Cari axtarış:
 • Dövri mətbuat X
Nəticələr 1 dən 10 qədər 2555
Axtarışın nəticələrinin həcmi qovluğa əlavə etmək üçün çox böyükdür.
 • 1.
  serial
  Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri [Mətn] : ali məktəblərarası tematik məcmuə /red. hey. A. N. Abbasov, Z. A. Ağayev, F. F. İbrahimli [və b.] ; naşir T. Vəlixanlı
  Bib-ID
  vtls000011037
  Digər sərlövhə
  Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук : Межвузовский тематический сборник
  The actual problems of study of humanities : The thematic collected articles among the high schools
  Cild
  Buraxılış 4.
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Mütərcim, 2001.
  Fiziki xüsusiyyətləri
  284 s.: 20 sm.
  Digər məlumatlar
  1997-ci ildən ildə 4 dəfə nəşr olunur
  Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.
  Multimedia
  istifadəsi mümkün olan nüsxələrin sayı 1
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 2.
  serial
  Право на этапе перехода
  Bib-ID
  vtls000014468
  Buraxılış məlumatları
  Лондон: Европ. банк реконструкции и развития, cop. 2005-
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 см
  istifadəsi mümkün olan nüsxələrin sayı 1
  • ANL KS F-3 (1 nüsxə)
   
 • 3.
  serial
  Серия документов по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности [Текст] /Европ. экон. комис. ООН. Продовольств. и с.-х. организация Объед. Наций. Секция лесоматериалов, Женева, Швейцария
  Bib-ID
  vtls000017148
  Buraxılış məlumatları
  Нью Йорк: Женева: ООН, 1994 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 см.
  Seriya
  ECE/TIM/SP
  Digər məlumatlar
  Серия публикаций по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности
  istifadəsi mümkün olan nüsxələrin sayı 1
  • ANL KS F-3 (1 nüsxə)
   
 • 4.
  serial
  Молодежная эстрада : cценарии, пьесы, инсценировки : теневой театр для детей /[ред. : И. Бриль, Э. Кио, И. Токмакова [и др.]]
  Bib-ID
  vtls000017944
  Cild
  7-8-9 2005 г.
  Buraxılış məlumatları
  Москва: Мол. гвардия, 1943-
  Fiziki xüsusiyyətləri
  23 см.
  Digər məlumatlar
  В подзаг. : 1991 и др. : Лит.-муз. альм.
  istifadəsi mümkün olan nüsxələrin sayı 1
  • ANL KS F-2 (1 nüsxə)
   
 • 5.
  serial
  Tarix və onun problemləri [Mətn] : nəzəri, elmi, metodik jurnal /təsisçi və baş red. Ə. Muxtarova.
  Bib-ID
  vtls000020891
  Digər sərlövhə
  История и ee проблемы
  History and its problems
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1997 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30sm.
  Digər məlumatlar
  1998, № 1-3; 1999, № 1-4; 2000, № 1-4; 2001, № 1-4; 2002, № 1-4; 2003, № 2-4; 2004, № 1-4,x/b; 2005, № 1-4; 2006, № 1,1(əlavə)-4; 2007, № 1-2(əlavə)-3(əlavə); 2008, № 1/2-3; 2009, № 3(x/b)-4; 2010, № 1-4; 2011, № 1-3; 2012, № 1-2,4; 2013, № 1-2(x/b),3-4; 2014, № 1-4(x/b); 2015, № 1-4; 2016, № 2-3; 2017, № 1,4; 2018, № 2x/b-4; 2019, № 1; 2020, № x/b; 2021, № 2,4; 2022, № 1,4,x/b; 2023, № 1,x/b,3;
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 61
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (26 nüsxə)
  • ANL KS J (35 nüsxə)
   
 • 6.
  serial
  Огонёкъ [Текст] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал /учредитель ред. и изд.: ЗАО "Коммерсантъ. Изд. дом."
  Bib-ID
  vtls000060652
  Buraxılış məlumatları
  Москва: Коммерсантъ, 1923 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30-32 см
  Digər məlumatlar
  1923-1959, № 1-52; 1960, № 1-52; 1961, № 1-52; 1962, № 1-52; 1963, № 1-52; 1964, № 1-52; 1965, № 1-52; 1966, № 1-52; 1967, № 1-52; 1968, № 1-52; 1969, № 1-52; 1970, № 1-52; 1971, № 1-52; 1972-1988, № 1-52; 1989, № 1-50; 1990, № 1-46-48-52; 1991, № 1-52; 1992, № 1-31,32-50,52;1993, № 1-47,52;1994, № 1-11,12-21;1996, № 1-52; 1997, № 1-13; 2000, № 37-48; 2001, № 1-52; 2002, № 1-11,13-14,16-51; 2003, № 3-8,10-20,22-34,36,38-47; 2004, № 1 -8,10-12,15-52; 2005, № 1-11,13-30,46; 2009, № 13,15-32; 2010,№ 1-11,13-26,42-50; 2011, № 1-50; 2012, № 3-51; 2013, № 1-50; 2014, № 1-50; 2015, № 1-50; 2016, № 1-51; 2017, № 1/2-51; 2018, № 1-49; 2019, № 1-50; 2020, № 1-11,17-48/51
  В подзаг.: 1923, № 1-34 нед. ил. журн. ; 1923, № 35-39 не указан ; 1940, № 1-36 ил. обществ.-полит. и лит.-худож. журн. ; 1941, № 1-19 не указан ; 1941, № 20-39-1944, № 1-52 еженед. лит.-худож. ил. журн. ; 1945-1947, № 1-2 не указан ; 2008- общенациональный еженедельный ил. журнал
  Изд-во: 1923-1924, № 1-3 Мосполиграф ; 1924, № 4-52-1926, № 1-24 "Огонек" Мосполиграфа ; 1926, № 25-52-1931. № 1-24 Огонек ; 1931, № 25-36-1938, № 1-12 Журн.-газ. об-ние ; 1938, № 13-36-1992 Правда ; 1993-1999 не указано ; 2000 Огонек-пресс ; 2008- Огонек ; 2011- Коммерсантъ
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 55
  • ANL KS J (55 nüsxə)
   
 • 7.
  serial
  Qanun [Mətn] : Elmi hüquq jurnalı /baş red. Mirağa, Cəfərquliyev, Şahbaz Xuduoğlu.
  Bib-ID
  vtls000061688
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1992 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm.
  Digər məlumatlar
  1992, № 1-4; 1993, № 1-2; 1994, № 2-3; 1995, № 1-6; 1996, № 1-12; 1997, № 1-22; 1998, № 1-16; 1999, № 1-12; 2000, № 1-12; 2001, № 1-5,7-12; 2002, № 1-12; 2003, № 1-12; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1-12; 2009, № 1-12; 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-6; 2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12; 2016, № 1-12; 2017, № 1-12; 2018, № 1-12; 2019, № 1-12; 2020, № 1-5; 2021, № 1-8,10-12; 2022, № 1-4,6
  2000, № 1-2 İctimai-siyasi, elmi jurnal; № 3-12; 2001, № 1-5,7-12; 2002, № 1-12; 2003,№ 1-10; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-6,8-12; 2007, № 1-12 - 2008 № 1 İctimai-siyasi, elmi hüquq jurnalı; № 2-9 - 2009, №1 Elmi-hüquq jurnalı
  Nəşriyyat.: 1997, № 1-22 - 1998, № 1-10 "Yazıçı"; № 11-16 "Əbilov, Zeynalov və oğulları"
  1992, № 1- 1993 № 1-2 Müstəqil ictimai-siyasi və elmi-nəzəri jurnal; 1994, № 2-3 Müstəqil ictimai-siyasi və hüquq jurnalı; 1995, № 4 İctimai-siyasi hüquq jurnalı; № 6 - 1996, № 12 - 1997, № 5 İctimai-siyasi, elmi-nəzəri hüquq jurnalı; № 6-22 - 1998, № 1-16 - 1999, № 12 İctimai-siyasi, elmi-kütləvi jurnal
  1997, № 3x/b( Qadınlar)-№ 4x/b(Uşaqlar) əlavə adı ilə dərc olunub.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 101
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (31 nüsxə)
  • ANL KS J (69 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 8.
  serial
  Abituriyent [Mətn] : jurnal /təsisçi, Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.
  Bib-ID
  vtls000061847
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1996 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm.
  Digər məlumatlar
  1996, № 4,6x/b,7,x/b,9-13; 1997, № 1-8,x/b,9-10; 1998, № 1-10,x/b,x/b; 1999, № 1-12,x/b,x/b,x/b(test toplusu); 2000, № 1-12,x/b,x/b(testlər); 2001, № 2-7,9-12,x/b(test bankı1-3 hisse); 2002, № 1-12; 2003, № 1-12,x/b; 2004, № 1-12,x/b; 2005, № 1-2,x/b,3,5-12,x/b; 2006, № 1-3,x/b,4-8,10-12; 2007, № 1-3,x/b,4-12; 2008, № 1-2,x/b,x/b,3-12; 2009, № 1-12,x/b; 2010, № 1-12; 2011, № 1-12,x/b,x/b,x/b; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12,x/b,x/b,x/b,x/b; 2014, № 1-12,x/b,x/b,x/b,x/b; 2015, № 1-5,7-10,11,x/b,x/b; 2016, № 1-12,x/b,x/b,x/b,x/b; 2017, № 1-12,x/b,x/b,x/b; 2018, № 1-8,10-12+cd,x/b,x/b,x/b; 2019, № 1-2,x/b-4,x/b-7(1-5qrup),8,x/b(9 illik təhsil.bazas.ixtis.seçimi),11-12,x/b; 2020, № x/b,x/b,1-8,x/b,11-12; 2021, № x/b,x/b,1-2,x/b(sub.ix.seç),x/b,x/b,3-6(1,2,3,4/5) qruplar siyahiqebul),7-12,x/b; 2022, № x/b,x/b,1-3,x/b,4,x/b, № 5,6(1,2,3,4/5qruplar),7-12; 2023, № x/b,x/b,x/b,1-5,6(qebul olun.siyah.(1-5qr.))-7,11; 2024, № x/b
  1998-ci il x/b testlər toplusu(Biologiya,Ədəbiyyat,Kimya,Riyaziyyat,Tarix,Fizika,Coğrafiya). 1999-cu il x/b 2-5 qruplar(azərb.bölməsi).1999-cu il x/b Ali təhsil ocaqlarımızdır. 1999-cu il x/b testlər toplusu(Azərbaycan dili,Biologiya,Ədəbiyyat,Kimya,Riyaziyyat,Tarix,Fizika,Coğrafiya). 2000-ci il x/b testlər toplusu(Azərbaycan dili və Ədəbiyyat,Kimya,Riyaziyyat,Tarix,Fizika,Coğrafiya,fars,ərəb,türk dili,fransız dili). 2000-ci il x/b testlər(Azərbaycan dili,Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası 8-ci sinif,Azərbaycan Respublikası iqtisadi və sosial coğrafiyas 8-ci sinif,Azərbaycan tarixi 8,10,11-ci sinif,English 6,7,8-ci sinif,Fizika 7,8-ci sinif,Kimya 8,9-cu sinif,Riyaziyyat 5,6,7,10,11-ci sinif). 2000-ci il x/b Düşüncə: Abituriyentə kömək elmi pedaqoji metodik jurnala əlavə(Ana dili-Ədəbiyyat-Tarix seriyası,Coğrafiya-Riyaziyyat-İngilis dili,Fizika-Kimya-Biologiya). 2001-ci il x/b test bankı 1-2 hissə(Azərbaycan dili və Ədəbiyyat,Biologiya,Kimya,Riyaziyyat,Tarix,Fizika,Coğrafiya,fars,ərəb,türk dili,english,fransız dili). 2004-cü il x/b Orta ixtisas məktəblərinin 2 mərhələ üzrə qəbul olunan abituriyentlərin siyahısı. 2011,2020,2021,2022,2023-ci illər x/b İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli(1-4 qruplar)?. Xüsusi buraxılış: 2013-2022-cü tədris illər üçün ümumi (9 illik)tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerlərinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi elanı. 2016-cı ildə təsisçi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi. 1998,2000-2002,2005-2009,2015-2016,2021-2022-cı il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahandakılarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar: (rayonlar üzrə Bakı,Sumqayıt,Abşeron,Ağdaş, Şamaxı, Hacıqabul, Goranboy,Gədəbəy,Şəmkir,Ucar,Astara, Beyləqan,Xaçmaz,Şəki,sabirabad,Qax,Quba,Cəbrayıl,Biləsuvar,Şuşa,Xocalı,Naxçıvan MR Babək,Naxçıvan MR Şərur,Naxçıvan MR Culfa,Naxçıvan MR Şahbuz,Naxçıvan MR Kəngərli,Naxçıvan MR Sədərək,Naxçıvan MR Ordubad,Naxçıvan,Mingəçevir,Neftçala,Balakən,Tərtər,Qusar,Ağstafa,Ağsu,Gəncə,Ağdam,Xocavənd,Laçın,Şirvan,Naftalan,Qobustan,Qubadlı,Cəlilabad,Yardımlı,Yevlax,Salyan,Şabran,Xızı,Bərdə,Füzuli,Zərdab,Kürdəmir,Göygöl,Kəlbəcər,Samux,Oğuz,Tovuz,Qazax,Qəbələ,Masallı,Lənkəran,Lerik,Daşkəsən,Ağcabədi,Zaqatala,Saaatlı,İmişli,Zəngilan,İsmayıllı,Siyəzən,Göyçay,liseylərin (TN tabeli və özəl)). 2020, № x/b. 2019-cu ilin tələbə qəbulu müsabiqəsində ali təhsil müəssisələrinin ixtisasları üzrə formalaşmış keçid balları. 2021, № İxtisas fənləri üzrə test toplusu. Müalicə işi, pediatriya istiqaməti (rezidenturaya hazırlaşanlar üçün). 2022, x/b. Ümumi orta (9 illik) təhsil bazasında orta ixtisas müəssisələrinə 2021-ci ilin tələbə qəbulu müsabiqəsində formalaşmış keçid balları.2022, x/b orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta (9illik) təhsil bazasında qəbul olunmuş abituriyentlərin siyahısı.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 75
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (37 nüsxə)
  • ANL KS J (38 nüsxə)
   
 • 9.
  serial
  Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya jurnalı [Mətn] : yarımillik elmi-praktik jurnal /təsisçi, Azərbaycan Tibb Universiteti.
  Bib-ID
  vtls000061928
  Digər sərlövhə
  Азербайджанский Фармацевтический и Фармакотерапевтический журнал
  Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy journal
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2001 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 sm.
  Digər məlumatlar
  2001, № 1-4(I cild); 2002, № 1-2(II cild); 2003, № 1-2,(III cild); 2004, № 1-2,(IV cild); 2005, № 1-2,(V cild); 2006 № 1,(VI cild); 2007, № 1-2; 2008, № 1-2; 2009, № 1-2; 2010, № 1-2; 2011, № 2; 2012, № 1-2; 2013, № 1-2; 2014, № 1-2; 2015, № 1-2; 2016, № 1-2; 2017, № 1-2; 2018, № 1-2; 2019, № 1-2; 2020, № 1-2; 2021, № 1-2
  2001, № 1-4, I cild Üçaylıq elmi-praktik jurnal; 2002, № 1-2, II cild - 2003, № 1-2, III cild - 2004, № 1-2, IV cild - 2005, № 1-2, V cild - 2006 № 1, VI cild - 2007, № 1-2 - 2008, № 1 Yarımillik elmi-praktik jurnal
  Jurnal 2001, № 1-4, I cild - 2002, № 1-2, II cild - 2003, № 1-2, III cild - 2004, № 1-2, IV cild - 2005, № 1-2, V cild - 2006 № 1, VI cild "Azərbaycan Əczaçılıq jurnalı" adı altında nəşr olunmuşdur.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 41
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (21 nüsxə)
  • ANL KS J (20 nüsxə)
   
 • 10.
  serial
  Здоровье [Текст] : научно-популярный ежемесячный журнал
  Bib-ID
  vtls000061999
  Buraxılış məlumatları
  Москва: ЗАО "Издательский дом журнала "Здоровье", 1955 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  28 см.:
  Digər məlumatlar
  1955, № 1-12; 1956, № 1-12; 1957, № 1-12; 1958, № 1-12; 1959, № 1-12; 1960, № 1-12; 1961, № 1-12; 1962, № 1-12; 1963, № 1-12; 1964, № 1-12; 1965, № 1-12; 1966, № 1-12; 1967, № 1-12; 1968, № 1-12; 1969, № 1-12; 1973, № 1-12; 1974, № 1-12; 1975, № 1-7,9-12; 1976, № 1-12; 1977, № 1-2,5-6,8-12; 1978, № 1-2,4,6,9-12; 1979, № 1-4,6-12; 1980, № 1-2,4-7,9-11; 1981, № 1-12; 1982, № 1-12; 1983, № 1,3-12; 1984, № 1-12; 1985, № 1-12; 1986, № 1-12; 1987, № 2-12; 1988, № 1-3,6-12; 1989, № 1-5,8-12; 1990, № 1-10,12; 1991, № 4-5,7-12; 1993, № 1-12; 1994, № 1-3,5-6; 1995, № 8; 2000, № 12; 2001, № 1-12; 2002, № 1-12; 2003, № 2-12; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1-12; 2009, № 1-12; 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12; 2016, № 1-12; 2017, № 1/2-12; 2018, № 1/2-12; 2019, № 1/2-12; 2020, № 1/2,4-12; 2021, № 1/2-12; 2022, № 1/2-12; 2023, № 1/2-12; 2024, № 1/2
  Изд-во: 1955-1957 не указано ; 1958-1964 Гос. изд-во мед. лит.; 1965-1991 Правда ; 1993-1994 Пресса ; 1995 АО "Scanwed"; -2007 АО Журн. "Здоровье" ; 2008- ЗАО "Издательский дом журнала "Здоровье"
  Изд. выходит с прил.
  В подзаг.: 1955, № 1-12; 1956, № 1-12; 1957, № 1-12; 1958, № 1-12 Ежемес. науч.-попул. журн. М-ва здравоохранения СССР ; 1959, № 1-12; 1960, № 1-12; 1961, № 1-12; 1962, № 1-12; 1963, № 1-12; 1964, № 1-12; 1965, № 1-12; 1966, № 1-12; 1967, № 1-12; 1968, № 1-12; 1969, № 1-12; 1970, № 1-12; 1971, № 1-12; 1972, № 1-12; 1973, № 1-12; 1974, № 1-12; 1975, № 1-7, 9-12; 1976, № 1-12; 1977, № 1-2, 5-6, 8-12; 1978, № 1-2, 4, 6, 9-12; 1979, № 1-4, 6-12; 1980, № 1-2, 4-7, 9-11; 1981, № 1-12; 1982, № 1-12; 1983, № 1,3-12; 1984, № 1-12; 1985, № 1-12; 1986, № 1-12; 1987, № 2-12; 1988, № 1-3, 6-12; 1989, № 1-5, 8-12; 1990, № 1-10, 12; 1991, № 4-5, 7-12 Ежемес. науч.-попул. журн. М-ва здравоохранения СССР и РСФСР ; 1993, № 1-12; 1994, № 1-3, 5-6; 1995, № 8; 2000, № 12; 2001, № 1-12; 2002, № 1-12; 2003, № 2-7, 9-12; 2004, № 1-10; 2005, № 1, 3-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1, 2; 2009, № 1-9 Науч.-попул. ежемес. журн.
  Выходит с ненумер. прил.: Наш дом и мы в нем; Для тех, кто лечит и лечится; Не болей! Вложены в отд. №№ журн.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 23
  • ANL KS J (23 nüsxə)
   
Axtarışın nəticələrinin həcmi qovluğa əlavə etmək üçün çox böyükdür.