Cari axtarış:
 • ANL Çap məhsull... X
Nəticələr 1 dən 10 qədər 70
 • 1.
  book
  Mənalı ömür yolu: Abuzər Alı oğlu Xələfov [Mətn] /Bakı Dövlət Universiteti; Tərtib ed. K.Aslan (red.), M.Bağırov
  Bib-ID
  vtls000010623
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Bakı Universiteti, 2001.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  229 s.: portr., 21 sm.
  Digər məlumatlar
  Kitab Abuzər Alı oğlu Xələfovun anadan olmasının 70, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr edilir.
  Mətn azərb. və rus dillərindədir.
  Multimedia
  (21 nüsxədən 20 nüsxənin istifadəsi mümkündür)
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (17 nüsxədən 16 nüsxənin istifadəsi mümkündür)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Retrospektiv ədəbiyyatın elektron kataloqunun təşkili şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 2.
  book
  Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] : 4 cilddə /M. T. Tağıyev [və b.] ; red. hey.: M. T. Tağıyev (baş red.) [və b.] ; red.: M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov, R. İ. Qurbanova ; Bakı Slavyan Un-ti [ön söz]
  Bib-ID
  vtls000029324
  Cild
  C. 1 A-D
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  896 s.: 21 sm.
  Seriya
  Lüğət və ensiklopediyalar
  Digər məlumatlar
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.
  Müəlliflər titul v. arxasında verilmişdir.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 16
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (8 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 3.
  book
  Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] : 4 cilddə /M. T. Tağıyev [və b.] ; red. hey.: M. T. Tağıyev (baş red.) [və b.] ; red.: M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov, R. İ. Qurbanova ; Bakı Slavyan Un-ti
  Bib-ID
  vtls000029510
  Cild
  C. 2 E-K
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  848 s.: 21 sm.
  Seriya
  Lüğət və ensiklopediyalar
  Digər məlumatlar
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.
  Müəlliflər titul v. arxasında verilmişdir.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 16
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (8 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 4.
  book
  Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] : 4 cilddə /M. T. Tağıyev [və b.] ; red. hey.: M. T. Tağıyev (baş red.) [və b.] ; red.: M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov, R. İ. Qurbanova ; Bakı Slavyan Un-ti
  Bib-ID
  vtls000029511
  Cild
  С. 3 Q-R
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  840 s.: 21 sm.
  Seriya
  Lüğət və ensiklopediyalar
  Digər məlumatlar
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.
  Müəlliflər titul v. arxasında verilmişdir.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 16
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (8 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 5.
  book
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn] : dörd cilddə /tərt.: Ə. Orucov (rəhb. və ümumi red.), B. Abdullayev, N. Rəhimzadə ; nəşrə hazırl., təkmilləşdirəni, red. və [ön söz] A. Axundov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu
  Bib-ID
  vtls000029512
  Cild
  C. 1. ABCÇD
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  744 s.: 23 sm.
  Seriya
  Lüğət və ensiklopediyalar
  Digər məlumatlar
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.
  Titul vərəqinin arxasında həmçinin: Bu kitab "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti" I cild (Bakı, Azərbaycan Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1966), II cild (Bakı, Elm, 1980), III cild (Bakı, Elm, 1983) və IV cild (Bakı, Elm, 1987) nəşrləri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 14
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (6 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Elmi tədqiqat və metodik təminat şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 6.
  book
  Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] : 4 cilddə /M. T. Tağıyev [və b.] ; red. hey.: M. T. Tağıyev (baş red.) [və b.] ; red.: M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov, R. İ. Qurbanova ; Bakı Slavyan Un-ti
  Bib-ID
  vtls000029513
  Cild
  C. 4 S-Z
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  984 s.: 21 sm.
  Seriya
  Lüğət və ensiklopediyalar
  Digər məlumatlar
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.
  Müəlliflər titul v. arxasında verilmişdir.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 15
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (7 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 7.
  book
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn] : dörd cilddə /tərt.: Ə. Orucov (rəhb. və ümumi red.), B. Abdullayev, N. Rəhimzadə ; nəşrə hazırl., təkmilləşdirəni və red. A. Axundov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu
  Bib-ID
  vtls000029517
  Cild
  C. 2 EƏFGHXİJK
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  792 s.: 23 sm.
  Seriya
  Lüğət və ensiklopediyalar
  Digər məlumatlar
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.
  Titul vərəqinin arxasında həmçinin: Bu kitab "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti" I cild (Bakı, Azərbaycan Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1966), II cild (Bakı, Elm, 1980), III cild (Bakı, Elm, 1983) və IV cild (Bakı, Elm, 1987) nəşrləri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 15
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (7 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Elmi tədqiqat və metodik təminat şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 8.
  book
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn] : dörd cilddə /tərt.: Ə. Orucov (rəhb. və ümumi red.), B. Abdullayev, N. Rəhimzadə ; nəşrə hazırl., təkmilləşdirəni və red. A. Axundov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu
  Bib-ID
  vtls000029527
  Cild
  C. 3 QLMNOÖPR
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  671, [1]s.: 23 sm.
  Seriya
  Lüğət və ensiklopediyalar
  Digər məlumatlar
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.
  Titul vərəqinin arxasında həmçinin: Bu kitab "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti" I cild (Bakı, Azərbaycan Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1966), II cild (Bakı, Elm, 1980), III cild (Bakı, Elm, 1983) və IV cild (Bakı, Elm, 1987) nəşrləri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 15
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (7 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Elmi tədqiqat və metodik təminat şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 9.
  book
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn] : dörd cilddə /tərt.: Ə. Orucov (rəhb. və ümumi red.), B. Abdullayev, N. Rəhimzadə ; nəşrə hazırl., təkmilləşdirəni və red. A. Axundov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu
  Bib-ID
  vtls000029528
  Cild
  C. 4 SŞTUÜVYZ
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  712 s.: 23 sm.
  Seriya
  Lüğət və ensiklopediyalar
  Digər məlumatlar
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.
  Titul vərəqinin arxasında həmçinin: Bu kitab "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti" I cild (Bakı, Azərbaycan Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1966), II cild (Bakı, Elm, 1980), III cild (Bakı, Elm, 1983) və IV cild (Bakı, Elm, 1987) nəşrləri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 15
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (7 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Elmi tədqiqat və metodik təminat şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 10.
  book
  Azərbaycan Milli Ensiklopediyası [Mətn] : [25 cilddə] /[A. A. Abbasov [və b.]] ; red. hey.: İ. H. Əliyev (sədr) [və b.] ; baş red. M. K. Kərimov ; məsul katib T. M. Nağıyev
  Bib-ID
  vtls000040494
  Digər sərlövhə
  Azerbaijan National Encyclopedia /Azerbaijan National Academy of Sciences
  Cild
  Azərbaycan.
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2007.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  883, [1] s.: portr., fotoşək., şək., gerb, xəritə., xəritə-sxem., sxem., qrafik., diaqr., cədv., 30 sm.
  Digər məlumatlar
  Əlavələr: s. 877-881.
  Müəlliflər [5]-ci səh. verilmişdir.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 22
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Texniki elmlər zalının yardımçı fondu (2 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu (2 nüsxə)
  • ANL Diyarşünaslıq biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Nadir kitablar və kitabxana muzeyi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL KS Azf (7 nüsxə)
  • ANL Xarici ədəbiyyat və BKM şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Retrospektiv ədəbiyyatın elektron kataloqunun təşkili şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Arxiv Kolleksiya (1 nüsxə)