portr., 22 sm.              2000/1301

Qoca Hamlet. (Qocayev Hamlet Göyüş oğlu) Fransızlar yurdum haqqında [Mətn] /Hamlet Qoca; [red. M.Axundov]Bakı: Yazıçı, 1990.- 248 s.: 16 sm. 201140

Qocatürk, Nərman. fəls. e. n. Dönüb boylan mənə sarı [Mətn]: [hekayələr] /N.Qocatürk; red. və ön söz müəl. M.Qasımlı Bib-ID vtls000173210.- İstanbul: [s. n.], 2011.-  123 s.: portr., 22 sm.     Ar2011-309

Qocatürk Nərman.  İlham Əliyev: İpək Yolu sivilizasiyası və Azərbaycan diplomatiyası [Mətn] /N.Qocatürk; elmi red. Ə.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 471, [1]s.       250347

Qocatürk Nərman. Pıçıltı Nərman Qocatürk; Elmi red.: Z.Qaralov.- Bakı: 2001.- 272 səh.     2001/760             

  Qocatürk Nərman.    Türkün yaddaş kitabı /Nərman Qocatürk; Məsləhətçi: Abel Məhərrəmov; Elmi red.: Azad Nəbiyev.- Bakı: Nurlan, 2005.- 400 s.          236503

Qocayev Elxan Qafar oğlu.  Kənd təsərrüfatı heyvanlarının piroplazmi dozları [Mətn]: dərs vəsaiti E.Q.Qocayev; SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, Ağamalı oğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tuKirovabad [s.n.] 1982.- 53, [3] s. 1982/979 

Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu.  Bayramlar və tarixi günlər.- Bakı: Altun kitab, 2006.        237281

Qocayev İlqar Duman oğlu.  Kotanarx İlqar Duman Qocayev; Red.: Adil Mirseyid; Naşir: Telman Vəlianlı.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 80 səh.       2001-509

Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu. Geodeziya ölçmələrinin hesablanması və tarazlaşdırılması [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.H.Qocamanov. Bib-ID. vtls000546262.- Bakı: [Bakı Un-ti], 2014.- 279, [1] s.: cədv., şək         2014/2759

Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu.   Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması[Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M.H.Qocamanov, Z.A.Bağmanov; Elmi red.: R.Ə.Babayev; Rəyçilər: F.Ə.İmanov, A.A.Atakişiyev.- Bakı: BDU, 2000.- 176 s.: ill., cədv           2000/1103

Qocayev Eyvaz. Karyera bələdçisi [Mətn]: düzgün peşə seçimi və uğurlu iş axtarışı /E.Qocayev.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 211 s.: cədv., 21 sm. ar2014/784

Qocayev Məmməd.     Nizaminin insan fəlsəfəsi [Mətn] /M.Qocayev; red. A.Məmmədov; naşir T.Vəlixanlı. Bib-ID . vtls000500173.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 171, [1] s           2012/2827       

Qocayev Mikayıl Səməd oğlu.  Gənclərə kulinariya məsləhətləri [Mətn]: orta və yuxarı yaşlı məktəblilər üçün /M.S.Qocayev; red.T.Muxtarova.- B.: Gənclik, 1989.- 68,[2] s.

Qocayev Nəzir-Mahmud. XX əsrin görkəmli ixtiraçı alimi Saleh Balay oğlu Qocayev [Mətn] /N.M.Qocayev; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: MBM, 2011.- 199, [1] s. , fotoşək., por azf-262253

Qocayev Nizami Mehrəli oğlu.   Cinayət hüququnda ədalət prinsipi [Mətn] /N.M.Qocayev; Elmi red.: F.Y.Səməndərov.- Bakı: BDU, 1998,150 s. cədvəl   1998/1223  

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu.  Optika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.M.Qocayev, M.S.Əliyev.-  Bakı: Maarif, 1974.-    386, [2] s.     138333

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu.     Ümumi  fizika kursu [Mətn] Icild.- Bakı: Çaşıoğlu,  2011.- 539, [1] s.       Azf-274681           

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu.     Ümumi  fizika  kursu [Mətn] IIcild.- Bakı: Çaşıoğlu,  2008.- 431, [1] s.    Azf-274684           

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu.    Ümumi fizika kursu [Mətn] IVcild.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 623, [1] s.             2009/2411      

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu.  Ümumi fizika kursu [Mətn]Optika: dərslik IV cild /N.M.Qocayev.-  Bakı: Maarif, 1983.- 489,[3] s. , şək., cədv. ; 22 sm. 180344 

Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı. Milli ensiklopediya - bilik dünyasına pəncərə [Mətn]: [50] /G.G.Qocayeva, E.Ə.Məmmədova; məsul red. T.Nağıyev; AMEA, "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi. Bib-ID. vtls000498826.- Bakı: [s.n.], 2016.- 46, [2] s.: fotoşək., portr., faks          2016/697  

Qocayeva Güldəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Gülbəniz Qocayeva; AMEA Terminologiya Komissiyası; Red.: Rasim Əliquliyev və b.- Bakı: 2004.- 776 s. ; 22 sm. 2004/323

Qoçulu Ömər. əməkdar memar  Daşa dönmüş musiqi [Mətn]: memarlıq haqqında söhbətlər /Ö.Qoçulu; red. N.Rzayev, C.Qiyasi; rəy. C.Mustafayev, N.Əliyev.- Bakı: "Şərq-Qərb", 2012.- 359, [1] s.: fotoşək., portr., 30 sm.            Ar2012-407

Qohum alətlərlə tanışlıq [Mətn]: proqram bakalavr pilləsində təhsil alan fortepiano fakultəsinin tələbələri üçün /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası; tərt. ed. A.F.Aşumova; elmi red. T.Ə.Yaqubova; rəyçilər N.Ə.Quliyeva, N.N.Abutidze. Bib-ID. vtls000355944.- Bakı: [Mütərcim], 2014.- 19, [1] s.: cədv Azf-277283

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Ölü canlar [Mətn]: Müfəttiş: roman-poema; komediya. Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası: 100 cilddə. /N.V.Qoqol; red. H.Abbaszadə, M.Abdullayev, Ə.Ağayev və b.; ön sözün müəllifi. Ş.Qurbanov; tərc. ed. B.Musayev, S.Rəhman; rəssam. E.Lazımov.- 36-cı cild.- B.: Yazıçı, 1989.- 448 s.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Povestlər [Mətn] /N.V.Qoqol; red. R.Salamova.- Bakı: Gənclik, 1975.- 290, [2] s.             1975/535  

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.V.Qoqol.- B.: Avrasiya press, 2006.- 320 s.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç.  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.V.Qoqol; ön söz. müəl. G.Manafova; [tərc. ed. S.Rəhman, İ.İbrahimov, Ə.Ağayev, M.Rzaquluzadə]; red. A.Dadaşov; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 332, [2] s.: 22 sm.            Ar2009-2244

Qoldinq, Uilyam.   Seçilmiş əsərləri [Mətn] /U.Qoldinq; ing. dilindən tərc. ed. və ön söz müəl. R.Abbaslı; red. A.Dadaşov; bədii tərt. və dizaynın müəl. T.Qorçu  Bib-IDvtls000240092.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.-  468, [3] s.: portr., 20 sm.         2010-2293

Qoqol, Nikolay Vasilyeviç.  Şinel [Mətn]: [povest] /N.V.Qoqol; tərcüməçi M.Rzaquluzadə.- [Bakı]: [Qanun], [2018].- 70 s.: portr., 18 sm. Ar2018/1207

Qolenkova Zinaida Tixonovna. Ümumi sosiologiya [Mətn]: "Sosiologiya" fənni üzrə ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.T.Qolenkova, M.M.Akuliç, V.N.Kuznetsov; tərc. ed. İ.Rüstəmov; elmi red. N.Hüseynli, F.Vahidov.- Bakı: Diplomat, 2007.- 492, [3] s.: portr., cədv       Azf-264987    

 Qolosovker Yakov Emmanuiloviç. Mifin məntiqi [Mətn] /Y.E.Qolosovker; rus dilindən çevirən və son söz müəl. A.Talıbzadə; red. R.Bədəlov; Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Kitab aləmi, 2006.-   316 s. ; 21 sm. 241518

Qolsuorsi, Con. 1867-  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /C.Qolsuorsi; tərc. ed. və ön sözün müəl. A.Quliyev; red. A.Dadaşov Bib-IDvtls000333590.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.-  716, [2] s.: portr., 21 sm.         2010-2477

Qolts Tomas.   Azərbaycan gündəliyi. [Mətn]: Neftlə zəngin, müharibə dağıntıları yaşamış postsovet respublikasında dəliqanlı jurnalistlərin sərgüzəştləri. Bib-ID. vtls000550028.- Bakı: Çaşıoğlu, 2016.- 535[] s 2016/2338       

Qonaqov Müsayim Novruz oğlu. Döyüş əməliyyatları aparan zaman gəmisürücülüyü: Dərs vəsaiti M.N.Qonaqov, E.E.Subanov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2001.- 128 səh. ill. 20 sm.           2001/1210

 

Qonçarov İvan Aleksandroviç. Adi əhvalat [Mətn] /İ.A.Qonçarov; Rus dilindən tərcümə edən. X.Əzizbəyov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 344 s.

Qorbaçov Mixail Sergeyeviç. Sovetlərin tam hakimiyyətinə və sosialist hüquqi dövlətinin yaradılmasına dogru [Mətn]: on birinci çagırış SSRİ Ali Sovetinin növbədənkənar on ikinci sessiyasında məruzə və yekun sözü 29 noyabr-1dekabr 1988-ci il /M.S.Qorbaçov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41,[2]s.

Qorxmaz Rizvan.  Qəlbin kövrək telləri... [Mətn]: [Şeirlər] /R.Qorxmaz; red. S.Mikayılqızı; ön söz. müəl. V.Yusifli.- Bakı: [Ziya], 2016.- 295, [1] s.: portr., fotoşək., şək., 20 sm.    Azf-291319     

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə. I cild /M.Qorki; [Tərc. M.Arif, H.Şərif].- B.: Avrasiya press, 2006.- 263 s.

 

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /M.Qorki; [Tərc. M.Arif, H.Şərif] II cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 360 s.

 

Qorqud ədəbiyyatı [Mətn]: bədii əsərlər /tərt.ed. və red. T.Hacıyev.- B.: Öndər, 2004.- 368 s.

Qoşalı Əkbər. (Yolçuyev Əkbər Mehdi oğlu) şair 1973-  Ölümlərin ötəsi [Mətn]: (şeir və deyimlər) /Ə. Qoşalı; Red. E.İsgəndərzadə, N.Hacıheydərli Bib-ID  vtls000044695.- Bakı: Vektor, 2007.- 140 s.: portr., ill., 21sm.  2007-1564

Qoyunların emfizematoz karbunkul, bradzot və infeksion enterotoksemiyasına qarşı kompleks vaksinasiya [Mətn]: müvəqqəti təlimat /SSRİ Kənd Təs. Nazirliyi, Baş Baytarlıq İdarəsi.- Kirovabad: [s. n.], 1975.- 6, [2] s.            1975/960        

Qoyunların qarayara, çiçək, bradzot və infeksion enterotoksemiyasına qarşı kompleks vaksinasiya [Mətn]: (müvəqqəti təlimat) /SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, Baş Baytarlıq İdarəsi.- Kirovabad: [s.n.], 1975.- 7, [1] s.            1975/961

Qoyunların pasterellyozuna, bradzotuna və infeksion enterotoksemiyasına qarşı kompleks vaksinasiya [Mətn]: (müvəqqəti təlimat) /SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, Baş Baytarlıq İdarəsi. Kirovabad: [s.n.], 1975.- 6, [1] s.            1975/962

Qövsi Təbrizi. (Əlican) Divan [Mətn] /Q.Təbrizi; red. M.Adilov; nəşrə haz. P.Kərimov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2005.- 449 s. 2005/319

Qövsi Təbrizi. (Əlican) şair 1568-1640. Əlican Qövsi Təbrizi "Divan" inin tekstoloji tədqiqi Qövsi "Divan"inin Təbriz nüsxəsi (fotofaksimile) /T.Ə.Qovsi; P.Kərimov; Red.: M.Adilov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 116+246 səh.: 21 sm. 2006-494

Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qövsi Təbrizi; tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Paşa Kərimov; red. Kamil Allahyarov.- B.: Lider, 2005.- 328 s.

Qradov Aleksandr Pavloviç. Milli iqtisadiyyat [Mətn]: "Milli iqtisadiyyat" və digər iqtisadi ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti /A.P.Qradov; rus dilindən tərc. ed. M.A.Əhmədov [və b.]; tərc. elmi red. M.A.Əhmədov.- Bakı: [İqtisad Un-ti], 2008.- 231, [1] s.: cədv., şək., 21 sm. q- mi

Qraflar [Mətn]: tədris tapşırığı /Azərb. SSR Elmlər Akad., Riyaziyyat və Mexanika İn-tu, Qiyabi Riyaziyyat məktəbi. Bib-ID. vtls000217785.- Bakı: Elm, 1977.- 23, [1] s.: şək    Azf-154815     

Qrasian Baltasar.  Kamillik elmi [Mətn]: /B.Qrasian; tərc. A.Rzayev, M.Əsədova; red. və ön söz müəl. Ə.Nicat.- B.: Qanun, 2001.- 110, [2] s.

Qraut Ceff.     İdeal karyeranı necə qurmalı [Mətn] /C.Qraut, S.Perrin; rus dilindən tərc. ed. K.A.Şahbazov [və b.] Bakı: [İqtisad Universiteti], 2012.- 291, [1] s.: ill    2012/2637      

Qravimetrik analiz [Mətn]: ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün dərs vəsaiti / N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, K.