Cari axtarış:
 • ANL Dövri Mətbu... X
Nəticələr 1 dən 10 qədər 63
 • 1.
  serial
  Qanun [Mətn] : Elmi hüquq jurnalı /baş red. Mirağa, Cəfərquliyev, Şahbaz Xuduoğlu.
  Bib-ID
  vtls000061688
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1992 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm.
  Digər məlumatlar
  1992, № 1-4; 1993, № 1-2; 1994, № 2-3; 1995, № 1-6; 1996, № 1-12; 1997, № 1-22; 1998, № 1-16; 1999, № 1-12; 2000, № 1-12; 2001, № 1-5,7-12; 2002, № 1-12; 2003, № 1-12; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1-12; 2009, № 1-12; 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-6; 2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12; 2016, № 1-12; 2017, № 1-12; 2018, № 1-12; 2019, № 1-12; 2020, № 1-5; 2021, № 1-8,10-12; 2022, № 1-4,6
  2000, № 1-2 İctimai-siyasi, elmi jurnal; № 3-12; 2001, № 1-5,7-12; 2002, № 1-12; 2003,№ 1-10; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-6,8-12; 2007, № 1-12 - 2008 № 1 İctimai-siyasi, elmi hüquq jurnalı; № 2-9 - 2009, №1 Elmi-hüquq jurnalı
  Nəşriyyat.: 1997, № 1-22 - 1998, № 1-10 "Yazıçı"; № 11-16 "Əbilov, Zeynalov və oğulları"
  1992, № 1- 1993 № 1-2 Müstəqil ictimai-siyasi və elmi-nəzəri jurnal; 1994, № 2-3 Müstəqil ictimai-siyasi və hüquq jurnalı; 1995, № 4 İctimai-siyasi hüquq jurnalı; № 6 - 1996, № 12 - 1997, № 5 İctimai-siyasi, elmi-nəzəri hüquq jurnalı; № 6-22 - 1998, № 1-16 - 1999, № 12 İctimai-siyasi, elmi-kütləvi jurnal
  1997, № 3x/b( Qadınlar)-№ 4x/b(Uşaqlar) əlavə adı ilə dərc olunub.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 101
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (31 nüsxə)
  • ANL KS J (69 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 2.
  serial
  Dövlət və din [Mətn] : İctimai fikir toplusu /təsisçi, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi.
  Bib-ID
  vtls000062592
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2006 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  25 sm.
  Digər məlumatlar
  2007, № 2-3; 2008, № 1-4; 2009, № 1-3,5-6; 2010, № 1-5; 2011, № 1-5; 2012, № 1/2-3/4; 2015, № 1-12; 2016, № 1-6; 2017, № 1-6; 2018, № 1-6; 2019, № 1-4; 2020, № 1-4; 2021, № 1-4; 2022, № 1-3
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 41
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (14 nüsxə)
  • ANL KS J (26 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 3.
  serial
  Azərbaycanın vergi jurnalı [Mətn] : beynəlxalq resenziyalı elmi jurnal /təsisçi, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ; baş red. E. Hacızadə.
  Bib-ID
  vtls000062728
  Digər sərlövhə
  Налоговые вести Азербайджана
  Taxes news of Azerbaijan
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2003 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  26 sm.
  Digər məlumatlar
  2003, № 1-6; 2004, № 1-12; 2005, № 1-4,8-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1-12; 2009, № 1-12; 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-5; 2013, № 1-6; 2014, № 1-6; 2015, № 1(121)-6(126); 2016, № 1(127),4-5/6; 2017, № 1(133)-3(135); 2018, № 1(136)-2(137); 2019, № 1(138); 2022, № 1(142)-2(143); 2023, № 1(144)
  Jurnal 2003, № 1-dən - 2010, № 4-kimi aylıq elmi-metodiki jurnal kimi nəşr olunmuşdur. 2011-ci il yanvar ayına qədər "Azərbaycanın "Vergi xəbərləri " adı ilə çıxmışdır.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 41
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (19 nüsxə)
  • ANL KS J (21 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 4.
  serial
  Azərbaycan [Mətn] : ədəbi-bədii jurnal /təsisçi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.
  Bib-ID
  vtls000063178
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Azərbaycan, 1923 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  26 sm.
  Digər məlumatlar
  1923, № 1-12; 1924, № 1-8; 1925, № 1-3; 1926, № 1-12; 1927, № 1-12; 1928, № 1-12; 1929, № 1-12; 1930, № 1-12; 1931, № 1-12; 1932, № 1-12; 1933, № 1-3; 1934, № 1-12; 1935, № 1-12; 1936, № 1-12; 1937, № 1,4,10-11; 1938, № 1-7; 1939, № 1-12; 1940, № 1-12; 1941, № 1-8; 1942, № 1-8,10-11; 1943, № 1-8; 1944, № 1-8; 1945, № 1-8; 1946, № 1-8; 1947, № 1-12; 1948, № 1-12; 1949, № 1-12; 1950, № 1-12; 1951, № 1-12; 1952, № 1-12; 1953, № 1-12; 1954, № 1-12; 1955, № 1-12; 1956, № 1-12; 1957, № 1-12; 1958, № 1-12; 1959, № 1-12; 1960, № 1-12; 1961, № 1-12; 1962, № 1-12; 1963, № 1-12; 1964, № 1-12; 1965, № 1-12; 1966, № 1-12; 1967, № 1-12; 1968, № 1-12; 1969, № 1-12; 1970, № 1-12; 1971, №1-12; 1972, № 1-12; 1973, № 1-12; 1974,№ 1-12; 1975, № 1-12; 1976, № 1-12; 1977, № 1-12; 1978, № 1-12; 1979, № 1-12; 1980, № 1-12; 1981, № 1-12; 1982, № 1-12; 1983, № 1-12; 1984, № 1-12; 1985, № 1-12; 1986, № 1-12; 1987, № 1-12; 1988, № 1-12; 1989, № 1-12; 1990, № 1-12; 1991, № 1-12; 1992, № 1-12; 1993, № 1-10; 1994, № 1-3; 1996, № 1-12; 1997, № 1-12; 1998, № 1-12; 1999, № 1-12; 2000, № 1-12; 2001, № 1-12; 2002, № 1-12; 2003, № 1-12; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1-12; 2009, № 1-12; 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-11,x/b,12; 2016, № 1-12; 2017, № 1-12; 2018, № 1-12; 2019, № 1-12; 2020, № 1-12; 2021, № 1-12; 2022, № 1-12; 2023, № 1-12
  Jurnal 1923, № 1-1927, № 12 (Maarif və mədəniyyət), 1928, № 1-1936, № 5 (İnqilab və mədəniyyət), 1936, № 6-1941, № 5 (Revolyusiya və kultura), 1941, № 6-1946, № 4 (Vətən uğrunda), 1946, № 5-1952, № 12 (İnqilab və mədəniyyət) adları altında nəşr olunmuşdur. 1953-cü ildən bu günə kimi Azərbaycan adı altında nəşr olunur.
  1941, № 6-dan - 1946, № 1-4- kimi Vətən uğrunda : Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının bədii ədəbiyyat, incəsənət və ictimai-siyasi jurnalı
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 557
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (102 nüsxə)
  • ANL KS J (451 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (4 nüsxə)
   
 • 5.
  serial
  Azərbaycan məktəbi [Mətn] : elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal /təsisçi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.
  Bib-ID
  vtls000065900
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1924 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  27 sm.
  Digər məlumatlar
  1943, № 1-2; 1944, № 1-5; 1945, № 1-5; 1946, № 1-6; 1947, № 1-6; 1948, № 1-6; 1949, № 1-6; 1950, № 1-6; 1951, № 1-9; 1952, № 1-12; 1953, № 1-12; 1954, № 1-12; 1955, № 1-12; 1956, № 1-12; 1957, № 1-12; 1958, № 1-12; 1959, № 1-12; 1960, № 1-12; 1961, № 1-12; 1962, № 1-12; 1963, № 1-12; 1964, № 1-12; 1965, № 1-12; 1966, № 1-12; 1967, № 1-12; 1968, № 1-12; 1969, № 1-12; 1970, № 1-12; 1971, № 1-12; 1972, № 1-12; 1973, № 1-12; 1974, № 1-12; 1975, № 1-12; 1976, № 1-12; 1977, № 1-12; 1978, № 1-12; 1979, № 1-12; 1980, № 1-12; 1981, № 1-12; 1982, № 1-12; 1983, № 1-12; 1984, № 1-12; 1985, № 1-12; 1986, № 1-12; 1987, № 1-12; 1988, № 1-12; 1989, № 1-12; 1990, № 1-12; 1991, № 1-8; 1992, № 1-12; 1993, № 1-3; 1994, № 1; 1996, № 1-8; 1997, № 1,3-6; 1998, № 1,3-6; 1999, № 1-6; 2000, № 1-6; 2001, № 1-3,5-6; 2002, № 1-6; 2003, № 1-6; 2004, № 1-6; 2005, № 1-6; 2006, № 1-6; 2007, № 1,4-6; 2008, № 1-6; 2009, № 1-6; 2010, № 1-6; 2011, № 1-6; 2012, № 1-6; 2013, № 1-6; 2014, № 1-6; 2015, № 1-6; 2016, № 1-6; 2017, № 1-6; 2018, № 1-4; 2019, № 1-3; 2020, № 1; 2021, № 1-4; 2022, № 1-4; 2023, № 1-4
  1951, № 4 dən 1993 cü ilədək ayda bir dəfə nəşr olunub
  2006, № 4 -dən 2013, № 5 -dək üz vərəqində : "Pedaqogika psixologiya kurrikulum, İnnovasiyalar metodika, Qabaqcıl təcrübə, Yeni nəsil dərsliklər" qeyd olunmuşdur.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 332
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (80 nüsxə)
  • ANL KS J (251 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 6.
  serial
  Azərbaycan Ali texniki məktəblərinin xəbərləri [Mətn] /təsisçi, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti baş red. Mustafa Babanlı.
  Bib-ID
  vtls000066316
  Digər sərlövhə
  Transactions of Azerbaijan Institutes of Technology
  Известия высших технических учебных заведений Азербайджана
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1999 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 sm.
  Digər məlumatlar
  1999, № 1-4; 2000, № 1-6; 2001, № 3-6; 2002, № 1-6; 2003, № 1-6; 2004, № 1-6; 2005, № 1-6; 2006, № 1-6; 2007, № 1-6; 2008, № 1-6; 2009, № 1-6; 2010, № 1-4; 2011, № 1-6; 2012, № 1-6; 2013, № 1-6; 2014, № 1-6; 2015, № 1-6; 2016 № 1-4; 2017, № 1-6; 2018, № 1-6; 2019, № 1-6; 2020, № 1; 2021, № 1-6; 2022, № 1-6; 2023, № 1-6
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 72
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (23 nüsxə)
  • ANL KS J (47 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
  • ANL Xarici jurnal fondu (1 nüsxə)
   
 • 7.
  serial
  Audit [Mətn] : jurnal /təsisçi, Bakı Biznes Universiteti.
  Bib-ID
  vtls000067398
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Biznes Universiteti, 1999 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 sm.
  Digər məlumatlar
  1999, № 1-4; 2000, № 1-4; 2001, № 1-4; 2002, № 2-4; 2003, № 1-4; 2004, № 1-4; 2005, № 1-4; 2006, № 1-4; 2007, № 1-4; 2008, № 2-3; 2009, № 1- 4; 2010, № 1-4; 2011, № 1-4; 2012, № 1-3; 2013, № 1-4; 2014, № 1-4; 2015, № 1-4; 2016, № 1-4; 2017, № 1-4 cd18; 2018,c. 19, № 1-4; 2019, № 1-4; 2020, № 1-4; 2021, № 1-4; 2022, № 1-4
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 78
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (24 nüsxə)
  • ANL KS J (53 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 8.
  serial
  Bayatı [Mətn] : Beynəlxalq sənət dərgisi /baş red. E. İsgəndərzadə.
  Bib-ID
  vtls000067521
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2003 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 sm.
  Digər məlumatlar
  2003, № 1(Mart); 2006, № 11-15, 2007, № 18-22; 2008, № 23-24; 2009, № 27-30; 2010, № 31-32; 2011, № 33-36(Həmçinin CD formasında nəşr olunub; CD-ROM-356) 2012, № 37-38; 2015, № yanvar; 2017, № 43-44; 2018, № 45-46; 2019, № 47-48; 2021, № 51-52
  2003, № 1(Mart) Sənət toplusu; 2015, № yanvar(Nurəngiz Günə həsr olunub)
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 32
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (14 nüsxə)
  • ANL KS J (17 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 9.
  serial
  Xəzər [Mətn] : dünya ədəbiyyatı jurnalı /təsisçi, Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi ; baş red. A. Məsud.
  Bib-ID
  vtls000068178
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1989 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  24 sm.
  Digər məlumatlar
  1989, № 1; 1990, № 1-4; 1991, № 1-4; 1992, № 1-6; 1993, № 1-4; 1996, № 1-2; 1997, № 1-2; 1998, № 1-4; 2000, № 1; 2004, № 1-4; 2005, № 2-3; 2006, № 1-4; 2007, № 1-2; 2008, № 1-4; 2009, № 1; 2012, № (nömrəsiz), 2; 2014, № 1-2; 2015, № 1-4; 2016, № 1-4; 2017, № 1-4; 2018, № 1-4; 2019, № 1-3; 2020, № 1-3; 2021, № 1-3; 2022, № 1-3
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 73
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (25 nüsxə)
  • ANL KS J (45 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (3 nüsxə)
   
 • 10.
  serial
  Sportsman [Mətn] : jurnal /təsisçi, Azərbaycan İdman Jurnalistlər Assosasiyası ; baş red. Rəşad Qəmərşahoğlu.
  Bib-ID
  vtls000071725
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2004 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 sm.
  Digər məlumatlar
  2004, № 5-11; 2005, № 1-3,5,7,9,11-12; 2006, № 2,5-7,9,11; 2007, № 3-4,6,8-10,12; 2008, № 2,4,6-7,9,11; 2009, № 1,3,5,7,9,11; 2010, № 1,3,5,7,9,52-53; 2011, № 54-60; 2012, № 61-69; 2013, № 70-78; 2014, № 79-87; 2015, № 88-96; 2016, № 97-100; 2017, № 101-107; 2018, № 108-114; 2019, № 115-121; 2020, № 122
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 48
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (17 nüsxə)
  • ANL KS J (29 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (2 nüsxə)